مقاله فراوانی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی و ترس مرضی در فاز اینترایکتال مبتلایان به صرع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله فراوانی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی و ترس مرضی در فاز اینترایکتال مبتلایان به صرع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فراوانی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی و ترس مرضی در فاز اینترایکتال مبتلایان به صرع متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
مواد و روشها   ۳
یافته ها   ۳
بحث   ۵
منابع   ۸

منابع

۱٫ Kaplan H, Sadock Bj. Synopsis of psychiatry. 9th ed. Baltimore: Wiliams and Wilkins; 2003.

2. Andreoli TE, Carpenter CCJ, Griggs RC, Loscalzo J. Cecill Essential of Medicine. 5th ed. New York: W.B. Saunders; 2001.

3. Gaitatzis A, Carroll K, Majeed A, Sander JW. The epidemiology of the comorbidity of epilepsy in the general population. Epilepsia 2004;45:1613-22.

4. Beyenburg S, Mitchell AJ, Schmidt D, Elger CE, Reuber M. Anxiety in patients with epilepsy: systematic review and suggestions for clinical management. Epilepsy Behav 2005;7:161-71.

5. Perini GI, Tosin C, Carraro C, Bernasconi G, Canevini MP, Canger R, et al. Interictal mood and personality disorders in temporal lobe epilepsy and juvenile myoclonic epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1996;61:601-605.

6. Caplan R, Siddarth P, Gurbani S, Hanson R, Sankar R, Shields WD. Depression and anxiety disorders in pediatric epilepsy. Epilepsia 2005;46:720-30.

7. Strine TW, Kobau R, Chapman DP, Thurman DJ, Price P, Balluz LS. Psychological distress, comorbidities, and health behaviors among U.S. adults with seizures: results from the 2002 national health interview survey. Epilepsia 2005;46:1133-39.

8. Swinkels WA, Kuyk J, van Dyck R, Spinhoven P. Psychiatric comorbidity in epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7:37-50.

9. Gilliam FG. Diagnosis and treatment of mood disorders in persons with epilepsy. Curr Opin Neurol 2005;18:129-33.

Lee WC, Arcona S, Thomas SK, Wang Q, Hoffmann MS, Pashos CL. Effect of comorbidities on medical care use and cost among refractory patients with partial seizure disorder. Epilepsy Behav 2005;7:123-26.
Jones JE, Hermann BP, Woodard JL, Barry JJ, Gilliam F, Kanner AM, et al. Screening for major depression in epilepsy with common self-report depression inventories. Epilepsia 2005;46:731-35.
Blumer D, Montouris G & Hermann B. Psychiatric morbidity in seizure patients on a neurodiagnostic monitoring unit. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1995;7:445-56.
Deragotis LR. SCL 90 R Administration, scoring, and procedures Manual II. Baltimore: Clinical Psychometric Research; 1983.
Deragotis LR. Symptom Checklist 90 R. Mineapolis: National Computer System. Inc.; 1994.
همایی ر. بررسی رابطه استرس و سلامت روانی دختران دانشگاه اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۱۳۷۹٫
Ettinger AB, Weisbrot DM, Nolan EE, Gadow KD, Vitale SA, Andriola MR, et al. Symptoms of depression and anxiety in pediatric epilepsy patients. Epilepsia 1998;39:595-99.
Torta R, Keller R. Behavioral, psychotic and anxiety disorders in Epilepsy. Etiology, clinical features and therapeutic implication. Epilepsia 1999;40:2-20.
Lewis P, Rowland MD. Merritts Neurology. 10th ed. New York: Lippincot Wiliams and Wilkins; 2000.
Gaitatxis A, Trimble MR, Sander JW. The psychiatric comorbidity of epilepsy. Acta أeural Scand 2004;110:207-20.
Kogeorgos J, Fonagy P, Scott DF. Psychiatric symptom patterns of chronic epileptics attending a neurological clinic: a controlled investigation. Br J Psychiatry 1982;140:236-43.
Schmitz B. Depression and mania in patients with epilepsy. Epilepsia 2005;46:45-49.
Newsom-Davis I, Goldstein LH, Fitzpatrick D. Fear of seizures: an investigation and treatment. Seizure 1998;7:101-106.
Cordas TA, Ramos RT, Navarro JM, Lotufo Neto F, Gentil V. Electroencephalographic study of patients with panic disorders. AMB Rev Assoc Med Bras 1989;35:67-69.
Kanner AM. Depression in epilepsy: a neurobiologic perspective. Epilepsy Curr 2005;5:21-27.

باقری یزدی س ع، بوالهری ج، شاه محمدی د. بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی. مجله اندیشه و رفتار، ۱۳۷۳؛ شماره ۱، صفحات ۳۲ تا ۴۱٫

چکیده

سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی برخی علایم روانپزشکی شامل افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس و ترس مرضی در فاز اینترایکتال بیماران مبتلا به صرع بود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ۱۳۷ بیمار مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی دانشگاه امام حسین و انجمن صرع ایران در سال ۱۳۸۳ بررسی شدند. چک­لیستی شامل متغیرهای دموگرافیک و پرسش­نامه (symptoms check list) SCL-90-R شامل سئوالات مربوط به افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی- جبری و ترس مرضی تکمیل گردید.

یافته­ها: فراوانی نسبی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی- جبری، و ترس مرضی به ترتیب ۴/۵۵، ۹/۴۴، ۵۵/۸ و ۲۳/۲ درصد بود. علایم ترس مرضی ارتباط معنی­داری با سطح تحصیلات کمتر (۰۳/۰=P)، بیکاری (۰۱/۰=P) و سن بیشتر (۰۱/۰=P)  داشت. علایم وسواسی اجباری (۰۴/۰=P) و اضطراب منتشر (۰۴/۰=P) با افزایش سن ارتباط معنی­داری داشت. علایم مورد بررسی با جنس، وضعیت تاهل، میزان مصرف دارو، طول مدت ابتلا و نوع صرع ارتباط آماری معنی­داری نداشت (NS).

نتیجه­گیری: در این مطالعه، علایم افسردگی و وسواسی- جبری در درجه اول و علایم اضطراب منتشر و ترس مرضی در درجه بعد،  از علل موربیدیتی مبتلایان به صرع در فواصل بین حملات صرع بودند. بر این اساس، همکاری نزدیک بین روانپزشکان و متخصصین اعصاب در رویکرد درمانی بیماری صرع ضروری می­نماید.

واژگان کلیدی: صرع، افسردگی، اضطراب عمومی، وسواسی-جبری، ترس مرضی، SCL-90-R

 


مقدمه[۱]

بیماری صرع یکی از شایع‌ترین بیماری­های مزمن عصبی است و شیوع آن حدود یک درصد عنوان شده است (۱). میزان بروز صرع در سالخوردگان و کودکان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می­ شوند (۲). مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی، شیوع اختلالات روانپزشکی را در مبتلایان به صرع دو برابر بیشتر از غیرمبتلایان عنوان کرده اند (۳). شیوع کلی اختلالات روانی را در صرع مزمن ۶۰-۵۰ درصد ذکر کرده­اند. از بین اختلالات روانپزشکی مختلف همراه صرع، حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختلالات دیگر کمتر مورد توجه بوده­اند (۴).

در مورد شایعترین اختلال روانپزشکی همراه با صرع اختلاف نظر وجود دارد. برخی مطالعات افسردگی (۵) و برخی دیگر اختلال اضطرابی(۶) را شایع­ترین اختلال گزارش کرده­اند. احساس بی ارزشی، ناامیدی، غمگینی و عصبی بودن در مبتلایان به صرع بیش از غیرمبتلایان بوده است(۷). سندرم دیسفوری اینترایکتال (interictal dysphoric disorder)، سندرم رفتار اینترایکتال (interictal behavior syndrome) و سایکوز صرع نیز از جمله اختلالات روانپزشکی گزارش شده در مبتلایان به صرع می باشند (۸). گزارش شده که تفکرات خودکشی در این بیماران بیشتر از جمعیت عمومی است (۶).

افسردگی باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان به صرع می­شود (۶). اضطراب نیز می­تواند اثرات نامطلوب زیادی بر کیفیت زندگی مبتلایان به صرع وارد نماید (۴). وجود افسردگی در کنار صرع به بهره­گیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی، بستری و هزینه بیشتر درمان منجر شده است (۱۰). هم­چنین عنوان شده که کیفیت زندگی مبتلایان به صرع، بیش از آنچه وابسته به متغیرهای مرتبط با صرع باشد، وابسته به متغیرهای وابسته به سلامت روانی می­باشد (۹). علی­رغم اهمیت فراوان، افسردگی در مبتلایان به صرع کمتر مورد تشخیص و درمان قرار می­گیرد (۱۱). پزشکان از طریق غربالگری و تشخیص مشکلات روانپزشکی مبتلایان به صرع خواهند توانست پیامدهای بیماران خود را ارتقا بخشند (۷). توجه بیشتر   ارایه­کنندگان خدمات بهداشتی به اختلالات روانپزشکی همراه در مبتلایان به صرع الزامی است (۱۲).

با توجه به اثرات نامناسب اختلالات روانپزشکی بر زندگی بیماران و ضرورت توجه به این اختلالات، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی برخی علایم روانپزشکی شامل افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس و ترس مرضی در فاز اینترایکتال بیماران مبتلا به صرع و همچنین بررسی ارتباط بین فراوانی علایم مذکور و برخی متغیرها انجام شد.

 

مواد و روشها

در این مطالعه توصیفی، بیماران ۱۰ تا ۵۰ سال مبتلا به صرع مراجعه­کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام‌حسین(ع) و انجمن صرع ایران در سال ۱۳۸۳ بررسی شدند. تشخیص صرع توسط متخصص مغز و اعصاب و بر پایه شرح حال، علائم بالینی و یافته­های الکتروانسفالوگرام (EEG) مطرح گردید. سابقه بیماری­های طبی، مصرف مواد مخدر در ۲ ماه اخیر، ضربه به سر، تشنج ناشی از حوادث، و نداشتن سواد خواندن و نوشتن به عنوان شرط خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند. تمامی بیماران در فواصل بین حملات صرع  حداقل به مدت دو هفته بودند.

از یک چک لیست شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، شغل، نوع صرع، زمان شروع صرع، تعداد داروهای مصرفی و یافته­های EEG و پرسش­نامه SCL-90-R استفاده شد. این پرسش­نامه شامل ۹۰ سوال می‌باشد که ۷ دسته علایم از جمله افسردگی، اضطراب منتشر، اختلال وسواسی-جبری و ترس مرضی را بررسی می‌کند. این آزمون حدود ۳۰ سال قبل معرفی شد و شامل فهرستی از علائم روانی است و الگوهای علائم روانی بیماران جسمی و روانی را منعکس می‌نماید. سوالات این آزمون به صورت لیکرت ۵ نمره­‌ای از صفر تا ۴ است. نمره ۱ و کم‌تر به عنوان عدم وجود علامت و نمره ۱ و بالاتر به عنوان وجود علامت در نظر گرفته شد. همچنین نمرات زیر مقیاس­های مذکور به صورت کیفی یعنی طبیعی و غیرطبیعی در نظر گرفته شد (۱۳،۱۴). اعتبار این پرسش­نامه در خارج از کشور بین ۷۲/۰ تا ۹۰/۰ و روایی آن بین ۳۶/۰ تا ۷۳/۰ و در تحقیقات داخل کشور بین ۲۷/۰ تا ۶۶/۰ گزارش شده است (۱۵). در عین حال، حساسیت، ویژگی و کارایی این آزمون با اعتبار بالا و به ترتیب ۹۴/۰، ۹۸/۰ و ۹۶/۰ گزارش شده است و از این رو این آزمون     می­تواند به عنوان یک وسیله غربالگری تشخیصی در مطالعات همه­گیر شناختی اختلالات روانی به طور موفقیت­آمیزی بکار رود (۱۶).

به منظور تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 11  استفاده شد. توصیف متغیرهای کمی با استفاده از شاخص­های مرکزی و پراکندگی و توصیف متغیرهای اسمی با استفاده از جداول فراوانی انجام شد. به منظور مقایسه فراوانی علایم روانپزشکی در زیرگروه­های جمعیت، از آزمون کای دو یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد. P-value کمتر از ۰۵/۰ معنی­دار در نظر گرفته شد.

یافته­ ها

در این مطالعه ۱۳۷ بیمار مبتلا به صرع مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ۷۶ نفر (۵/۵۵ درصد) زن و ۶۱ نفر (۵/۴۴ درصد) مرد بودند. ۷/۶۶ درصد بیماران مجرد و ۳/۳۳ درصد متأهل بودند. از نظر نوع صرع، ۸۰ درصد بیماران صرع تونیک-کلونیک ژنرالیزه، ۶/۹ درصد صرع پارشیال (نسبی) کمپلکس، ۶/۶ درصد آبسانس، ۳ درصد صرع میوکلونیک، ۷/۰ درصد صرع موضعی ساده ، ۷/۰ درصد صرع تونیک و ۷/۰ درصد صرع شکمی (ابدومینال) داشتند. فراوانی گروه­های سنی ۲۰-۱۰ سال، ۳۰-۲۱ سال، ۴۰-۳۱ سال و ۵۰-۴۱ سال به­ترتیب ۹/۲۳، ۲/۳۹، ۵/۲۷و ۴/۹ درصد بود. ۷۱ نفر (۸/۵۱ درصد) دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۵۶ نفر (۹/۴۰ درصد) دارای دیپلم و ۱۰ نفر (۳/۷ درصد) دارای لیسانس و بالاتر بودند. ۱/۵۹ درصد بیماران بیکار و ۹/۴۰ درصد شاغل بودند. ۸۴ نفر (۳/۶۱ درصد) یک نوع دارو و ۵۳ نفر (۷/۳۸ درصد) از چند نوع دارو استفاده می­کردند.

10,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.