مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده تحقیق:   ۲
مقدمه   ۴
بیان مسئله   ۶
ضرورت تحقیق   ۷
اهداف تحقیق   ۸
تعریف اصطلاحات   ۹
فرضیه‌ها   ۱۰
« فصل دوم»   ۱۱
پیشینه‌ی تحقیق   ۱۱
تحقیقات خارجی و چارچوب نظری   ۱۲
بر طبق نظر آنتونی گیدنز:   ۱۵
مهاجران و مهاجرت   ۱۷
فیجی: مهاجرت به شهر   ۱۸
فرآیند پول درآوردن در شهر و خرج کردن در روستا   ۲۱
دلایل و پیامدهای مفروض مهاجرت روستایی از نظر (ژان پیتیه)   ۲۳
۱٫ دید مانوی مسئله: برخورد شر شهری و خیر روستایی   ۲۳
۲٫ خدمت نظام وظیفه عمومی:   ۲۳
بریتون:   ۲۴
۳٫ آیا راه‌آهن عامل فرار روستاها بود؟   ۲۴
علت‌های حقیقی برون کوچ روستایی از نظر ژان پیتیه   ۲۵
۱٫ جاذبه شهری   ۲۶
۲٫ بی‌ثباتی و قلت درآمدهای روستایی   ۲۶
۳٫ مهاجرت و کیفیت زندگی زنان   ۲۷
۴٫ اصالت جهان سوم   ۲۸
انگیزه‌های عمده مهاجرت در ایران از نظر دکتر محمدجهانفر   ۳۰
اختلاف شدید مهاجرتی استان‌های کشور   ۳۱
نسبت جنسی   ۳۳
انگیزه مهاجرت و تحولات شهری از دیدگاه دکتر جهانفر   ۳۳
مهاجرت و حاشیه‌نشینی   ۳۶
از نظر دکتر حبیب الله زنجانی   ۴۱
علل عمده مهاجرت از دیدگاه دکتر زنجانی   ۴۲
« فصل سوم»   ۴۳
روش و فرآیند اجرا   ۴۴
جامعه آماری   ۴۴
نمونه و شیوه نمونه‌گیری   ۴۴
ابزارها   ۴۵
سؤالات   ۴۵
« فصل چهارم»   ۴۷
تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری   ۴۸
نتیجه‌گیری پایانی و پیشنهادات   ۴۹
فهرست منابع   ۵۲

فهرست منابع

۱٫      ارلیش، پل، آن/ انفجار جمعیت / ترجمه: ورزین پور، نادر و روحانی، سیما/ انتشارات مهدی تهران/ ۱۳۷۳
۲٫      گیدنز، آنتونی/ جامعه‌شناسی/ ترجمه: صبوری، منوچهر/ انتشارات نشر نی تهران/ ۱۳۷۳
۳٫      دیوید کاراکیس، اسمیت/ مجموعه مقالات معماری و شهرسازی شهر جهان سومی/ ترجمه: جمالی، فیروز/ انتشارات نشر توسعه تهران/ چاپ اول/ ۱۳۷۷
۴٫  پیتیه، ژان/ مهاجرت روستائیان / ترجمه: دکتر مؤمنی کاشی، محمد/ انتشارات: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، شرکت سهامی تهران/ چاپ اول/ ۱۳۶۹
۵٫      زنجانی، حبیب‌الله/ مجموعه مباحث جمعیتی/ تهران/ چاپ اول/ ۱۳۷۱
۶٫      جهانفر، محمد/ جمعیت‌شناسی ایران / انتشارات پیام‌نور/ تهران/ چاپ اول/ شهریور ۷۴

چکیده تحقیق:

تحقیق حاضر در پی این است تا علل رشد شهرنشینی و مهاجرت را در کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار دهد به همین منظور ابتدا با مطالعه چندین کتاب و بررسی نظریات صاحب‌نظرانی که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده‌اند پرداخته و نتایجی از آن حاصل گردید که به شرح ذیل می‌باشد:

علل عمده مهاجرت و شهرنشینی اختلاف بین سطح زندگی در روستا و شهر است و همچنین چگونگی گذران اوقات فراغت و تأمین بهداشت و شغل از موارد دیگر مهاجرت می‌باشد.
صاحب نظران در اکثر موارد نقش تکنولوژی و انگیزه‌های اقتصادی را در گسترش مهاجرت و شهرنشینی با اهمیت دانسته‌اند.
ویژگیهــای شخــصی مــهاجــران از جمـله سن، جنس، سطح سواد و حدود و شناســایی و همبستگی قومی و نژادی از عــوامــل مؤثر بر مهاجرت به شمار می‌آید.
در کشورهای جهان سوم عمده‌ترین علل مهاجرت میل به شکستن زنجیرهای جوامعروستایی عنوان می‌‌شود مثلاً در هند می‌توان با پناه بردن به زندگی گمنام در شهر از تولد در یک کاست (طبقه) پست‌تر نجات یافت.
انگیزه‌های عمده مهاجرت در ایران به صورت دافعه روستایی یا جاذبه شهری بروز می‌کند و انگیزه‌های تحصیلی – شغلی و خدمت وظیفه از موارد دیگر آن است.
اختلاف شدید مهاجرتی بین استان‌های کشور برقرار است. مثلاً روند مهاجرت به استان تهران تا ۲۶ برابر استان کهکیلویه گزارش شده است که خود حاکی از محرومیت برخی استان‌ها و تراکم بی‌رویه و بی‌قاعده جمعیت در استان‌های کشور است.
مردان ایرانی که بر اساس فرهنگ حاکم بر جامعه نان‌آور خانواده هستند و برای تحصیل و اشتغال از آزادی بیشتری برخوردار هستند اغلب در حجم بیشتری به سوی شهرها مهاجرت می‌کنند.
ایجاد امکان اشتغال برای مناطق دورافتاده و محرومیت‌زدائی که مانع سیل مهاجرت گردد گام مؤثری برای تعدیل مهاجرت در کشورمان می‌باشد.

مقدمه

در نواحی مختلف کره زمین مهاجرت و شهر‌نشینی یک عامل مهم در مسائل جمعیتی به شمار می‌آید. اخیراً بر تعداد افرادی که به دلیل اوضاع نامساعد محیط زیست خود، به سبب فروپاشی و زوال محیط ، مجبور به ترک محل زندگی خویش می‌شوند افزوده می‌شود. این افراد در جستجوی زندگی بهتر، رو به مکان‌های دیگری می‌آورند.

بیشتر این مهاجرت‌ها از محیط‌های مصیبت‌بار روستایی به سمت شهرهاست مانند «ساحل» که در طی خشکسالی اخیر بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ نفر در موریتانی و تقریباً یک میلیون نفر در بورکینوفاسو « یعنی در حدود یک پنجم جمعیت کشور» به شهرها مهاجرت کرده‌اند.

مهاجرت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی خطر متفاوتی پدید می‌آورد به طوری که مهاجرین شیوه‌ی زندگی مردم را در کشور مورد اقامت خود در پیش می‌گیرند و شروع به مصرف هر چه بیشتر منابع می‌کنند و سبب آسیب‌های بسیار بر محیط می‌شوند. مهاجرت خالص به کشورهای غنی تقریباً معادل افزایش جمعیت طبیعی (تولد بیش از مرگ) در این کشورهاست.

در این تحقیق کوشش می‌شود علل مهاجرت و رشد شهرنشینی مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله

درصد شهرنشینی در کشورهای پیشرفته و در راه پیشرفت در دهه‌های کنونی دگرگونی چشمگیری یافته است این میزان در کل جمعیت جهان در ۱۹۲۰ حدود ۱۹% و در ۱۹۹۴ به ۴۳% رسید. شهرنشینی در کشورهای پیشرفته در ۱۹۲۰ که ۳۹% بود در ۱۹۹۴ به ۷۴% رسید و میزان شهرنشینی که در جهان سوم در ۱۹۲۰،‌ ۸% بود در سال ۱۹۹۴ روند شهرنشینی هم در جامعه‌های صنعتی و هم در کشورهای جهان سوم رو به افزایش بوده است.

افزایش جمعیت و کاهش سرچشمه‌های زیست محیطی موجب افزایش کوچندگی از روستا به شهر و در نتیجه رشد شتابان شهری است برآورد می‌شود که در پایان سده‌ی بیستم نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و در نتیجه از این راه، فشار بیشتری بر خدمات زیربنایی و سرچشمه‌های کمیاب وارد می‌شود و در سده بیست و یکم جهان سوم به جهان شهرنشین تبدیل خواهد شد. بدون این که خدمات و امکانات مورد نیاز برای همه‌ی شهرنشینان فراهم آید.

در کشورهای جهان سوم مناطق شهری با میزان ۶/۳% یعنی ۵/۴ برابر سریع‌تر از کشورهای صنعتی رشد خواهند کرد.

در تحلیل مسئله باید گفت که افزایش شهرها و سرزمین‌های کرانه‌ای آنها و نیز افزایش شمار شهرهای کشورهای جهان سوم دوری‌ناپذیر خواهد بود و بنابراین در چنین آهنگ افزایش درخواست برای آموزش و مسکن و انرژی . خوراک و . . . افزایش پیدا می‌کند. و با عث جمعی آبادها ، زاغه‌نشینها و آلونک ها خواهد شد.

موضوع دیگری که در تحلیل ما وارد می‌شود این است که نابسامانی‌ها و تنگناهای ناشی از رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم سنگینی و فشار خود را بر جمعیتهای شهری سرزمین‌های عقب مانده وارد می‌کند. نمادهای این فشار در ابعاد کمی و کیفی دشوارهای مربوط به کمیابی مسکن و خدمات گوناگون دیده می‌شود که مانع بزرگی برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه می‌باشد.

ضرورت تحقیق

از آنجا که مهاجرت و شهرنشینی برای دولت ها و حکومت‌های جهان سوم مسئله‌ای حیاتی تلقی می شود که نیازمند برنامه ریزی برای توسعه کشورها می‌باشد. پس وظیفه دولت‌ها طراحی محیطی است که در آن برابری بین شهر و روستا و امکان‌ تحصیل و اشتغال وجود داشته باشد تا به نحوی سیل مهاجرت تعدیل گردد زیرا مهاجرت در کشورهای توسعه یافته جهان با زمینه‌های قبلی شغلی و با اصطلاح مهاجرت با دعوت تلقی می‌شود که زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه آنان می‌باشد.

در کشور آمریکا که بیشترین سیل مهاجرین را دارد کوشش می‌شود نخبگان و پژوهندگان را از تمام کشورهای جهان جذب و با قرار دادن تمام امکانات پژوهش و تحقیق زمینه‌ای را برای پیشرفت تکنولوژی مدرن فراهم می‌آورد اما در کشورهای توسعه نیافته اغلب مهاجرت‌ها از سوی روستا به شهر برای یافتن شغل و مسکن و . . . می‌باشد.

پس در این تحقیق می‌کوشیم علل مهاجرت و رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و ایران را در حد توان بازگو نماییم.

اهداف تحقیق

از آنجا که مهاجرت و شهرنشینی برای توسعه و فراهم نمودن امکانات کشورها مسئله‌ای مهم و حیاتی تلقی می‌شود در این تحقیق می‌کوشیم در حد توان به سؤالات زیر پاسخ گوییم.

علل مهاجرت و شهر‌نشینی در شهرها و روستاهای کشورهای جهان سوم چیست؟
علت رشد مهاجرت وشهرنشینی در ایران چیست؟
عوامل سن و جنس چه رابطه‌ای با میزان مهاجرت در ایران دارد؟

تعریف اصطلاحات

جمعیت: تجمعی از افراد انسانی که در یک منطقه‌ی جغرافیایی (شهرستان، استان، کشور، قاره و حتی جهان) به طور مستمر به شکل خانوار و خانواده زندگی می‌کنند جمعیت نام دارد.

 جمعیت باز: جمعیتی که در آن مهاجرت خارجی آزادانه صورت می‌گیرد و تغییراتش تابع مهاجرت، زاد و ولد و مرگ‌و میر است جمعیت باز نام دارد.

 جمعیت شهر: جمعیت هر شهر عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه‌ی خانوارهای معمولی ساکن و دسته‌جمعی که اقامتگاه معمولی آنها در زمان سرشماری در شهر واقع است.

 مهاجر: در هر شهر یا روستا، آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن و دسته‌جمعی که متولد آنجا نباشند مهاجر شناخته می‌شوند.

 مهاجرت: کوچیدن از سرزمینی به سرزمین دیگر که در همه جامعه‌های پیشرفته و جهان سوم کم و بیش دیده می‌شود.

 کشورهای جهان سوم: کشورهایی که دارای خصوصیاتی نظیر بالا بودن بی‌سوادی، فقر و گرسنگی، فزونی جمعیت و مهاجرت به شهر و نبودن بهداشت و زاغه‌نشینی و عدم توسعه صنایع پیشرفته می‌باشند.

فرضیه‌ها

بین امکانات در مناطق روستایی و گرایش به شهرنشینی ارتباط وجود دارد.
بین وضعیت نامناسب اقتصادی روستائیان و مهاجرت به شهرنشینی ارتباط وجود دارد.

تحقیقات خارجی و چارچوب نظری

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مهاجرت
 • تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان
 • تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی
 • مقاله شهرنشینی در جهان سوم و تنگناهای آن
 • مقاله مهاجرت
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.