مقاله عوامل موثر بر فرآیند پوشش کاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عوامل موثر بر فرآیند  پوشش کاری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله عوامل موثر بر فرآیند  پوشش کاری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۲ ـ ۱ ـ جنس فولاد پایه ۳
۲ ـ ۲ ـ مراحل مختلف ایجاد پوشش ۳
۲ ـ ۲ـ ۱ ـ آماده سازی نمونه ها ۳
۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۱ـ تمیز کاری مکانیکی نمونه ها ۳
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ـ چربی گیری نمونه ها ۴
۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۳ ـ‌اسید شویی نمونه ها ۴
۲ ـ ۲ـ ۱ ـ۴ ـ اچ اسیدی ۵
۲ ـ ۲ ـ ۲ـ ترکیب حمام مورد استفاده ۵
۲ ـ ۲ـ ۳ ـ سیستم فرآیند آبکاری ۵
۲ ـ ۲ـ ۴ ـ اندازه گیری و تنظیم pH محلول آبکاری ۶
۲ ـ ۳ ـ فرآیند الکترولس Cu و روش انجام آن ۶
۳ ـ ۱ ـ بررسی ترکیب حمام و بدست آوردن ترکیب شیمیایی بهینه ۸
۳ ـ ۱ـ ۱ ـ تاثیر سولفات مس روی پوشش الکترولس Cu 9
3 ـ ۱ ـ ۲ ـ ‌تاثیر فرمالدهید بر روی پوشش الکترولس Cu 10
3 ـ ۱ ـ ۳ ـ تاثیر غلظت هیپوفسفیت سدیم پوشش الکترولسCu 11
3 ـ ۱ ـ ۴ تاثیر غلظت تارتارات سدیم روی پوشش الکترولس Cu 12
3ـ ۱ـ ۵ ـ تاثیر غلظت کربنات سدیم روی پوشش الکترولسCu 13
3 ـ ۱ ـ ۶ ـ تاثیر دما روی وزن پوشش ایجاد شده و سرعت رسوبدهی پوشش ۱۴
۳ ـ ۱ ـ ۷ ـ تاثیر مقدار pH روی وزن پوشش ایجاد شده و سرعت رسوبدهی پوشش ۱۵
۴ ـ ۱ ـ بررسی تاثیر دما بر روی فرآیند پوشش کاری ۱۶
۴ ـ ۲ ـ بررسی تاثیر زمان بر روی فرآیند پوشش کاری ۱۶
۴ ـ ۳ ـ بررسی تاثیر غلظت سولفات مس روی فرآیند پوشش کاری ۱۷
۴ ـ ۴ ـ بررسی تاثیر غلظت هیپوفسفیت سدیم روی فرآیند پوشش کاری ۱۷
۴ ـ ۵ ـ بررسی اثر غلظت و فرمالدهید روی فرآیند پوشش کاری ۱۸
۴ ـ ۶ ـ بررسی اثر غلظت کربنات سدیم روی فرآیند پوشش کاری ۱۹
۴ ـ ۷ ـ بررسی تاثیر غلظت تارتارات سدیم روی فرآیند پوشش کاری ۱۹
۴ ـ ۸ ـ نتیجه نهایی آزمایشات ۱۹
پیشنهادات ۲۰

 

2 ـ ۱ ـ جنس فولاد پایه

دراین پژوهش سعی شده از فولادی که در صنعت مصرف زیادی دارد استفاده شود . بر این اساس آزمایشات بر روی نمونه هایی از فولاد CK 45 با ترکیبی مطابق جدول ۲ ـ ۱ که از شمش این فولاد تهیه شده ، انجام شد .

جدول ۲ ـ ۱ : ترکیب شیمیایی فولاد CK 45 مورد استفاده در پروژه ( درصد متوسط عناصر )

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

عناصر دیگر

۴۵%

۲۵%

۶۵%

ماکزیمم ۴%

ماکزیمم ۱%

ماکزیمم ۴%‌

ـــ

۲ ـ ۲ ـ مراحل مختلف ایجاد پوشش

۲ ـ ۲ـ ۱ ـ آماده سازی نمونه ها

۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۱ـ تمیز کاری مکانیکی نمونه ها

نمونه های فولادی پس از برش توسط کاتر با استفاده از سمبادهای ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۴۰۰ ،  ۸۰۰، ۱۰۰۰ پولیش شدند . این عملیات باید صورتی انجام شود که یک سطح بدون خلل و فرج و یکنواخت ایجاد شود ؛ بگونه ای که در نهایت سطح کاملاً  آینه ای نشود چرا که ایجاد یک پوشش چسبنده بر روی این سطح مشکل می باشد . علت در این است که اتصال پوشش به فلز پایه یک اتصال مکانیکی است نه یک اتصال شیمیایی . از اینرو آینه ای شدن سطح باعث از بین رفتن کامل پستی و بلندهای سطح و چسبندگی ضعیف پوشش  می شود .

 

 

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ـ چربی گیری نمونه ها

از آنجا که در مراحل مختلف بعنوان مثال تماس نمونه ها با دست هنگام پولیش امکان وجود چربی بر روی سطح قطعات وجود  دارد ، باید چربیها از روی سطح حذف شود . ایجاد یک پوشش از چسبندگی خوب به نحوة زدودن این مواد بستگی دارد . چربیها مانع از فعال شدن سطح نمونه ها در مراحل مختلف اسید شویی ، فعال سازی و پوشش کاری  می شوند . بنابراین در صورت زدوده نشدن کامل این چربی ها پوشش ایجاد شده ، چسبندگی لازم را نداشته و براحتی از روی سطح جدا می شود . در این پروژه  چربی زدایی از طریق قلیاشویی انجام شد . به این صورت که قطعه به مدت ۱۵ دقیقه در محلول g/l 15 سود با دمای oC 70 ـ ۵۰  قرارداده شد و در پایان با آب مقطر شستشو داده شد . پس از اتمام این مراحل نباید هیچگونه چربی بر روی سطح نمونه ها  قرار داشته باشد . یک راه ساده برای مطمئن شدن از تمیز شدن نمونه ها این است که نمونه ها با آب شستشو شوند و وضعیت قرارگرفتن قطرات آب بر روی نمونه ها بررسی شود . اگر آب تمام سطح را تر کند ،  می توان مطمئن شد که سطح نمونه ها بخوبی تمیز شده است و گرنه عملیات چربی گیری را باید تکرار کرد .

۲ ـ ۲ـ ۱ ـ ۳ ـ‌اسید شویی نمونه ها

بمنظور برداشتن لایة اکسیدی سطح ، پس از انجام عملیات چربی گیری باید یک مرحله اسید شویی بر روی نمونه ها انجام شود . بطور کلی بدون حذف  این لایه های سطحی ایجاد یک پوشش چسبنده ممکن نیست . در این پروژه اسید شویی نمونه ها با اسید کلیردریک ۳۰% انجام گرفت . برای تهیه اسید کلریدریک ۳۰% می توان ۸۱ میلی لیتر اسید خالص ۳۷% ( اسید کلریدریک Merk ) را با ۱۹ میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرد تا اسید ۳۰% بدست آید . باید توجه داشت در حین رقیق کردن اسید حتماً اسید به آب اضافه شود نه آب به اسید ( در صورت اضافه کردن آب به اسید امکان پاشیده شدن آن به اطراف و خطرات ناشی از آن وجود دارد ) . مدت اسید شویی ۳۰ ثانیه و در دمای محیط می باشد . در نهایت نمونه ها با آب مقطر شسته شده و خشک می گردند .

۲ ـ ۲ـ ۱ ـ۴ ـ اچ اسیدی

انجام عملیات اچ اسیدی باعث بهتر شدن کیفیت پوشش و چسبندگی بهتر آن  می گردد . این عملیات با اسید کلریدریک ۲۰% و در دمای oC 50 و به مدت ۳۰ ثانیه انجام  می شود . برای ساخت اسید کلریدریک ۲۰% ، ۵۴ میلی لیتر اسید خالص ۳۷% را با ۶۵ میلی لیتر آب مقطر مخلوط می کنیم .

باید به این نکته توجه داشت که نمونه ها پس از انجام عملیات اسید شویی با آب مقطر بخوبی شسته شوند چرا که باقی ماندن ذرات اسید بر روی نمونه ها موجب آسیب رساندن به زیر لایه و در نهایت کم شدن چسبندگی پوشش شود .

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت فولاد ایران
 • مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران
 • پروژه مجتمع فولاد اهواز
 • پایان نامه ریخته گری فولاد
 • مقاله فولاد ایران
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.