مقاله طراحی سیستم مکنده غلات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طراحی سیستم مکنده غلات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طراحی سیستم مکنده غلات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول
مقدمه وتاریخچه
۱-۱- مقدمه و تاریخچه : [۱]  ۱
فصل دوم
سیستم های جابجایی پنوماتیکی
۲-۱- مقدمه: [۱]  ۲
۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]  ۲
۲-۳- صنایع و مواد: [۱]   ۳
۲-۴- طریقه انتقال: [۱]  ۳
۲ ۲-۴-۱- فاز رقیق:  ۴
۲-۴-۲- فاز غلیظ  ۴
۲-۴-۳- حرکت با سرعت هوا  ۴
۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی  ۴
فصل سوم
انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی
۳-۱- مقدمه: [۱]  ۵
۳-۲- سیستم های بسته: [۱]  ۶
۳-۳- سیستم های باز: [۱]  ۷
۳-۳-۱- سیستم های فشار مثبت  ۷
۳-۳-۲- سیستم های فشار منفی  ۸
فصل چهارم
انتقال دسته ای
۴-۱- مقدمه: [۱]  ۱۰
۴-۲- سیستم های نیمه پیوسته: [۱]  ۱۰
۴-۳- سیستم های ضربانی: [۱]  ۱۱
فصل پنجم
اهمیت ویژگی های مواد
۵-۱- مقدمه: [۱]  ۱۳
۵-۲- چسبندگی: [۱]  ۱۳
۵-۳- قابلیت احتراق: [۱]  ۱۳
۵-۴- رطوبت: [۱]  ۱۳
۵-۵- سایش و فرسایش: [۱]  ۱۴
۵-۶- شکنندگی: [۱]  ۱۴
۵-۷- نقطه ذوب پایین: [۱]  ۱۵
۵-۸- پرتوزایی: [۱]  ۱۵
فصل ششم
اجزاء سیستم
۶-۱- مقدمه: [۱]  ۱۶
۶-۲- تامین کردن هوا: [۱]  ۱۶
۶-۲-۱- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا  ۱۶
۶-۲-۱-۱- فن ها  ۱۸
۶-۲-۱-۲- دمنده های احیا کننده  ۱۸
۶-۲-۲- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا  ۱۸
۶-۲-۲-۱- دمنده، کمپرسورها  ۱۹
۶-۲-۲-۱-۱- فشار برای کمپرسور  ۱۹
۶-۲-۲-۱-۲- نرخ دبی حجمی جریان  ۱۹
۶-۲-۲-۲- مکنده و پمپ های وکیون  ۲۰
۶-۲-۲-۲-۱- وکیوم (فشار منفی)  ۲۰
۶-۲-۲-۲-۲- نرخ دبی حجمی   ۲۱
۶-۲-۳- قدرت مورد نیاز  ۲۱
۶-۳- خطوط لوله: [۱]  ۲۳
۶-۳-۱- ضخامت دیواره  ۲۳
۶-۳-۲- جنس لوله ها  ۲۴
۶-۳-۲-۱- بهداشت  ۲۴
۶-۳-۲-۲- لوله های پلاستیکی  ۲۵
۶-۳-۲-۳- سایش سطوح  ۲۵
۶-۳-۳- سطح تمام شده   ۲۵
۶-۳-۴- خمها  ۲۶
فصل هفتم
جریان گاز- جامد
۷-۱- مقدمه: [۱]  ۲۸
۷-۲- قطر داخلی لوله: [۱]  ۲۸
۷-۳- فاصله انتقال: [۱]  ۲۸
۷-۴- فشار قابل دسترسی: [۱]  ۲۹
۷-۵- سرعت هوای منتقل شده: [۱]  ۲۹
۷-۶- خصوصیات مواد: [۱]  ۳۰
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
۸-۱- مقدمه: [۱]  ۳۱
۸-۲- سرعت انتقال: [۱]  ۳۱
۸-۳- نرخ بارگیری یکنواخت :[۱]  ۳۲
۸-۴- تاثیر قطر داخلی لوله: [۱]  ۳۳
فصل نهم
شرایط لازم برای هوا
۹-۱- مقدمه: [۱]  ۳۶
۹-۲- فشار موجود: [۱]  ۳۶
۹-۳- دبی حجمی: [۱]  ۳۸
۹-۴- تاثیر سرعت: [۱]  ۳۸
۹-۵- اثرات تراکم پذیری: [۱]  ۳۹
۹-۵-۱- سرعت انتقال هوا  ۴۰
۹-۵-۲- تاثیرات مواد  ۴۰
۹-۶- دبی حجمی: [۱]  ۴۱
۹-۶-۱- ادامه فرمولها  ۴۱
۹-۶-۲- تاثیرقطر داخلی لوله  ۴۲
۹-۶-۳- قانون گاز ایده آل  ۴۳
۹-۶-۴- تاثیرات فشار  ۴۵
۹-۶-۵- تاثیرات سیستم  ۴۶
۹-۷- تعیین سرعت: [۱]  ۴۸
۹-۷-۱- روابط عملکرد  ۴۸
۹-۸- تاثیرات ارتفاع: [۱]  ۴۸
۹-۸-۱- فشار اتمسفری  ۴۹
فصل دهم
افت فشار
۱۰-۱- مقدمه: [۱]  ۵۰
۱۰-۲- افت فشار لوله: [۱]  ۵۰
۱۰-۲-۱- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها  ۵۱
۱۰-۲-۱-۱- سرعت هوا  ۵۱
۱۰-۲-۱-۲- چگالی هوا  ۵۱
۱۰-۲-۱-۳- ویسکوزیته هوا  ۵۲
۱۰-۲-۱-۴- ضریب اصطکاک  ۵۲
۱۰-۲-۲- روابط افت فشار  ۵۲
۱۰-۲-۲-۱- خطوط لوله صاف  ۵۲
۱۰-۲-۲-۲- تاثیرات قطر داخلی لوله  ۵۴
۱۰-۲-۲-۳- خمها  ۵۴
۱۰-۲-۳- تاثیرات دبی هوا  ۵۶
۱۰-۲-۴- تاثیرات طول لوله  ۵۶
۱۰-۲-۵- ترکیب های دیگر خط لوله  ۵۷
۱۰-۲-۶- افت فشار کلی  ۵۸
۱۰-۳- افت فشار مربوط به هوا: [۱]  ۵۹
فصل یازدهم
طراحی سیستم
۱۱-۱- مقدمه: [نگارندگان]  ۶۰
۱۱-۲- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]  ۶۱
۱۱-۳- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]  ۶۳
۱۱-۴- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]  ۶۳
۱۱-۵- انتخاب لوله: [نگارندگان]  ۶۵
۱۱-۶- افت طولی عرضی: [نگارندگان]  ۶۷
۱۱-۶-۱- افت طولی  ۶۷
۱۱-۶-۲- افت موضعی  ۶۸
۱۱-۶-۳- طول معادل  ۶۹
فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات
۱۲-۱- مقدمه: [نگارندگان]  ۷۱
۱۲-۲- نتایج: [نگارندگان]  ۷۱
۱۲-۳- بررسی نتایج: [نگارندگان]  ۷۱
۱۲-۴- پیشنهادات: [نگارندگان]  ۷۲
پیوست
۱- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek  ۷۳
منابع  ۷۴

۲-۱- مقدمه: [۱]

سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور اساسی ساده و بصورت  مشخص مناسب برای انتقال مواد دانه دانه و پودر شده و … در کارخانجات مختلف می باشند.

تجهیزات سیستم عبارتند از یک منبع برای متراکم کردن گاز (معمولاً هوا)، یک دستگاه تغذیه، خطوط لوله انتقال و یک گیرنده برای جدا کردن مواد منتقل شده از گاز.

برای انتقال مواد می توان از فشار بالا یا پایین استفاده کرد. برای مواد نم دار از هوای خشک و برای موادی که قابلیت اشتعال دارند از گازهای خنثی مانند نیتروژن می توان استفاده کرد. یک امتیاز بسیار خاص برای این سیستم این است که اگر لازم باشد مواد منتقل شده را تا فشارهای بالا می توان در ظروف گیرنده نگهداری کرد.

۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]

با یک انتخاب مناسب و ترکیب درست تجهیزات می توان مواد را از یک مخزن یا سیلو به مکانی دیگر با فاصلۀ دلخواه انتقال داد. انعطاف پذیری این سیستم ها هم در طرح بندی هم در عملکرد ما را قادر می سازد تا از نقاط متعدد تغذیه مواد را در لولۀ مشترک انجام داده و آنها را در مخازن گیرنده تخلیه کنیم. خطوط لوله در این سیستم ها می توانند بطور عمودی یا افقی و یا ترکیبی از جهات مختلف قرار گیرند که با توجه به لولۀ اصلی این جهات تطبیق داده می شود. نرخ جریان مواد به طور پیوسته هم در خروجی و هم ورودی کنترل می شود که بیشتر این سیستم ها عمل کنترل را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می دهند. سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور منحصر بفردی تطبیق پذیر هستند این سیستم ها گسترۀ عظیمی از مواد را می توانند جابجا کنند این بدین معنی است که موادی که بالفعل خطرناک هستند نیز می توانند با این سیستم ها به طور کاملاً ایمنی جابجا شوند.

۲-۳- صنایع و مواد: [۱]

تنوع عظیمی از مواد به فرم گرد یا دانه دانه و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی برای جابجایی و انتقال مواد از این سیستم ها بهره می گیرند. این صنایع عبارتند از: ۱- کشاورزی ۲- معادن ۳- شیمیایی ۴- دارویی ۵- صنایع غذایی و… مقادیر عظیمی از مواد در صنایع مختلف روزانه از این طریق جابجا می شوند مثلاً در صنایع کشاورزی حجم زیادی از محصولات از جمله گندم، جو، برنج و… جابجا می شوند. در صنایع غذایی برای انتقال آرد، شکر، قهوه و چای و… از سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی استفاده می شوند. در صنعت پتروشیمی پودرهای ریز مانند سیمان، سولفات باریم و موادی از این قبیل از این طریق منتقل می شوند.

۲-۴- طریقۀ انتقال: [۱]

یکی از مشکلات بزرگی که وجود دارد این است که چگونه مواد را از میان خطوط لوله انتقال دهیم ابتداباید مشخص شود که نحوۀ انتقال به شکل پیوسته است یا به شکل دسته ای.

۲-۴-۱-  فاز رقیق: برای انتقال پیوسته ای یا دسته ای اگر سایز دسته بزرگ باشد دو روش وجود خواهد داشت. اگر موادی که قرار است منتقل شوند برای عبور از خطوط لوله در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز رقیق مربوط می شود.

۲-۴-۲- فاز غلیظ: اگر مواد در سرعت های پایین در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز فشرده (غلیظ) ارجاع داده می شوند در این فاز نیز دو روش وجود خواهد داشت:

(۱) حرکت در بستر جریان که در این روش مواد منتقل شده به شکل ریگ های روان از کف خطوط لوله جریان می یابند و در جاهایی مرسوم می باشد که مواد منتقل شونده مشخصۀ القایی خوبی نسبت به هوا داشته باشند.

(۲) حرکت ضربانی: در این روش مواد منتقل شونده با خفۀ هوا تفکیک می شوند در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مواد قابلیت نفوذ خوبی داشته باشند.

۲-۴-۳-  حرکت با سرعت هوا: در انتقال با فاز رقیق سرغت هوا یک مقدار نسبتاً زیادی می باشد که محدودۀ سرعت  برای پودرهای بسیار ریز  برای مواد دانه ای ریز و مقادیری بیشتر برای مواد با چگالی بالاتر در نظر گرفته می شود.

۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی: نرخ بارگذاری حجمی یا غلظت یک پارامتر مفید برای تصور کردن جریان می باشد که عبارت است از نرخ دبی جرمی هوایی که مواد را منتقل می کند که به شکل بی بعد بیان می گردد. برای فاز رقیق بیشترین مقدار قابل حصول به طور نمونه ۱۵ می باشد اگرچه این مقدار می تواند بیشتر شود اگر فاصلۀ انتقال مواد کمتر شود. برای حرکت در بستر جریان، نرخ بارگذاری حجمی بیشتر از ۱۰۰ هم می تواند باشد.

البته اگر موادی قرار است منتقل شوند دارای گرادیان فشار  در هر  خطوط لولۀ افقی باشند. برای حرکت ضربانی استفاده از نرخ بارگذاری حجمی چندان مناسب نیست و بیشترین مقدار بدست آمده تقریباً ۳۰ می باشد.

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی :

۳-۱- مقدمه: [۱]

 انواع متعددی از سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی در دسترس می باشند. اکثریت سیستم های متداول که مدام مورد استفاده قرار می گیرند در یک جا ثابت می شوند بسیاری از آنها با فشار منفی یا فشار مثبت و یا ترکیبی از هردوی آنها کار می کنند.

سیستم های باز و بسته: سیستم های باز به طور معمول برای انتقال مواد به کار می روند مخصوصاً اگر انتقال با هوا صورت گیرد و سیستم های بسته فقط در موارد بسیار خاص مورد استفاده قرار می گیرند مانندانتقال مواد آتش زا یا سمی

سیستم های مثبت و منفی: در این سیستم ها مواد می توانند مکیده یا دمیده شوند و هم فشار و هم خلا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم های ثابت و متحرک: اکثریت این سیستم ها ثابت می باشند و در موارد خاص مانند بنادر از سیستم های متحرک استفاده می شود.در شکل ۳-۱ انواع سیستمهای انتقال مواد پنوماتیکی بیان شده است.

 سیستم های فشار بالا و پایین: در سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی فشارهایی حدود  و بیشتر را فشار بالا می گویند. البته برای راکتورهای شیمیایی فشارهای خیلی بالا مورد استفاده قرار می گیرد که در حدود  تا ۳۰۰ می باشد.

۳-۲- سیستم های بسته: [۱]

به طور حتم وظیفۀ انتقال مواد از محیط های کنترل شده برای سیستم های انتقال مواد انکار ناپذیر می باشد اگر توده مواد انتقال یافته قابلیت انفجار داشته باشد از نیتروژن و یا گازهای خنثی دیگر می توان برای انتقال استفاده کرد.

در یک سیستم باز انتقال مواد از یک محیط کنترل شده می تواند بسیار پر هزینه باشد اما در سیستم های بسته گاز به گردش در می آید و هزینۀ اشتعال در این سیستم ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگر موادی که می خواهیم منتقل کنیم پرتوزا یا سمی باشند سیستم های بسته انتقال آنها را با یک کنترل دقیق ممکن می سازد در شکل ۳-۲  یک چرخۀ انتقال مواد پنوماتیکی نشان داده شده است.

در این سیستم ها در جایی که فشار موثر برابر فشار جوی باشد یک نقطۀ خنثی تعبیه می شود که اگر بعد از دمنده باشد سیستم انتقال با فشار منفی (خلا) خواهد بود و اگر قبل از آن باشد سیستم فشار مثبت خواهد بود. نصب یک فیلتر پشتیبانی در سیستم های بسته اغلب توصیه می شود زیرا دمنده ها و کمپرسورها درمقابل گرد و غبار بسیار آسیب پذیر می باشند.

۳-۳- سیستم های باز: [۱]

در مواردی که کنترل دقیق ضروری نیست برای کم کردن هزینه ها و کاهش پیچیدگی های سیستم، سیستم های باز ترجیح داده می شوند گسترۀ وسیعی از مواد می توانند به راحتی با این سیستم ها منتقل شوند.حتی بسیاری از مواد قابل احتراق با یک ترکیب ایمنی و دقیق می توانند با این سیستم ها جابجا گردند.

۳-۳-۱-  سیستم های فشار مثبت: اگرچه سیستم های انتقال مواد با فشار مثبت مواد را در فشار اتمسفر در محفظۀ گیرنده تخلیه می کنند اما احتمالاً تغذیه مواد در داخل لوله که درون آن هوا با فشار مثبت جریان دارد مشکلاتی را ایجاد می کند. با استفاده از دریچه های منحرف کننده تخلیه مواد در نقاط گیرنده به شکل چندگانه انجام می گیرد.

اگرچه تغذیه چندگانه در مسیر اصلی نیاز به نظارت دقیق دارد که از طریق شیرهای چرخنده در خط لولۀ اصلی انجام می شود. در شکل ۳-۳ یک سیستم جابجایی فشار مثبت نشان داده شده است.

۳-۳-۲- سیستم های فشار منفی: سیستم های فشار منفی در مواردی کاربرد دارد که بخواهیم مواد را از چندین منبع به یک نقطه انتقال دهیم در این حالت کمبود یا نبود اختلاف فشار در تجهیزات تغذیه و تغذیه مواد از چندین نقطه در خط لولۀ اصلی مشکل چندانی ایجاد نمی کند با این حال دریچه های چرخنده و پیچی شکل برای تغذیه یک خط لوله در سیستم های فشار منفی بسیار ارزان تر از سیستم های فشار مثبت می باشند.  در شکل ۳-۴ یک سیستم جابجایی با فشار منفی نشان داده شده است.

 سیستم های فشار منفی به طور گسترده ای برای انتقال مواد از یک مخزن باز در یک نقطۀ قابل دسترس به محفظۀ تخلیه طراحی می شوند. سیستم های فشار منفی (وکیوم) به طور قابل توجهی برای بارگیری از کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرند. اگر برای انتقال مواد خلا زیادی نیاز باشد خطوط لوله باید به شکل پله ای طراحی گردند با توجه به این که هوا تراکم پذیر می باشد و با کاهش فشار نرخ تغییرات حجم آن افزایش می یابد. اگر خطوط لوله به شکل پله ای باشند سرعت انتقال هوا در نزدیکی انتهای خط لوله به شدت افزایش می یابد. سیستم های فشار منفی دارای یک امتیاز بسیار خاص هستند و آن اینکه همۀ گاز نشت شده داخلی می باشد و پاشش ذرات در هوا مجازاً حذف می شود که این امر در انتقال مواد سمی و اشتعال زا یا هر ماده ای که نیاز به کنترل دقیق باشد بسیار مهم می باشد و باعث می شود برای اینگونه مواد ضرورتاً از سیستم های بسته استفاده نشود. در شکل ۳-۵ یک سیستم انتقال وکیوم نشان داده شده است.

فصل چهارم

انتقال دسته ای:

85,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه هیدرولیک و پنوماتیک
 • پایان نامه پنوماتیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.