مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

کلیات ..
شواهد کافی و قابل اطمینان
روشهای کسب شواهد حسابرسی ….
شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی
شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ….
شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف
مخارج تأمین شواهد ..
شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه .
روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان
کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده
شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته
منابع

منابــع و مأخــذ

 اصول حسابرسی ، جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، آبانماه ۱۳۸۵ ـ نشریه ۸۷

 استانداردهای حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، آبانماه ۱۳۸۵ ـ نشریه ۱۲۴

 دستورالعمل حسابرسی ، جلد اول و دوم ، سازمان حسابرسی ، آبانماه ۱۳۸۴

فصل دوّم ــ    شواهد کافی و قابل اطمینان :

کفایت‌ و قابلیت‌ قبول‌ شواهد حسابرسی ‌، دو مفهوم‌ به‌ هم‌ وابسته‌ است‌ و به‌ شواهد بدست‌آمده‌ از هر دو آزمون‌ کنترلهای‌ داخلی‌ و محتوا مربوط‌ می‌شود .

کفایت‌ ، معیار سنجش‌ مقدار شواهد حسابرسی‌ است‌ و قابلیت‌ قبول‌ ، معیار سنجش‌ کیفیت‌ شواهد حسابرسی‌ و مربوط‌ بودن‌ آنها به‌ هریک‌ از مندرجات‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ و قابلیت‌ اعتماد آن‌ شواهد است‌ . شواهدی‌ که‌ حسابرس‌ بدست‌ می‌آورد معمولا ماهیتی‌ متقاعد کننده‌ دارد نه‌ قطعی ‌. حسابرس‌ در بیشتر موارد و به‌ منظور تأیید هریک‌ از مندرجات‌ صورتهای‌ مالی‌، به‌ دنبال‌ کسب‌ شواهد از منابع‌ مختلف‌ یا شواهدی‌ با ماهیتهای‌ گوناگون‌ است‌ .

سومین استاندارد اجرای عملیات چنین مقرر می دارد :

(( شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی ، مشاهده ، پرس و جو و دریافت تاییدیه کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی به دست آید ))

حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیریهای منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهار کند ، باید شواهدی کافی و قابل قبول بدست آورد .

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از ((( شواهد کافی و قابل اطمینان ))) چیست ؟

همانطور که در بالا ذکر شد ، شواهد کافی و قابل اطمینان از دو بخش کفایت و قابلیت اطمینان تشکیل شده و از لحاظ موضوعی ، کفایت به عنوان موضوعی قضاوتی و قابلیت اطمینان به عنوان موضوعی نسبی دسته بندی شده است .

قابلیت اطمینان شواهد به کیفیت یا قابلیت اتکای آن مربوط می شود . شواهدی قابل اطمینان است که هم معتبر و هم مربوط باشد و از طرفی قابلیت اطمینان انواع مختلف شواهد ممکن است نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت باشد .

عوامل متعددی از جمله موارد زیر بر کیفیت یا قابلیت اتکای شواهد تأثیر گذارند :

ــ هرگاه حسابرسان شواهدی را از منابع مستقل خارج از شرکت صاحبکار دریافت دارند ، قابلیت اتکای شواهد افزایش می یابد .

ــ سیستم کنترل داخلی قوی ، کیفیت مدارک حسابداری و سایر شواهدی را که در سازمان صاحبکار ایجاد می شود ، به میزان زیادی افزایش می دهد .

ــ هنگامی که حسابرسان اطلاعاتی را مستقیماً دریافت دارند ، یعنی دریافت اطلاعات دست اول از راه مشاهده ، مکاتبه یا محاسبه به جای دریافت اطلاعات دست دوم ، کیفیت آن شواهد بهبود می یابد . به علاوه ، زمانی که حسابرسان بتوانند اطلاعات اضافی در تأیید شواهد اولیه بدست آورند ، قابلیت اطمینان شواهد افزایش می یابد . بنابراین تعدادی اطلاعات پراکنده مربوط به هم ، ممکن است مجموعه شواهدی را تشکیل دهند که قابلیت اطمینان مجموعه ، بیشتر از هر یک از آن اطلاعات باشد .

کفایت به کمیت شواهدی مربوط می شود که حسابرس باید آنها را بدست آورد . تعیین مقدار شواهدی که برای توجیه اظهار نظر حسابرس کافی تلقی شود ، به قضاوت حرفه ای او بستگی دارد که از این نظر حسابرس در رسیدن به نظر
حرفه ای خود ، معمولاً کلیه اطلاعات در دسترس را رسیدگی نمی کند ، زیرا می تواند با استفاده از روشهای نمونه گیری قضاوتی یا آماری ، درباره مانده یک حساب ، گروه معاملات یا کنترل داخلی به نتیجه برسد .

در ارزیابی کفایت شواهد حسابرسی ذکر چند نکته مفید است که در ذیل بیان می شود :

ــ مقدار شواهدی که در هر شرایط ، کافی تلقی می شود به نسبت عکس قابلیت اطمینان ، آن شواهد تغییر می کند . هر چه شواهد قابل اطمینان تر باشد ، مقدار کمتری از آن برای توجیه اظهارنظر حسابرسان لازم است .

ــ نیاز به شواهد ، رابطه نزدیکی با مفهوم اهمیت دارد . هرچه یک مبلغ موجود در صورتهای مالی با اهمیت تر باشد ، شواهد بیشتری برای اثبات آن لازم است . بر عکس برای تأیید اقلام بی اهمیت ، شواهدی لازم نیست یا شواهد اندکی کافی است .

ــ در کار حسابرسی این خطر وجود دارد که حسابرسان به اشتباه با اهمیتی پی نبرند و گزارش مقبول نابجا بدهند . میزان این احتمال خطر با توجه به عواملی مانند وضعیت مالی ، نوع کار و صداقت مدیریت صاحبکار از یک کار حسابرسی به کار دیگر تغییر می کند . به موازات افزایش احتمال خطر نسبی مربوط به هر کار حسابرسی ، حسابرسان برای توجیه نظر خود به شواهد بیشتری نیاز خواهند داشت . در برخی از رسیدگیهای ویژه ، حسابرسان از قبل می دانند که احتمال تقلب وجود دارد و مدارک حسابداری ممکن است حاوی ثبتهای واهی یا تغییر یافته
باشد . حسابرسان شاید به دلیل وجود اختلاف بین شرکا یا به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت موجود ، دعوت به کار شده اند . احتمال خطر موجود در چنین رسیدگیهایی موجب می شود که حسابرسان برای انواع شواهد مختلف ، اهمیتی متفاوت از شرایط عادی قایل شوند . عواملی که نشانه سطوح بالای احتمال خطر در مورد وجود اشتباهها و تخلفها در صورتهای مالی است ، به سه دسته ویژگی تقسیم می شود :

۱ـ وِیژگیهای مدیریت         ۲ـ ویژگیهای عملیاتی         ۳ـ ویژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی .

۱ـ وِیژگیهای مدیریت :

ــ تصمیم گیریهای مربوط به امور مالی و مدیریت عملیاتی ، تنها توسط یک نفر صورت می گیرد .

ــ برخورد مدیریت با گزارشگری مالی ، چندان خوب نیست .

ــ تغییر کارکنان رده مدیریت به ویژه کارکنان ارشد مالی ، زیاد رخ می دهد .

ــ مدیرت واحد تجاری بیش از اندازه نسبت به دستیابی به پیش بینی های مربوط به کسب درآمد اصرار می ورزد .

ــ مدیریت واحد مورد رسیدگی ، در محافل تجاری حسن شهرتی ندارد .

 ۲ـ وِیژگیهای عملیاتی :

ــ سودآوری واحد تجاری در مقایسه با سایر واحدهای صنعت ، کافی نیست یا ثباتی ندارد .

ــ نتایج عملیات واحد تجاری در برابر عوامل اقتصادی مانند تورم ، نرخهای بهره ، بیکاری و غیره بسیار حساس و شکننده است .

ــ سرعت تغییرات در این رشته فعالیت ، بسیار زیاد است .

ــ صنعتی که واحد تجاری در آن فعالیت می کند ، به دلیل ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای شاغل در آن ، رو به افول است .

ــ واحد تجاری بطور غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می شود .

ــ عواملی در داخل یا خارج واحد تجاری وجود دارد که تداوم فعالیت آن را مورد تردید قرار می دهد .

 ۳ـ وِیژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی :

ــ مسایل حسابداری پیچیده یا ضد و نقیضی وجود دارد .

ــ معاملات یا مانده حسابهای عمده ای وجود دارد که رسیدگی به آنها ذاتاً دشوار است .

ــ معاملات عمده و غیر عادی با اشخاص وابسته وجود دارد که در روال عادی کار شرکت نیست .

ــ نوع ، دلیل یا مبلغ تحریفهای شناخته شده یا احتمالی که در رسیدگیهای سال قبل ، کشف شده و حائز اهمیت است .

ــ صاحبکار جدیدی که در سالهای قبل حسابرسی نشده است یا دسترسی به اطلاعات کافی از حسابرس قبلی آن ، میسر نیست .

 لازم به ذکر است زمانی که حسابرسان به کوتاهی در انجام دادن رسیدگیها متهم می شوند ، پاسخ پرسش یاد شده در بالا ، در تشخیص بی گناهی یا گناهکار بودن آنان بسیار مؤثر است .

لذا استاندارد حسابرسی شواهد ، حسابرسان را درباره نوع ، قابلیت اطمینان و کفایت شواهد حسابرسی راهنمایی می کند .

تصمیم‌گیری‌ حسابرس‌ درباره‌ این‌ که‌ چه‌ شواهدی‌ کافی‌ و قابل‌ قبول‌ است ‌، متأثر از عواملی‌ چون‌ موارد زیر می‌باشد :

ــ برآورد حسابرسی از ماهیت و میزان خطر ذاتی ، هم در سطح صورتهای مالی و هم در سطح مانده حسابها یا گروه معاملات .

ــ نوع و ماهیت سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل .

ــ اهمیت اقلام مورد رسیدگی .

ــ تجارب حاصل از حسابرسیهای قبلی .

ــ نتایج حاصل از اجرای روشهای حسابرسی ، شامل تقلب و یا اشتباهی که ممکن است کشف شده باشد .

ــ منبع و قابلیت اعتماد اطلاعات موجود .

حسابرس هنگام کسب شواهد حسابرسی از طریق اجرای آزمونهای محتوا ، باید کفایت و قابلیت قبول شواهد حاصل از اجرای آزمونهای مزبور و هرگونه شواهد بدست آمده از اجرای آزمون کنترلهای داخلی را به عنوان پشتوانه مندرجات صورتهای مالی ارزیابی کند .

شواهد حسابرسی معمولاً درباره هر یک از ادعاهای اظهار شده در صورتهای مالی کسب می شود . کسب شواهد حسابرسی مربوط به یک ادعا ، مثلاً وجود موجودیهای مواد و کالا ، ضرورت کسب شواهد حسابرسی درباره ادعاهای دیگر مثلاً مالکیت یا ارزشیابی را ، منتفی نمی کند . نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا ، بسته به هر ادعا فرق خواهد کرد . آزمونهای حسابرسی می تواند شواهد حسابرسی مربوط بیش از یک ادعا را بدست دهد .

شواهد حسابرسی هنگامی متقاعد کننده ترند که شواهد حاصل از منابع مختلف یا با نوع و ماهیت گوناگون ، مؤید یکدیگر باشند . در چنین شرایطی ، حسابرس احتمالاً به میزانی از اعتماد دست می یابد که از اعتماد حاصل از تک تک شواهد مزبور بیشتر است . به عکس اگر شواهد بدست آمده از یک منبع با شواهد کسب شده از منبعی دیگر مغایرت داشته باشد ، حسابرس برای رفع این مغایرت باید روشهای اضافی دیگری را اجرا کند که ضروری تشخیص می دهد .

هنگامی که درباره هر یک از مندرجات با اهمیت صورتهای مالی ، تردیدی اساسی وجود دارد ، حسابرس باید تلاش کند با کسب شواهد کافی و قابل قبول ، آن را بر طرف سازد . چنانچه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی را بدست آورد ، باید نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند .

 فصل سوّم ــ    روشهای کسب شواهد حسابرسی :

 حسابرسان در حین اجرای حسابرسیهای خود انواع مختلفی از شواهد را گردآوری می کنند تا احتمال خطر حسابرسی را به قدر کافی ، محدود نمایند . نوع شواهد اطلاعاتی است که یک فرض را تأیید یا رد می کند و فرض حسابرس این است که صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبکار را به نحو مطلوب نشان می دهد .

یک منبع عمده شواهد ، سیستم حسابداری صاحبکار شامل دفتر روزنامه ، کل و مدارک پشتیبان مانند چک ، فاکتور و صورتجلسات است . اما سیستم حسابداری صاحبکار به تنهایی نمی تواند شواهد کافی برای تأیید اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورتهای مالی تلقی شود . حسابرسان علاوه بر آن باید شواهدی را از طریق مشاهده مستقیم داراییها و از منابع مختلف خارج از شرکت صاحبکار گردآوری کنند .

منبع کسب شواهد حسابرسی ( داخلی یا خارجی که در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد ) و نوع آن ، بر قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی اثر می گذارد . گرچه قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی به شرایط خاص هر مورد بستگی دارد ، اما موارد کلی ذیل می تواند به تعیین میزان قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کمک کند :

ــ شواهد حسابرسی بدست آمده از منابع خارج از واحد مورد رسیدگی ، اصولاً بیش از شواهد تهیه شده در داخل آن قابل اعتماد است .

ــ شواهد حسابرسی تهیه شده در داخل واحد مورد رسیدگی در صورتی قابلیت اعتماد بیشتری دارد که سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مزبور کارآمد باشد .

ــ قابلیت اعتماد شواهدی که حسابرس آنها را مستقیماً به دست می آورد ، بیش از شواهدی است که از طریق واحد مورد رسیدگی به دست وی می رسد .

ــ شواهد حسابرسی که به شکل مدرک یا تأییدیه است بیش از شواهد شفاهی ، قابل اعتماد است .

همانطور که در مباحث مورد تدریس استاد محترم مطرح شده ، احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب ،
دارای سه جزء احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل و احتمال خطر عدم کشف است . شواهدی را که حسابرسان برای هر یک از این احتمال خطرها گردآوری می کنند با یکدیگر متفاوت است .

حسابرسان در حین گردآوری شواهد لازم برای برآورد احتمال خطرهای ذاتی و کنترل ، شواهدی را برای محدود کردن احتمال خطر عدم کشف به یک سطح مناسب نیز جمع آوری می کنند و لذا از این بابت می توان گفت که
احتمال خطر عدم کشف ، تنها احتمال خطری است که کاملاً به مؤثر بودن شواهد گردآوری شده توسط روشهای حسابرسان بستگی دارد .

 بخش ۱ ـ ۳ ــ  شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی :

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی
 • مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی
 • پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه ای حسابرسی از جایگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی برای استفاده سرمایه گذاران
 • پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی
 • مقاله نقش قضاوت حرفه ای در تصمیمات حسابرسی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.