مقاله صادرات و تجارت فرش دستباف در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صادرات و تجارت فرش دستباف در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله صادرات و تجارت فرش دستباف در ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: پروپوزال ۱
فصل دوم: ادبیات موضوعی ۷
مقدمه ۸
هویت فرش دستباف ۱۰
بازار فروش ۱۰
تاریخ فرش دستباف ۱۱
بررسی جایگاه اقتصادی فرش دستباف ایران ۱۶
اقتصاد فرش از نگاه کارشناسان ۱۸
فصل سوم: ارتقاع صادرات فرش دستبافت ۲۳
توسعه و بهینه سازی محصول ۲۵
تبلیغات وبازاریابی ۲۶
اقدامات رفاهی اجتماعی ، رفع موانع تجاری بازرگانی و اعطاء تسحیلات ۲۹
فصل چهارم: موانع و مشکلات (مصاحبه به قالیبافان) ۳۲
خمیازه های کشدار در بازار بی رونق فرش ۳۳
خرید فرش دست بافت در ردیف آرزوها ۳۶
تاجرانی که فقط هویت می فروشند ۳۷
بی رغبتی نسل جوان به بافندگی فرش ۴۱
سهم کم حمایت های دولتی از صنعت فرش ۴۲
چشمان نگران قالیباف ۴۳
فصل پنجم: پیشنهادات و جمع بندی ۴۶
پیشنهادات ۴۷
جمع بندی ۵۲
منابع ۵۴

منابع:

۱- آزادی،سیاوش(۱۳۶۵)، فرش ایران،تهران،موزه فرش ایران
۲- آمار بازرگانی خارجی ایران، صادرات، گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۳-۱۳۷۹
۳- اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن (۱۳۷۴)، نامه اتاق بازرگانی، شماره های دوم، سوم، پنجم،هشتم
۴- اعلمی بیات، محمد،(۱۳۷۶)؛ بررسی و تعیین مهمترین عوامل موثر بر رکود صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای ۷۲-۷۵،دانشگاه تهران
۵- بازار جهانی فرش(۱۳۶۹)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۶- ژوله، تورج(۱۳۷۸)، پژوهشی در فرش ایران، انتشارات یساولی، تهران
۷- سیسیل ادواردز(۱۳۶۸)، قالی ایران، چاپ اول، انتشارات فرهنگسرا
۸- گزارش بازار جهانی فرش دستباف و جایگاه برتر ایران(۱۳۸۷)، سایت اتحادیه فرش ایران
۹- گزارش دورنمای فرشبافی در کرمان، مجله قالی ایران، شماره ۱۲ و ۱۱، اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۸
۱۰- مجله فرش ایران(۱۳۷۵)، نشریه اتحادیه صادرکنندگان فرش در آلمان، شماره اول
۱۱- نوروزی، حسین(۱۳۸۱)،بررسی موانع و مشکلات صادرات فرش دستباف استان خراسان، پایان نامه، دانشگاه تهران

 

چکیده:

در ایران مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاداقتصادی متاثر از عوامل خارجی بالاخص بازار ناپایدار نفت شده است.با این ویژگی اقتصاد ایران ، می توان به اهمیت و نقش و صادرات غیر نفتی در کشور پی برد. در بین صادرات غیر نفتی کشور، فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و سهمی بیش از ۲۵درصد از صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است.

مروری بر حجم و ارزش صادرات فرش کشور طی صد ساله گذشته بیانگر آن ا ست که صادرات فرش نوسانات زیادی داشته است. به خصوص چند سالی است که غبار مشکلات، صنعت را پاییزی وسرد کرده و باعث نگرانی تولید کنندگان و دست اندر کاران بازار فرش شده است.

بدیهی است عوامل مختلفی می تواند بر این امر اثر داشته که از آن جمله می توان به سیاستهای تجاری کشور، سیاستهای کشورهای رقیب، تغییردر سلایق جهانی و … اشاره شده کرد.

در این تحقیق ضمن مروری بر جایگاه فرش دستباف در اقتصاد کشور، به بررسی میزان صادرات و رقابت با کشورهای رقیب و نیز سهم ایران در صادرات از بازار جهانی فرش دستباف نیز توجه کرد.

  خلاصه طرح:

فرش دستباف یکی از کهن ترین هنرهای پر افتخار ملت سربلند ایران می باشد که قدمتی چند هزار ساله داشته و با تمدن و هنر ایرانی به هم گره خورده است .فرش هویت دارد زیبایی دارد و از مهمترپیچدگی به اندازه تاریخ پر فراز نشیب ایران که باید به آن توجهی خاص مبذول گردد.

فرش دستباف یک جریان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را دنبال می کند که جریانات مثل سایر پدیدهای اجتماعی حرکت می کنندو نقش آفرین هستند :نکته مهم در این ارتباط این است که بسیاری از دست اندر کاران فرش سالها در انتظار معجزه های بودند که قرار بود دیگران انجام دهند.این انتظار نه تنها نه اهل فن را در غفلت نگه داشت بلکه فرصت را برای رقبای فرش ایران بیشتر فراهم کرد .به این دلیل است که اتکا ء به خود آغاز حرکت و همراه شدن با افزایش ایران است.فرش دستباف چشم انتظار اهل فن است که دستش را بگیرند تا حرکت آغاز شود.

      بیان مسئله:

در حال حاضر این تحقیق ازنظر سهم فرش در اقتصاد  مسائل صادرات و غیره بررسی می شود .لازم به ذکر است که باید به مشکلات و مسائل صادرات و نارسائیها وکمبودهای صادرات فرش کشور و ارائه راهکارهای عملی برای اتخاذ سیاست تجاری و به منظور هماهنگ نمودن تولید فرش دستباف با اهداف صادراتی آن نیز توجه شود.

  اهداف طرح:

اهداف اصلی تحقیق

شناسایی  تجاری کشور در زمینه صادرات طی دوره مورد بررسی.

شناسایی تجاری کشورهای رقیب ایران در طی دوره ،در زمینه صادرات فرش دستباف

 

اهداف فرعی تحقیق       

شناخت مشکلات ،نارسائیها و کمبود های صادرات فرش دستباف کشور.

مقایسه تطبیقی تجاری ایران و رقبای ایران.

ارائه پیشنهاد و راهکارهای عملی برای اتخاذ سیاست تجاری به منظور هماهنگ نمودن تولید فرش دستباف با اهداف صادراتی آن.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

با وجود این‌که ثروت نفتی ما باعث کم‌توجهی به امر صادرات غیر‌نفتی شده است اما فرش دستباف در صدر صادرات غیرنفتی ایران قرار دارد. صادرات فرش دارای ابعاد اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای است و عوامل موثر بر صادرات این محصول باید مورد بررسی قرار گیرد. با اشاره به این‌که فرش در ایران یک کالای صادراتی استراتژیک به‌شمار می‌رود برای این‌که فرش ایرانی بتواند به جایگاه ویژه‌ای در صادرات دست یابد، باید راهکارهای ویژه‌ای اتخاذ کرد.  جایگاه فرش  در تولید ناخالص ملی کشور حائز اهمیت است و باید مزیت نسبی تولید و صادرات فرش دستباف مورد مطالعه و بررسی جدی قرار گیرد.

 در تحقق اهداف صادراتی موانع و محدودیت‌های تعرفه‌ای فرش دستباف باید مرتفع شود. حداکثر کردن سود تجاری کشور از فرش دستباف کمک جدی و قابل توجهی به توسعه صادرات این محصول مهم در کشور خواهد بود.

هویت فرش دستباف

فرش دستباف یکی از کهن ترین هنرهای پر افتخار ملت سربلند ایران می باشد که قدمتی چند هزار ساله داشته و با تمدن و هنر ایرانی به هم گره خورده است .فرش هویت دارد زیبایی دارد و از مهمترپیچدگی به اندازه تاریخ پر فراز نشیب ایران که باید به آن توجهی خاص مبذول گردد.

فرش دستباف یک جریان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را دنبال می کند که جریانات مثل سایر پدیدهای اجتماعی حرکت می کنندو نقش آفرین هستند :نکته مهم در این ارتباط این است که بسیاری از دست اندر کاران فرش سالها در انتظار معجزه های بودند که قرار بود دیگران انجام دهند.این انتظار نه تنها نه اهل فن را در غفلت نگه داشت بلکه فرصت را برای رقبای فرش ایران بیشتر فراهم کرد .به این دلیل است که اتکا ء به خود آغاز حرکت و همراه شدن با افزایش ایران است.فرش دستباف چشم انتظار اهل فن است که دستش را بگیرند تا حرکت آغاز شود.

 بازار فروش

“تهران  بدون تردید از قدیم الایام بازار فروش ایران در هر دو حالت سنتی یا مدرن یکی از موثرترین بازارها در اقتصاد کشور بوده است.این بازار با وسعتی کم نظیر در تمامی شهرهای بزرگ ایران از عمده ترین مرکز مبادلات و گسترش اقتصادی می باشد با توجه به وسعت جهانی و پر بار بودن اقتصاد فرش و ارتباط تنگاتنگ این بازار ها، سیاست گذاری در این بخش مهم ،اهمیت ویژه ای را می طلبد . اصرار بخشی از بازار سنتی بر عدم تطبیق با علم روز و اقتصاد نوین و مشکلات عمدهای برای یک برنامه ریزی منسجم ایجاد کرده است.”

 تاریخ فرش دستباف

بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز بدانگاه می رسد که انسان به فکر ساختن سر پناهی جهت تامین آسایش خود افتاد.

بافتن انواع زیر انداز نیز همان زمان با پرورش دام و استفاده از پشم بدین منظور بوده است و انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پی برده و بمرور به صورت های گوناگون از طریق بافتن گلیم و قالی از آن بهره گرفته است .

دراین زمان بی تردید مصادف با تغییر زندگی بشر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادرنشینی و معاش خانوادگی و قبیله ای و اعتلای فکری او بود و انسان پس از احساس نیاز با این تغییر وضع جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاده است.بافتن فرش مانند سایر دستاوردهای بشر همواره رو به تکامل رفته و این پیشروی تا به آن حد با تکامل تمدن انسان عجین بوده است که گفته اند: هیچ هنری در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تکامل نداشته است . “اینکه اولین فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم کدام سرزمین تعلق دارد و آیا ایرانیان ویا چنییان خالق این هنرند یا سایر اقوام به درستی معلوم نیست اما فرش “پازیرک”  که قدیمی ترین  فرش دستباف  بشری است که تا کنون کشف گردید و موجودات تا اندازه ای  به این سئوال پاسخ می دهد و نشانی از محل بافت قالیهای اولیه را روشن می سازد.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت فرش اطراف تهران ورامین
 • پایان نامه شناخت بازارهای فرش
 • مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش
 • تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف
 • تحقیق تاریخچه نقش فرش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.