مقاله شيوه‌هاي مديريت كلاس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شيوه‌هاي مديريت كلاس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 36  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شيوه‌هاي مديريت كلاس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   1
سياستگزاري در كلاس درس   3
بيان مسئله :   5
مهارتهاي ارتباط با دانش آموزان :   7
مفهوم مديريت كلاس درس :   9
هدف‌هاي عمده مديريت كلاس درس :   10
چالش‌هاي معلمان درمديريت كلاس درس :   10
انضباط ومديريت كلاس دومقولة متفاوت :   11
شالوده‌هاي مديريت كلاس درس :   12
(1) معلم كارآ:   12
(2) معلم جامع الاطراف:   13
سبك‌هاي مديريت كلاس درس‌ :   14
1. سبك مديريت مقتدرانه – استبدادي   14
2. سبك مديريت اقتدارگرايانه – مشاوره‌اي    15
3. سبك مديريت آزاد منشانه   16
4. سبك مديريت بي تفاوت   17
مديريت كلاس وتدريس :   19
پيشنهاداتي دربارة مديريت كلاس درس :   20
مهارت‌هاي ارتباطي1 :   21
اكنون تجزيه وتحليل اين پنج مهارت :   23
چرا تمرين گوش دادن؟   23
2. چرا تمرين بيان احساس خود درلحظه مناسب   24
چرا تمرين كلام ياورانه، نه داورانه؟   25
چرا تمرين پرهيز از قضاوت شتاب آلود؟   25
چرا فرودآمدن از مسند برتر؟   26
ديگر مهارت‌هاي ارتباطي :   26
مهارت در ارتباطات غيركلامي :   28
برقراري ارتباط مؤثر ومثبت بادانش آموزان :   29
تنگناهاي ارتباط :   29
نتيجه گيري :   31
فهرست منابع ومآخذ   32

فهرست منابع ومآخذ

رديف

نام كتاب

مؤلف

مترجم

ناشر

1

الفباي مديريت كلاس درس

(راهبردهايي براي آموزش اثر بخش)

روبرت تي.تاير

دكترمحمدرضا سركارآراني

انتشارات مدرسه

2

سهم معلم، شيوه معلم

(نگاهي به حرفه منديهاي معلم )

دكتر علي رؤوف

 

انتشارات آستان قدي رضوي

3

ماهنامة پرورشي تربيت بهمن ماه 1380

 

استفاده از مقاله كيست معلم شايسته و كاردان؟ ترجمه الهام روشنايي

وزرت آموزش وپرورش

4

ماهنامة پرورشي تربيت اسفندماه 1383

استفاده از مقاله بررسي نحوه تأثير مديريت معلم در جريان يادگيري ازكريم عباسي اول

 

 

وزارت آموزش وپرورش


5

ماهنامة آموزشي- پژوهشي رشد تكنولوژي آموزشي آذرماه81-80

استفاده از مقاله نقش ارتباط غيركلامي درآموزش از زهرا حسيني

 

دفترانتشارات كمك آموزشي

6

ماهنامة آموزشي- پژوهشي رشد تكنولوژي آموزشي اسفند ماه 80-79

 

استفاده ازمقالة مديريت كلاس ترجمه توحيدصيامي

دفترانتشارات كمك آموزشي

7

ماهنامة آموزشي- پژوهشي رشد تكنولوژي آموزشي  آبان ماه80-79

استفاده از مقاله مديريت كلاس درس از امان الله صفوي

 

دفترانتشارات كمك آموزشي

8

ماهنامة آموزشي- رشد تكنولوژي آموزشي  بهمن ماه 83-82

استفاده ازمقاله مديريت كلاس درس از ضياتاج الدين

 

دفترانتشارات كمك آموزشي

9

ماهنامة آموزشي- تحليلي اطلاع رساني  رشد تكنولوژي آموزشي

مهرماه 83

 

استفاده ازمقاله آزمون سبك مديريت كلاس درس ترجمه حسن دنيا روند

دفترانتشارات كمك آموزشي

 

مقدمه :

مسأله مديريت كلاس ازديرباز به مثابه پيچيده‌ترين موضوع شناخته شده است وتشكيل واداره كلاس درس با 30 نفر دانش آموز ازوقت گيرترين وطاقت فرساترين فعاليت‌هاي حرفه معلمي تلقي مي‌شود. نتايج نظر خواهي‌هاي متعدد نشان داده است كه مسئله اسامي براي معلم اداره كلاس است وتأكيد والدين دانش آموزان برنظم‌وانضباط به‌عنوان عاملي اساسي دريادگيري كودكان،اهميت موضوع مديريت‌كلاس رادوچندان‌كرده‌است.

اگر ازمعلمان تازه كار درباب مهمترين چالش روياروي آنان دركلاس درس پرسش شود، بي درنگ ازدغدغه‌اي سخن مي‌گويند كه ذهنشان رابه خود مشغول وروحشان را سرگردان وناآرام مي‌كند. به راستي خاستگاه اين همه دغدغه وناآرامي چيست كه سالها دانش اندوزي وكوله باري از دانسته‌ها دررشته مورد نظر نيز نمي‌تواند برآن فائق آيد ويا دست كم با آن هماورد شود تا گام‌هاي معلمان تازه‌كار به سوي كلاس درس را سست وتلاش معلمان پرتجربه را تباه نكند؟

پاسخ به اين پرسش درمديريت كلاس درس نهفته است.

به نظر مي‌آيد اين نگراني‌ها با كسب تجربه وگذشت زمان به تدريج كاهش پيدا مي‌كند، اما كسب دانش ومهارت درزمينه مديريت كلاس موجب تسهيل اداره كلاس وبهبود كيفيت آموزش مي‌شود.

( اين مديريت شرايط لازم رابراي تحقق يادگيري فراهم مي‌آورد وازاين رو سنگ بناي موفقيت درتدريس محسوب مي‌شود. )

باتوجه به اين كه وظيفه اصلي آموزش وپرورش، تربيت معلمان براي هدايت وانسان سازي است واين امر مستقيماً به دانش آموزان يك جامعه برمي‌گردد لازم است تا اين قشر عظيم درجامعه بيشتر تحت تعليم وتربيت قرارگيرند ومتقابلاً معلمان نيز با بهره‌گيري ازآخرين شيوه‌هاي تدريس آنها رادرآموزشگاهها به كارگيرند ودرجهت افزايش بهره‌دهي وبهره‌وري تعليم وتربيت كوشا باشند. نقش معلمان وراهكارهاي مشاركت آنان درجهت سياستگزاري وبه كارگيري روشهاي جديد درتدريس را مي‌توان به موارد زير تقسيم كرد:

الف) سياستگزاري در شيوه‌هاي آموزشي.

ب) سياستگزاري در برنامه‌هاي درسي.

ج) سياستگزاري در كلاس درس.

تغيير در شيوه‌هاي آموزشي، نحوه اداره كلاس ومشاركت دانش آموزان درمباحث كلاسي و برنامه‌هاي درسي صحيح وبرگرفته از علايق دانش آموزان راه را براي مرتفع نمودن مشكلات موجود ورسيدن به هدف نهايي هموار خواهد ساخت.

مادراينجا به اصل سوم يعني سياستگزاري در كلاس درس به بحث وگفتگو مي‌پردازيم.

سياستگزاري در كلاس درس

يكي از راههاي مديريت كلاس تدريس خوب است. باتوجه به اين كه درسيستم آمورزش وپرورش كشور، ما براي انتقال رفتارهاي مطلوب تربيتي هيچ راهي جز روش تدريس نمي‌شناسيم وهيچ مكاني جز كلاس درس هم دراختيار نداريم لازم است كه به نگرش جديد وتازه‌اي به اين مهم پرداخته شود، كلاس درس بايد ميدان فعاليت و تجربه، محل به كارگيري عقل و انديشه وصحنه تعامل فراگيران در موضوع درس باشد. در كلاس درس بايد فراگيران نظريه‌هاي علمي را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند و براي انجام اين امر اولاً معلمان بايد خود واقف به نظريه‌ها باشند و ثانياً ميدان لازم براي تعامل و بحث بين فراگيران را ايجاد نمايند تا انديشه فعال و تجربه‌هاي اشخاص، عامل ايجاد رفتار تربيتي گردد. در غير اين صورت كلاس درس به جاي رشد متوازن شخصيت افراد در ابعاد مورد نياز وبه جاي انجام تكليف رشد، كه مورد نياز هر دانش آموزي است به محل انباشتن محفوظات تبديل مي‌شود و انباشتن محفوظات هيچ خاصيتي در رشد ابعاد فراگيران نخواهد داشت.

هرگاه دانش آموزان در جريان يادگيري در كلاسهاي درس فعال نباشند، كسب تجربه ننمايند و تعامل لازم را نداشته باشند، هيچگونه رغبت و تمايلي به درس و مدرسه نخواهند داشت زيرا انباشتن محفوظات مبتني بر فطرت حقيقت جو وكاوشگر انسانها نيست و آنان با بي‌رغبتي و عدم تمايل، جريان درس و يادگيري را فقط براي اداي وظيفه و تكليف پس خواهند گرفت و دلزدگي و بي‌رغبتي به چنين شرايطي در وجود آنان ريشه خواهد دوانيد و آنان براي پايان يافتن ساعت درس، لحظه شماري خواهند كرد. در چنين شرايطي، مدرسه و كلاس درس هيچ نقش و تأثيري در ايجاد رفتارهاي مطلوب در فراگيران نخواهد داشت بلكه خود جايگاهي براي مبادله اطلاعات دانش آموزان در زنگهاي تفريح خواهد بود.(1)

برخورد معقول با نظام‌هاي اجتماعي كلاس، تسلط در طراحي آموزشي، توجه به تفاوتهاي فردي وآمادگي براي تدريس قبل از ورود به كلاس از جمله عوامل مهم و مؤثر در رسيدن به هدفهاي تربيتي به شمار مي‌آيند. در اين ميان مديريت كلاس درس از اهميت به سزايي برخوردار است و عواملي از قبيل تنظيم برنامه درسي، سازماندهي مراحل كار و منابع، سازماندهي محيط به منظور افزايش كارايي، نظارت بر پيشرفت دانش آموزان و پيش‌بيني مسائل اجتماعي را شامل مي‌شود. استفاده از تئوري‌هاي تغيير رفتار و الگو برداري از معلم، همسالان و سايرين، مديريت كلاس و تحقيق هدفهاي آموزشي و تربيتي را تسهيل مي‌كند.

بيان مسئله :

توانايي اداره كلاس وايجاد رفتارمطلوب دردانش آموزان، بخش مهمي از كارهر معلم وكلاس وزمينه مناسبي براي يادگيري است.

معلم به مهارت‌ها وفنوني سازمان دهنده نياز دارد تا شرايط بهينه‌اي رابراي تحقق يادگيري خلق كند.

به نظر مي‌رسد معلم براي ادارة مطلوب ومنظم كلاس درس به دو مهارت نياز دارد:

 برقراري ارتباط مؤثر ومثبت بادانش آموزان
مديريت كلاس

اين دومهارت باعث تسهيل امر آموزش وكاهش رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان مي‌شود.

يكي ازعواملي كه امروزه معلمان، مديران وسياست‌گذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعي مهم واساسي بدان توجه دارند، عامل مديريت كلاس است.

ازاوايل قرن بيستم برخي از انديشمندان مطالبي رادرزمينه مديريت كلاس به رشته تحرير كشيده‌اند.(باگلي ، 1909)1 وموضوع مديريت كلاس همچنان ازآن هنگام تا امروز درسرلوحه موضوعات مهم ودرخور توجه درحيطه آموزش باقي مانده است.

اين مقاله نخست به بيان مفهوم كلي وعمومي مديريت كلاس وسبك‌هاي مديريت كلاس مي‌پردازد. تفاوت مفهوم مديريت كلاس وانضباط، اهداف، چالش‌ها وشالوده‌هاي مديريت كلاس رابرمي‌شمرد.

سپس مهارت‌هاي مورد نياز معلم رابراي ارتباط سالم وصحيح با دانش آموزان مورد بحث وبررسي قرار مي‌دهد.( كلامي – غيركلامي – ضمن تدريس )

درپايان تنگناهاي ارتباط سالم را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

به اميدكه‌مطالعه آن علاقه‌مندان به مسائل‌يادگيري آموزشگاهي رادرزمينه دانش وهنرمديريت كلاس ياري‌دهد.

نكات كليدي ( كليد واژه‌ها ) :

مفهوم،اهداف، شالوده‌ها وچالش‌هاي معلمان درمديريت كلاس درس – انظباط ومديريت كلاس – سبك‌هاي مديريت كلاس – مديريت كلاس وتدريس – پيشنهاداتي درباره مديريت كلاس – مهارت‌هاي ارتباطي ( كلامي – غير كلامي – ضمن تدريس ) مهارت‌هاي برقراري ارتباط مؤثر با دانش آموزان – تنگناهاي ارتباط.

 

مهارتهاي ارتباط با دانش آموزان :

‹‹ آنچه مجسمه سازبا يك قطعه مرمرمي‌كند،آموزش با روح انسانها مي‌كند ››

جوزف آديسون

همانطور كه مي‌دانيم چگونگي كيفيت رابطه معلم – شاگرد تا حد زيادي روي يادگيري دانش‌آموزان اثر مي‌گذارد. به عنوان شاگرد، وقتي معلمان خود را دوست مي‌داشتيم يا به آنها عشق مي‌ورزيديم در خواندن درسهايشان سعي و تلاش بيشتري مي‌كرديم. ما نه تنها بيشتر ياد مي‌گرفتيم بلكه در كلاس هم بهتر فعاليت مي‌كرديم. بچه‌ها براي معلماني كه آنها را دوست دارند كمتر دردسر و مزاحمت ايجاد مي‌كنند و كمتر برخورد نادرست با آنها دارند. هنگامي كه نوجوانان عقايد تند و افراطي خود را به خصوص درباره مطالب جدال برانگيز ابراز مي‌دارند اولياء و معلمان معمولاً با ناديده گرفتن و گوش ندادن به حرفهايشان آنان را خاموش مي‌كنند اما از آنجا كه گوش كردن فعال به طرز محسولي روي رابطه بزرگترها و كودكان اثر مي‌گذارد غالباً موجب تغيير در روابط آنها مي‌شود. در شرايطي كه نوجوانان از طرف بزرگترها درك و مورد احترام واقع مي‌شوند به تجزيه تازه‌اي از ارزش و اهميت فردي دست مي‌يابند. رضايت خاطري كه از درك شدن و افزايش عزت نفس در نوجوانان ايجاد مي‌شود باعث مي‌گردد كه آنها احساسات مثبتي در ارتباط با والدين و معلمان خود داشته باشند.

دانش آموزان احساس مي‌كنند كه داراي ارزش بيشتري هستند و براي خود نيز ارزش بيشتري قائل مي‌شوند آنها اين احساسات را دوست دارند بنابراين كساني را كه موجب اين احساس شده و به آنها كمك كرده‌اند دوست خواهند داشت با گذشت زمان رابطه آنها با معلمان، بر اساس توجه و احترام مشترك خواهد بود. در چنين ارتباطاتي، نه تنها مشكلات انضباطي كمتر مي‌شود، بلكه شاگردان متمرد يا تلافي جو كم مي‌شوند و دانش آموزان بيشتر خويشتن‌دار، مسئول و خود منضبط بار مي‌آيند.

‹‹ اين خوب است كه مهربان وخوش برخورد باشيد، اما به بچه‌ها چيزي هم ياد بدهيد.››

به نظر مي‌رسد اين طرز تلقي و نگرش، قراردادي باشد با وجود اين، اطلاعات قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه به طور قاطع نشان مي‌دهد، دانش آموز محوري تاكيد ورزي و مهارت تسهيل كنندگي با توجه به مطالب فوق واقعاً به معلمان كمك مي‌كند كه بهتر به هدفهاي سنتي مدرسه‌ها، مانند پيشرفت و توسعه آموزشگاهي، مراقبت خوب، تفكر خلاق، انگيزه قوي، يادگيري و خود، انضباطي دست يابند.

شيوه‌هاي مديريت كلاس ومهارتهاي ارتباط با دانش آموز داستان مفصل وپيچيده ودرعين حال شيرين وگسترده‌اي دارد ودراين داستان، انسان در هرحال بازيگر اصلي صحنه است چون ارتباط با دانش آموز ومديريت كلاس به وسيله انسان ( معلم ) انجام مي‌گيردازاين روبراي هرچه بهتر ارتباط بين انسانها ومديريت كلاس روشها وشيوه‌هاي خاصي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

قطعاً آنچه دراين راه سخت مي‌تواند چراغ اين مسير باشد راهبر، هدايتگر وآموزگار ومعلم توانمند وآگاه ودلسوخته است كه باتوان علمي وبيان آگاهي مي‌دهند، معلم خودرا دراين مسير طولاني هدايت ورهبري مي‌كند. با استفاده از مطالعات اسنادي وكتابخانه‌اي و بررسي متون ومنابع علمي به بررسي اين نقش وتبين وشناخت هرچه بيشتر آن بپردازيم. درمقاله حاضر ابتدا بررسي اجمالي از نقش مديريت وراههاي ارتباط با دانش آموزان ازديدگاه اساتيد فن آوري شده وسپس جايگاه معلم به عنوان يك آموزشگر بيان گرديده ودرپايان بايك نتيجه‌گيري وجمع بندي به يك استنتاج كلي از موضوع اشاره شده است به اميد آن كه توانسته باشيم حق مطلب را ادا كنيم.

مفهوم مديريت كلاس درس :1 – Bagley,1909

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی