مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
ایستگاه: شستشو و بادگیری   ۳
دستورالعمل   ۳
ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ   ۱۱
مرحله: شستشو   ۱۱
ایستگاه: فرعی سرسیلندر   ۱۱
مرحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها   ۱۲
نکات کنترلی:   ۱۴
مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر   ۱۴
نکات کنترلی   ۱۶
مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه   ۱۶
نکات کنترلی:   ۱۷
ایستگاه: میل لنگ و یاتاقان‌گذاری   ۱۸
مرحله: یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر   ۱۸
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر)   ۲۰
مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر   ۲۱
ایستگاه: حکاکی   ۲۴
مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسیلندر   ۲۴
مرحله مونتاژ: حکاکی   ۲۵
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات   ۲۶
ایستگاه: پیستون   ۲۶
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون روی بلوک   ۲۶
ایستگاه: کپه شاتون   ۲۷
مرحله مونتاژ: کپه شاتون   ۲۷
ایستگاه: پایه دینام   ۲۹
مرحله مونتاژ: پین قرار  سینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر   ۲۹
مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن   ۳۰
مرحله مونتاژ: بوش موقعیت   ۳۰
مرحله مونتاژ: پایه دینام   ۳۱
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست   ۳۱
ایستگاه: سر سیلندر   ۳۱
مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر   ۳۱
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن   ۳۴
ایستگاه: زنجیر سفت کن   ۳۵
مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن   ۳۵
مرحله مونتاژ : قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن   ۳۶
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین   ۳۸
مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو   ۳۹
ایستگاه : سینی جلو   ۴۰
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم   ۴۰
ایستگاه: کارتل روغن – صافی روغن   ۴۴
مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ   ۴۴
مرحله مونتاژ : صافی روغن   ۴۴
مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ   ۴۵
مرحله مونتاژ : کارتل   ۴۵
مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو   ۴۶
ایستگاه : پمپ بنزین   ۴۷
مرحله مونتاژ : واشرگذاری   ۴۷
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزین   ۴۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن   ۴۸
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب   ۴۹
ایستگاه: سینی عقب – فلایویل   ۵۰
مرحله مونتاژ : مونتاژ پیچ سرسیلندر به سینی جلو   ۵۰
مرحله مونتاژ : سینی عقب – فلایویل   ۵۰
ایستگاه : مانیفولد هوا   ۵۱
مرحله مونتاژ : مجموعه مانیفولد روی سرسیلندر و اتصال گوشواره عقب موتور   ۵۱
ایستگاه: مانیفولد دود   ۵۲
مرحله مونتاژ: مانیفولد دود روی سرسیلندر   ۵۲
مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود   ۵۳
مرحله مونتاژ: ترک‌گیری پیچهای فلایویل   ۵۴
مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین   ۵۵
ایستگاه: دلکو   ۵۶
مرحله مونتاژ : ترک گیری پیچهای سرسیلندر   ۵۶
مرحله مونتاژ : دلکو   ۵۶
مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو   ۵۷
مرحله مونتاژ: شیلنگ پمپ بنزین   ۵۷
ایستگاه : دینام   ۵۸
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب   ۵۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام   ۵۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ   ۵۹
ایستگاه: شیلنگ پمپ بنزین   ۶۰
مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام   ۶۰
مرحله مونتاژ :‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن   ۶۱
ایستگاه : دیسک و صفحه کلاچ   ۶۱
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها   ۶۱
مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو   ۶۲
ایستگاه: درب سوپاپ   ۶۳
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ   ۶۳
مرحله مونتاژ: وایر چینی   ۶۴
ایستگاه: تغذیه روغن   ۶۴
مرحله مونتاژ: شارژ روغن   ۶۴
ایستگاه: فرعی سینی جلو   ۶۶
مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو   ۶۶
مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو   ۶۸
مرحله مونتاژ: لوله ورودی آب به سینی جلو   ۶۸
ایستگاه: فرعی مانیفولد هوا   ۶۹
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد)   ۶۹
ایستگاه: فرعی مونتاژ پیستون   ۷۰
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون   ۷۰
ایستگاه : تست و تعمیرات   ۷۵
مرحله مونتاژ : تست نهایی   ۷۵
مرحله مونتاژ: تعمیرات   ۷۹

ایستگاه: شستشو و بادگیری

دستورالعمل

۱) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر

توجه:

۱- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی

۲) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر  خط تولید

توجه:

 ۱- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .

۲- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.

۳- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.

۴- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.

۳) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:

۱- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.

۲- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)

3- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن

۴- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)

توجه:

۱- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوک بیرون قرار گیرد.

۲- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر

تذکر:

جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های  بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.

۵) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)

۶) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه ۱ (کپه جلوی بلوک)

۷) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.

توجه:

۱- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو  باشد.

تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود.

مواد مصرفی

مقدار مصرف

LUNOXMA2%3  SOLUTION

45kg  ۱۲۰۰ دستگاه

با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی

۸) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت

توجه:

۱- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود.

۹) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه:

۱- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن

۲- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن

۱۰) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه:

۱- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

۲- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

۱۱) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)

تذکر: لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد.

نوع مواد مصرف

واحد مصرف

TB1215

gr2/0

توجه:

۱- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب

۱۲) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:

۱- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد.

۲- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب

** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای  ۳-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد.

۱۳) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ

توجه:

۱- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی

۱۴) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر

۱۵) برداشتن میل لنگ  وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ

توجه:

۱- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده.

۱۶) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو

۱۷) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها

توجه:

۱- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد.

۱۸) برداشتن مانیفولد دود و  در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو

۱۹) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت

۲۰) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو

توجه:

۱- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی

۲- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود که پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد.

۳- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود.

۴- کنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشک بودن

** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد.

۱- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیکه  پیستون CKD باشد)

۲- مجموعه فلایویل (در صورتیکه که فلایویک قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید

خارجی

توجه:

۱- کنترل میل لنگ از نظر کثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف با کهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود.

۱) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص

توجه:

۱- بوش مسی در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و یا به سختی جا رفتن بوش قابل قبول نیست.

۲- کنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پلیسه کردن لبه و راحت جا رفتن شفت

۳- کنترل ابزار مخصوص

۲) مونتاژ کورکن میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی) در موقعیتهایی که مشخص شده است. ( در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

۳) بعد از مونتاژ کردن کورکن میل لنگ باید سر سوراخی که ساچمه یا کورکن در آن قرار گرفته است با ابزار پرچ کن، پرچ شود (در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

تذکر: لازم به ذکر است که باید ساچمه تا انتهای محفظه کوبیده شود.

توجه:

۱- کورکن میل لنگ پس از مونتاژ باید به میزان ۵/۱ میلی متر از سطح محل قرار خود روی میل لنگ داخل تر قرار گیرد.

۲- پس از پرچ کردن دهانه محل قرار میل لنگ قطر دهانه باید کمتر از ۶/۵ میلی متر باشد

۳- کنترل ابزار مخصوص جازدن کورکن و ابزار پرچ کن کورکن

۱) مونتاژ ۳ عدد خار سر میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی- ابزار مخصوص مونتاژ)

۲) مونتاژ چرخ زنجیر سر میل لنگ به صورتیکه مشخص شده است (شیار کناره قطر داخلی به سمت داخل)

۳) مونتاژ چرخ دنده پمپ روغن سر میل لنگ به صورتیکه مشخص شده است (شیار کناره قطر داخلی به سمت داخل)

۴) قرار دادن ضربه گیر سر میل لنگ

توجه:

۱- خار سرمیل لنگ در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن خارپس از مونتاژ و یا به سختی جارفتن کنار قابل قبول نیست.

۲- انطباق چرخدنده اویل پمپ و چرخ زنجیر به صورت جذب روان بر روی میل لنگ بوده (استفاده از چکش پلاستیکی برای مونتاژ مجاز است لق بودن و یا به سختی جار رفتن چرخ دنده اویل پمپ و چرخ زنجیر قابل قبول نیست.

۳- کنترل ابزار مخصوص

۴- کنترل مجموعه میل لنگ از نظر مونتاژ قطعات منفصله (در صورت مجموعه بودن)

توجه:

۱- کنترل بلوک سیلندر از نظر کثیف بودن و زنگ زدگی سطوح جانبی و داخل سیلندر و ژور نالهای بلوک، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف سریعا از خط خارج شود

۲- کنترل بلوک از نظرشگستگی قلاویز در رزوه‌های محل نصب کارتل

۳- کنترل کپه پنج بلوک از نظر داشتن سوراخ تخلیه روغن و دارا بودن شیار محل نصب کاسه نمد تیغه ای

ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ

مرحله: شستشو

۱) مونتاژ ۴ عدد پیچ مانیفولد دود با ۴ عدد واشر تخت

۲) مونتاژ ۱۰ عدد پیچ سر سیلندر با ۱۰ عدد واشر تخت

۳) مونتاژ ۸ عدد پیچ درب سوپاپ با ۸ عدد واشر لاستیکی.

۴) مونتاژ ۴ عدد پیچ مانیفولد هوایا ۴ عدد واشر تخت.

ایستگاه: فرعی سرسیلندر

۱) بیرون آوردن سرسیلندر از داخل کارتن و قرار دادن بر روی رولر دستگاه شستشو

توجه:

۱- اطمینان از کامل بودن مجموعه (کپه ها- کورکن ها- پیچ کپه ها)

۲- کنترل قطعه از نظر سالم بودن و عدم شکستگی -ترک-مک در سر تحتانی سر سیلندر -پلیسه داشتن

۳- کنترل از نظر ماشینکاری (صافی- سطوح- سوراخکاری- قلاویز کاری)

۲) انتقال دادن سر سیلندر به داخل دستگاه شستشو

۳) بعد از شستشوی سر سیلندر  باید آن را باد گرفت.

توجه:

۱- قطعه باید کاملاً خشک و تمیز شود.

۵) قرار دادن پالت حمل میل با دامک بر روی رولر دستگاه شستشو و قرار دادن میل بادامک بر روی پالت

توجه:

۱- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی- مک در سطوح ماشینکاری

۶) انتقال دادن پالت حمل میل بادامک به داخل دستگاه شستشو

۷) بعد از شستشوی میل بادامک باید آن را باد گرفت

توجه:

۱-    قطعه باید کاملا خشک و تمیز شود.

مرحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها

۱) باز کردن پیچ های کپه های سر سیلندر بوسیله ابزار بازی

۲) جدا کردن  کپه ها از روی سرسیلندر در صورت نیاز با وارد کردن ضربه ای آرام به روی کپه ها بوسیله چکش و قرار دادن، آن داخل پالت مخصوص حمل کپه ها

تذکر: هنگام جدا کردن کپه ها از روی سر سیلندر اگر بوش موقعیت روی کپه یا سر سیلندر باقی بماند مشکلی نمی باشد.

۳) حک کردن یک شماره روی کلیه کپه ها و سر سیلندر جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه لازم به ذکر است که شماره ها را می توان توسط ماژیک بر روی کپه ها و سرسیلندر نوشت

۴) قراردادن ۸ عدد نشیمنگاه پایین فنر داخلی سوپاپ

۵) مونتاژ هشت(۸) عدد کاسه نمد گیت سوپاپ

تذکر: باید از روغن جهت مونتاژ کاسه نمد گیت سوپاپ استفاده نمود.

ماده مصرفی

SAE10W30

مقدار مصرف

gr/1 4

مواد مصرفی مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسی مگاموتور

۶) مونتاژ ۴ عدد سوپاپ هوا ۴ عدد سوپاپ دود بر روی سر سیلندر لازم به ذکر است که باید قبل از مونتاژ سوپاپ های دود و هوا باید سر ساق را آغشته به روغن نمود.

ماده مصرفی

SAE10W30

مقدار مصرف

۱gr/1

 ۷) پس از انتقال مجموعه سر سیلندر و سوپاپها بر روی فیکسچر فنر جمع کن و آزاد کردن پدال فیکسچر جهت جلوگیری از پایین آمدن مجموعه هنگام جمع کردن فنرهای سوپاپ

۸) قرار دادن هشت عدد(۸) نشینگاه پایین فنر خارجی سوپاپ روی سرسیلندر

۹) قرار دادن هشت عدد(۸) مجموعه فنر داخلی و خارجی روی سوپاپ های سر سیلندر

تذکر: باید مجموعه فنر را طوری روی سوپاپ سر سیلندر قرار داد که علامت رنگ زرد در پایین قرار گیرد.

۱۰) قرار دادن هشت عدد(۸) نشینگاه بالای روی فنرها

۱۱) قراردادی هشت جفت (۸) خار دو تکه بر روی نشینگاه وسپس فشرده کردن ابزار و پدال برای مونتاژ

۱۲) قفل کردن پدالها و هدایت آن به ایستگاه دیگر

۱۳) مونتاژ چهار عدد (۴) شمع بر روی سرسیلندر با گشتاور kgm 3-5/1

نکات کنترلی:

۱- کنترل سر سیلندر و اطمینان از عدم وجود خراش و خرابی بر روی سر سیلندر

۲- اطمینان از باز بودن سوراخهای مانیفولد توسط هدایت باد بوسیله نازل

۳- اطمینان از تمیز بودن سر سیلندر

۴- اطمینان از صحت مونتاژ سوپاپها و گیت های سوپاپ

۵- اطمینان از صحت مونتاژ فنرها بر روی سوپاپهای سر سیلندر

۶- اطمینان از صحت گشتاور شمع‌ها

مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر

۱- قرار دادن پایه میل سوپاپ مرکزی بر روی فیکسچر

۲- قرار دادن میل سوپاپ دود و میل سوپاپ هوا داخل کپه مرکزی

۳- قرار دادن ۲ عدد فنر بر روی میل سوپاپ دود (دو طرف کپه) و قرار دادن یک عدد اسبک ۲ و اسبک ۳ بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف کپه)

۴- قرار دادن یک عدد اسبک ۲ و اسبک ۳ بر روی میل سوپاپ دود (دو طرف فنرها) و قراردادن دو عدد فنر بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف اسبکها)

۵- قرار دادن دو عدد پایه میل سوپاپ ۴ و ۲ بر روی میل سوپاپها

۶- قرار دادن چهار عدد پیچ داخل سوراخهای پایه های میل سوپاپ

۷- قرار دادن یک عدد اسبک و اسبک ۴ بر روی میل سوپاپ دود

(دو طرف پایه ها) و دو عدد فنر بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف پایه ها)

۸- قراردادن دو عدد فنر برروی میل سوپاپ دود (دو طرف اسکبهای ۴و۱) و قرار دادن اسبک ۱ و اسبک ۴ برروی میل سوپاپ هوا (دو طرف فنرها)

۹- قراردادن پایه جلو میل سوپاپ و پایه عقب میل سوپاپ برروی میل سوپاپها

۱۰- قرار دادن ۴ عدد پیچ داخل سوراخهای پایه جلو و عقب میل سوپاپ

۱۱- قراردادن میل سوپاپ بر روی بلوک سیلندر بطوریکه پین موقعیت میل سوپاپ در سمت جلوی سرسیلندر قرار گیرد.

تذکر: قبل از قراردادن میل سوپاپ باید نشیمنگاه آن را روی سر سیلندر روغنکاری نمود.

مواد مصرفی        SAE10W30 مقدار مصرف CC8

تذکر: در صورتیکه پین موقعیت بر روی میل سوپاپ مونتاژ نشده باشد باید پین را بر روی میل سوپاپ مونتاژ نمود.

بطوریکه پین به اندازه ۶ میلی متر بیرون از سوراخ میل سوپاپ (نشیمنگاه خود) قرار گیرد.

۱۲- قرار دادن مجموعه اسبکها و میل اسبکها و پایه میل سوپاپهای مونتاژ شده بر روی سر سیلندر

۱۳- بستن ۱۰ عدد پیچ به ترتیبی که مشخص شده است و با گشتاور kgrm 2/2 – 8/1

تذکر۱: بعد از قرار دادن میل سوپاپ باید از نرم چرخیدن آن اطمینان حاصل نمود همچنین باید پین موقعیت در پایین ترین نقطه خود قرار گیرد.

تذکر۲: بعد از قرار دادن مجموعه اسبکها و پایه میل سوپاپها روی سرسیلندر باید پایه‌ها کاملا بر روی پین موقعیت قرارگیرد لذا در صورت نیاز می توان با وارد کردن ضربه‌ای بوسیله چکش مسی از درست جا افتادن آنها اطمینان حاصل نمود.

نکات کنترلی

۱- اطمینان از صحت مونتاژ پین سر سیل سوپاپ

۲- اطمینان از صحت عملکرد میل سوپاپ به طوریکه به نرمی بچرخد.

۳- اطمینان از صحت جازدن اسبکهای دود و هوا

۴- اطمینان از صحت گشتاور پیچ های پایه های میل سوپاپ

۵- اطمینان از صحت روغنکاری نشیمنگاه میل سوپاپ بر روی سر سیلندر

مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مونتاژ خودرو
 • مقاله سوپاپ
 • گزارش کارآموزی مکانیک
 • مقاله مکانیزه نمودن کارخانجات
 • مقاله اصطلاحات تخصصی اتومبیل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.