مقاله صنعت کامپوزیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صنعت کامپوزیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله صنعت کامپوزیت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱- فصل اول: مقدمه   ۱
۲- فصل دوم: مروری بر منابع   ۴
۱-۲- کامپوزیت های دارای ذرات ریز   ۵
۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای   ۹
۲-۱-۲- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده   ۹
۲-۲- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف   ۱۱
۱-۲-۲- خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف   ۱۳
۲-۲-۲- خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده   ۱۵
۳-۲- مختصر در مورد آلومینیوم   ۲۴
۴-۲- سرامیک های پیشرفته   ۲۶
۵-۲- توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی   ۲۷
۱-۵-۲- آزمون سختی   ۲۷
۲-۵-۲- آزمون کشش  ۲۹
۲-۵-۳- آزمون تخلخل سنجی  ۳۰
۳- فصل سوم: روش انجام آزمایش   ۳۲
۴- فصل چهارم: تحلیل نتایج   ۵۰
۱-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AX   ۵۲
۲-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BX   ۵۴
۳-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CX  ۵۶
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DX   ۵۸
۵-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EX  ۶۰
۶-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AY   ۶۲
۷-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BY  ۶۴
۸-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CY  ۶۶
۹-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DY   ۶۸
۱۰-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EY  ۷۰
۱۱-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AZ   ۷۲
۱۲-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BZ   ۷۴
۱۳-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CZ  ۷۶
۱۴-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DZ  ۷۸
۱۵-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EZ  ۸۰
۵- فصل پنجم: تفسیر نتایج  ۱۰۰
نتیجه گیری  ۱۰۹
پیشنهادات  ۱۱۰
منابع  ۱۱۱

منابع:

۱- دورة‌آموزشی ساخت کامپوزیتها / نویسنده انجمن سازندگان مواد مرکب CFA، مترجم مسعود اسماعیلی ۱۳۸۱-ISBN964-7089-17-1

2- متالورژی مکانیکی / جورج ای . دیتر ، ترجمه شهره شهیدی – تهران مرکز نشر دانشگاهی ، ISBN961-01-0548-1

3-  اصول علم مواد / تألیف حسین تویسرکانی – اصفهان : دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر ، ۱۳۷۹-ISBN964-6029-77-9

4- ریخته گری فلزات غیر آهنی / تألیف جلال حجازی – تهران آزاد . ۱۳۸۰-ISBN964-6204-78-3

5- تکنولوژی و کاربرد کامپوزیت/ تألیف مهندس جمشیدقضاتی مصلح آبادی– تهران انتشارات دانش و فن،  ۱۳۸۱-ISBN964-6471-42-0

6-  ساخت کامپوزیت ها(محصول ،مواد و مهندسی فرایند ) /  تالیف دکتر سا نجی مزومدار –ترجمه  مهندس علی رسولی – تبریز انتشارات دانیال . ۱۳۸۳ISBN 964-90286-1-7

7- ساختار،خواص و کاربرد آلیاژهای مهندسی / تالیف ویلیام اسمیت-ترجمه دکتر علی اکبر اکرامی و دکتر سید مرتضی سید ریحانی – موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.۱۳۸۱ISBN964-6379-71-0

8- فرشاد اخلاقی،حسن محمدی مقالکی و سید علیرضا لاجوردی ،”تولید کامپوزیت های Al/SiC به روش گردابی “،دوازدهمین سمینار سالیانه جامعه ریخته گران ایران ،دانشگاه تهران –دانشکده فنی ،ص ۱۹۱٫

۹-Han,G.Pollar,”Stress-induced microstructual defects in a 15%SiC aluminium alloy metall matrix composite,”Mat.Sci.Letters ,1992,vol.11,P.44.

10-S.V.Kamat,Plastics deformation in Al-Alloy matrix-alumina particulate composites “,Script.metall.1991,Vol .25,P.27.

 مروری بر منابع

 کامپوزیت ها[۱] مخلوط یا ترکیبی از چند ماده ( حداقل دو ماده ) یا جزء اصلی هستند . اجزای تشکیل دهندة  هر کامپوزیت از لحاظ شکل ، ترکیب شیمیایی و خواص با یکدیگر متفاوتند . کامپوزیت ها در اصل به منظور دستیابی به ترکیبی از خواص ، که درهریک از مواد یا اجزای تشکیل دهندة آنها به تنهایی وجود ندارد تولید می شوند بدین ترتیب می توان موادی با  خواص جدید وبهتر با توجه به کاربردهای صنعتی مورد نظر تولید کرد .

 مواد کامپوزیتی معمولاً شامل یک مادة خالص یا ترکیبی از حداقل دو ماده به عنوان مادة زمینه[۲] و یک یا چند مادة دیگر موسوم به مادة تقویت کننده[۳]هستند. کامپوزیت ها از لحاظ شکل مادة تقویت کننده به سه گروه تقسیم بندی می شوند ذره‌ای[۴]، الیافی یا رشته ای ( پیوسته یا ناپیوسته[۵] ) و لایه ای[۶]. شکل(۲-۱) نمونه هایی از سه نوع ساختار کامپوزیتی را نشان می دهد. سالهاست که تحقیقاتی برای دستیبای به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود هدف این تحقیق غالباً تولید موادی  با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی (مانند مقاومت سایشی  بالا ) است

 ۱-۲- کامپوزیت های دارای ذرات ریز

 این نوع کامپوزیت ها شامل ذراتی از عنصر یا ترکیبی غیر از عنصر یا ترکیب فاز
زمینه اند. ذرات فاز تقویت کننده می تواند به صورت نامنظم و غیریکنواخت در مرزدانه ها ، یا تقریباً ‌یکنواخت در تمامی زمینه و یا جهت دار پراکنده و توزیع شود بدین صورت توزیع ذرات مادة تقویت کننده در مادة زمینه می تواند به گونه ای باشد که خواص ایجاد شده به صورت همسانگرد و یا ناهمسانگرد باشد. حالت توزیع
غیر یکنواخت و جهت دار مادة تقویت کننده در کامپوزیت ها ، اهمیت صنعتی ویژه ای دارد. برای مثال توزیع ذرات فاز (Ni3 AL) در سوپر آلیاژهای پایة‌نیکل در جهات <100>. برای شکل گیری ذرات رسوب در جهات خاص امکانات مختلف زیر وجود دارد :

۱-   انجماد یوتکتیکی جهت دار ( در سوپر آلیاژهای دمای بالا)

۲-    جدایش به کمک ایجاد میدان مغناطیسی (مورد استفاده برای مغناطیس های دائمی)

۳-   اتصال فازهایی که قبلاً به طورمصنوعی جهت دار شده است ( مواد تقویت شده با الیاف ) رشد طبیعی فازهای مخلوط ( مانند چوب ).

 خواص فیزیکی  و مکانیکی کامپوزیت  به مقدار درصد ذرات فاز دوم ، اندازه و شکل ذرات و نحوة توزیع آنها در فاز زمینه بستگی دارد اگر ذرات پراکنده شده در فاز زمینه به صورت ریز و تقریباً یکنواخت توزیع شده و با فاز زمینه  تطابق ساختاری نداشته باشد، مانع حرکت نابجایی ها شده و موجب افزایش استحکام فاز زمینه می شود. کامپوزیت هایی که در دمای معمولی محیط استحکام آنها با پراکنده سازی ذرات فاز دوم افزایش یافته است می تواند از آلیاژهای پیرسختی شده، که شامل رسوب هایی با تطابق ساختاری با فاز زمینه است، ضعیفتر باشد. در هر صورت تا زمانی که در این نوع کامپوزیت ها فعل و انفعالاتی مانند
پیر سازی بیش از حد، بازپخت بیش از حد[۸]، رشد دانه ها، رشد فاز دوم پراکنده شده در فاز زمینه که منجر به نرم شدن می شود انجام نگرفته است ، استحکام آنها بالاست. اما زمانی که یکی از پدیده های اشاره شده انجام گیرد ، استحکام کامپوزیت به تدریج کاهش می یابد . بنابراین  در این آلیاژ با افزایش دما استحکام کاهش می یابد شکل (۱-۲) علاوه بر ان مقاومت خزشی می تواند برتر از مقاومت خزشی فلزات و آلیاژها باشد .

  حلالیت فاز پراکنده شده در فاز زمینه باید محدود و کم  باشد و نباید با فاز زمینه واکنش شیمیایی دهد. مقدار کم حلالیت می تواند به بهبود اتصال بین فاز تقویت کننده و زمینه کمک کند. برای مثال فاز اکسید مس ( Cu2O) در دماهای بالا در مس حل می شود، به طوری که استحکام سیستم Cu2O-Cu در دماهای بالا کاهش می یابد و موثر نخواهد بود. در مورد سیستم  در فاز زمینه آلومینیوم حل نمی شود. بنابراین این سیستم، یک سیستم کامپوزیتی با استحکام بخشی از طریق پراکنده سازی فاز  در فاز زمینة آلومینیوم است. جدول (۲-۱) تعدادی از مواد کامپوزیتی زمینة فلزی را ارائه می دهد که با پراکنده سازی ذرات فاز دوم از طریق متالورژی پودر تولید شده‌اند .

 جدول ۲-۱ – مثالها و کاربردهایی از کامپوزیت های استحکام یافته از طریق پراکنده سازی فاز دوم

سیستم

کاربردها

Ag_CdO

مواد اتصال الکتریکی

Al_Al2O3

کاربرد در راکتورهای هسته ای

Be_BeO

هوا_ فضا و راکتورهای هسته ای

‍CO_ThO2,Y2O3

مواد مغناطیسی مقاوم به خزش

Ni_Cr_ThO2

اجزایی از موتور توربین ها

Pb_PbO

سیخ های باطری

Pt_ThO2

قطعات الکتریکی، فیلامنت ها

W_ThO2, ZrO2

فیلامنت ها، دستگاه های تولید گرما

۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای

۲-۱-۲- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس زمینه وتقویت کننده

 چرخ های سایشی وبرشی شامل آلومینا() سیلیکن  کاربید (‌SiC) و برنیتراید (BN) مکعبی ، از نوع کامپوزیت های ساینده هستند. برای فراهم کردن تافنس مورد نیاز باید ذرات ساینده را به وسیلة‌ شیشه ای یا پلیمری به یکدیگر پیوند داد. الماس های ساینده نیز نوعاً توسط زمینه فلزی اتصال داده
می شوند. موادی که برای اتصالات الکتریکی ، کلیدها ( سویچ ها )، تقویت کننده‌ها و انتقال دهنده ها به کار می روند، باید ترکیب خوبی از مقاومت سایشی وهدایت الکتریکی داشته باشند . در غیر این صورت درنتیجه فرسایش و تضعیف اتصال، قوسی الکتریکی ایجاد می شود. نقرة تقویت شده با تنگستن، یک کامپوزیت باچنین خاصیتی است. با استفاده از پودر متراکم شدة تنگستن با فرآیند متالورژی پودر می توان تودة متخلخلی از تنگستن تولید کرد، به گونه ای که حفره ها با یکدیگر در اتصال باشند . سپس نقرة مذاب را در خلاء به داخل حفره های موجود در تودة تنگستن نفوذ می دهند، به طوری که تمامی حفره ها
پر شوند، اکنون هر دوعنصر نقره وتنگستن در موقعت پیوسته ای هستند. بنابراین نقرة خالص به طور موثر جریان الکتریسیته را هدایت می کند، در حالی که تنگستن سخت مقاومت سایشی را افزایش می دهد .

بسیاری از پلیمرهای مهندسی شامل پرکننده ها و مواد بسط دهنده مانند پودر زغال در لاستیک ولکانیزه شده از کامپوزیت های ذره ای به شمار می روند. ذرات پودر زغال شامل گوی های کربن بسیار ریز به قطر ۵ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر هستند این پودر زغال پراکنده شده در لاستیک  استحکام سفتی ، سختی ، مقاومت فرسایشی ومقاومت حرارتی آن را بهبود می بخشد. بسط دهنده ها ، مانند کربنات کلسیم ، ذرات کروی شکل شیشه ای جامد و خاکهای مختلف رس به منظور کاهش قیمت پلیمر به آن اضافه می شود. مواد افزودنی  می تواند پلیمر را سفت تر کرده ، سختی و مقاومت فرسایشی آن را افزایش دهد ،یا مقاومت خزشی آن را بهبود بخشد. در عوض استحکام کششی و انعطاف پذیری آن کاهش
می یابد، نمودار (۲-۲) اضافه کردن ذرات شیشه کروی شکل تو خالی می تواند همان تغییرات را در خواص ایجاد کند ، درحالی که وزن کامپوزیت را به اندازة قابل توجهی کاهش می دهد .

  اضافه کردن ذراتی از جنس الاستومر ( الاستیک ) به پلیمرها سبب بهبود تافنس آنها خواهد شد. برای دستیابی به خواص ویژه می توان پودر فلزات را به پلیمر اضافه کرد مانند سرب ، که به منظور جذب اشعه های ساطع شده به پلی اتیلن شفاف اضافه می شود. کامپوزیت زمینة فلزی ( آلومینیوم ) ریخته گری شده که شامل ذرات SiC بوده وبرای ساخت قطعاتی از اتومبیل ، مانند پیوست ها و
میله های اتصال ، به کار می‌رود ، یکی از کامپوزیت های ذره ای است که کاربرد تجاری مهمی دارد. بافرآیند ویژه ای، ذرات SiC  می تواند در زمینة فلزی (‌آلومینیوم) به صورت یکنواخت پراکنده شود .

۲-۲- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف ( فایبرها)

اغلب کامپوزیت های تقویت شده با الیاف استحکام ، مقاومت به خستگی ، سفتی و استحکام ویژه (‌نسبت استحکام به وزن ) با درآمیختن الیاف قوی ، سفت اما ترد به زمینة نرم و انعطاف پذیرتر،بهبود می یابند. در این نوع کامپوزیت ها مادة زمینه تنش اعمالی را به الیاف منتقل می کند .استحکام کامپوزیت می تواند هم در دمای معمولی محیط وهم در دماهای بالا در حد بالایی باشد .

 انواع مختلفی از این نوع کامپوزیت ها ، ماننده ماده پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه به عنوان فایبر گلاس در ساخت وسایل نقلیة زمینی، دریایی، هوایی و هوا _ فضا به کار گرفته می شود. الیاف می تواند از جنس کربن ( C)، بر ( B)، پلیمر ، سرامیک ها ، فلزات و ترکیبات بین فلزی باشد .

۲-۲-۱- خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق فناوری نانو و تولید مواد در ابعاد نانومتری
 • مقاله ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام
 • مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی
 • پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
 • مقاله طراحی گنبد کامپوزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.