مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

چکیده: ۲

بیان مسئله  : ۳

فصل اول. ۵

معرفی تحقیق. ۵

معرفی تحقیق: ۶

تعریف موضوع تحقیق. ۷

ضرورت موضوع تحقیق. ۸

فایده تحقیق. ۱۰

روش نمونه گیری : ۱۰

محدودیت های تحقیق: ۱۲

تعریف اصلاحات و واژه ها : ۱۳

فصل دوم. ۱۶

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۶

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۷

الف- فقر و محرومیت اقتصادی : ۱۷

ب- نامناسب بودن مکان زندگی: ۱۸

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی : ۱۹

د- کارکردن : ۱۹

الف)فرهنگ و رابطه آن با آمورش و پرورش: ۲۰

ب) تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان فرهنگ عمومی جامعه: ۲۱

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنان. ۲۲

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق: ۲۶

فصل سوم. ۲۹

روش و مراحل اجرایی تحقیق. ۲۹

روش و مراحل اجرایی تحقیق. ۳۰

– روش تحقیق: ۳۱

– جامعه آماری.. ۳۲

نمونه آماری : ۳۳

شیوه جمع آوری اطلاعات : ۳۴

فصل چهارم. ۳۶

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۳۶

فصل پنجم. ۶۳

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۶۴

پیشنهادات.. ۶۵

۱- علل اقتصادی.. ۶۵

۲- عامل فرهنگی و اقتصادی.. ۶۵

۳- اوقات فراغت.. ۶۵

۴-  دوستان. ۶۶

فهرست  منابع. ۶۷

مقدمه:

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

معرفی تحقیق:

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.

برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام  اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.

در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.

امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

تعریف موضوع تحقیق

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان

ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :

درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال  دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان  دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق  از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن  آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.

۱-  در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه  می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.

۲-  در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی  بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا  شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

ضرورت موضوع تحقیق

با اشاره به شواهد ذیل اهمیت و ضروت موضوع تحقیق روشن می شود.

در کتابهای تحت عنوان شکست تحصیلی در آموزش ابتدایی و راههای مقابله با آن اهمیت و ضرورت توجه به افت تحصیلی را اینطور بیان کرده که اگر خسارات معنوی ناشی از افت تحصیلی بگذریم آمارهای ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در مورد خسارات مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی حکایت از فاجعه ای بزرگ دارد.

در بررسی که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده نکات ذیل در خور تامل است .

مجموع خسارات در شکست تحصیلی در سال ۱۳۶۰ معادل ۵۵۸۶۰۸ میلیون ریال و در سال ۶۷  ، ۷۶۵۱۲۱ میلیون ریال به دست آمده است از انجا که هزینه های آموزشی دولت ابتدایی و متوسطه راهنمایی بالا بوده است میزان خسارات ناشی از آن در سال ۶۵  تقریبا معادل ۱۴/۱ برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است .

در تحقیق حاضر تلاش بر آن است که ویژگیهای اجتماعی ۰ فرهنگی دانش آموزان که دارای سابقه مردودی می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج مفیدی عاید گردد.

به طور کلی دلایل انتخاب و بررسی این تحقیق موارد ذیل می باشند.

۱- علاقه مند بودن به رفع این معضل اجتماعی (افت تحصیلی)

۲- موضوع تحقیق ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی نگارنده در رشته برنامه ریزی درسی دارد.

۳- از دلایل دیگر که اهمیت این تحقیق را از لحاظ محقق معرفی می سازد عبارتند از

– کمک به مسولان آموزش برای طرح ریزی درست مطالب درسی

– کمک به معلمان برای شناخت موانع پیشرفت تحصیلی و کوشش در جهت رفع آنها

– افزایش آگاهی والدین نسبت به افت تحصیلی فرزندان و تلاش برای رفع این معضل اجتماعی .

تعریف اصلاحات و واژه ها :

۱-   افت تحصیلی ( یا تکرار پایه )

تکرار یک کلاس برای دانش آموزان که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه ای که در سال قبل به سر می برد و به تحصیل و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته انجام داده است.

۲-   پیشرفت تحصیلی :

دانش و مهارت کسب شده در مدرسه که معمولا میزان آن بوسیله نمرات امتحانی یا نظریه معلم و یا هر دو معین می شده

۳-   راهنمای تحصیلی :

عبارت است از توجه به تفاوت های فردی و لزوم کشف نیازهای نا همانند دانش آموزان و برطرف کردن آن نیازها و کمیت دانش آموزان جهت انتخاب شغل مناسب و ایجاد خط مشی موفقیت آمیز در زندگی دوره راهنمایی تحصیلی همچنان که از نامش پیداست فرصتی است که طی آن باید آمادگی نوجوان برای ادامه تحصیل و استعدادهایش برای رشته های مختلف آموزشی متوسطه مورد مطالعه قرار گیرد.

۴-   ویژگیهای اقتصادی :

منظور از ویژگیهای اقتصادی در این تحقیق خصوصیاتی از قبیل درآمد خانواده شغل والدین ، وضعیت مسکن و امکانات آموزشی  باشد.

۵- ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی :

منظور از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی – خصوصیاتی از قبیل میزان تحصیلات والدین نگرش والدین نسبت به تحصیل ، ارتباط خانه و مدرسه رفتار والدین با دانش آموزان ،  رفتاراعضای خانواده با دانش آموزان.

۶- فرهنگ :

فرهنگ از نظر جامعه شناسی عبارتست از : تمام عوامل مربوط به شناسایی و انتقاد هنر، اخلاقیات  حقوق  آداب و رسوم و مجموع دیگرامکانات علمی کسب شده بوسیله یک فرد در اجتماع.

۷-   اوقات فراغت :

کار و فراغت مفاهیمی است که با وقت و زمان ارتباط دارد کار گذراندن وقت  برای فعالیت خاص و با هدف خاصی است و فراغت وقت آزادی است که فرد به فعالیت  خاصی مشغول نیست.

۸-   نمونه :

تعداد محدودی از مشاهدات ، موارد یا افراد منتخب از یک جمعیت مجموعه عناصری که از یک جامعه بر حسب یک قانون احتمالات معین استخراج شده است.

۹-   نمونه گیری :

۱-   علل  تشکیل دادن یک نمونه

۲-   روش انتخاب مواردی که یک نمونه را تشکیل می دهد.

۱۰-نمونه گیری تصادفی  : روش نمونه گیری که در آن تمام افراد یک جامعه برای آن که در نمونه گنجانده شوند بخت برابر دارند.

۱۱- نمونه گیری خوشه ای

در این نمونه گیری نمونه از واحدهای گروهی مثلا خانواده ها تشکیل یافته است که به صورت تصادفی تعیین می شود مشاهدات درباره عناصر مختلف خوشه  مستقل نیستند.

  فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.