مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

شورای نگهبان ۴
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی ۶
ترکیب شورای نگهبان ۷
عضویت فقها ۸
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان ۱۰
عضویت و شرایط حقوقدانان عضو ۱۳
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان ۱۶
فهرست وظایف شورای نگهبان ۱۸
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام ۲۰
تطبیق مقررات سابق با موازین اسلام ۲۳
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص ۲۳
پاسداری از قانون اساسی ۲۵
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس ۲۷
الف) مهلت اظهار نظر در موارد عادی ۲۷
ب) مهلت اظهار نظر در موارد فوری ۲۸
ج ) مهلت اظهار نظر در مورد مصوبات غیر علنی مجلس ۲۹
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس ۲۹
الف ـ تأیید مصوبه مجلس ۲۹
ب ـ سکوت در مقابل مصوبه ۳۰
ج ـ تشخیص مغایرت مصوبه ۳۰
وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و همه پرسی ۳۱
کیفیت نظارت شورای نگهبان ۳۲
نتیجه گیری ۳۴
منابع و مآخذ ۳۵

 

 

منابع و مآخذ:

۱)     حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ، سید محمّد هاشمی‌، جلد دوم ، انتشارات شهید بهشتی، سال ۷۲٫

۲)      حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، دکتر سید جلال الدین مدنی .

۳)     حقوق اساسی در جمهوری اسلامی‌، دکتر سید جلال الدین مدنی ، شورای نگهبان  ، چاپ اول ، ۱۳۶۶٫

۴)     حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ( متن درسی دانشجویان ) ، سال ۱۳۷۰٫

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل ۱۲۱ که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل ۹۱ الی ۹۹ بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل ۹۰ اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل ۹۱ تا ۹۹ به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از ۹ اصل ( ۹۱ الی۹۹) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در ۱۱ اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول ۴ و ۶۸ و ۶۹و۷۲ و ۱۰۸ و۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۷۷ ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( ۶ و ۱۲ و  ۵۹ و ۷۳ و  ۷۷ و  ۷۸ و ۸۲  و ۸۳  و ۸۵  و ۱۰۵ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۷۰ ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

ترکیب شورای نگهبان:

شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می‌توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامی‌فقیه در واقع حقوقدان اسلامی‌در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی‌باشد به فقیه بودن نزدیک است . جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان ۱۲ نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.

عضویت فقها:

 فقیه یعنی عالم و استاد در فقه و فقه نام علمی‌است که محور علوم اسلامی‌است این علم حد و مرز کارهای ممنوع و حرام و اعمال جایز و حلال را معین می‌سازد . پس در واقع تعیین کنندة وظیفه و تکلیف انسان است . عالم به این علم کسی است که نسبت به موضوعات فقه صاحب نظر بوده و نیروی اسنتباط و اجتهاد پیدا کرده باشد فقه از علوم انسانی و اسلامی‌است به خاطر آن که تکالیف انسان را بر مبنای اسلام معین می‌کند. دقیق ترین تعریفی که از علم فقه به وسیلة علمای اسلامی‌ارائه شده ( الفقه هم هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه ) است فقه عبارت از : فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از راه ادلة تفضیلی آنها.

در جمهوری اسلامی‌شریعت اسلام فقط از راه اجرای قوانین و احکام اسلامی‌استقرار می‌یاید. اسلامی‌که بر مبنای فقه قرار گرفته و معرف آن کسانی هستند که این علم را به کمال فراگرفته باشند. بنابراین فقیه در مرجع تشخیص قرار می‌گیرد زیرا هر جا جمهوری اسلامی‌مطرح می‌شود بر اسلام فقاهتی آن تأکید می‌شود. اسلامی‌که  پایه‌های آن بر شالوده وحی  استوار گشته و طی بیش از ده قرن هزاران عالم عادل با انگیزة الهی تمام عمر خود را مصروف آن کرده و رسالت انسان مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلای تعیین کرده اند. به همین مناسبت فقه اسلامی‌با تمام تقسیمات و شاخه ها و اختلاف نظرها تنظیم کنندة روابط انسان با خدا و انسان با ا نسان و با خویشتن است . و بخش عمدة آن به نظم جامعه مربوط است تا اجتماع را محیطی قابل زیستن نگهدارد.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.