مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فـهــرســـت

پیشگفتار                                    ۱
فصل  اول ابریشم                                ۲
۱-۱- تاریخچه کرم ابریشم                             ۳
۱-۲- وضعیت ابریشم در ایران                            ۴
۱-۳- چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران                     ۶
۱-۴- مراکز تهیه ، توزیع ، و تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران    ۸
۱-۵- برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران                    ۸
۱-۶-کاربرد ابریشم در قالی ایران                         ۱۲
فصل  دوم خواص شیمیایی و فیزیکی ابریشم                    ۱۵
۲-۱- ساختمان لیف ابریشم و مواد تشکیل دهنده آن                 ۱۶
۲-۲- تاثیر رطوبت بر ابریشم                            ۲۰
۲-۳- تاثیر حرارت بر ابریشم                             ۲۱
۲-۴- تخریب بیولوژیکی ابریشم                        ۲۱
۲-۵- تاثیر اسیدها بر ابریشم                            ۲۲
۲-۶- تاثیر قلیا بر ابریشم                             ۲۳
فصل سوم مقدمات رنگرزی  ابریشم                        ۲۵
۳-۱- مقدمه                                    ۲۶
۳-۲- صمغ گیری                                 ۲۷
۳-۲-۱-صمغ گیری :پارامترهای کلیدی فرآیند .                ۲۸    
۳-۲-۲-دما                                ۲۸
۳-۲-۳-طول عملیات                             ۲۹
۳-۲-۴-مواد کمکی صمغ‌‌گیری                        ۳۰
۳-۲-۵-pHحمام                             ۳۱
الف-دستور‌العمل‌های صمغ‌گیری                         ۳۲
ب -آزمایش رنگ سنجی برای تشخیص کیفیت سریسین            ۳۳
۳-۳-انواع  روشهای  صمغ  گیری                         ۳۴
۳-۳-۱-صمغ گیری  صابونی                        ۳۵
۳-۳-۲- صمغ گیری آنزیمی                         ۳۶
۳-۳-۳- صمغ گیری اسیدی                         ۳۸
۳-۳-۴- صمغ گیری قلیایی                         ۴۰
۳-۳-۵-صمغ گیری با آمین                         ۴۰
۳-۴-وزن دهی ابریشم                            ۴۲
۳-۴-۱-افزایش وزن ابریشم با نمکهای مختلف فلزی و نمکهای قلع        ۴۴
۳-۴-۲- جذب آب الیاف و وزین کردن با قلع                ۴۵
۳-۴-۳- تئوری وزین کردن با قلع                        ۴۶
۳-۴-۴-  خواص ابریشم وزن داده شده با قلع                ۴۷
۳-۴-۴-۱-  استحکام کششی و درصد افزایش طول                ۴۷
۳-۴-۴-۲- جذب رطوبت، بازگشت از چروک                    ۴۷
۳-۴-۴-۳-  تغییرات سفیدی و درخشندگی                    ۴۷
۳-۴-۴-۴-  هدایت الکتریکی                         ۴۸
۳-۴-۴-۵-  ظرفیت رنگرزی                        ۴۸
۳-۴-۴-۶-  تأثیر خشک شویی روی ابریشم وزن دهی شده و وزن دهی نشده        ۴۸
۳-۴-۴-۷- تأثیر وزن دهی روی خواص فیزیکی ابریشم                ۴۹
۳-۵-سفید گری                                 ۵۰
۳-۵-۱-سفید گری  ابریشم                         ۵۰
۳-۵-۲-روش های  سفیدگری                        ۵۰
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد                        ۵۵
۴-۱-نتیجه‌گیری                                 ۵۶
منابع و مآخذ                                    ۵۸

منابع و مآخذ:

۱-منتظر، م،. ، ویسیان ، حیدری ، م ، ابریشم ایرانی ، ۱۳۸۱،  مرکز تحقیقات فرش دستباف

۲-حاجی شریفی .م،  ساسان‌نژاد.ج-  خصوصیات الیاف نساجی – ۱۳۷۴-چاپ دوم –مرکز نشردانشگاهی

۳-سهی زاده ابیانه .م ،  تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی ،جلد دوم ،۱۳۷۳،  انتشارات صفار

۴-صلانی ،ع ، ا. احمدی ، م .۱۳۷۵ . کرم ابریشم و بیماریهای آن . چاپ اول ، تهران .۱۴۶٫ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه

۵-مجله نساجی امروز – آبان ۱۳۸۱

۶- پروژه کارشناسی ارشد –رشته مهندسی پلیمر – عنوان : رنگرزی الیاف ابریشم با رنگزاهای طبیعی و بررسی امکان بازسازی حمام و مطالعه روشهای تصفیه پساب آنها –استاد راهنما: دکتر مختار آرامی – نگارش : کوروش کریمشاهی

۷-سید اصفهانی ، م . ه . تکمیل کالای نساجی ( جلد اول ) ، چاپ اول ۱۳۷۷،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ،

۸-منتظر، م،. ، ویسیان ، حیدری ، م ، ابریشم ایرانی ، ۱۳۸۱،  مرکز تحقیقات فرش دستباف

۹-سمینار  مروری بر روش های  مختلف صمغ گیری  ابریشم ، دکتر آرامی، مهندس  مظاهری ، ۱۳۸۰

۱۰-        موسوی کیانی ، سید  محمد ، الیاف نساجی ، چاپ  ۱۳۸۳ ، انتشارات شرکت چاپ و نشر  کتاب های  درسی  ایران

چکیده

ابریشم از  مهمترین محصولاتی  است که در قرون گذشته توسط  انسان کشف  و مورد بهره برداری قرار گرفت و  سالیان دراز  به عنوان یکی از  مهمترین کالاهای  تجاری محسوب  می شد .

ابریشم خام  به رنگ  های  مختلفی  است ، ولی  بیشتر  به رنگ های  زرد و کرم  نزدیک است  دلیل  وجود رنگ مذکور  صمغ سریسین است  که پس از آنکه فیلامنت صمغ گیری شد  رنگ ها از بین میرود . ابریشم خاصیت  رنگ پذیری  زیادی  دارد  و به همین  علت  اسید های اساسی را جذب و رنگ را هدایت میکند .

بنابراین نقاشی  کردن روی  پارچه های  ابریشمی  بسیار آسان و مناسب است  . ابریشم رنگ شده خیلی زود و در هر  شرایطی خشک میشود .

آماده سازی  ابریشم برای رنگرزی  یا نقاشی  نیز  مراحلی دارد که مهمترین نکته عمل  صمغ گیری است چرا که این عمل قبل از سفید گری  یا رنگرزی بسیار لازم است  و باعث  میگرددکه در  رنگرزی ، رنگ به طور یک نواخت وبا درخشندگی و با نرمی  بسیار به وجود میآید .  این صمغ در اصل به نام سریسین ابریشم مشهور است  و به صورت پوششی بر  روی  لیف  ابریشم قرار می گیرد و حدود ۲۵% وزن ابریشم خام را تشکیل می دهد .

پیشگفتار

هنر فرش  بافی  در ایران هنر  اصیل و شناخته شده  توسط  ملل جهان به شمار میرود و استفاده از ابریشم در  بافت انواعه فرشهای  ابریشمی  موفقیت آمیز بوده و موجبات  کسب  درآمد ارزی  قابل توجهی  برای کشور  و ایجاد اشتغال  و رفاه  در جوامع  روستایی گردیده است ،  به طوری که امروز ایران به عنوان بزرگترین صادره  کنند ه  فرش  دست بافت در جهان به شمار می رود . ایران نیز به واسطه پیشنیه  تاریخی و استعداد  با لقوه و بالفعل  خود در  بخش  نوغانداری  از  جمله  کشورهای  است که از  پتانسیل  بسیار قابل  قبولی  برای تولید  ابریشم  برخوردار  است  .

ابریشم که  ۹۷% تولید آن در  کشور در صنایع  قالی  بافی  کشور  مصرف می شود .  در این  راستی  هر  گونه  فعالیتی که منجر  به  بالا  رفتن  راندمان  تولید به  لحاظ  کمی و کیفی چه  در  بخش  پرورش کرم  ابریشم و چه در تولید  نخ و رنگرزی  مناسب  مورد  توجه محققین علوم مربوطه و نیز بخش  صنعت فرش می باشد .

شرایط  حاکم بر مراحل  تولید نخ ابریشم طبیعی و نیز آماده  سازی  آن  جهت رنگرزی  مستقیماً بر کیفیت مطلوب تر فرش  تأثیر بسزایی دارد .

هدف این پایان نامه آشنایی  با روشهای  آماده سازی  ابریشم  جهت رنگرزی  می باشد .

 فصل  اول

ابریشم

 ۱-۱- تاریخچه کرم ابریشم

 اگر ایران قدیمیترین کشور در تولید ابریشم و فراورده‌های ابریشمی نباشد ، بطورقطع قدمت فعالیت آن را در این زمینه مربوط به قرون ۳ و ۴ میلادی می‌باشد. سرزمین اولیه ابریشم را کشور چین، و قدمت آن را به بیش از چهارهزار سال پیش میدانند .اما ایرانیان زودتر از اقوام دیگر توانستند در تولید این ماده توانایی و تبحر پیدا کنند.[۱]

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن ازآغاز تا به  امروز متداول بوده، تقریباً در چهارهزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چینی ( سی ـ لینگ ـ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله‌ای از درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت را آشکار گردید. در حقیقت این پدیده اتفاقی بتدریج پایه‌گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ملقب گردید. در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید کننده ابریشم در جهان است و با تولید سالانه ۳۷ هزار تن در حدود ۱/۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عاید کشور مینماید. هندوستان دومین کشور تولید کننده ابریشم بوده، و اینک سالانه حدود ۹ هزار تن تولید دارد.

ژاپن با هفت هزار و هشتصد تن، سومین کشور تولیدکننده ابریشم و شوروی سابق با تولید سه ‌هزار و ششصد و بیست تن مقام بعدی را در جهان دارا بوده است. دیگر کشورهای تولید کننده ابریشم عبارتند از: برزیل با تولید ۱۳۰۰ تن ، کره با ۱۱۷۰ تن و تایلند با ۱۰۰۰ تن. در اروپا کشورهای بلغارستان، رومانی، ایتالیا ، اسپانیا و یونان مراکز پرورش کرم ابریشم میباشند. فرانسه نیز زمانی از تولیدکنندگان عمده ابریشم جهان بوده ولی پس از شروع بیماری واگیر دارپبرین Pebrine) ) در سال ۱۸۵۰ ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد. بررسی سرانه ابریشم در جهان نشان میدهد که ژاپن با ۱۷۴ گرم در سال مقام اول ، آمریکا با ۳۰ گرم مقام دوم و بالاخره ایتالیا با ۸ گرم و هندوستان با ۵ گرم مقام سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. [۲]

 ۱-۲- وضعیت ابریشم در ایران

آنچه مسلم است در گذشته، ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده ابریشم بوده ، به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ، ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این صنعت در زمان صفویه نیز به اوج شکوفایی خود رسیده بود. پارچه‌های ابریشمی که در آن زمان در ایران بافته شده از بهترین و مرغوبترین پارچه‌های دنیا به حساب می‌آمدند . احتمالاً قدیمیترین پارچه‌های ابریشمی مربوط به اوایل اسلام بوده که خوشبختانه در حال حاضر از آن به عنوان یک اثر پر ارزش در کلیسای سنت ژوس ایتالیا نگهداری میشود[۳].

بزرگترین خریداران ابریشم ایران، فرانسه، روسیه سابق ، آمریکا ، ترکیه ، عراق و هندوستان بوده‌اند . در سالهای گذشته جهت احیای امر نوغانداری ، تشکیلات مستقلی به نام شرکت نوغان به وجود آمد و به دنبال آن کارخانه‌های حریربافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع کار کارخانه ، تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد، زیرا شرکت نوغان برای جبران هزینه‌های فراوان کارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم ، مربوط به سال ۱۳۵۱ یعنی ۱۱۱ تن پیله بوده است . پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از کشاورزی و صنعت به عمل آمد  و از جمله آن اقدامات تشکیل شرکت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش کرم ابریشم بود. این شرکت عملا ً کار خود را از سال ۱۳۵۹ شروع کرده است. وظیفه شرکت، تهیه و توزیع تخم نوغان، تهیه و توزیع نهال توت، خرید پیله بر اساس قیمتهای تعیین شده بود. کارخانه‌هایی که در حال حاضر در امر پیله کشی کشور فعالیت دارند عبارتند از : کارخانه صنایع ابریشم گیلان در صومعه‌سرا، کارخانه صنایع ابریشم طوس در مشهد و کارخانه پیله و ابریشم شمال، در ایران جمعاً ۶۰ هزار خانوار در امر پرورش کرم ابریشم فعالیت دارند و مساحت فعلی توتستانها حدود ۱۲ هزار هکتار است. ۹۹% از ابریشم حاصله، در صنعت فرشبافی کشور به مصرف می‌رسد. راندمان یک جعبه تخم نوغان که دارای ۲۰۰۰۰ تخم است به جهت گسترش علوم مربوطه به ترویج شیوه‌های علمی در این رشته، حدود ۲۵-۲۰ کیلو پیله است، حال آنکه رسانیدن این مقدار به ۴۰ کیلوگرم نیز کار عملی میباشد. تهیه و توزیع تخم نوغان سالم و مرغوب امری اساسی در کار نوغانداری به حساب می‌آید. تولید فعلی شرکت حدود ۱۱۰ هزار جعبه تخم نوغان است که با توجه به میزان تقاضا که حدود ۲۰۰ هزار جعبه است ، ناچار باید برای تامین آن به واردات متوسل گردید. توزیع تخم نوغان داخلی به نسبت ۶۰ درصد F1 ( نسل اول ) و ۴۰ درصد F2  ( نسل دوم )  میباشد. برای پرورش هر جعبه تخم نوغان حدود ۴۰ متر مربع فضا لازم است. به طور متوسط هر ۳۰ کیلو پیله تر ۵/۴ کیلو ابریشم خام میدهد که اگر در صنعت فرش به کار رود حدود ۲ متر مربع با آن فرش بافته میشود . ابریشم کالای است که تولید ، تکامل و توزیع آن به تمام بخشهای بهداشت دام ، کشاورزی ، صنایع و بازرگانی بستگی دارد.

 ۱-۳- چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران

کرم ابریشم زندگی طبیعی خیلی حساسی دارد و خطرات ناشی از بیماری ممکن است به سرعت آنها را از بین ببرد و خسارت زیادی متوجه تولید کننده ابریشم کند. صنایع تولید ابریشم ایتالیا و فرانسه تاکنون خسارات زیادی از بیماریهای کرم ابریشم متحمل شده‌اند و تنها کشور ایتالیا است که تاکنون بین سایر کشورهای اروپائی همچنان مقاومت کرده و به تولید ابریشم ادامه میدهد[۴].

در آماده سازی ابریشم، روش تهیه و نگهداری تخم نوغان به آموخته‌ها و تجربه‌های فراوان نیاز دارد به ویژه جلوگیری از دچار شدن به بیماریها ، بسیار مهم است. از ۲۵۰ گرم تخم نوغان کم و بیش ۳۶۰۰۰ کرم بدست خواهد آمد. یک کرم، زمان بیرون آمدن از تخم دارای وزنی نزدیک به ۵ میلی گرم و درازای ۳ میلیمتر میباشد و پس از سی روز درازای آن به ۹-۸ سانتی متر و وزن به ۵ میلی گرم میرسد و از ۳۶۰۰۰ گرم کرم، مقدار۷۰ کیلو پیله و از این مقدار ، نزدیک به ۷ کیلوگرم ابریشم بدست میاید . برای خوراک کرمها در زمان رشد نیز نزدیک به یک هزار کیلوگرم برگ توت نیاز است . پس از آن که رشد کرم به اندازه کامل رسید ، در همین زمان آغاز به تنیدن کرده و سپس پیله درست میشود . نخ ابریشم بصورت دو رشته از دو سوراخ ریز که در بخش زیرین لب کرم جای دارد بیرون آمده و با یکدیگر جمع و بهمراه صمغ در برابر هوا خشک میگردند . درازی این رشته‌ها به ۱۲۰۰-۳۵۰ متر میرسد و تنها از یک قسمت آن را میتوان باز نمود . زمان تنیدن پیله ۳ روز به درازا کشیده و پس از یک هفته کرم به شفیره تبدیل گشته و پس از گذشت یک هفته و گذراندن چرخه دگردیسی به شکل پروانه از پیله بیرون میاید . کرم برای بازکردن پیله ، با دفع یک ماده قلیایی پیله را سوراخ مینماید . برای جلوگیری از سوراخ شدن پیله و ابریشم کشی از آن ، ۵ روز پس از آغاز تنیدن ، پیله را وارد بخار گرم ۸۰ –۷۰ درجه سانتی گراد نموده و بدین وسیله کرم را میکشند ( خفه میکنند ) . وزن هر پیله در این حالت ۵/۱ تا ۵/۲ گرم بوده که ۱۵ درصد آن ابریشم میباشد و از این مقدار تنها ۸ تا ۱۰درصد پیله ها باز میگردد و برای این هدف پیله را در آب ۶۰ درجه‌سانتی گراد قرار داده و انتهای رشته  ۳ تا ۸ پیله را جمع نموده و با هم کلاف مینمایند. بخشهای دو سوی پیله که تا اندازه‌ای ناهمگن تنیده شده باز نمی‌شود و از این رو با پیله‌های سوراخ شده به وسیله دستگاههای ویژه‌ای حلاجی  وباز شده و سپس شانه و ریسیده می‌شوند . پارچه‌های ابریشمی کهنه نیز به همین روش   بازیافت می‌شوند. و بعد از این مرحله پخت یا صمغ‌گیری صورت میگیرد.

در حال حاضر پرورش کرم ابریشم در استانهای گیلان، مازندران، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و کرمانشاه رایج است. در استان گیلان که ۸۰% تولید کشور را بعهده دارد پرورش کرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی که توت پنج برگه میشود انجام میگیرد. چنانچه برای کرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد، میتوان هر موقع از سال به امر پرورش کرم پرداخت. در کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، بدین طریق حتی سه بار در سال کار پرورش انجام میگیرد. در ایران از فروردین تا مهر ماه که توت به خوبی رشد میکند میتوان سه بار اقدام به پرورش نمود. پرورش اول که مربوط به ماههای اردیبهست و خرداد است (( پرورش بهاره )) نامیده میشود. پرورش دوم که در ماههای تیر و مرداد صورت میگیرد (( پرورش تابستانه )) و نوبت سوم که در شهریور و مهر انجام میشود (( پرورش پاییزه )) نامگذاری شده است. بهترین فصل برای کرم ابریشم فصل بهار است. که هوا مساعد بوده و برگهای توت هم ظریف و مغذی میباشد[۵].

 ۱-۴- مراکز تهیه ، توزیع ، و تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران

 مراکز فعلی تهیه تخم نوغان در کشور : رشت، بندرانزلی، تربت حیدریه، نطنز

مراکز مهم تولید پیله : گیلان، مازندران، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی

مراکز ابریشم کشی : گیلان، مازندران، خراسان

مراکز تهیه ابریشم آماده : کاشان، مشهد، اصفهان

مراکز تهیه فراورده‌های ابریشمی : قم، اصفهان، کاشان، نائین، مشهد، اسکو در آذربایجان شرقی.[۶]

 ۱-۵- برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی نساجی
 • پاورپوینت رنگرزی نخ های پشمی
 • مقاله رنگرزی نخ های پشمی
 • تحقیق بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی
 • مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.