مقاله طـراحی پست های فشار قوی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طـراحی پست های فشار قوی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طـراحی پست های فشار قوی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اتصال به زمین یا ارت   ۱
ارت یا زمین کردن   ۱
استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان  ۳
هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)  ۵
انواع زمین کردن یا ارت  ۵
زمین کردن حفاظتی  ۵
زمین کردن الکتریکی  ۶
مقاومت مخصوص زمین  ۶
مقاومت اتصال زمین  ۷
مقاومت بین دو الکترود یا میل زمین  ۸
نقاطی که معمولا در سیتم های توزیع باید زمین شوند  ۹
الکترود اتصال زمین  ۱۱
اتصال زمین چند میله ای  ۱۳
استفاده از سیم یا تسمه به عنوان الکترود زمین  ۱۴
الکترود صفحه ای  ۱۶
اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال زمین  ۱۷
اندازه گیری مقاومت زمین (ارت)  ۱۸
هادی های حفاظتی  ۲۱
روش های اتصال زمین  ۲۳
استفاده از الکترود میله ای  ۲۴
روش های کاهش مقاومت زمین  ۲۶
اثر رطوبت خاک  ۲۸
اثر درجه حرارت  ۲۹
اثر عمق زمین  ۳۱
اثر طول الکترود  ۳۱
اثر قطر الکترود زمین  ۳۲
شرایط یک اتصال زمین خوب  ۳۳
سیستم های اتصال زمین در توزیع نیروی برق  ۳۳
انواع سیستم زمین  ۳۵
اتصال زمین تجهیزات الکتریکی  ۳۷
تجزیه و تحلیل سیستم های اتصال زمین  ۴۰
سطح مقطع هادی نول  ۴۳
زمین کردن سیستم قدرت (۲)  ۴۵
تعیین مدل خاک  ۵۱
روش ونر  ۵۱
روش میله کوبیده  ۵۵
محاسبات مقاومت زمین  ۵۸
افزایش پتانسیل زمین ماکزیمم  ۶۱
تحلیل پارامتریک افزایش پتانسیل زمین  ۶۲
بحث درمورد افزایش پتانسیل زمین  ۶۶
جستجوی ولتاژهای تماس و گام  ۶۹
جستجوی نقاط خاص و خطرناک  ۷۳
بحث در مورد ولتاژهای تماس و گام  ۷۷
ارزیابی ایمنی   ۷۸
تصحیح ولتاژهای تماس و گام  ۸۱
نمونه طراحی   ۸۳
طرح نمونه یک پست توزیع برق  ۸۴

اتصال زمین یا ارت

    بسیاری از خطرات برای اشخاص و تاسیسات الکتریکی بر اثر وجود سیستم اتصال زمین ضعیف یا عدم وجود اتصال زمین تجهیزات الکتریکی به وجود می آید. یک سیستم فشار ضعیف زمین شده نسبت به یک سیستم زمین نشده حوادث کمتری برای کارکنان در بر دارد. در یک سیستم زمین نشده با وجود متعادل بودن ولتاژ فازها ، تماس عمدی یا اتفاغی با هر کدام از فازها ممکن است خطر شوک الکتریکی جدی در بر داشته باشد.

مادامی که یک اتصالی به زمین (ارت فالت) روی یک فاز سیستم زمین نشده یا سیستم زمین شده رخ می دهد، شخصی که با یکی از فازهای دیگر سیستم و زمین تماس می‌گیرد، تحت ولتاژی برابر  برابر ولتاژ سیستم دارای نول زمین شده قرار می گیرد.

از دیگر خطرات عدم وجود سیستم اتصال زمین مناسب، خطر آتش سوزی و خسارت سنگین تجیهزات  و تاسیسات است پس یکی از راههای پیش گیری از حوادث جانی و تاسیساتی داشتن اتصال زمین مناسب می باشد.

 

ارت یا زمین کردن

   اتصال زمین یا ارت شامل یک اتصال مصنوعی برق به زمین است که مقاومت بسیار کمی برای عبور جریان دارد. در حقیقت کلمه «زمین» د رکارهای برقی به زمین دارای پتانسل صفر اطلاق می شود وقتی که یک نقطه از شبکه زمین شود آن را تک زمینی[۲] و وقتی که در نقاط مختلفی زمین شده باشد، آن را چند زمینی[۳] می نامند.

زمین کردن و یا ارت نمودن یک سیستم الکتریکی، فرایند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی( به غیر از هادی های اصلی مدار برق) به زمین می باشد و هدف از آن انتقال هر نوع نشتی انرژی الکتریکی در بدنه فلزی دستگاهها به زمین به منظور حفاظت جان کارکنان یا تجهیزات است

هر سیستم اتصال زمین یا ارت دارای دو قسمت جدا ولی مرتبط می باشد:

الف ـ یک هادی یا سیم کم مقاومت برای همبندی یا اتصال بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی

ب ـ  یک الکترود یا دسته ای از الکترودهای قرار داده شده در زمین

دستیابی به یک سیستم اتصال زمین خوب یا دارای مقاومت استاندارد ممکن است مشکل باشد ولی عوامل اصلی تعیین کننده شامل شکل و جنس الکترود و مقاومت مخصوص خاک است و در حقیقت زمین هادی الکتریسته است و مقاومت آن بستگی به نوع ترکیبات خاک دارد مثلا در قسمتی که شن و ماسه خشک و قلوه سنگ می باشد مقاومت زمین خیلی زیاد بوده  ولی خاک مرطوب و رس دارای مقاومت کم است

استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان

   اگرچه مقاومت زمین به طور نسبی زیاد است ولی هادی جریان بوده، آن را در جهات مختلف نقاط زمین عبور می دهد همین امر باعث می شود که سطح مقطع مسیر عبور جریان افزایش یابد  و مقدار شدت جریان کمتر شود به این ترتیب افت ولتاژ نیز کمتر می شود. (V=IR)

از خاصیت هدایت زمین جهت برگشت جریان در سیستم های تولید و انتقال نیرو استفاده می شود و جریان بارهای نامساوی از طریق زمین به منبع تولید نیرو برگشت می کند برای مثال، در شکل زیر اگر جریان فاز A بیشتر از دو فاز دیگر باشد جمع برداری جریانها در نقطه N (نول) صفر نبوده جریان اضافی از طریق زمین  به منبع نیرو برگشت  می نماید.

 همچنین چنانچه در یکی از فازهای سیستم، اتصالی بروز کند (مثلا مقره خط بشکند و با زمین تماس پیدا کند  یا این تماس در اثر برخورد شاخه درخت و غیره باشد) جریان از طریق زمین برگشت می نماید. معمولا برای رفع این اتصالی با استفاده از دستگاههای حفاظتی رله ، جریانهای اضافی و جریانی که در نقطه خنثی عبور می کند ، اندازه گیری می شود و قسمت معیوب از سیستم جدا می گردد. در ضمن هنگام اتصال زمین شدن هر یک از فازها ولتاژ دو فاز دیگر افزایش می یاید. بنابراین زمین کردن نقطه خنثی سبب می شود که در افزایش این ولتاژ محدودیت حاصل شود در نتیجه، سیستم در مقابل ازدیاد ولتاژ حفاظت گردد.

هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)

۱ـ درست عمل کردن دستگاههای برق گیر.

۲ـ فراهم شدن سرعت کافی جهت کشف اتصالات و اشکالات توسط رله ها و بر طرف شدن فوری عیب سیستم.

۳ـ ممانعت از افزایش ولتاژ سیستم در اثر بروز اتصالی، و افت ولتاژ بر اثر عدم تعادل بار.

۴ـ مجافظت جان کارکنان، اعم از اپراتور، تعمیرکار و غیره در مقابل برق زدگی.

۵ـ حفاظت دستگاههای الکتریکی.

انواع زمین کردن یا ارت

    در تاسیات برقی دو نوع زمین کردن (ارت) وجود دارد: زمین کردن حفاظتی و زمین کردن الکتریکی

زمین کردن حفاظتی

عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی  تاسیسسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم با مدار الکتریکی نسیتند این روش بخصوص برای حفاظت اشخاص در مقابل ولتاژ تماسی به کار می رود.

در صورت اتصال یک سیم برق دار  به بدنه هادی دستگاه الکتریکی، اختلاف پتانسیلی بین بدنه دستگاه و زمین  به وجود می آید و اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس کند، بین محل تماس بدن او به دستگاه و زمین ولتاژی به نام ولتاژ تماسی ایجاد می شود. در صورت بیش تر بودن آن از ۵۰ ولت خطرناک خواهد بود

مثال ـ اگر یک مقره اتکایی که روی دیوار مرطوبی نصب شده بشکند و هادی فشار قوی با دیوار تماس پیدا کند و جریان پیدا کند و جریان اتصال زمین در این حالت ۲۵ آمپر و مقاومت هر متر دیوار ۱۰ اهم باشد، بین دو نقطه از دیوار که انسان با آن تماس دارد (فاصله دست و پا تقریبا ۲متر) اختلاف سطح الکتریکی برابر است با:

ولت  ۵۰۰ = ۱۰×۲×۲۵= IR=V

زمین کردن الکتریکی

   یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاه الکتریکی که جزیی از مدار الکتریکی است؛ مثل زمین کردن مرکز ستارة سیم پیچی ترانسفورماتور یا ژنراتور.

این زمین کرن به خاطر کار صحیح  دستگاهها و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین صورت می گیرد؛ مثال زمین کردن سیم نول شبکه و مرکز ستاره ترانسفورماتور سه فاز و ترمینال K ثانویه C.T و P.T. (ترانسفورماتورهای جریان و لتاژ)

مقاومت مخصوص زمین

عبارت است از مقاومت یک متر مکعب  از زمین به ابعاد متر ۱× متر  ۱×متر ۱ که بین دو الکترود صفحه ای سنجیده شده باشد البته این مقاومت به نوع مواد تشکیل دهنده زمین بستگی دارد.

مقاومت مخصوص بعضی از انواع زمین

مقاومت مخصوص مرداب و زمین باتلاقی

۲۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص خاک رس و زمین زراعی

۱۰۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص ماسه نرم مرطوب

۲۰۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص شن یا سنگریزه مرطوب

۵۰۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص سنگریزه یا ماسه یا شن خشک

۱۰۰۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص زمین سنگلاخ

۳۰۰۰

اهم

ـ متر

مقاومت مخصوص صخره

۱۰۰۰۰

اهم

ـ متر

 مقاومت اتصال زمین

    مقاومت زمین اثر بسیار مهمی بر تاسیسات الکتریکی دارد. اولا به دلایل ایمنی، بیشتر تاسیسات الکتریکی به زمین اتصال یا ارت شده اند ثانیا بعضی از خطوط انتقال dc (جریان مستقیم) ولتاژ بالا، از زمین به عنوان هادی برگشتی استفاده می کنند تا جریانی حدود چند آمپر را حمل کنند ثالثا چون زمین هادی نسبتا خوبی است یک مسیری برای جریان های نشتی مختلف ایجاد می نماید.

مقاومت مخصوص خاک بین ۵ اهم ـ متر تا ۵۰۰۰ اهم ـ متر بستگی به ترکیبات آن (خاک رس، شن، گرانیت و غیره) و درجه رطوبت دارد. مثلا در بهار مقاومت مخصوص خاک مرطوب ممکن است ۵۰ اهم ـ متر و در طول تابستان که خاک خشک می شود به ۳۰۰ اهم ـ متر برسد مقاومت مخصوص خاک  با درجه حرارت نیز تغییر می کند هر چه درجه حرارت به نقطه انجماد نزدیک می شودمقاومت مخصوص خاک به آهستگی افزایش یافته و سپس همین که درجه حرارت بیشتر کاهش می یابد مقاومت مخصوص به سرعت افزایش پیدا می کند.

مقاومت بین دو الکترود یا میل زمین

زمین علی رغم مقاومت مخصوص بالایش، به دلیل سطح عظیمی که برای عبور جریان ایجاد می کند هادی بسیار خوبی است. برای مثال اگر یک ولتاژ (E) بین دو الکترود که درزمین قرار داده شده اعمال  گردد، ملاحظه می شود که مانند مسیری که در شکل زیر نشان داده شده جریان در تمام حجم زمین عبور می کند.

  حتی اگر دو الکترود چندین کیلومتر از هم دور باشند مقاومت بین آنها نسبتاً پایین باقی می ماند چهار مقاومت در مدار شکل فوق قابل تشخیص می باشد.

۱ـ مقاومت الکترودهای فلزی: قابل اغماض

۲ـ مقاومت اتصال بین الکترودها و خاک: قابل اغماض

۳ـ  مقاومت خاک اطراف هر دو الکترود: مهم می باشد (این مقاومت اساسا بستگی به طبیعت خاک و عمق الکترودها دارد.)

۴ـ مقاومت زمین بین الکترودها: قابل اغماض

تجربه نشان داده است که مقاومت اساسا در شعاع ۱۰ متری اطراف هر دو الکترود متمرکز شده و خارج از این محدوده دایره ای شکل قابل اغماض می باشد در نتیجه فاصله بین الکترودها مقاومت بین آنها را تغییر نمی دهد مگر اینکه الکترودها خیلی نزدیک هم باشند.

نقاطی که معمولا در سیتم های توزیع باید زمین شوند

۱ـ یکی از دو سیم ثانویه ترانسفورماتور تک فاز دو سیمه

۲ـ سیم نول یک سیستم تک فاز سه سیمه فشار ضعیف

۳ـ سیم نول یک سیستم تک فاز چهار سیمه فشار ضعیف

۴ـ مرکز ستاره ترانسفورمانور سه فاز

۵ـ ترمینال زمین هر برق گیر

۶ـ بدنه یا محفظه کلیه دستگاههای برقی و ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی

۷ـ یک سیم ثانویه، هر کدام از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

۸ـ سیم نول کلیه مشترکان در محل ورود برق به مکان آنها ( در محل کنتور)

دلیل زمین کردن شبکه فشار ضعیف و ثانویه ترانسفورماتور

دلیل زمین کردن مدار ثانویه یا فشار ضعیف ترانسفورماتور این است که در مقابل ولتاژهای اضافی به وجود آمده بر اثر عوامل خارجی حفاظت شود. برای مثال، ممکن است سیم طرف اولیه (فشار قوی) بریده شده بر روی شبکه فشار ضعیف بیفتد و یا این که عایق داخل ترانس بشکند  و سیم پیچ اولیه (فشار قوی) به سیم پیچ ثانویه (فشار ضعیف) اتصالی کند اگر در این موقع شخص نقطه ای از شبکه فشار ضعیف یا نقطه ای از ترانسفورماتورمثل رادیاتور یا مخزن آن را لمس کند دچار شوک بسیار شدیدی خواهد شد، همچنین صدمات زیادی به متعلقات روی سیستم فشار ضعیف وارد خواهد شد. اما اگر ثانویه (فشار صعیف) زمین شده باشد شکست عایق ترانسفورماتور یا قسمتهای دیگر فشار قوی باعث می شود که فیوزهای طرف اولیه (فشار قوی) بسوزد و در نتیجه، قسمت معیوب مدار از منبع تغذیه جدا شود.

همچنین ممکن است ترانسفورماتورها طوری نصب شده باشد که شخص در حالی که با زمین ارتباط دارد بدنه آن را  لمس کندو بنابراین برای حفاظت جان افراد باید ثانویه‌های ترانسفورماتورها و ترانسفورماتورهای اندازه گیری زمین شوند.

 

الکترود اتصال زمین

 

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
 • گزارش کارآموزی در توزبع برق
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.