مقاله عوامل مؤثر بر بهداشت روانی کودک از دیدگاه معلمین ابتدائی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عوامل مؤثر بر بهداشت روانی کودک از دیدگاه معلمین ابتدائی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عوامل مؤثر بر بهداشت روانی کودک از دیدگاه معلمین ابتدائی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۵

اهداف و ضرورت تحقیق.. ۷

فرضیه. ۸

تعاریف عملیاتی.. ۹

بهداشت روانی(۱)Metal Hygiene. 9

کودکBaby. 9

خانواده Family. 9

مدرسهSchool 10

هم سال. ۱۰

رسانه. ۱۰

رفتارBehavior 10

فصل دوم: ۱۱

پیشینه تحقیق.. ۱۱

ادبیات نظری.. ۱۲

بهداشت روانی(۱) ۱۲

اصول بهداشت روانی(۱) ۱۴

خانواده و بهداشت روانی کودک.. ۱۵

انواع خانواده. ۱۹

نگرش ها و رفتار والدین.. ۲۱

محیط خانه. ۲۱

رابطه برادران و خواهران. ۲۲

عوامل اجتماعی.. ۲۳

مدرسه: ۲۳

روابط با همسالان و تأثیر آنها در یکدیگر. ۲۵

رسانه های گروهی.. ۲۷

اختلال های دوران کودکی.. ۲۸

بیش فعالی(ADHP). 29

اضطراب (ANXIETY) 31

افسردگی(DEPRESSION) 32

1) تیکها ۳۳

ادبیات پژوهشی.. ۳۵

فصل سوم: ۳۹

روش اجرای تحقیق.. ۳۹

روش تحقیق.. ۴۰

جامعه آماری.. ۴۰

روش نمونه گیری.. ۴۰

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۴۱

شیوه جمع آوری اطلاعات.. ۴۱

فصل چهارم: ۴۲

تجزیه و تحلیل.. ۴۲

مقدمه. ۴۳

تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. ۵۸

بهداشت روانی(۱)

فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس بهداشت روانی را چنین تعریف می کند:

«استعداد روان برای هم آهنگ و موثر کارکردن، برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن.» سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند:

«بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی. بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.»

در این تعاریف، همانطور که ملاحظه می شود سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد. طبق این تعاریف، کودکی که بتواند با محیط خود، اعضای خانواده، همسالان، همسایگان و به طور کلی اجتماع خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود. این کودک با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت، تعارضهای خود را با دنیای برون و درون حل خواهد کرد و در مقابل ناکامی های اجتناب پذیر زندگی مقاومت خواهد داشت. اگر کسی توان انجام این کارها را نداشته باشد در نتیجه با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد کند از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد.

 در سالهای اخیر، انجمن کانادایی بهداشت روانی، بهداشت روان را در سه قسمت تعریف کرده است:قسمت اول، نگرش های مربوط به خود، قسمت دوم:نگرش های مربوط به دیگران(با دیگران راحت بودن) و قسمت سوم:نگرشهای مربوط به زندگی ( رویارویی با الزام های زندگی )

– نگرش های مربوط به خود

– تسلط بر هیجان های خود

– آگاهی از ضعف های خود

– رضایت از خوشی های ساده

نگرش های مربوط به دیگران

– علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی

– احساس تعلق به یک گروه

– احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی

اصول بهداشت روانی(۱)

هدف اصلی بهداشت روانی پیش گیری است و این منظور وسیله ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناسب حاصل می گردد.

اصول اساسی بهداشت روانی عبارت است از:

۱)    احترام فرد به شخصیت خود و دیگران

۲)    شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر

۳)    دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است.

۴)    آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست.

۵)    شناسایی احتیاجات و محرکه ایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد.

خانواده و بهداشت روانی کودک

خانواده گروهی کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می شود. عضو خانواده بودن، یعنی در نوعی شبکه عاطفی سهیم شدن، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن، تاریخ مشترک داشتن و به محیط زندگی خاصی عادت کردن.

اهمیت خانواده نیز به خاطر همین دستاورد است. خانه فضایی است که در زیر سقف آن ارزش های اخلاقی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و اسباب رشد عاطفی، اخلاقی و اجتماعی افراد فراهم می گردد.

خانواده اولین محیطی است که شخصیت هر فرد در آن شکل می گیرد.ادراک ارزشهای معنوی و اخلاقی، رشد اجتماعی، عاطفی، عقلانی و بدنی در حد وسیع در خانواده صورت می گیرد. بنابراین خانواده را باید نهادی مقدس و با ارزش تلقی کرد. از سوی دیگر، خانواده نهادی است که عواطف فرد در آن شکل می گیرد. فرد در خانواده نحوه بروز عواطف را فرا می گیرد. کنترل کردن عواطف را می آموزد و نیازهای عاطفی خود را تأمین می کند. شاید هیچ نهاد اجتماعی دیگری به اندازه خانواده در تأمین نیازهای اساسی و روانی، به ویژه نیازهای عاطفی موثر نباشد.

احساسات و عواطف جزئی از دنیای روانی کودک هستند و نقشی بسیار مهم در زندگی او دارند. احساسات و عواطف، همان نیروهای روانی هستند که موجب تحرک و تلاش  می شوند. بخشی از عواطف که دارای جنبه مثبت و سبب لذت است. عاطفه مهر و محبت است که آن را عامل غنای زندگی، موجب لذت، موج آفرینی مثبت در زندگی و سبب تأمین راحت و آسایش زندگی دانسته اند و رفع این نیاز در کودک زمینه ساز آرامش و انبساط, احساس ارزشمندی یا عزت نفس، اعتماد به نفس، سرور و شادابی در نتیجه توان برنامه ریزی، استفاده مناسب از اوقات، پیشرفت تحصیلی، روحیه دارای کار و فعالیت، حرکت دارای توام با امید و مبارزه با یأس است.

عدم رفع نیاز محرومیت در کودکان توسط خانواده ها دارای عوارض و پیامهایی است که آن عوارض عبارتند از:حالت سردی و بی تفاوتی، غمگینی و تأثر، ناسازگاری و اختلال در روابط، سخت دلی و خشونت، محر طلبی انحرافی، بیماری روان تنی و انرژی ها، گریز از خانه و زندگی، اختلال در وضع و شرایط بلوغ، بدبینی و نفرت نسبت به خود و دیگران، بی اعتنائی به سرنوشت خود و دیگران، افسردگی و انزوا، در مواردی تکبر، از دست دادن تحرک و انبساط، زوال برق چهره و نشاط، ضعف در مهروردی های لازم بعدی، احساس تنهایی و بی پناهی، دل شکستگی و نومیدی، احساس سرخوردگی، پدید آیی عقده های روانی انتقام از خود و دیگران و در مراحل بعد خودکشی.

بروز این عوارض برای کودکانی که والدین شان دچار نابسامانی های اخلاقی و رفتاری اند بیش تر است.اکثر دانشمندان علوم انسانی معتقدند آنچه تحت عنوان«نابسامانی های رفتار بشری» از قبیل بدهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، سرگشتگی های جنسی، فراز از کانون خانواده و…در جامعه مشاهده می شود در حقیقت منشأ و مبادا در تربیت های غیر اصولی و نابسامانی های خانوادگی دارد. به همین جهت دوران کودکی، سالهای سرنوشت ساز برای پرورش شخصیت و به طبع آن محیط خانواده به عنوان اولین و مهمترین پرورشگاه، مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفت.

همچنین خانواده نقش مهمی را در اجتماعی شدن کودکان ایفا می کند به طور کلی با خانواده است که کودک اولین قدم های اجتماعی شدن را بر می دارد و در نهایت به موجودی کاملاً اجتماعی تبدیل می شود. خانواده اولین هویت اجتماعی فرد را فراهم  می آورد. موقعیت والدین، موقعیت اجتماعی کودک را در بیست سال اول زندگی تعیین می کند. محل سکونت خانواده به طور عینی، بافت های اجتماعی و فرهنگی موثر بر کودک را مشخص می کند. بالاخره، شغل والدین، کودک را در طبقه اجتماعی معینی جای می دهد.

والدین و دیگر افراد خانواده می توانند به سه گونه بر رفتار کودک تأثیر می گذارند:

۱)    در نقش گروهی به منظور تقلید کودک از آنه

۲)    با استفاده از تأیید ها و مخالفتهای خود به صورت پاداش یا تنبیه.

۳)    ایجاد انگیزه در کودک برای صحیح عمل کردن.

در شرایط عادی، کودک معمولاً با افتخار و سربلندی به والدین و خواهر و برادر و دیگر بستگان خود می نگرد و به آنان می بالد هر گاه گفتار این افراد همگون و مطلوب باشد، کودک آن را به عنوان معیار و ملاک رفتار خویش می پذیرد و به آن عمل می کند. حتی اگر والدین الگوی چندان مطلوبی نباشند تا حدودی قابل جبران است. مشروط بر آنکه کودک از یک رابطه گرم و نزدیک و صمیمانه با والدین به ویژه مادر برخوردار باشد.

برای هر فردی لازم است که احساس کند اشخاص دوستش دارند و احترامش می کنند و او را همانطور که هست می پسندند این احساس در تشدید حس اعتماد به خود و اتکاء به نفس بسیار موثر است و به خصوص برای کودک که خود را متکی به بزرگسالان     می بیند اهمیت خاصی را دارا می باشد.

 احساس ایمنی و ارضاء عاطفی کودک قبل از اینکه به مدرسه رود منحصرا از طرف پدر و مادر تأمین می شود کودک باید مطمئن باشد که اولیانش او را دوست دارند و همیشه دوست خواهند داشت. آنها بر علیه بلایای روزگار هستند و برای او منبع خوشی و ایمنی و ارضاء خاطر جسمی و روانی می باشند.

کودک علاوه بر احساس مهربانی که لازم است نسبت به اولیاء خود نموده و از آنها محبت می بیند باید اطمینان داشته باشد که اولیاء او نیز یکدیگر را دوست می دارند البته منظور این نیست که کودک به هیچ وجه مخالفت پدر و مادر با یکدیگر را ببیند بلکه باید سعی کرد تا احساس ایمنی او بر اثر شکی که در مورد روابط پدر و مادر دارد تزلزل نگردد.

اگر بیش از یک فرزند در خانه موجود باشد وظیفه اولیاء است که به آنها بفهمانند که هریک را به اندازه دیگری و هر کدام را به خاطر شخصیت خود، دوست دارند. اولیا هیچ وجه نباید میان کودکان خود تبعیض قائل شده، آنها را با هم مقایسه کنند بلکه لازم است هر کدام را برای استعدادها و خصوصیاتی که دارند مورد تشویق قرار دهند و بدین وسیله در پیشرفت قوای مثبت آنها سعی دارند.

انواع خانواده

انواع خانواده نتایج متفاوتی در روابط متقابل افراد دارند می توان گفت که اجتماعی کردن کودک تحت تأثیر افراد تشکیل دهنده خانواده قرار می گیرد. چون خانواده گروهی اجتماعی است که خیلی سریع تحت تأثیر بیماری، درمان و بهداشت روانی قرار می گیرد بنابراین مشکلات فراوانی هم به نوع خانواده مربوط می شود (پاورودل اورتو ۱۹۸۰)

فنیچ خانواده ها را از نظر نوع جو روانی بر آنها و همچنین اثرات بالقوه ای که بر روی افراد خانواده دارند به طبقات زیر تقسیم می کند:

۱)  خانواده عادی و طبیعی:در این خانواده زن و شوهر از معیارهای سلامت فکر برخوردار بوده و قادرند، نقش والدینی خویش را ایفا نمایند، در ضمن همبستگی و احترام متقابل بین آنها وجود داشته و در برخورد با فرزندان روش مشترکی اتخاذ می نمایند. این قبیل والدین به نیازهای دوران کودکی آگاهی داشته و در ضمن برقراری انضباط و محدودیت در مورد کودکان، نیازهای عاطفی آنها را نیز درک می کنند و با وجود تعادل نظر کلی در امور نقش رهبری کلی خانواده برعهده پدر است.

۲)  خانواده تحصیل کرده آرام :در این والدین که از نظر تحصیلی ممتاز         می باشند مانع بروز هیجانات عادی کودکان خود شوند و بیش از اندازه در امر تحصیل به کودکان خود فشار می آورند. واکنش کودکان این خانواده ها به صورت عقب نشینی و عدم تطابق با مدرسه نموداری شود.

۳)  خانواده احساساتی: در خانواده های احساساتی به علت حالت هیجانی و تحریک پذیری که والدین دارند و مخصوصاً بروز این تظاهرات بدون کنترل، فرزندان نیز آنها تقلید نموده و در نتیجه ممکن است نتوانند با موفقیت های خارج از منزل به خوبی سازگاری پیدا کنند.

۴)    خانواده تربیت شده:در خانواده تربیت نشده، بی اطلاعی از واقعیات جهنی خارج علامت شاخص می باشد که ممکن است به علت نقیصه عقلی و یا فقدان آموزش باشد. و در نتیجه موجب القاء مطالب غیر واقعی به فرزندان خود شوند چنانچه کودکان خانواده ها، پا را فراتر از محیط خانه بگذارند در سازگاری اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.

۵)  خانواده پرکار، کارهای اجتماعی خارج از منزل امکان رسیدگی و بر آوردن نیازهای عاطفی کودکان را به والدین نمی دهند. کار زیاد والدین موجب برخورد های خشن نسبت به فرزندان می شود در نتیجه مانع پیدایش علاقه و وابستگی نزدیک بین فرزندان و والدین می شود و حس بلند پردازی کودکان وا پس زده می شود. واکنش این کودکان ممکن است به صورت خودداری از درس خواندن و کاهش فعالیت باشد.

۶)  خانواده با نقش معکوس :در این گونه خانواده ها مادر مسئولیت اصلی را به عهده دارد و پدر فقط قسمتی از وظیفه مردانه خویش را انجام می دهد. در خانواده زن مانند یک افسر، امر و نهی می کند و بیشتر تنبیهات را وی انجام می دهد. در این خانواده به شخصیت پدر توجهی نمو شود و این مسأله موجب می شود که کودکان اتخاذ تصمیم های مهم و اطلاعات را از مادر خویش انتظار داشته باشد. اثر این خانواده در همانند سازی کودکان بیشتر مشخص می گردد و احتمالاً پسران مادر را به عنوان فرد قدرتمند، به صورت الگو انتخاب می نمایند.

نگرش ها و رفتار والدین

نگرش و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده و یا مانع در جریان رشد و تعامل کودک باشد. والدین مخت گر و خشن مانع می شوند تا فرزندشان از روابط مثبت و سازنده با همسالان خویش که برای استقلال آنها بسیار موثر است بهره گیرند. در حالی که والدین

پذیرا و فهمیده منبع امنیت برای نوجوانان نگران و مضطرب خویش خواهند بود. ارزش های والدین در رشد کودک از اهمیت خاص برخوردار است. والدینی که دارای معیارها و ارزش های والائی هستند و در زندگی به آنها عمل می کنند غالباً فرزندان شان نیز در مواجهه با ضوابط و رفتار تعرض انگیزه دارای همان ارزش های والا خواهند بود.

محیط خانه

محیط و شرایط خانه نیز می تواند عامل تشویق کننده و یا باز دارنده در مراحل رشد باشد. خانه ای که افراد و اعضای آن با هم کار و تفریح می کنند و با اتفاق نظر تصمیمات مهم می گیرند. کودکان و نوجوانان دارای اعتماد به نفس می پرورد. از سوی دیگر کودکان و نوجوانانی که در خانه های مملو از سوء ظن و عیب جویی و پر تنش  بزرگ می شوند در یافتن هویت خویش و ایجاد روابط مطلوب با گروه همسالان دچار مشکل خواهند بود. نوجوانان متعلق به این گونه خانه ها اغلب فراری بوده و احتمالاً به گروههای مختلف از جمله گروه بزهکاران پناه می برند. (نوابی نژاد ۱۳۷۱)

اثرات رفتار والدین بستگی تام به این دارد که کودک چگونه رفتار والدین را مشاهده و معنای آن را چگونه درک می کند و نوجوانانی که با والدین خویش یک رابطه بنیادی مطلوب دارد معمولا روشهای نظارت والدین را تأیید می کند در حالی که نوجوان دیگر که نسبت به رفتار والدین خویش نگرش منفی دارد به نظارت والدین اعتراض می کند.

رابطه برادران و خواهران

الفرد ادمر اهمیت زیادی به ترتیب تولد و تاثیر آن در شخصیت فرد می دهد. به نظر او بچه یک دانه لوس بار می آید زیرا که مجبور نیست برای به دست آوردن توجه والدین با افراد دیگر رقابت کند. کودک اول نیز چون مدتی تحت توجه مطلق پدر و مادر بوده با به دنیا آمدن نوزادان دیگر احساس خشم و نا ایمنی می کند. و وجود نوزاد را مزاحم خود می داند و اما کودک آخر یا جوان ترین فرد خانواده به نظر آدمر همیشه متکی دیگران خواهد بود . البته تاکنون دلیل قانع کنندهای مبنی به اینکه ترتیب تولد به خودی خود علت مهمی در ایجاد رفتار غیر عادی است به دست نیامده ولی آنچه مسلم است رابطه کودک با خواهر و برادرش عامل مهمی در تشکیل شخصیت اوست.(۱)

عوامل اجتماعی

مدرسه:

با پیشرفت علوم انسانی و تأثیر آن در موازین تعلیم و تربیت امروز علمای آموزش و پرورش معتقدند که تربیت کودک اگر مهمتر از تعلیم دادن به او نباشد اهمیت کمتری هم ندارد. فلسفه تعلیم و تربیت دنیای امروز اساس پرورش تمامی ابعاد شخصیت فرد استوار است تا همراه توسعه قوای فکری، قوای جسمانی و عاطفی نیز پرورش یابد براساس فلسفه آموزش و پرورش قسمتی از وظایف آموزگار باید منحصر به تأمین بهداشت روانی کودک شود. او باید از احتیاجات شخصی و اجتماعی کودکان مدرسه اطلاع داشته باشد. شاید بهترین راهی که به وسیله آن می توان اصول بهداشت روانی را شایع و اجرا نمود انجمن های خانه و مدرسه باشد. این انجمنها به منظور بر طرف کردن اشکالات دانش آموزان تشکیل شده است و اغلب از هدف اصلی خود دور شده است تا به تدریج علاقه و فعالیت خود را از دست می دهند. ولی چنانچه این انجمن ها با به کارگیری روشهای صحیح، در امر بهداشت روانی کودک، و به وجود آوردن شرایط مناسب در مدارس بکوشند خواهند توانست عامل مؤثری در این راه باشند، این انجمنها با برقرار کردن رابطه محکمی میان خانه و مدرسه می توانند متقابلاً اطلاعاتی از وضع خانواده ها و مدارس به دست آورند و اگر نقاطی از لحاظ مادی و معنوی و به خصوص مسائل روانی فردی و گروهی کودکان وجود دارد، در رفع آن تلاش نمایند.

از نظر تئوری، هدف آموزش و پرورش و بهداشت روانی یکی است. بدین معنی که مقصود هر دو  ساختن آدم هایی سالم، مفید و خوشبخت می باشند.

البته مدرسه به پیشرفت فکری و عقلانی اهمیت بیشتری می دهد. البته اخیرا در مدارس توجهی به پیشرفت روانی و اجتماعی شده است.(۱)

مدارس به طور کلی از نظر بهداشت روانی دو وظیفه اصولی دارند:

۱)  اینکه برنامه تعلیماتی آنها به نحو مثبت طرح ریزی شده باشد و روش انضباط نیز به طریقی اجرا شود که از ایجاد ناراحتی های عصبی و روانی در کودک جلوگیری نماید.

۲)  اینکه مدرسه شناختن آن عده از کودکانی است که اختلالات رفتار دارند به اضافه فراهم نمودن وسایل درمان برای آنها.

  چون کودکان قسمت عمده ای از ساعات روزانه خود را در مدرسه و تحت تأثیر آموزگاران می گذارنند، بنابراین ضروری است که آموزگاران با اصول بهداشت روانی آشنا شده، و مسائلی را از قبیل ماهیت امراض روانی و علل و روشهای پیشگیری را بیاموزند.

برای آشنا نمودن معلم به اصول بهداشت روانی، چند روش موجود است از جمله:

استفاده از کتب بهداشت روانی، سمینارهای مختلف و کلاسهای بهداشت روانی.

روابط با همسالان و تأثیر آنها در یکدیگر

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار
 • تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان
 • پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده
 • پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.