مقاله شرع و عوامل شادي آفرين


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شرع و عوامل شادي آفرين    مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 31  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله شرع و عوامل شادي آفرين     نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

شادي چيست؟ 4
ضرورت شادي 4
عوامل شادي آفرين 6
شخصيت وشادي 7
زيستن در زمان حال 8
مبارزه با نگراني 10
پرهيز از گناه 11
رضايت و تحمل 12
كـار 12
تبسم و خنده 14
مزاح و شوخي 16
بوي خوش 18
پوشيدن لباي هاي روشن 19
خود آرايي 20
حضور در مجالس شادي 20
پيامبر (ص) و مجالس شادي 21
شرع و دست افشاني 24
رقص در مجالس شادي 25
تحليل 26
ضرورت اين پژوهش 27
منبع 31

 

 

شادي چيست؟

يكي از جنبه هاي هيجان شادي است كه با واژه هاي چون سرور، نشاط،  وجد ، سرخوشي ، مسرت،  خوشي و خوشحالي هم معنا است.ازآن جا كه بعد برجسته هيجان  مربوط به  روان  انسان  به  دست  دادن تعريف  دقيق تر آن نيز درحوزه دانش روان شناسي چندان مورد توجه قرار نگرفته است چنان كه هنري موري مي گويد يكي از غريب ترين  نشانه ها ي مشخص  عصر ما كه   كم تر قابل تفسير است غفلت روان شناسان از موضوع شادي است.يعني همان حالت دروني كه  افلاطون و ارسطو و تقريبا  تمامي  متفكران بر جسته  گذشته آن را  بهترين   متاعي  دانسته اندكه ازراه فعاليت قابل حصول است با وجود اين برخي تعريفهاي پراكنده از اين هيجان شده است مثلا گفته اند: شادي احساس مثبتي است كه ازحس ارضاء  و پيروزي بدست ميايد .

شادي عبارت است از مجموعه لذتها منهاي درد ها . شادي تركيبي ازعاطفه  مثبت بالا و عاطفه منفي پايين است .به طور خلا صه ميتوان گفت: هر انساني مطابق جهان بيني و انديشه هاي خود اگربه چيز مورد علاقه اش برسد در خود حالتي احساس مكيند شادي نام دارد.

ضرورت شادي

 شادي براي انسان يك ضرورت است كه با آن زندگي مي يابد و عاطفه منفي مثل ناكامي ونا اميد ي و ترس و نگراني بي اثر مي شود در پرتو شادي است كه انسان مي تواند خويش را بسازد و قله هاي سلوك را چالاكانه بپيمايد و در اجتماع نقش سازنده خود را در زمينه هاي فر هنگي سياسي و اقتصادي ايفا  كند.ارسطو گفته است شادي بهترين چيز هاست وآنقدر اهميت دارد كه ساير چيزها براي كسب آن هستند . اهميت شادي تا به آن حد است كه مي تواند بيماريهاي  صعب العلاج جسمي را درمان كند يك جراح معروف طي مقاله اي نوشت.

 شادي نه تنها جلوي بسياري از بيماريهاي ناشي از ناملايمات را كه در قرن حاضر است مي گيرد بلكه شادي حتي قادر است جلو رشد ونمو بيمار ي سرطا ن را بگيرد .

ضرورت شادي در برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي دولتها نيز خود را نشان مي دهد اگر دولتها به بالا بردن سطح شادي در جامعه توجه كنند در اجراي برنامه هاي خود موفق ترند برطرف كردن غم و اندوه به وجود آوردن روحيه شاد براي خانواده و جامعه از جنبه ديگري هم ضرورت مي يابدو آن اين كه غم و شادي انسان فقط مربوط به خودش نيست بلكه باشاد ياد غمگين شدن يك نفر ، تمامي جامعه تاثير ميپذيرد يعني غم و شادي فردي نيست و در يك جا باقي نمي ماند و به همه افراد سرايت مي كند  روپرت شلدريك  زيست شناس مشهو ر در كتاب علم جديد حيات   فلسفه اي جديدي را پيش ميكشد كه ثابت ميكند نحوه تفكر ما نه تنها بر اوضاع واحوال خود ما كه بر همه اذ هان انسانها در سراسر جهان تاثير مي گذارد .  وي كه براي اثبات نظريه اش از شوا هد علمي و تجربه هاي بسياري كمك گرفته معتقد است حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخيره          نمي شود بلكه چيزي به نام شعور جمعي نيز وجود دارد . .

اساس فلسفه  روپرت شلدريسك  بر اين پايه استوار است كه تمام موجوداتي كه در يك رده و گونه خاص قرار دارند توسط يك حوزه مورفو ژنتيكي كه بسيار شبيه يك حوزه مغناطيسي است احاطه شدند به نحوي با يكديگر در ارتبا طند كن كايز  در كتابي تحت عنوان  صد ميمون  بر اساس اين فلسفه تجربه شگفت انگيز زير را نقل مكند:

 در جزيره دور افتاده در ژاپن تعدادي ميمون را از گونه خاص رها كردند ومقداري  هم سيب زميني در گوشه اي از ساحل قرار  دادند  و آن را با خاك آلودند ، سپس منتظر شدند تا ببينند اين جانوران چه واكنشي نشان مي دهند  در ابتدا چون غذاهاي  ديگري در اختبيار ميمو ن ها بو د هيچ يك توجهي به اين سيب زميني ها نشان ندادند تا اين كه روزي يكي از آنها به سيب زمينيها نزديك شد وپس از آن كه آن را با شيوه اي خاص شست با روش  مخصوص شروع به خوردن آن كرد پس از مدتي هنگامي كه تعداد قابل   ملا حظه اي از اين ميمون ها حدود صد ميمون  را ه اين كار را ياد گرفتند ؛مشاهده شد كه در جزيره اي حدود سيصد مايل دورتر ميمونهايي كه از همان گونه بودند با اينكه  هيچ گونه تماس ظا هري با گروه اول نداشتند به طرف سيب زمينيها كه تا آن زمان به آن ها بي اعتنا بودند رفتند وبه همان شيوه مشغول تناول شدند به اين  ترتيب اگر قرار باشد اعضاي گونه خاصي ازحيوانات با هم به طريقي در ارتباط باشند مسلما انسان ها هم به وسيله همين نيرو باهم در ارتباط اند با اين منطق اگر گره بر ابروان آوريد وافكار سياه و مسموم به ذهن خود راه دهيد تنها خودرا نيازرده  ايد بلكه شخصي را در آن طرف دنيا نيز پريشان كرده  ايد.

 عوامل شادي آفرين

چه چيزهايي انسان را شاد مي كند؟ عوامل شادي آفرين كدام است؟ برخي در پاسخ به اين سوال    مي گويند نبايد عوامل شادي آفرين را مشخص كرد ،چون اگر به شادي بينديشيم در واقع شادي را از بين برده اي .  معناي اين سخن آن است كه نبايد مستقيما در جستجوي شادي بود و عواملي را مشخص كرد ودستور العمل هايي را صادر نمودچون شادي بايد خود به خود ودر ضمن فعاليت روزمره زندگي به طور طبيعي به دست آيد حال كه چنين نيست چون انسان براي هر كاري وايجاد هر حالتي ، آگاهي نسبي داشته باشد مسلط تر وموثرتر مي تواند كار ها را انجام دهد :چطور ما براي آماده كردن يك ساختمان به عوامل مي انديشيم وراههاي مختلفي را در نظر مي گيريم ما به چگونگي كسب شادي فكر نكنيم كساني كه به دنبال راه كسب شادي اند بيش از ديگران فرصت دست يابي به آن را پيدا ميكنند پاسخي هم كه اكثر مردم      مي دهند اين است كه ثروت ؛ شهرت وقدرت ، شادي آور است  تاكيد آنان بر اين است كه پول وثروت  بيش از عوامل ديگر ، شادي افزاست اما به تجربه ثابت شده كه ثروت به تنهايي شادي وخوشبختي   نمي آورد . دكتر ديويد مايزر در كتاب در جستجوي شادي ، چه كسي شاد است و چرا ؟ كليه مقاله هاي تحقيقي اي را كه در آمريكا ؛كانادا ؛كشورهاي اروپايي غربي وبرخي ديگر از كشورها در باره شادي به چاپ رسيده است را به طور جامع بررسي مي كند  . وي از اين بررسي هاي خود نتيجه مي گيرد كه  :

رابطه بين شادي وثروت وجود ندارد و ”آرامش شادي را نمي توان با پول خريد

وي همچنين نتيجه مي گيردكه سن ؛ جنسيت ؛ موقعيت اجتماعي محل زندگي ؛ و سطح تحصيلات كمك مؤثري به شادي انسان نمي كند با افرادي كه با آنان مصاحبه كرده اند گفته هاي متعددي نقل مي كند  ترجيح مي دهم تمام ثروت خانوادگي ام  را با  خانه اي پر از محبت عوض كنم يا  پول – به هر اندازه كه باشد –     نمي تواند تاثر وغمي كه از نارا حتي فرزندانم برايم به وجود آمده بر طرف كند .

شخصيت وشادي

بعضي از روان شناسان ؛ شخصيت و وارثت را عامل اساسي در شادي دانسته اند آنان معتقدند شخصيت افراد بيش از عوامل ديگر در تعيين سطح شادي شان اهميت دارد برخي مردم به خاطر منش و شخصيت خود رويدادهاي زندگي را مثبت و خوش بينانه تفسير ميكنند در حالي كه عده اي ديگردر واكنش خود به رويدادها ذاتا منفي و بدبينانه عمل مي كند  اد دينر    روان شناس آمريكايي ميگويد :

اشخاص به اين دليل از لذت خشنود مي گردند كه شاد هستند ونه برعكس

  اين روان شناس افراد انساني رااز لحاظ شخصيت به چهار دسته تقسيم كرده اند :

ـ برون گراي روان رنجور ‍‍؛

ـ برون گراي با ثبات ؛

ـ درون گراي روان رنجور ؛

ـ درون گراي با ثبات ؛

با توصيف ويژگي هاي اين چهار نوع شخصيت به اين نتيجه رسيده اند كه فقط برون گراهاي با ثبات ، شادي را به خوبي احساس مي كنند از آن جا كه شادي تركيبي از عاطفه مثبت بالا وعاطفه منفي پايين است، افراد برون گرا با ثبات  يا به قول جالينوس ؛ دمدمي مزاج ها  كه داراي  ژن شادي  هستند ، برون گرايي آن ها موجب عاطفه مثبت بسيار زيادي مي شود وثبات يا ، روان رنجوري اندك ، موجب مصون ماندن آن از عاطفه منفي وفراز و.نشيب هاي بخت واقبال مي شود اما درون گرا هاي با ثبات  بلغمي     مزاج ها  عاطفه منفي اندكي را تجربه مي كنند زيرا  با ثبات يا غير روان رنجورند و در عين حال به خاطر درون گرا بودنشان ندرتا“ عاطفه مثبت خيلي زيادي را تجربه مي كنند بنابر اين درون گراهاي با ثبات به ندرت  شديدا“ غمگين  يا  بسيار خوش حال   مي شوند .برون گراهاي روان رنجور  صفراوي مزاج ها  در يك دنياي هيجاني پر پيچ و خم زندگي مي كنندكه آن ها را از لذت باز مي دارد و روان رنجوري شان آن ها را مستعد اضطراب و عاطفه منفي مي كند . خلا صه اين كه :  افراد روان رنجور –  چه برون گرا و چه درون گرا طبيعتا نگران هستند و بنابر اين ، صرف نظر از آن چه در زندگي  آن ها به وقوع مي پيوندد ، مستعد عاطفه منفي مي باشند ، در حالي كه عده اي ديگر با بيش تر تحولات زندگي شان به آرامي و بدون هيچ گونه ترسي مقابله مي كنند  .

درست است كه شخصيت و وارثت در ميزان شادي موثر است ، اما نمي توان آن را تنها عامل دانست . در وجود آدمي مجموعه اي از عوامل از جمله محيط ، تغذيه ، وراثت و شخصيت موثرند و انسان به دليل قوه انتخاب و اختياري كه دارد مي تواند بر هر يك از اين عوامل فايق آيد و اگر بخواهد تغيير دهد .    .

پس شادي ، منحصر به افراد داراي ژن شادي نيست ، ديگران هم با هر گونه ژن شخصيتي كه دارند مي توانند بر اندوه و ماتم چيره گردند و شادي را در آغوش بگيرند .

پس از ذكر اين مقدمه ، عوامل شادي آفرين را بر مي شماريم و درباره هر يك توضيح مي دهيم .

زيستن در زمان حال

مي گويند روزي بچه گربه اي در يك كوچه به اين سو و آن سو مي پريد تا دم خود را بگيرد گربه اي به او نزديك شد و سبب كار را پرسيد ، بچه گربه گفت :  به من گفته اند كه مهم ترين چيز براي يك گربه ، شادي است و اين شادي هم در دم گربه قرار دارد ، بنابراين با خودم حساب كردم كه اگر تلاش كنم روزي دم خود را بگيرم ، براي هميشه به خوشي و شادماني دست مي يايم . گربه ، كه روزگار ديده و پخته بود گفت : شادي يك چيز و يك جا نيست كه تو با دسترسي به آن ، به خوشي برسي ، شادي فقط در رسيدن به آرمان نهايي نيست بلكه مي تواند در همين كردارها و رفتارهاي روزانه و معمولي تو باشد ، منتهي بايد از آرزوهاي خام و هوس هاي بي جا دست برداري ..

ويكتور هوگو گفته است :

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی