مقاله شهرستان دیلم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شهرستان دیلم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شهرستان دیلم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه ای در باب سفر :   ۱
مقدمه   ۲
آشنایی مقدماتی با شهرستان دیلم   ۴
۱-۱ویژگیهای طبیعی   ۴
ناهمواری ها :   ۴
دما :   ۵
بارش :   ۶
رطوبت و تبخیر :   ۶
بادها :   ۷
منابع آب :   ۷
آبهای سطحی :   ۷
وضعیت آبهای زیر زمینی :   ۸
۲-۱پیشة تاریخی ، زبان و انژاد و تقسیمات کشوری :   ۸
زبان و نژاد :   ۹
مشاهیر و بزرگان :   ۹
جمعیت ، اشتغال و بیکاری   ۱۰
۱- جمعیت :   ۱۰
بازرگانی   ۱۱
۴- عملکرد گمرک :   ۱۳
آموزش و پرورش :   ۱۴
جمعیت دانش آموزی :   ۱۴
پراکندگی جغرافیایی و ترکیب جنسی دانش آموزان :   ۱۴
۳ – فضاهای آموزشی :   ۱۴
کادر آموزشی :   ۱۵
فرهنگ و هنر :   ۱۶
کتابخانه ها :   ۱۶
سینما و چاپخانه ها :   ۱۶
گردش گری و میراث فرهنگی :   ۱۷
مراکز اقامتی :   ۱۷
میراث فرهنگی :   ۱۸
جاذبه های طبیعی :   ۱۹
تربیت بدنی :   ۲۰
۱- تأسیسات و فضای ورزشی :   ۲۰
۲-تعداد ورزشکاران :   ۲۰
۳-داوران ورزشی :   ۲۰
پیشنهادات :   ۲۱
مسکن :   ۲۲
شاخص های عمده مسکن در شهرستان دیلم :   ۲۲
معماری منطقه دیلم :   ۲۳
انرژی :   ۲۶
نفت و گاز :   ۲۶
راه و ترابری  :   ۲۷
کشاورزی :   ۲۷
زراعت :   ۲۸
محصولات باغ :   ۲۸
۱- خرما   ۲۸
مراتع و جنگل :   ۲۹
دام و طیور :   ۲۹
صنعت و معدن :   ۳۰
فاضلاب :   ۳۲
زباله ها :   ۳۲
آلودگی هوا :   ۳۲
شیلات :   ۳۳
میگو و ماهی مرکب :   ۳۳

مقدمه ای در باب سفر :

مفهوم عام سفر به معنای حرکت از مکانی به مکانی دیگر می باشد و نفس آن جنبش و حرکت می باشد که با سکون و لختی در تضاد می باشد وقتی به دنبال این مفهوم تاریخ زندگی بشر را ورق می زنیم به عوامل محرکة بسیاری برای آن مواجه می شویم که انسان را برای این تحول آماده می کند . همانطور که در قوانین فیزیکی نیوتونی مطرح می باشد هر جسمی تمایل به سکون و لختی دارد . یعنی دوست می دارد در آن حالتی که هست باقی بماند و علاوه بر آن انسان نیز زاتاً دوست دارد در آن محل باقی بماند و حال آنکه باید نیرویی باشد تا بتواند او را از آن حالت سکون و خمود در آورد . حال آنکه این نیرو می تواند آنقدر قوی باشد که این حرکت را به صورت گروهی در آورد . از جمله این عوامل می توان به نیروه های سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و اقتصادی بلایای آسمانی و یا علاقه به شناخت تمدن های دیگر و…  را نام برد . سیاست می تواند توسط حکومت های حکم بر یک منطقه ، به یک گروه یا اشخاص تحمل شود . همانند منتقل کردن این اقشار به خراسان برای جلوگیری از نفوذ اقوام شرقی ایران . از عوامل فرهنگی نیز می توان به سفرها یی که از طرف بعضی دولتها برای ترویج فرهنگی خاص در کشور دیگر اتفاق می افتد . مذهب نیز در کل تاریخ مسبب بسیاری از سفرها بوده . همانند سفر هجرت مسلمانان از مکه به مدینه …. اقتصاد نیز یکی از دلایل اصلی این جابه جایی ها بوده است که برای تغییر وضعیت بد اقتصادی یا برای تجارت صورت می پذیرفته است در زمان حکومت هخامنشی به علت تثبیت حکومت و ایجاد امنیت نسبی و رونق گرفتن اقتصاد و وجود این راهنمای بین المللی و مهم ، تجارت و به طبع آن سیر و سفر رونق گرفت . در متون فلسفی و عرفانی ما نیز توجه مهمی به مفهوم سفر وحرکت شده است و سلوک و طریق انسان در راه حق تا آن نقطه ای که کل شئ هالک إلا و جهه‘ ادامه می یابد و همچنین در دین بودا نیز سفر درونی انسان برای رسیدن به نیروان مورد توجه قرار گرفته است . و کلاً‌از عادت و روزمرگی در دین ما انذجار می جویند . سپری که برای رسیدن به این مرحله گفته شده شامل هفت مرحله شده است که انسان در پایان هر مرحله به منزلگاهی می رسد که آن شروعی برای حرکت بعدی است و هندگرده آخر فن فی الله می باشد که مقصد در هر کسی است که در این راه قدم می گذارد راهی که هر خارش نشان از کف پای دارد .

خلاصه آنکه در موضوع مورد نضر که همان تأسیسات جهانگردی می باشد .

مقدمه

اگر بخواهیم ریشه و اصل هتلهای امروزی در دنیای سنت جستجو کنیم به کاروانسرا می رسیم که نوع درون شهری آن را می توان مصداق ترمینال و نوع برون شهری آن را می توان مصداق هتل در نظر گرفت . کاروانسراها تا زمان قاجار که هنوز مدرنیزاسیون در این به طور کامل رخ نداده بود رواج داشته اند . با شروع ارتباط با غرب و شروع عصر مدرنیزاسیون و پیچیدگی روابط اجتماعی و حتی تا حدودی تقلید از غرب که کل روابط دنیای سنتی را به چالش کشانده بود . مبحث نهر و مسافر نیز دستخوش چنین تحولاتی می شود و در زمان حکومت رضاخانی با آرامش نسبی که به رغم وجود امنیت ناشی از ارتش بوجود آمده بود ، ارتباطات توسعه می یابد .

بوجود آمدن خوا آهن که یکی از نمود های مدرنیزه می باشد به تسهیل امر ارتباطات کمک می کند . شروع به کار شرکت نفت و وجود اتباع خارجی نیاز به یک بستر سازی برای مسافران که در قالب جهانگرد ، باستانشناس و یا متخصصان مبحث نفت به ایران وارد می شدند را لازم می کرد . لازم به ذکر است که در این دوره افتتاح دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه تهران و وجود اساتید خارجی آنها و همچنین تأسیسات ادارات مختلف و همچنین ایجاد مدرسه های جدید تأکید مهمی بر روی روند مدرنیزه شدن جامعة سنتی ، داشته اند . این روند در زمان پهلوی دوم به علت وجود ارتباطات راحت تر با دنیای غرب به علت وجود وسائل سمعی بصری و گسترش این وسائل رشد بیشتر می یابد . در اینجا است که معماران از فرهنگ برگشته نیز از باقی جامعه جدا نبوده اند . به این ترتیب بود که به علت اصرار شدید رضاخان گسست شدید معماری از معماری سنتی رخ می دهد . البته خیلی از این معماری به علت تحصیل در اروپا تحت تأثیر شدید غرب بودند و حتی کسی همچون گور کیان جزء اعضای کنگرة صیام ( GIAM ) می باشد . البته کسانی مانند دارکان بودند که به دنبال آشتی معماری نسبت و معماری جدید بودند . به این ترتیب بود که معماری جدید ایران کلاً از مفاهیم غنی معماری سنتی خالی می شود و در صف آخر معماری مدرن قرار می گیرد . هر چند که به گفتة مهندس میرمیدان هدفی معماری مدرن جز سیالیت فضایی که از اول تاریخ معماری ایرانی حذفی جزء این نداشته است ، نموده است . و معماری ایرانی دائماً در فکر کمر کردن از جرم و افزودن به فضا بوده است . خلاصه اینکه چالش بین سنت و مدرنیتهاز زمان قاجار که جامعه ایرانی با غرب آشنا می شود تا به امروز چه در معماری و چه در بحث جامعه شناسی وفرهنگ شناسی و روانشناسی این جامعه وجود دارد و به نظر نگارنده این دورة گذاری است که هر جامعة نسبتی به نوبه خود آن را طی کرده است . در زمینه مسافرت نیز با بحث هایی که در زمینة توریسم در این دنیای کنونی صورت گرفته است و با در آمدهایی که این صنعت مدرن برای جوامع مختلف بوجود آمده است بهتر آن است که در این زمینه اهتمام بیشتری به عمل آوریم . به علت وجود تمدنهای بزرگ تاریخ من جمله عیلامیها و پارسیان و پارتیان و ساسانیان دو جسد آثار باستانی بسیار و همچنین مناظر زیبا و دلفریب و ساحلهای زیبا و مناطق کوهستانی و کویری که هر کدام همانند درّی بر گردن این سرزمین نقش بسته اند استفاده نکردن از این مواهب کفران نعمت محسوب می شود . و برای این کار نیاز به بسته سازی داریم . که مهمترین این بسته سازی ها وجود مراکز اقامتی مناسب برای مسافران می باشد که امکانات مختلف را در اختیار این مسافران قرار دهد . از عوامل دیگر می توغان به وجود راههای ارتباطی مناسب چه از نوع هوایی ، زمینی و دریای ،…. اشاره کرد . به امید اینکه هر چه سیر تغییر به سوی دستیابی به این صنعت بی دود و کم هزینه و پر سود گام برداریم .

و در زمینة معماری تأکید بر مفاهیم بنیادین معماری ایرانی به دور از هر گونه تقلید و ابتذال بتوانیم به معماری در سطح جهانی نزدیک شویم .

آشنایی مقدماتی با شهرستان دیلم

۱-۱ویژگیهای طبیعی

موقعیت :

مساحت شهرستان دیلم حدود ۷۵۰ / ۱۶۹۸ کیلو متر مربع است ، مرکز آن شهر بندر دیلم است که در فاصله ۲۱۰ کیلومتری شمال شهر بوشهر قرار گرفته است . این شهرستان دارای موقعیت ریاضی و نسبی به شرح زیر می باشد :

موقعیت ریاضی :

در محدوده مختصات جغرافیایی ۸ / ۵۰ تا ۲۰۶۵ طول شرقی ( نسبت به نصف النهار مبداء ) و ۴۴ / ۲۹ تا ۱۴ / ۳۰ عرض شمالی ( نسبت به خط استوا  ) می باشد .

موقعیت نسبی : راه اصلی بوشهر به خوزستان از مرکز این شهرستان می گذرد که موقعیت مناسب ارتباطی برای آن فراهم نموده است . استان خوزستان در سمت شمال استان گناوه و خلیج فارس در سمت مغرب و استان کهگیلویه و بویراحمد در مشرق آن قرار دارند .

ناهمواری ها :

شهرستان از دو بخش ساحلی ، و کوهستانی تشکیل شده است . مهمترین این شهرستان دنباله ارتفاعات زاگرس است .

ویژگی های اقلیمی : شناخت اقلیم به عنوان یکی از عوامل اساسی تشخیص نواحی جهان بشمار می رود که در زندگی بشر از زمانهای دور تاکنون از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . اطلاع از وضع هوا به منظور حرکت هواپیماها ، کشتی ها و لنج ها ، گذران اوقات فراغت تا شناخت آب و هوا در برنامه ریزیهای اقتصادی ( صنعتی و کشاورزی و غیره ) روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .

اقلم هر ناحیه تحت تأثیر عوامل طبیعی متعدد از قبیل : عرض جغرافیا یی دوری و نزدیکی به دریا ، ارتفاعات ، جهت چین خوردگی ها ، زاویه تابش و گردش عمودی هوا می باشد .

دما :

میانگین دمای چند ساله این شهرستان ۲۴ درجه سانتیگراد است . میانگین حداکثر دمای سالانه این شهرستان ۶ / ۲۹ درجه سانتیگراد بوده است . میانگین حداقل مطلق دما سالانه ۷/۱۸ درجه سانتیگراد بوده است . حداقل دمای مطلق سالانه در ماه دی ، ۱ درجه سانتگراد بوده است .

معدل حداکثر دمای سال ها ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۲۸ و ۹/۲۸ درجه سانتیگراد بوده است و همچنین معدل حداقل دمای سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نیز به ترتیب ۱۲و ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است . حداکثر مطلق دما در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۵۲ و ۵/۵۱ درجه سانتیگراد و حداقل دمای مطلق سالها ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نیز به ترتیب ۲/۲ ، ۵/۲ درجه سانتیگراد است .

به طور کلی این شهرستان دارای آب و هوای گرم و مرطوب ( رطوبت نسبی بالا ) در سواحل و گرم و خشک در نواحی داخلی است که دارای دو فصل مشخص معتدل آباد ، آذر ، دی ، بهمن ، اسفند ) و گرم ( در ۷ ماه از سال ) می باشد .

ویژگیهای قابل ذکر توزیع دما در شهرستان بشرح زیر است .

ــ سیر ماهانه دما در طی فصول مختلف سال تغییر می کند . تغییر ماهانه دما بسته به جابجایی استوایی حرارتی دارد . هنگامی که خورشید بر مدار رأس الجدی با تابش خورشید زاویه عمود می تابد این شهرستان حداکثر انرژی تابشی روزانه را دریافت می کنند که مصادف با تیر ماه است و متعاقب حرکت ظاهری خورشید به نیمکره جنوبی میزان انرژی دریافتی در این شهرستان به تدریج کاهش می یابد و زمانی که مدار رأس الجدی با تابش خورشید زاویه ای عمودی می سازد ، انرژی دریافتی در این شهرستان به حداقل می رسد که این حالت با دی  و بهمن مصادف است .

ــ در مناطق ساحلی دما تابع میزان رطوبت نسبی است بطوریکه وجود رطوبت نسبی بالا مانع از نوسان زیاد دما است .

بارش :

برای ایجاد بارش در هر زمان و مکان وجود دو عامل رطوبت و مکانیسم بالا برنده ضروری است . شهرستان تحت تأثیر منبع عظیم خلیج فارس قرار دارد شدن توده مرطوب غربی یا توده سودانی همراه با موج کوتاه ( در فصول پاییز و زمستان ) بعنوان عوامل صعود امکان بارندگی برای این شهرستان فراهم می گردد . با توجه به اینکه اغلب موج ها کوتاه و قوی می باشد امکان ایجاد سیلاب و رگبار زیاد است . متوسط بارندگی چند ساله شهرستان ۲۱۷ میلیمتر می باشد .

متوسط بیشترین بارندگی چند ساله ماهانه مربوط به آذر ماه به میزان ۷۸ میلیمتر می باشد و حداکثر بارندگی روزانه نیز ۶۰ میلیمتر مربوط به بهمن ماه بوده است . متوسط بارندگی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نیز به ترتیب ۴/۱۸۹ و ۶/۵۸۴ میلیمتر بوده است .

ویژگی های قابل ذکر در مورد بارش این شهرستان به شرح زیر است .

ــ دربیش از ۷ ماه از سال بعلت استقرار فشار زیاد جنب حاره این شهرستان بارندگی ندارد .

ــ بارش این شهرستان تقریباً تماماً بصورت باران بوده و بارش و برف وجود ندارد . هر چند که سابقه ریزش تگرگ وجود دارد .

با توجه به دمای بالا و بارش این شهرستان در رژیم اقلیم خشک از لحاظ بارش قرار دارد .

ــ شروع بارندگی ماه آبان و پایان آن تا نیمه اردیبهشت می باشد

ــ نوسان شدید بارندگی سالانه بطور یکه در طی دوره آماری دو ساله بین تا ۴/۱۸۹ تا ۶/۴۸۵ متغیر بوده است .

رطوبت و تبخیر :

با توجه به همجواری نواحی کناره ای با خلیج فارس و نزدیکی به خط استوا این شهرستان دارای رطوبت نسبی بسیار بالایی است . بطوریکه در بیش از ۱۰ ماه از سال در ساعت ۵/۶ صبح رطوبت نسبی آن بالاتر از ۶۰ درصد می باشد و در بعضی از روزها هوای دم کرده و کم تحرکی بوجود می آورد که در اصطلاح محلی به « شرجی » معروف است . حداقل درصد رطوبت نسبی در مناطق مرتفع و دور از ساحل در خردادماه بوقوع می پیوندد .متوسط رطوبت نسبی ( درصد ) در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰  حدود ۶۸ درصد بوده است .

بادها :

بطور کلی بادهای شمال غربی و غرب ، بادهای غالب شهرستان را تشکیل می دهند . باد قوس یا باد جنوب شرقی نیز در زمستان و پاییز از شدت قابل توجهی برخوردار است این باد در فصل تابستان باعث افزایش رطوبت نسبی و ایجاد شرجی می نماید و در فصل سرد با فعال شدن مرکز کم فشار باعث ایجاد بارندگی می شود . در فصل تابستان بعلت استقرار فشار زیاد جنب حاره بر روی نواحی جنوبی هوای نسبتاً ساکنی وجود دارد . و بیشترین نا آرامی هوا در ماههای اردیبهشت و خرداد می باشد که نفوذ بادهای شمال و شمال غربی بعلت کمی رطوبت ایجادگرد و غبار شدید می نمایند . دیگر بادهای محلی این شهرستان نیز بادبرو ، باد تریه و باد سبعه می باشند .

منابع آب :

منابع آب هر ناحیه بستگی به دو  عنصر اصلی دارد . یکی وضعیت بارندگی و آب و هوای هر شهرستان و دیگری به ویژگی زمین شناسی و ناهمواریها و حوزضه آبگیر آن ناحیه دارد .

با توجه به اقلیم و مسائل زمین شناسی وضعیت منابع آب شهرستان دیلم بشرح ذیل است .

آبهای سطحی :

شهرستان دیلم دارای رودخانه های فصلی و اتفاقی بوده و هیچگونه رود دائمی در آن جریان ندارد . آب این رودخانه ها پس از جاری شدن به سمت دریا سرازیر گردیده ، بدون هیچگونه استفاده مؤثری به آبها خلیج فارس می پیوندند .

وضعیت آبهای زیر زمینی :

شهرستان دیلم فاقد آبهای زیر زمینی مناسب بود . آبها زیر زمینی موجود نیز یا شور بوده یا گچی می باشند که در هر صورت غیر قابل مصرف برای شرب مردم و یا کشاورزی است .

۲-۱پیشة تاریخی ، زبان و انژاد و تقسیمات کشوری :

پیشه تاریخی

شهرستان دیلم دارای یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بنادر ایران می باشد . در فاصله هفتصد متری غرب قربه شاه عبدالله و حدود ۱۰ کیلومتری بندر دیلم کنونی ، بر ساحل دریای پارس ، تپه ها  و خرابه های شهر قدیمی مهروبان قرار دارد . طول این خرابه ها بیش از ۴ رکیلومتر و مساحت تقریبی آن حدود ۶ کیلومتر مربع می باشد و بدین ترتیب عظمت و بزرگی بندر مهربان تا حدودی مشخص می گردد .

اکثر ساختمانها دارای دیوارهای سنگی و گچی می باشد و در ساختمان ها نیز ملاط گچی می باشد و در ساختمان ها نیز ملاط گلی و ساروج و سنگهای دریایی به کار گرفته شده است . ناصر خسرو قبادیانی در توصیفی که از این شهر نگاشته به کاروانسراهای متعدد و مسجد ادینه شهر اشاره نموده و این ابن البلخی نیز از جامع و منبر این شهر سخن گفته و نوشته است «‌بزروکتان بسیار باشد چنان که به همه جای برند »‌. یاقوت حموی نیز خود شهر مهربان را دیده و در معجم البلدان اسم آن را با واو ساکن و باء موحده و آخر آن نون آورده است « من ان را دیدم در اقلیم سوم ، طول هفتاد و هفت درجه و نصف و عرض آن سی درجه است » و محل آن و سیراف ذکر کرده است .

جلگه بندر دیلم منتهی الیه شمال استان بوشهر قرار دارد و با استان خوزستان هم مرز می باشد . علاوه بر مهربان ، شهرستان دیلم دارای آبادی های کهن دیگر نیز بوده است که بقایای آنها در روستای عامری و امام حسن موجود می باشد .

زبان و نژاد :

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.