مقاله عناصر و عوامل هواشناسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عناصر و عوامل هواشناسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله عناصر و عوامل هواشناسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عناصر و عوامل هواشناسی ۴
روش و هدف مطالعه ۵
ویژگی های منطقه ۶
حدود وسعت حوزه طزرجان ۶
بارش ۷
اندازه گیری نزولات جوی ۸
تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹
روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵
آمار و احتمالات در هواشناسی ۱۶
روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱
روش هیسپومتری ۲۵
روش خطوط همباران ۲۶
پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸
تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰
تعریف عملی خشکسالی ۳۱
آغاز و خاتمه خشکسالی ۳۱
فراوانی خشکسالی ۳۲
شاخص معیار بارندگی یا SIPA 34
شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35
دمای هوا ۳۶
پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷
ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰
روش هیسپومتری ۴۲
روش خطوط همدما ۴۴
روزهای یخبندان ۴۵
روش هیسپومتری سریع ۴۷
روش خطوط هم یخبندان ۴۸

 

عناصر و عوامل هواشناسی ۴

روش و هدف مطالعه ۵

ویژگی های منطقه ۶

حدود وسعت حوزه طزرجان. ۶

بارش ۷

اندازه گیری نزولات جوی.. ۸

تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹

روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵

آمار و احتمالات در هواشناسی.. ۱۶

روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱

روش هیسپومتری ۲۵

روش خطوط همباران ۲۶

پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸

تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰

تعریف عملی خشکسالی ۳۱

آغاز و خاتمه خشکسالی.. ۳۱

فراوانی خشکسالی ۳۲

شاخص معیار بارندگی یا SIPA.. 34

شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35

دمای هوا ۳۶

پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷

ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰

روش هیسپومتری ۴۲

روش خطوط همدما ۴۴

روزهای یخبندان ۴۵

روش هیسپومتری سریع ۴۷

روش خطوط هم یخبندان. ۴۸

عناصر و عوامل هواشناسی :

هوا به مفهوم تغییرات کوتاه مدت وضعیت جوی است با بررسی برخی خصوصیات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغییر است و تعیین وضعیت آنها در هر لحظه ، می توان به وضعیت هوا پی برد .

متغیرهای مهم مؤثر در تعیین هوا عبارتند از :

۱-   دما

۲-   رطوبت

۳-   دید افقی ، مه ، …

۴-   نوع و مقدار بارندگی

۵-   ابرها و وضعیت آسمان

۶-   فشار هوا

۷-   باد

گزارشات مربوط به هوا براساس هفت مورد فوق انجام و تهیه می شود از عوامل ذکر شده ابر و جهت باد از همه بیشتر در پیش بینی های کوتاه مدت جوی مؤثر است.

عناصر جوی کاملاً با یکدیگر در ارتباط اند از بین عوامل هواشناسی هوا مهمترین عاملی است که تغییرات آن باعث تغییر در سایر عناصر می گردد.

عناصر و عوامل اقلیم شناسی :

دما ، رطوبت ، فشار و تابش خورشید هر کدام یک عنصر اقلیمی به حساب می آیند.

اما عامل اقلیمی ، عاملی است که در فضای مورد مطالعه تأثیر داشته باشد مانند :

۱-   ارتفاع

۲-   جهت

۳-   پوشش گیاهی

گاهی یک عنصر اقلیمی می تواند عاملی برای عنصر دیگر باشد مثلاً دما برای رطوبت ، رطوبت برای ابرناکی و ابرناکی برای تابش

روش و هدف مطالعه :

در این پروژه درسی سعی شده است تا در حد امکان پارامترهای هوا اقلیم شناختی منطقه طزرجان اندازه گیری شود پارامترهایی شامل بارش، دما ، خشکسالی ، تبخیر و تعرق و باد در این منطقه اندازه گیری شده است و روال کار به این صورت بوده است:

۱-   انتخاب ایستگاهها و انتخاب پایه زمانی و پراکندگی ایستگاهها

۲-   جمع آوری اطلاعات و آمار

۳-   انجام کارهای آماری روی داده ها به روش های معروف و آشنا

۴-   نتیجه گیری

و هدف این تحقیق ، کمک به تصمیم گیری و ارائه راهکارهایی برای مدیران و مردم منطقه می باشد .

ویژگی های منطقه :

به طور کلی موقعیت جغرافیایی یک منطقه عامل مهمی در اقلیم آن منطقه به حساب می آید ، اینکه منطقه از نظر موقعیت در کدام یک از تیپ های کوهستانی ، دشت ویلا یا قرار دارد و هر کدام از این تیپ ها چه اقلیمی دارند پستی و بلندی ، عرض جغرافیایی ، دوری و نزدیکی به دریا، واقع شدن در مسیر توده های هوای سرد و گرم و یا خشک و مرطوب … فاکتورهای متعددی است که در تعیین اقلیم منطقه دخالت دارند حوزه طرزجان در عرض جغرافیایی  ،  الی  شمالی و طول جغرافیایی  الی  شرقی قرار دارد.

بالاترین ارتفاع این منطقه ۳۷۵۰ متر و پایین ترین نقطه (خروجی) این منطقه ۲۰۶۶ متر می باشد.

حدود وسعت حوزه طزرجان

حوزه آبخیز داری طزرجان دارای مساحت ۱۴/۲۹ کیلومتر مربع است این حوزه دارای محیط ۶۱/۲۴ کیلومتر می باشد طول آبراهه اصلی      می باشد .

ارتفاع میانگین وزنی حوزه               متر می باشد بیشترین مساحت حوزه را شیب های          تشکیل می دهد.

پوشش غالب حوزه راArtimisia Siberi تشکیل می دهد درصد پوشش حوزه ۱۵% می باشد.

بارش :

منظور از بارش و بارندگی کلیه نزولات جوی است که به سطح زمین وارد می شود از زمانی که یک قطره باران در هوا تشکیل می شود تا موقعی که به سطح زمین می رسد پدیده هایی رخ می دهد که بیشتر در قلمرو علم هواشناسی است اما هنگامی که به سطح زمین می رسد به عنوان اساسی ترین عنصر چرخه هیدرولوژی به حساب می آید.

قبل از هر گونه بارش باید تراکم رطوبت به شکل ابر صورت گیرد حداقل سه شرط برای تراکم رطوبت و تولید قطرات باران الزامی است .

۱- رطوبت کافی در هوا وجود داشته باشد .

۲- هسته هایی که رطوبت بتواند اطراف آن ها متراکم شود در اتمسفر وجود داشته باشد.

۳- هوا به صورت دینامیک سرد شده و دما به زیر نقطه شبنم برسد.

سرد شدن دینامیک هوا به طرق مختلف صورت می گیرد که از آن جمله عبارتند از :

۱- انبساط بی دروهوا

۲- برخورد توده هوا با خصوصیات مختلف

۳- تصادم یک توده هوای مرطوب به جسم سردی مانند هوا

انواع مختلف بارش :

۱-   باران یا Rain

2-   باران ریزه یا Dizzle

3-   برف یا Snow

4-   ؟ برف یا snow Flake

5-   تگرگ یا Hail

6-   یخ پوش شفاف یا Glaze

اندازه گیری نزولات جوی

منظور از اندازه گیری بارندگی تعیین مقدار ارتفاع آب حاصله از نزولات جوی در سطح زمین است اندازه گیری باران قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد اولین اندازه گیری های ساده بارندگی از ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان آغاز گردید اما نخستین باران سنج که به صورت امروزی در دنیا نصب شده است مربوط به سال ۱۴۰۰ میلادی در کشور کره می باشد ثبت خودکار بارندگی نیز از سال ۱۶۰۰ در انگلستان آغاز گردید.

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء‌های آماری بارندگی
 • مقاله اقلیم شناسی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.