مقاله صنایع دستی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صنایع دستی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله صنایع دستی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه : ۲

تعاریف ، خصوصیات و ویژگیهای صنایع دستی.. ۳

صنایع دستی و جنبه های اجتماعی آن. ۴

صنایع دستی و ویژگیهای فرهنگی.. ۵

صنایع دستی و نقش و جایگاه آن در صادرات غیر نفتی.. ۵

تاریخچه تشکیل مدیریت صنایع دستی استان یزد. ۷

آمار مجوزهای صادره برای متقاضیان فعال در بخش صنایع دستی.. ۷

صنایع دستی و ایجاد اشتغال. ۸

معرفی انواع تولیدات صنایع دستی استان به ترتیب اهمیت و. ۱۲

میزان اشتغال زایی آنها در حیطه صنایع دستی.. ۱۲

میزان صدور کارت شناسایی.. ۱۳

رشته های رایج و فعال در سطح استان. ۱۳

رشته های غیر بومی فعال. ۱۴

رشته های در حال منسوخ. ۱۴

رشته های منسوخ شده ۱۴

رشته های بومی.. ۱۴

جدول چگونگی اشتغال در صنایع خانگی استان یزد در سال ۱۳۷۳٫ ۱۴

بررسی ارزش تولیدات.. ۱۷

چگونگی تولیدات صنایع خانگی در کل کشور و استان یزد ۱۷

رده بندی فعالیتهای صنایع دستی استان. ۱۸

پیش بینی اشتغال در رشته های مختلف استان. ۱۹

تحت پوشش صنایع دستی استان یزد. ۱۹

برآورد اشتغال در پهنه استان. ۱۹

گزینه ۱ : ۲۱

جدول گزینه ۱ سرمایه مورد نیاز برای بخشهای صنایع دستی در استان یزد. ۲۲

گزینه ۲ : ۲۲

جدول چگونگی ساختار شغلی آینده استان یزد تا افق ۱۳۹۰٫ ۲۳

مشکلات و تنگاهای صنایع دستی.. ۲۳

پیشنهادات عمده در زمینه رونق صنایع دستی و نتیجة ایجاد اشتغال سالم. ۲۳

منابع : ۲۵

 مقدمه :

هنرهای دستی و صنایع اصیل نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده با تاریخ هنر مدتها پیوندی عمیق دارد. میراثهای فرهنگی و هنری که در طول قرون به آیندگان منتقل می گردد دارای ارزش معنوی زیاد بود و بر پشتوانه های فرهنگی ـ هنری گذشتگان بنا شده است.

نقش صنایع دستی در اقتصاد جوامع در حال رشد بعنوان مکمل فعالیتهای اصلی باعث شده اقتصاددانان در ملاحظات خود به این رشته توجه خاصی مبذول داشته و آنرا بعنوان اهرم قوی در حل مسائل اقتصادی و راه حل مناسبی در چاره یابی بحرانها بکار گیرند. نمونه بارز این درک حمایت و تقویت صنایع دستی و روستائی در تمام کشورهای در حال رشد است.

حال آنکه توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته امروزی با محو کامل حرف کوچک و صنایع دستی آنها حاصل شده . بررسی وضعیت اشتغال در کشورهای توسعه یافته آنان را متقاعد ساخته که صنایع دستی و سنتی را بعنوان عامل مکمل در اقتصاد بایستی مورد توجه و حمایت قرار دهند.

افکار عمومی صنایع دستی را مترادف با صنایع کوچک و یا حداقل شعبه ای از آن می دانند کارشناسان ذیربط هنوز مرز مشخصی میان صنایع دستی ـ صنایع خانگی و صنایع روستایی قائل نشده اند بطوریکه غالباً اصطلاحات را بجای یکدیگر بکار می برند.

از مشخصه های مهم توزیع جغرافیائی جمعیت استان گرایش فزاینده به شهرنشینی و تبدیل نقاط روستایی به شهر می باشد.

توزیع جمعیت شهرستانها و شهرهای استان ناموزون بوده شهرستان یزد با جمعیت۴۱۲۷۹۵ نفر بیش از۵۵% جمعیت را داراست . دومین مشخصه توزیع جغرافیائی رشد ۷/۳% جمعیت شهری و رشد منفی جمعیت روستاهاست اگر این روند رشد همینطور ادامه یابد بدیهی است سرمایه گذاریهای زیر بنایی که در بسیاری از روستاها ایجاد شده یا خواهد شد فاقد توجیه اقتصادی می گردد. بالاترین نرخ رشد جمعیت را شهر یزد با ۸/۲% و پائین ترین رشد را شهرستان تفت با ۳/۳% دارند. کاهش جمعیت روستایی بویژه در شهرستانهای مهریز ـ بافق و تفت هشدار دهنده است.

مسائل زیادی در این تغییر ترکیب جمعیت شهری ـ روستایی دخیل است که فهرست وار بیان می گردد :

۱- وجود امکانات رفاهی بیشتر در شهر .

۲- تمرکز امور اداری در مرکز استان.

۳- سر مایه گذاری در صنایع و ایجاد اشتغال شهری .

۴- نگرش غلط به روستا بعنوان قطب محرومیت تا مرکزیت تولید

۵- عدم مکان یابی تولیدات صنایع روستایی و دستی در اقتصاد کشور.

با ملحوظ داشتن مراتب فوق و لزوم توزیع متعادل جمعیت استان یکی از نکات مثبت تثبیت جمعیت روستایی ایجاد اشتغال با ارزش افزوده متعارف و معقول است که این مهم با توجه به ویژگیهای خاص روستاها در قالب صنایع دستی و کوچک عملی است.

تعاریف ، خصوصیات و ویژگیهای صنایع دستی

در کلیه کشورهای جهان بدون استثنا صنایع به چهار دسته عمده تقسیم بندی می گردد : صنایع سنگین ، صنایع سبک ، صنایع کوچک و صنایع دستی . که هر یک دارای خصوصیات منحصر به خود هستند و برای شناخت بیشتر صنایع دستی و اهمیت آن می بایست بدواً تعاریف ، ویژگیها و دامنه عمل رشته های مختلف صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

صنایع دستی هم می تواند حالت کارگاهی و هم حالت خانگی داشته باشد و مانند صنایع کوچک قابلیت استقرار در شهر و روستا را دارا می باشد و بدون نیاز به تکنولوژی پیشرفته بیشتر متکی به تخصصهای بومی و همچنین ذوق ، اندیشه و فرهنگ تولید کننده باشد.

آمیختگی شدید این فعالیت با سنتها ، عادات و برداشتها و بینشهای شخصی سازنده و همچنین تاثیر فوق العادی محیط جغرافیایی در این صنعت ، ویژگی خاصی به آن داده و باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای شده است.

از نظر لغوی اصطلاح صنایع دستی دارای مفهوم واحد و ثابتی نیست و تا کنون تعریفی که مورد پذیرش همه کارشناسان و سازمانهای مسئول در کشورهای مختلف باشد وضع نشده است و کارشناسان ذیربط نیز هنوز مرز مشخصی میان صنایع دستی ، صنایع خانگی و صنایع روستائی قائل نشده اند ، بطوریکه غالباً این اصطلاحات را به جای یکدیگر بکار می برند ، لذا در نتیجه متغیر بودن دامنه شمول و مفهوم صنایع دستی در کشورهای مختلف ، آمارهای بین المللی در زمینه میزان تولیدات سالانه یا میزان نیروی انسانی شاغل در این رشته غالباً قابل محاسبه ، مقایسه و نتیجه گیری منطقی نمی باشد.

در دایره المعارف بریتانیا ضمن معنای واژه ای از صنایع دستی آمده است که صنایع دستی به آن قسمت از صنایع گفته می شود که مهارت ، ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش اساسی دارد. و از دیدگاه استاد علی اکبر دهخدا صنایع دستی عبارت است از « آنچه با دست ساخته می شود ، از پارچه و قالی تا ساخته های فلزی و غیره مقابل صنایع ماشینی. »

در مجموع می توان گفت : صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینشهای فلسفی و ذوق و هنر انسانهای هر منطقه با توجه به میراثهای قومی آنان ساخته می شود و کلی تر آن که می توان آنرا یک « هنر ـ صنعت » نامید. چرا که هم ویژگی یک صنعت را داراست و هم ضمن برخورداری از خصوصیات هنری دارای پشتوانه کارآیی و مصرفی نیز می باشد.

صنایع دستی و جنبه های اجتماعی آن

امروزه بحث درباره صنعت در کشورهای رو به رشد از مسائل مهم اقتصادی به شمار می رود علت این امر وجود نوعی تشابه بین صنعتی شدن و توسعه یافتن در ادبیات عامه پسند توسعه نیافتگی است. ولی باید دید که این مطلب تا چه حد صحیح است. اولاً هر رشدی خواه ناخواه توسعه ای را به دنبال می آورد و هر تغییر اقتصادی خواه و ناخواه تغییراتی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را موجب می گردد بخصوص در کشوری مثل ایران مطالعه و دنبال کردن تغییرات اجتماعی و فرهنگی در مقوله صنایع دستی شاید در ابتدا امری سطحی بنظر برسد ولی با اندک تامل می توانیم به جرات بگوئیم که صنایع دستی اصیل ترین و مظلوم ترین بخش صنعتی ایران است و محصولات آن در نظر همه ما بصورت محصولی که با ما غریبگی ندارد جلوه گر است و با توجه به سنن هنری ، فرهنگی توده ای مردم بوجود آمده است اما متاسفانه در جریان تحولات اجتماعی ایران بخصوص طرفداران تجدد عملاً این صنعت تا مدتی به بوته فراموشی سپرده شد و در طی سالهای اخیر با توجه به صنعت ارز آور جهانگردی ) توریسم ) و تاکید بر صادرات غیر نفتی و بازتابهای غیر نفتی و بازتابهای فرهنگی و اقتصادی عام مطرح گردیده است بنابراین از آنجائی که سودجویان و مخربین ارزشهای اصیل ایرانی در هر شرایطی مترصد ترویج ضد ارزشها هستند صنایع دستی نیز در جریانبازاریابی و تجارت جنبه سودجویانه ای به خود گرفته و علیرغم توجه دست اندرکاران و آشنا شدن مردم با کم و کیف این صنعت هنوز در مقابل تقاضای داخلی و خارجی یا به اصطلاح تقاضای ملی و بین المللی وضعیت مبهم و نابسامانی دارد.

صنایع دستی و ویژگیهای فرهنگی

صنایع دستی بازگو کننده فرهنگها و سنتهای اصیل بومی است این صنعت با داشتن نقش والای فرهنگی و قابلیت انتقال رموز و فنون و بهره گیری از خلاقیت انسان و بکارگیری احساسات و عواطف در آینده رنگها و خطوط و نقوش درهم و عدم تشابه فرآورده های تولید شده با یکدیگر این فعالیت بطور داخلی و خود جوش تحول یافته و تا اواخر دوره صفویه که همزمان با آغاز دوره ماشینی در اروپاست ، در مرتبه بالای جهانی قرار داشته است . صنایع ایران شامل سرامیک سازی ( شیشه گری ـ سفالسازی ـ کاشی سازی ـ چینی سازی و … ) ، معماری ، گچ بری ، تزئین، منبت کاری ، مجسمه سازی ، سنگ تراشی ، فلز کاری ، کارهای چوبی ، چرمین ، منسوجات ، نقاشی ، پارچه ، تولید کاغذ ، گلیم و جاجیم بافی بوده است و به قولی سه ویژگی مهم داشته است:

۱- رنگ آمیزی و هماهنگی

۲- کار طبق نقشه

۳- تولید صنایع ایران در ارتباط با شرایط زیستی و طبیعی و خلق و خوی ایرانی در تاثیر پذیری و تاثیر گذاری در کشورهای اطراف دارای پویایی بوده است.

رنگ آمیزی و هماهنگی ، دید و ذوق هنری کار طبق نقشه فعالیتهای دقیق ذهنی و ساده گی بسیار گذر از ساده به پیچیده صنعت کار را آموزش می دهد .

گذر کم رنگ از گوشه و کنار سنتهای ایرانی و بی رنگ شدن حفظ آداب و سنن ارزشمند نیاکان را در طی سالهای اخیر با توجه به اهداف دست اندرکاران و بر پاکنندگان نمایشگاههای ایرانگردی و جهانگردی تا حدی در خور توجه است.

صنایع دستی و نقش و جایگاه آن در صادرات غیر نفتی

بسی مایه افتخار و خوشحالی است که کشورهای غربی بدور از مسایل و تنگ نظریهای سیاسی خواستار و طالب فرآورده های دستی و سنتی ما ایرانیان هستند اما غافل از اینکه این غرور و افتخار در گرو باز شدن پای عده ای واسطه و دلال و ناآگاه مخصوصاً از بعد فرهنگی و حفظ ارزشها تحت عنوان خصوصی ( سهامی خاص ) با سرمایه های آنچنانی وارد جریان کار شده اند و از آنجائیکه صاحبنظران و استادان اهل نظر مطلع هستند که اهداف بخش خصوصی به ویژه ایجاد انگیزه ، رقابت ، وجود بازار عرضه و تقاضا ، دوری از هر نوع انحصار بسیار ارزشمند و مفید است ولی عملاً در طی سالهای اخیر عملکرد بخش خصوصی تبدیل به نوعی انحصار طلبی شده است لازم به تذکر است تا به امروز در کشور ما واحدهای کوچک صنعتی به علت کمبود تخصص نسبی نقش مدیریت این صنایع از بقیه فعالیتها متمایز است در صورتیکه اگر ما به صادرات فکر می کنیم و ارکان مهم صادرات که همان کیفیت است نیز باید بیاندیشیم و برای رسیدن به کیفیت مدیریت یکی از بسترهای اصلی و کلیدی آن خواهد بود پس چطور ممکن است که به این مهم توجه نداشته باشیم ، ولی اصرار داریم که حتماً صنایع دستی به کمک بخش خصوصی از انزوا خارج کنیم منتهی بدون توجه به نقش آفرینی حیاتی مدیریت بطور کلی دو عامل عمده در دراز مدت باعث رکود و نزول شدید صنایع دستی گردیده است.

۱- تماس اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و تاثیر پذیری از آن که منتج به رقابت کالای خارجی با کالاهای ساخت صنایع ماشینی داخلی و نهایتاً انحطاط صنایع دستی بوده است.

۲- عدم تحرک و تطبیق لازم صنایع دستی با احتیاجات تازه بازار ( به استثنای قالی ).

دولت ایران صادرات غیر نفتی را بعنوان منبع بزرگ برای درآمدهای ارزی تشویق می کند هدف کلی برنامه ۵ ساله دوم کسب ۸/۲۷ میلیارد دلار از راه صادرات غیر نفتی است. اما بنظر می رسد که امسال ( ۱۳۷۷ ) این رقم به زحمت حدود ۴ میلیارد دلار خواهد رسید مخصوصاً اولویت صادرات سنتی فرش نیز حذف گردیده است. در صورتیکه نیمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی سال ( ۱۳۷۵ ) از صادرات فرشهای دستباف عاید گردیده است. درست است که مقامهای رسمی دست اندر کار صادرات به صادرات صنعتی تاکید دارند ولی عمدتاً در طی چند سال اخیر با کم بودن صادرات صنعتی فاصله میان تولید و فروش بسیار زیاد شده است. ترویج فرهنگ صادرات در محیطی آزادتر و در همه نقاط کشور باید بعنوان ابزار اولیه توسعه بازرگانی مطرح گردد. بعنوان مثال با هدف گیری در بخشهای اقتصادی که صادرات در راس آن قرار دارد و تقویت صنایعی که برای صادرات مطرح شده است علاوه بر افزایش سهم ارزی که صادر کنندگان مجاز به نگهداری و استفاده آن هستند صنایع سبک و کارهای دستی و هنری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

یکی از رموز موفقیت اقتصادی در دنیای امروزی تبلیغات است. تبلیغات ، فن تحت تاثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاری در تصورات و باورهای اوست. تبلیغات باعث ایجاد رقابت ایت و برخورد کاسب کارانه را به برخورد علمی و اقتصادی مبدل می کند. برای حضور در بازارهای جهانی به تبلیغات نیاز است تبلیغات برای رونق صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی مرکز توسعه صادرات نقش اصلی و کلیدی را می تواند داشته باشد. مرکز توسعه و صادرات در اتاقهای بازرگانی راه پیشرفت و دستیابی به بازارهای خارجی را آسانتر می کند و کشور ایران دارای چنین خصوصیتی هست دچار مشکل است این مشکل ناشی از وجود ساختارها نامتجانس و ناهماهنگ در زیر مجموعه صادراتی و تجارتی آن است شاید یکی از دلایل یک پارچگی و منسجم نبودن آن ارکان تصمیم گیر در تولید و تجارت باشد. البته مرکز توسعه صادرات در طی ۵ سال اخیر فعالیتهای مستمری را شروع کرده است ولی کافی نیست.

تاریخچه تشکیل مدیریت صنایع دستی استان یزد

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه هنر در ایران
 • پایان نامه بررسی و شناخت صنایع دستی
 • تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان
 • پایان نامه شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم
 • مقاله پته دوزی از صنایع دستی استان کرمان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.