مقاله علم الکترونیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله علم الکترونیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  علم الکترونیک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۵
تعریف پروژه ۶
سخت افزار مدار ۹
تعریف فونت حروف ۱۴
تاریخچه مختصری از ۸۰۵۵ ۱۵
RST 16
(Externap Access) EA 16
(Program Stor Isnable)PSEN 17
(Address Latch Enanble) ALE 17
یورت صفر ۱۷
دستور Mov 18
دستور ADD 18
دستورات پرش غیر شرطی ۲۰
دستورات CALL 20
ACALL (فراخوانی مطلق) ۲۱
ضرب اعداد بی علامت ۲۲
دستور مقایسه ۲۳
تبادل اطلاعات سریال داده بین میکروکنترلر و کامپیوتر ۲۳
ارسال نیمه و تمام دو طرفه ۲۴
بیت های شروع و ختم: ۲۵
سرعت انتقال داده ۲۵
طبقه بندی تبادل داده ۲۶
بررسی سیگنال دست دهی ۲۳۲RS : 26
1 ـ DTR (آمادگی پایانه داده): ۲۷
۲ ـ DSR (آماده دریافت داده و یا مجموعه داده آماده): ۲۷
۳ ـ RTS (تقاضای ارسال) ۲۷
۴ ـ CTS ( جالی برای ارسال) ۲۸
۵ ـ CD یا DCD (تشخیص حامل، یا تشخیص حامل داده) ۲۸
۶ ـ RI (اعلام زنگ) ۲۸
اتصال ۸۰۵۵ به ۲۳۲ RS 28
232MAX 29

 

 

مقدمه

علم الکترونیک و دیجیتال در طول کمتر از ۴۰ سال توانسته بجای یک ترانزیستور روی یک قطعه، بیش از صدها میلیون ترانزیستور روی همان قطعه جای دهد که خود بیانگر گوشه ای از شتاب رشد تکنولوژی آنها می باشد. این پیشرفت تکنولوژی زمینه را برای ساخت قطعات دیجیتالی و میکروپروسسورها فراهم کرده است.

با ساخت میکروپروسسورها تحولی شگرف در ساخت تجهیزات الکترونیکی نظیر
لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات تجاری و … بوجود آمده است که بدون آن تصور تجهیزات و وسایل پیشرفته جهان امروز غیر ممکن است. بعنوان نمونه می توان از کامپیوترهای PC، ربات ها، تلفن های همراه، انواع سیستم های اتوماسیون نظیر

   (Distributed System Control) DLC، (Proamable Logic Controg) PLC و انواع وسایل دیجیتالی مدرن نام برد. میکروکنترلرها نیز، قطعه ی شبیه به میکرو پروسسورها بوده که به دلیل ساختار ویژه، در کاربردهای کنترلی کارایی بیشتری از خود نشان می دهد.

در کشور ما میکروکنترلرهای خانوادة ۸×۵۱ و بخصوص ۸۹۵۱ (میکروکنترلر شبابه  ۸۰۵۱ با ؟ ) و ۸۹۲۰۵۱ (میکرو کنترلر ۲۰ پایه با تمام قابلیت های داخلی ۸۰۵۱ و  ۲k حافظه ؟ کاربرد فراوانی داشته و همچنین خواهد داشت. کمتر دانشگاه یا شرکت یا مؤسسه ای می توان یافت که در کارهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و بخصوص کارهای تولیدی دیگر، تجاری و صنعتی از آن استفاده نکرده باشد و کارآیی آنرا نداند. متأسفاه منابعی که در این زمینه وجود دارد یا کتابهای شرکت سازندة IC می باشند که استفاده از آن، بدون تخصص و تجربه، عملاً امکان پذیر نیست و یا ترجمة بعضی از کتب خارجی است که بدلیل عدم سازگاری با سیستم آموزشی مؤسسات و دانشگاه ها، کتاب سنگین و بعضأ غیر قابل استفاده ای می باشد. بخصوص اینکه در این کتابها پایه و اصول میکروکنترلر تفهیم نشده است. بلکه مستقیمأ سراغ استفاده، آنهم متناسب با ساختار و فرهنگ خودش پرداخته است که معمولاً جز بخشی از آن، آنهم برای افراد با تجربه قابل استفاده نمی باشد.

تعریف پروژه

این پروژه یک تابلو نویسنده است که مغز کنترل کنندة آن یک میکروکنترلر است . این تابلو شامل تعداد ۳۵۰۰  که تعداد ۱۰۰*۳۵ می باشد. تمام این  بر روی برد استخوانی سوار شده اند که فاصلة هر  تا دیگری از هر جناح، برابر  می باشد. برای فرمان دادن به هر کدام از این  ها باید جریان برابر ۳۵-۵۰ میلی آمپر از آن عبور دهیم . پس برای روشن کردن همزمان تمام  به جریانی معادل ۵/۷ آمپر نیاز داریم که سخت افزار مدار در این حالت بسیار پیچیده، حجیم، پرمصرف با توان تلفاتی بالا و تقریباً ساخت غیر ممکن آن همراه است و عملاً از این روش نمی توان استفاده کرد.

روشی که برای تمام تابلوهای نویسنده استفاده می شود  کردن نام دارد که در هر لحظه فقط یکی از  ها روشن است و برای روشن کردن کل صفحه، تمام ها باید با سرعت بالا روشن و خاموش شوند. سرعت روشن شدن کل صفحه باید در  باشد تا چشم قادر به دیدن خاموش بودن صفحه نباشد. در هنگام حرکت دادن نوشته، شکل و یا هر چیز دیگر روی تابلو، سرعت چشمک زدن صفحه در هر ثانیه می تواند از ۵۰ بار به ۴۰  بار تقلیل یابد که در این حالت چشم قادر به دیدن خاموشی صفحه نیست.

همچنین برای مجزا کردن هر  از دیگری در هنگام فرمان دادن به ۳۵۰۰  آدرس (هر آدرس برای هر ) نیاز داریم که این روش نیز غیر ممکن می باشد. بنابراین از روش ماتریسی برای دیودها استفاده می کنیم که در این روش انتخاب هر سطر و ستون باعث انتخاب یک  می گردد. ما در این پروژه با استفاده از  ۸  بیتی توانستیم عملاً نتیجة کار را تا حد قابل قبولی پیش ببریم. در این روش انتخاب یک سطر و ۸  ستون همزمان باعث پدیدار شدن کد ۸  بیتی می گردد.

در این حالت برای روشن کردن کل صفحه در هر لحظه فقط ۸   روشن است و سرعت نسبت به حالت  تک  بیشتر است. (۸  برابر)

معرفی قطعات:

* تصویر دیکدر ۴*۱۶ :

 در این دیکدر یک کد بایندی دیگر شده و هر لحظه یکی از خروجی ها اکتیو می شود. پایه های  این  توانا ساز این تراشه می باشند که اکتیو  هستند. خروجی های این قطعه نیز اکتیو  می باشند و به هنگام انتخاب شده هر خروجی، آن خروجی از  به  نزول پیدا می کند.

* تصویر دیکدر ۲*۴ :

این دیکدر همانند دیکدر  است که در این دیکدر فقط دو خط آدرس ار خروجی وجود دارد. تواناساز این  و خروجی آن نیز همانند مالتی پلکسر بالا اکتیو  می باشد.

 * تصویر LATCH:

این قطعه یک قفل کنندة اطلاعات می باشد. که با فرمان به پایة  (می توان خروجی) هر خروجی که قبلاً در این قطعه قفل شده باشد، در خروجی ظاهر می شود.

قفل کردن اطلاعت توسط پایة  می باشد و هنگامیکه از سطح  به می رود خروجی همان ورودی شده و ۸  بیت ورودی قفل می شود.

* تٍصویر ترانزیستور:

این ترانزیستور  میباشد و  آن بین  تا  است. ماکزیمم جریانی که می تواند از آن عبور کند، برابر  می باشد.

* تصویر گیت NOT :

این یک آی سی با شمارة ۷۴۰۴ میباشد که شامل ۱۶  عدد گیت  در داخل آن است .

* رگولاتور ۷۸۰۵ :

یک رگولاتور ولتاژ است که ولتاژ نوسان دار را به ولتاژ گوشه  ولت تبدیل کرده که از این ولتاژ گوله شده برای تغذیة  های دیجیتالی و میکروکنترلر بکار می رود. ماکزیمم جریان خروجی این رگولاتور ۱  آمپر می باشد.

سخت افزار مدار:

در این قسمت به تحلیل سخت افزارل دستگاه می پردازیم. از دو دیکدر  و یک دیکدر  برای انتخاب کردن سطرها استفاده شده است. که مجموعاً می توان  سطر را انتخاب کرد.

برای انتخاب ستون ها از  استفاده می شود که ورودی دیتا در تمام  ها با هم موازی اند و  آنها توسط یک دیکدر  استفاده شده است.

آدرس های هر  دیکدر با هم موازی شده اند و انتخاب این دیکدرها توسط دیکدر واسط دیگری انجام می گردد که آن هم یک دیکدر  است. پس معمولاً ۳  دیکدر  و دو دیکدر  در این مدار وجود دارد.

ورودی دیکدر ها به پورت ۱  و ورودی  ها به پورت ۲  در میکروکنترلر وصل شده است.

پس برای نمایش  ابتدا باید آدرس ستون را روی پورت ۲  قرار داد، سپس  مربوطه را توسط پورت ۱  انتخاب کرد. در این حالت آدرس روی پورت ۲  روی یکی از لچها قفل شده است. با انتخاب سطر توسط پورت ۱ ،  مربوطه روشن خواهد شد.

برای درایو کردن سطرها، از یک طبقه درایو ترانزیستوری استفاده می شود. چون در بدترین حالت، ۸   در هر لحظه روشن است و هر ستون فقط ۱   را روشن نگاه می دارد اما هر سطر باید بتواند جریان هر ۸   را تأمین کند.

در نتیجه به ازای هر سطر یک ترانزیستور استفاده شده است.

آند  ها به سطرها و کاتد آنها به ستونها وصل شده است. پس ۱  بودن سطر و صفر بودن ستون باعث انتخاب  می گردد.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • علم الکترونیک
 • برچسب ها : , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.