مقاله عامل های شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عامل های شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عامل های شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

«عوامل شیمیایی»   ۱
«ضایعه شیمیایی »   ۱
« هیدرولیز »   ۱
«غلظت»   ۱
«دز»   ۲
«انواع دز»   ۲
«انواع پایداری»   ۳
«خصوصیات فیزیکی و شیمیایی CG »   ۷
«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل خفه کننده »   ۷
«عوامل خون»   ۷
«عمل فیزیولوژیکی عامل خون»   ۷
«خصوصیات سیانید هیدروژن»   ۸
«عوارض و عوامل آرسنین هیدرید»   ۸
«عوارض و علائم کلروسیان»   ۹
«عوارض و علائم بروموسیان »   ۹
«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عامل خون»   ۹
«روشهای استفاده از آمپول امیل نیتریت یا نیترومیل»   ۱۰
«آرسنیک ها»   ۱۲
«خصوصیات گازهای گزنده»   ۱۲
«اثرات گازهای گزنده بر روی چشم»   ۱۳
«اثر فیزیولوژیکی عامل اعصاب»   ۱۵
«کمکهای اولیه در مورد عامل اعصاب»   ۱۵
«نحوه تزریق آمپول آتروپین»   ۱۶
«اثرات شفابخش آمپول آتروپین»   ۱۶
«مشخصات CS»   ۱۸
«مشخصاتCN»   ۱۸
«مشخصاتCNC»   ۱۸
«عوامل و عوارض کنترل اغتشاش»   ۱۸
«حفاظت و کمک های اولیه در مقابلDM»   ۲۰
«عوامل ناتوان کننده (BZ)»   ۲۰
«عوارضBZ»   ۲۰
«کمک های اولیه و حفاظت در برابرBZ»   ۲۰
«خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)»   ۲۱
«دستگاهND1»   ۲۱
«اساس کار دستگاه ND1»   ۲۲
«دستگاه NDCAM»   ۲۶
«کیف کاشف (۵-۳)»   ۲۷
«دفترچه آشکارساز ام.۸»   ۲۹
«طریقه ماسک برداری بدون کیف کاشف»   ۳۰
فصل دوم: پدافند میکروبی   ۳۱
«تعریف عوامل میکروبی»   ۳۱
« ویژگیهای جنگ افزارهای میکروبی»   ۳۱
« روشهای پخش عوامل میکروبی »   ۳۲
« نشانه های یک تک میکروبی در منطقه»   ۳۲
« سیستم جنگ افزارهای میکروبی :»   ۳۲
« تقسیم بندی عوامل شیمیایی»   ۳۲
« تقسیم بندی عوامل میکروبی از نظر کاربرد»   ۳۳
« طبقه بندی بیماری های واگیردار»   ۳۶
« روشهای جمع آوری نمونه های میکروبی »   ۳۷
« دستگاه HS3»   ۳۹
« دستگاه SB 103»   ۳۹
« کیف حمل نمونه ST1»   ۳۹
« دستگاه ST1»   ۴۰
فصل سوم : حفاظت   ۴۱
« انواع حفاظت»   ۴۱
« تعریف ماسک»   ۴۱
« کار کلاهک بینی در ماسک»   ۴۳
« مراحل ماسک گذاری »   ۴۳
« محاسن ماسک M80 »   ۴۳
« معایب ماسک M80 »   ۴۳
« علائم و شرایط ماسگ گذاری »   ۴۴
« انواع لباسهای حفاظتی »   ۴۵
« لباسهای حفاظتی نفوذ پذیر»   ۴۵
« لباسهای حفاظتی نفوذ ناپذیر»   ۴۵
« محدودیتهای لباسهای نفوذ پذیر »   ۴۶
« شرایط نگهداری لباسهای حفاظتی »   ۴۷
« انواع پناهگاه »   ۴۷
فصل چهارم : رفع آلودگی   ۵۰
« تعریف رفع آلودگی »   ۵۰
« انواع مواد رفع آلودگی کننده »   ۵۱
« شرایط حل رفع آلودگی »   ۵۲
« تعریف STB»   ۵۲
« خصوصیات فیزیکی و شیمیایی Ds.2»   ۵۴
« معایب Ds.2»   ۵۴
« محاسن Ds.2 »   ۵۴
« محلول Ds.2»   ۵۵
« نکات ایمنی در مورد Dank »   ۵۵
« معایب محلول Dank »   ۵۵
« محاسن محلول Dank »   ۵۵
«روش کاربرد محلول Dank»   ۵۶
« پماد M.S»   ۵۶
« روش کاربرد M.S»   ۵۷
« نحوه حفاظت با پماد M.S »   ۵۷
« اجزاء داخلی قوطی میلاد»   ۵۷
« رفع آلوده کننده BPL»   ۵۸
«نحوه استفاده از BPL»   ۵۹
« انواع دستگاههای رفع آلودگی کننده»   ۵۹
« خصوصیات D3 یا M11»   ۶۰
«طرز کار با کپسول M6 »   ۶۱
«کاربرد کپسول M6 »   ۶۱
«اجزای تشکیل دهنده کپسول M50 یا kg 50 »   ۶۲
«موتور»   ۶۴

فصل اول: پدافند شیمیایی

 «عوامل شیمیایی»

موادی هستند جامد، مایع و گازی شکلی که بر اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خود موجب ضایعات شیمیایی یا تلفات رزمی و یا آسیب جسمانی بر روی انسان و حیوان گردیده و در رشد ونمو گیاهان و نباتات ایجاد دگرگونی کرده و باعث ایجاد پرده دود و آتش می‌گردد.

«ضایعه شیمیایی »

ضایعه ایست که شخصی را بر اثر تأثیر مقدار کافی از عوامل سمی و شیمیایی از انجام مأموریت باز می دارد و در صورت استفاده در غلظت بالا باعث مرگ شخص می‌گردد.

« هیدرولیز »

به واکنش یک ماده شیمیایی با آب که موجب خنثی شدن اثر آن عامل یا کاهش اثر آن می‌شود.

«غلظت»

مقدار بخارات یا ذرات شیمیایی موجود در واحد حجم هوا که به صورت میلی گرم بر مترمکعب در دقیقه بیان می شود.


«دز»

حاصل ضرب غلظت در واحد زمان که شدت عمل فیزولوژیکی را نشان می دهد.

«انواع دز»

۱- دز کشنده ۲- دز ناتوان کننده

«دز کشنده»

دزی است که ۵۰% از پرسنلی را که بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداوای به موقع خواهد کشت.

« دز ناتوان کننده»

دزی است که ۵۰% از پرسنلی را که بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداوای به موقع ناتوان خواهد کرد یا از ادامة مأموریت بازخواهد داشت.

«پایداری»

مدت زمان اثر یک عامل شیمیایی که موجب ایجاد ضایعه بر روی افراد می شود یا ثبات و پایداری یک عامل شیمیایی در منطقه را پایداری گویند.

«عوامل مؤثر در پایداری»

۱- خصوصیات فیزیکی (فرار بودن آن)

۲- شرایط جوی (درجه حرارت و سرعت باد از مهمترین عوامل آن است)

۳- نحوه پرتاب و پخش (توسط راکتها یا پخشانهای هوایی)

۴- وضعیت زمین (پستی و بلندیها و نواحی جنگلی یا بایر در آن نقش مهمی دارد.

«انواع پایداری»

۱- عوامل شیمیایی پایدار : این دسته از عوامل شامل موادی هستند که از لحاظ پایداری قدرت زیادی دارند و می توانند یک الی چند روز در منطقه باقی بمانند و نقطه جوش آنها بیشتر از  ۱۳۰ می‌باشد. به صورت کلی کمتر فرار هستند مانند عامل تاولزا، اعصاب و DM .

2- عوامل شیمیایی ناپایدار: عواملی هستند که پایداری آنها کم و فرار هستند وبیشترین تأثیر آنها یک الی دو ساعت می باشد و نقطه جوش آنها پایین تر از ۱۳۰ می‌باشد مانند عوامل خون و خفه کننده.

«اختلال کننده د رشد گیاهان به دسته های زیر تقسیم بندی می‌شوند»

اینگونه مواد باعث رشد یا عدم رشد یا تغییر واحد فیزیکی در گیاهان می‌شوند و به سه دسته تقسیم بندی می‌گردند:

۱- دیفلونیتها : باعث ریزش نابهنگام برگ درختان می‌شوند.

۲- دسیکنتها : باعث از بین رفتن شاخ و برگ گیاهان می‌شوند.

۳- هربیایدها: موجب خشک شدن ریشه گیاهان و تغییر واحد فیزیکی آن می‌شود.

«مصمومیت»

به هم خوردن تعادل فیزیکی و فیزیولوژیکی و روانی در موجود زنده به هنگام برخورد با مواد سمی را مصمومیت گویند که به دو صورت هاد و مضمن می باشد.

«زهرابه یا پادزهر»

موادی هستند که از سلولهای حیوان یا نباتات گرفته می شوند و وقتی که در بدن انسان یا حیوان تزریق می شود موجب تشکیل ضد سمی بنام پادزهر می شوند.

«آئورسل»

ذرات جامد، مایع یا گاز که به صورت معلق در هوا هستند و به صورت بخار یا دود یا ابر درآمده و قابل رؤیت می باشند:

«۱۶/۱۲/۸۵»

«علائم اختصاری دوزها»

۱- دز کشنده از راه تنفس : LCT

2- دز کشنده از راه پوست : LCT

3- دز ناتوان کننده از راه پوست : ID

4- دز کشنده نوات کننده از راه تفنس : LD

«عوامل خفه کننده »

۱- کلر CL      ۲- کلروپکرین PS       ۳- فژن CG     ۴- دی فژن DP

«علائم مصمومیت به وسیله گاز خفه کننده »

۱- احساس مزه شیرین در دهان ۲- احساس خارش در گلو ۳- سوزش چشمها ۴- کبود شدن دست و پا و لب ۵- دم و بازدم شدید ۶- احساس تنگی نفس شدید ۷- سر درد و سرفه در مواقعی که دوز عامل شدید باشد همراه با خون

«نکته» حالت گازی CG بوی چمن تازه و حالت مایع آن بوی کاه گندیده را می‌دهد.

«عمل فیزیولوژیکی عامل خفه کننده»

عامل خفه کننده مثل CG توسط مجاری تنفسی وارد بدن شده و با هوای مرطوب داخل ریه ها تولید اسید کلروید کرده این اسید به مویرگها آسیب رسانده و باعث پاره شدن آنها می‌گردد و پلاسمای خون در کیسه هوایی ریخته می شود و فرد بخاطر قطع اکسیژن از بین می‌رود.

«عوامل اولیه و ثانویه عامل خفه کننده را بنویسید»

۱- عوامل اولیه :‌احساس مزه شیرین در دهان – خشک شدن گلو – خارش گلو – سوزش چشمها – احساس سرماخوردگی با سرفه – سردرد همراه با تهوع – بی تعادلی و ضعف

۲- عوامل ثانویه: پس از ۱۲ ساعت دم و بازدم شدید – کند شدن ضربان نبض – سرفه شدید همراه با خون – کبود شدن لب و دست و پا – احساس تنگی نفس شدید – در مرحله آخر فرد مصدوم و آسیب دیده ضمن احساس دل درد شدید بی هوش شده و از بین می‌رود.


«خصوصیات فیزیکی و شیمیایی CG »

نقطه جوش آن ۷ و نقطه انجماد آن  ۱۲۸- در حالت فیزیکی گاز بوده و در ۰ به صورت مایع قهوه ای رنگ می‌باشد و به سرعت هیدرولیز شده و در مناطقی که رطوبت بیش از ۷۰% باشد نقش دسیکنتها را بازی می کند مدت اثر آن یک ساعت می باشد. دز کشنده آن ۳۲۰۰ و دز ناتوان کننده آن ۱۶۰۰ میلی گرم بر مترمکعب در دقیقه می‌باشد عمل فیزیولوژیکی آن خونریزی در ششها می باشد و بیشتر در حفره روباهها نفوذ می‌کند.

«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل خفه کننده »

۱- استفاده از ماسک و لباس حفاظتی ۲- خارج شدن از منطقه در خلاف جهت باد ۳- جلوگیری از تحرک زیاد و نگه داشتن مصدوم در محیط گرم ۴- تعویض لباسهای آلوده ۵- دادن مایعات گرم به مصدوم ۶- دادن تنفس مصنوعی ۷- رفتن به ارتفاعات

«عوامل خون»

۱- سیانید هیدروژن AC 2- آرسین هیدرید SA  ۳- کلروسیان CK  ۴- بروموسیان BR

«عمل فیزیولوژیکی عامل خون»

وقتی عامل خون از راه پوست یا تنفس وارد بدن می شود سیانید با هموگلوبین خون ترکیب شده ترکیبی بنام متوگلوبین می‌دهد که این ترکیب روی آنزیم سیتوکرومواکسیداز اثر گذاشته و کار آن را مختل می کند در نتیجه نقل و انتقالات اکسیژن و دی اکسید کربن مختل شده و بدن دچار کمبود اکسیژن شده و در نهایت موجب خفگی مرگ می‌شود.

«خصوصیات سیانید هیدروژن»

ماده ایست بسیار فرار بی رنگ با مزه تلخ بادام که باعث خفگی داخلی یا سلولی می شود، می‌تواند به خوبی جذب لباس، پتو و حتی سیمان می شود به راحتی با حلالهای عالی حل می‌شود نقطه جوش آن  ۷/۲۶ و نقطه ذوب آن  ۲/۱۳ می‌باشد.

«عوارض و عوامل آرسنین هیدرید»

۱- احساس سرما در بدن به خصوص در دست و پا ۲- قرمز شدن یا بنفش شدن رنگ ادرار ۳- احساس تشنگی ۴- قرمز شدن رنگ پوست ۵- کاهش قدرت تشخیص ۶- ضعف و
بی­حسی کلی


«عوارض و علائم کلروسیان»

۱- ریزش اشک از چشم ۲- قرمز شدن پوست و چشم ۳- غیرارادی بودن ادرار ۴- احساس خارش در بدن

«عوارض و علائم بروموسیان »

۱- کند شدن ضربان قلب ۲- جلوآمدن چشم از حدقه ۳- آبریزش از دهان ۴- احساس فرورفتگی در قفسه سینه

«عوامل و عوارض عامل خون»

۱- احساس مزه بادام تلخ در دهان ۲- جاری شدن اشک از چشم ۳- احساس ویزویز در گوش ۴- لکنت زبان ۵- کبود شدن چهره ۶- کندشدن ضربان نبض ۷- احساس سردرد و سرگیجه ۸- کم شدن عرق بدن

«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عامل خون»

۱- حبس نفس و پوشیدن ماسک و لباس حفاظتی ۲- خروج از منطقه در خلاف جهت باد ۳- دویدن به سمت نقاط پایین به جز عامل کلروسیان ۴- تنفس مصنوعی ۵- استفاده از آمپول امیل نیتریت به تعداد ۸ عدد به صورت زوجی و فاصله زمانی ۶ الی ۵ دقیقه یا استفاده از آمپول نیترومیل به تعداد ۶ عدد در فاصله زمانی ۸ الی ۱۰ دقیقه

«روشهای استفاده از آمپول امیل نیتریت یا نیترومیل»

آمپول آمیل نیتریت را به فاصله زمانی ۴ الی ۵ دقیقه به صورت زوجی مورد استفاده قرار می دهیم که به صورت استنشاقی می باشد که در منطقه به صورت زوجی پشت لنزهای چشمی وارد کرده و آنرا می‌شکنیم و خارج از منطقه جلوی بینی گرفته و می شکنیم.

آمپول نیترومیل به تعداد ۶ عدد به صورت تکی مورد استفاده قرار می گیرد که فاصله زمانی آن ۸ الی ۱۰ دقیقه می باشد و طریقه مصرف آن مانند آمپول امیل نیتریت می باشد.

«آمپول امیل نیتریت چگونه باعث می شود فردی که عامل خون را دریافت کرده وضعیتش بهتر گردد»

وقتی آمپول مصرف می گردد متموگلوبین موجود در خون را مورد هدف قرار داده و عامل سمی خون را جذب می کند و ترکیب متموگلوبین را می شکند در نتیجه آنزیم سیتوکرومیکسیداز به راحتی اکسیژن و دی اکسید کربن را در سلولهای بدن انتقال میدهد.

«نکته»

باید دقت شود بدون تجویز پزشک نباید بیش از ۸ عدد آمپول امیل نیتریت مصرف شود چون باعث مرگ شخص می گردد.

«عوارض ناشی از استفاده بیش از اندازه آمپول امیل نیتریت»

۱- باعث لخته شدن خون می گردد ۲- فشار خون را پائین می آورد و در نتیجه موجب مرگ نفر می گردد.

«بهترین روش درمانی و دارویی در پشت جبهه برای عامل خون»

روش پزشکی که شامل تزریق نیترید سدیم وتری سولفات سدیم می باشد که برای جلوگیری از عمل متموگلوبین در خون می باشد و تنها ایراد این روش عدم پایداری ترکیب فوق می باشد بدین ترتیب که بعداز ساخته شدن در آزمایشگاه باید فوراً مورد مصرف قرار گیرند به همین دلیل نمی توان حتی یک آمپول به صورت آماده در اختیار شخص گذاشت.

«نکته » مایع داخل امیل نیتریت تری سلفات سدیم است.

«نکته» برای رفع آلودگی از چشمها در برابر عامل خون از ۳% بیوکربنات سدیم استفاده می‌شود.

«نکته» دز کشنده سیانیت از راه پوست ۵۰۰ میلی گرم و از راه تنفس ۲۶/۲% میلی گرم برمترمکعب در دقیقه می باشد.

«آرسنیک ها»

لوتیزیتها (L) که از مشهورترین آنهاست بویی شبیه گیاه شمعدانی دارد که کاملاً سمی بوده و به سرعت هیدرولیز می شود صورت مایع آن خطرناکتر از بخار آن است. آسیب به چشمها از طریق این عامل شدیدتر از عامل گوگردی می باشد، عوارض ناشی از L بدین صورت می‌باشد که به علت بزرگ شدن روده ها اسهال شدید، بی تابی، ضعف و کاهش حرارت بدن و کم شدن فشار خون می شود.

«خصوصیات گازهای گزنده»

دارای بوی تند یا آزاردهنده یا بوی نامطبوع، به حالت جامد یا مایع، درجه ذوب آن کم، در صورت تماس با بدن درد فوری ایجاد می کند بیشتر مخاطی بین و اطراف چشم را تحریک می کند و سبب جاری شدن آب ازچشمها می شود هر قسمتی از پوست که با این ماده تماس پیدا کند ظرف مدت ۳۰ ثانیه سفید شده که اطراف نقطه سفید دایرة سرخی ایجاد میشود و مدت زمان بهبودی آن ممکن است دو ماه طول بکشد نقطه جوش آن ۱۲۹ و نقطه ذوب   ۶۳ می‌باشد.

«اثر فیزیولوژیکی عامل تاولزاروی بدن»

اولین علائم پس از ۲ الی ۸ ساعت روی پوست نمایان می شود که در صورت آلوده شدن به عوامل تاولزا فرد احساس گرمی و سوزش در پوست می کند و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی لکه های قرمز متمایل به زرد روی پوست دیده می شود که پس از گذشت ۱ الی ۲ روز لکه ها پر از آب و تاول دیده می شود که مدت زمان درمان آن ممکن است دو هفته یا چند ماه طول بکشد یا سالها روی بدن بماند در صورتیکه تاول پاره شود حجم آن روی پوست زیاد می شود.

«اثرات گازهای گزنده بر روی چشم»

۱- تورم پلک ها ۲- تنگ شدن مردمک چشم ۳- احساس وجود شن ریزه در چشم

«اثرات عوامل تاولزا در افرادی که از راه تنفس آلوده میشوند»

۱- احساس سوزش در بینی ۲- آبریزش از بینی همراه خون ۳- قرمز و متورم شدن مخاطی بینی ۴- عطسه کردن ۵- ایجاد رنگ سیاه شبیه دوده در سوراخهای بینی ۶- احساس خشکی در بینی ۷- عرق سرد

«عوارض عمومی تاولزا»

۱- احساس خشکی در بینی ۲- استفراق همراه با درد شدید ۳- سردرد و تنفس شدید ۴- آبریزش از بینی ۵- عطسه کردن ۶- عرق سرد

«اثرات عامل تاولزا بر روی چشم»

اگر فردی با دست آلوده چشم های خود را بمالد باعث نابودی چشم و از بین رفتن بینایی فرد می گردد که در این صورت باید چشمها را با آب تمیز شسته و از منطقه آلوده خارج شویم و چشمها را دوباره با محلول تمیز کننده شستشو دهیم.

«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل تاولزا»

۱- استفاده از ماسک و لباس حفاظتی ۲- خارج کردن فرد مصدوم از محیط آلوده ۳- رفع آلودگی و تمیز نگه داشتن فرد مصدوم بااستفاده از قوطی ام . ۱۳ یا پماد ام . ۵ ۴- جلوگیری از باز شدن تاول در صورتیکه تاولها ترکیده باشند مانند سوختگی عمل می کنیم.

«نکته» اثرگذاری عوامل تاولزا در جاهای حساس و مرطوب مانند زیربلغ، کشانهای ران و زیرچشمها سریعتر از جاهای دیگر می باشد.

 

«اثر فیزیولوژیکی عامل اعصاب»

عوامل اعصاب بر روی سیستم مرکزی اعصاب اثر می گذارد و با مختل کردن آنزیم استیل کولین استراز در محل سینابس سلولی باعث مختل شدن دستگاه عصبی و جلوگیری از انتقال پیام عصبی در محل سینابسها می شوند.

«کار آنزیم استیل کولین استراز»

فضای سینابسی بین دو سلول عصبی را پر کرده و کار انتقال پیام را انجام می دهد.

«عوارض و عوامل عامل اعصاب روی بدن»

۱- عرق زیاد ۲- تنگی نفس ۳- تنگ شدن مردمک چشم ۴- تند شدن ضربان قلب ۵- ادرار غیرارادی ۶- حالت تهوج ۷- خیره شدن به یک نقطه ۸- جاری شدن آب از دهان و بینی.

«کمکهای اولیه در مورد عامل اعصاب»

۱- حبس نفس و پوشیدن ماسک و لباس حفاظتی ۲- استفاده از آمپول آلتروپین به تعداد ۳ عدد به فاصله زمانی ۱۰ دقیقه و یا آمپول آترومیل به تعداد دو عدد فاصله زمانی ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ۳- تنفس مصنوعی ۴- خارج شدن از منطقه در خلاف جهت باد ۵- پاک کردن مایعات آلوده از روی پوست


«نحوه تزریق آمپول آتروپین»

آتروپین به تعداد ۳ عدد و به فاصله زمانی ۱۰ دقیقه مورد استفاده قرار می گیرد که با زاویه ۴۵ درجه در قسمت گوشتی ران تزریق می شود باید توجه داشت ابتدا ضامن زردرنگ را درآورده و در جیب سمت چپ می گذاریم مایع داخل آن حاوی ۲ میلی گرم تیوسولفات سدیم می‌باشد.

«اثرات شفابخش آمپول آتروپین»

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ظهور حضرت مهدی (عج) و آثار ظهور آن حضرت
 • مقاله ولایت فقیه در حکومت اسلام
 • مقاله تاریخچه دانشگاه آزاد دزفول
 • مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه
 • مقاله پنجره های pvc
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.