مقاله فوتبال و تاریخچه آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله فوتبال و تاریخچه آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فوتبال و تاریخچه آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار   ۱
فصل اول   ۳
تاریخ فوتبال   ۳
فوتبال بومی در قرون وسطی و اوایل بریتانیای جدید   ۵
حاشیه ای شدن فرهنگی فوتبال بومی   ۷
گسترش فوتبال در مدارس عمومی   ۸
فصل دوم   ۱۱
پیشرفت تاکتیکهای فوتبال   ۱۱
تاکتیکها و مقررات فوتبال   ۱۱
خط دفاع چهار نفره   ۱۲
ویژگیهای بازی برزیل عبارت بود از :   ۱۳
ویژگیهای بازی انگلستان، عبارت بود از :   ۱۴
نتیجه   ۱۴
فصل سوم   ۱۶
نیازمندیهای فیزیولوژیک   ۱۶
تولید انرژی در فوتبال   ۱۶
خستگی   ۱۸
خستگی در دوره های زمانی شدید یک مسابقه   ۱۸
فصل چهارم   ۲۰
نیمرخ فیزیولوژیک فوتبالیست   ۲۰
نتیجه گیری   ۲۱
عملکرد ماهیچه   ۲۲
قدرت ماهیچه   ۲۲
دستگاه انتقال اکسیژن   ۲۳
عملکرد ریوی   ۲۳
اکسیژن مصرفی بیشینه   ۲۳
نتیجه   ۲۵
منابع و ماخذ   ۲۷

منابع و ماخذ

مجلات ورزشی

 تاریخ فوتبال

نویسنده: اریک دانینگ

ترجمه: دکتر محمد خیبری

 پیشرفت تاکتیکهای فوتبال

            نویسنده: بیورن بولینگ

ترجمه: سید نصرا… سجادی

 نیازمندیهای فیزیولوژیک

            نویسنده: جنز بانگسبو

ترجمه: عباسعلی گائینی

 نیمرخ فیزیولوژیک فوتبالیست

            نویسنده: توماس ریلی

ترجمه: دکتر فرزاد ناظم

پیشگفتار

امروزه به گواه تمامی شواهد موجود، فوتبال پر طرفدارترین و محبوبترین ورزش در پهنة بین المللی است تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره، آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند.

لبریز بودن ورزشگاهها از تماشا کردن در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیون، فوتبال را به عنوان مردمیترین ورزش جهان، معرفی می کند.

در کشور ما نیز فوتبال، رایجترین و پرطرفدارترین ورزشها بوده و در مقایسه با تمامی رشته ها، بیشترین تعداد ورزشکار را به خود اختصاص می دهد.

در دهه های اخیر، نوجوانان و جوانان میهن ما در کوی و برزنها، زمینهای خاکی محلی، مدارس و ورزشگاهها، مشتاقانه به این ورزش پر تحرک و سرشار از هیجان، روی آورده اند. از این رو خیل عظیم جوانان پا به توپ. ظرفیتی بسیار قابل توجه برای حضور جدی و برتر فوتبال کشور ما در سطوح قاره ای و دستیابی به عناوین در خور و شایان را فراهم آورده است.

با عنایت به این زمینة بسیار مساعد و با دقت نظر به گرایش روزافزون نسلهای نو و ازدیاد توپ زنهای پر شوق، نیاز به افزایش کادر مربیان کاردان و هدایتگر نسل جوان، بیش از همیشه احساس می گردد.

در این حال، پردازش ظرفیتهای عظیم و بالقوه، خود محتاج بازآموزی و نو آوری جامعه مربیان و آموزگاران فوتبال و آشنا ساختن آنان با اصول امروزین این ورزش و جنبه های عملی و کارکردهای علوم مختلف، در این ورزش است.

از جمله ابزارهای کارآی آموزش مربیان، یافته های پژوهشی نوین در زمینه مورد نظر است.

لذا کمک به استفاده از امکانات مکتوب آموزشی و نشر منابع مفید و معتبر، خود راهگشا و تسهیل کننده خواهد بود. گرچه در سالهای گذشته، کتابهایی چند در خصوص آموزش فوتبال به چاپ رسیده و به بازار عرضه شده است، اما بعضاً جنبة تجاری داشته و تعداد کتابهایی که با هدف ارتقاء دانش مربیان، منشر گردیده اند، در اقلیت قرار دارند.

فصل اول

تاریخ فوتبال

اولین موضوعی که باید در تاریخ فوتبال بررسی شود منشا و معنای عبارت « فوتبال »۲ و « ساکر »۳ است. این بدان دلیل است که در هر کشوری در جهان به طور معمول با عنوان «‌ فوتبال » یا با ترجمة انگلیسی آن به زبانهای بومی به این زبان اشاره می شود؛ مانند «‌فوسابل»۴ به زبان آلمانی «وتبال»۵ به زبان هلندی، «فیوتبال»۶ به زبان پرتغالی، «فیوتبل»۷ اسپانیایی و «فُتبال»۸ به زبان سوئدی.

تنها استثنا در اروپا، ایتالیاست، که مدعی است عبارت «کالچیو»۹ که نام جایی در آن کشور است، منعکس کنندة خاستگاه این بازی جدید بوده است؛ هر چند این ادعا احتمالاً غلط است. اگر چه عبارت فوتبال در انگلستان کاربرد وسیعی ندارد، ولی ساکر واژه ای کاملاً مفهوم و قابل درک است. این واژه در قارة اروپا یا آمریکای مرکزی و جنوبی به طور گسترده جا نیفتاده است. در حقیقت کشورهای اصلی به کار برندة اصطلاح سکر، کشورهای امریکای شمالی هستند؛ که در آنجا استفاده از این واژه ضروری است، چون امریکاییها و کاناداییها فوتبال را به بازی بومی خودشان، بازیهای «گریدی رون» اطلاق می کنند.

ممکن است این بحث فضل فروشی غیر ضروری به نظر برسد، ولی پرداختن به آن لازم است، زیرا به جز کانادا و امریکا، این تصور در نظر عموم رایج شده است که فوتبال در اصل یک بازی لگدزدن است و چنین باوری اشتباه و غلط است. فوتبال یک عبارت عام است که به تمام انواع بازیهای با توپ اطلاق می شود که نقطة مشترک میان آنها اتحادیة فوتبال (ساکر)، فوتبال راگبی، فوتبال امربکایی، فوتبال کانادایی، فوتبال استرالیایی و فوتبال اسکاتلندی است. ساکر، یک شکل به هم ریخته از واژة « اسوسی ای شن»۲ به معنی تجمع و مشارکت است که در نهایت به یک شکل بسیار ویژة تجمع و شرکت در بازی اطلاق می گردد. گفته می شود این واژه در اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه اکسفورد ابداع شده باشد، جایی که دانشجویی به نام «چارلز رفورد براون»۳، روزی موقع خوردن صبحانه توسط دوستی مورد سؤال واقع شد که «چارلز آیا امروز تو راگبی بازی می کنی؟» و او جواب داد : «نه» «من ساکر بازی می کنم» (Glanville 1962. P. 29 ). ظاهراً اضافه کردن “er”  به مخففها در میان انگلیسیهای طبقة بالا و طبقة متوسط در آن روز متداول بوده است. با وجود این، چنین داستانی احتمالاً جعلی است. اگر این داستان ساختگی نباشد. یکی از مثالهای معدود در تاریخ ورزش را نشان می دهد، که در آن مقدمة یک تمرین ویژه، توانستبه طور رسمی به نام یک فرد (چارلز رفورد براون) ثبت شود. لغت کلیدی در آخرین جمله رسمی است؛ زیرا گزارشهای افسانه ای متعددی وجود دارد که ریشة ورزشها و نوآوریهای حرکتی را توسط افراد بخصوصی نشان می دهد و نیازی دیده نمی شود که این افراد در زمینة اجتماعی معرفی شوند.

فوتبال بومی در قرون وسطی و اوایل بریتانیای جدید

تا قرن چهاردهم در بریتانیا مدرک موثق برای وجود بازی ای به نام «فوتبال» موجود نیست. البته، بین ۱۳۱۴ تا ۱۶۶۰ توسط مسئولین مرکزی و محلی بریتانیا در بیش از ۳۰ مورد دستوراتی برای ممنوع کردن فوتبال و سایر بازیهای متداول صادر شده بود. جدول ۱-۱ برای ما آشکار می کند که چرا ممنوعیتها تکرار می شده و بازی فوتبال در چه محدوده جغرافیایی مورد توجه و حمایت مردم بوده است. قانون ۱۴۹۶ از هنری۱ هفتم در طول حکمرانی هنری هشتم (۱۵۰۹-۱۵۴۷)، آخرین پادشاه انگلیسیکه چنین قوانینی را وضع کرد، چندین بار تصویب شد. در هر صورت این قانون تا سال ۱۸۴۵، تحت عنوان «لایحه نگهداری توپخانه و ممنوعیت بازیهای غیر قانونی» در کتاب قانون باقی ماند (مارپل۱۹۵۴،ص۴۳).

 

حاشیه ای شدن فرهنگی فوتبال بومی

بحث حاشه ای شدن فرهنگی فوتبال بومی نباید ما را زیاد معطل کند. فقط کافی است توجه کنیم که اینگونه شکلهای بازی کردن در فرآیندهای تمدن، یک عمل شنیع به نظر می رسند. همانگونه که در قرون هجده و نوزده در انگلستان تجربه شد(الیاس۳ ۱۹۳۹)، یعنی افزایش تعداد افراد موجب روی آوردن آنها به خشونت در فوتبال بومی به همراه ناسازگاری شد. همزمان با آن گرایش، تشکیل نیروی پلیس جدید در سال ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، برای کنترل درگیریها و معضلات مردمی، نسبت به ابزاری که در سالهای قبل در اختیار مسئولین قرار داشت، ابزار کاملتری بود. عوامل تاثیرپذیر دیگر، ممنوعیتهایی بود که از سالهای ۱۳۱۴ آغاز شده بود و باید به «حکم نهگداری توپخانه و ممنوعیت بازیهای غیر قانونی» متوسل می شد و این امکان فراهم آید که در سالهای بعد، از کتاب قانون حذف شود. امکان دارد علت حیات فوتبال بومی در طول قرنها علی رغم مخالفتهای بسیار. این بوده باشد که بخشهایی از اشراف و اعیان از آن حمایت می کرده اند. اگر واقعاً این مساله صحیح باشد، یک فرض منطقی است. بنابراین دلیل بعدی برای حاشیه ای شدن فرهنگی سوابق فوتبال مدرن ممکن است با صنعتی شدن و افزایش قدرتی که از گروههای بورژازی سرچشمه گرفته بود؛ مرتبط باشد در نتسجه، بین بورژوها و اعضای طبقات زمیندار حاکم بر سر حمایت از بازیها و ورزشهای سنتی رقابت شدیدی درگرفت و در نهایت اعضای حاکم از حمایتشان از بازیها و ورزشها صرف نظر کردند.

گسترش فوتبال در مدارس عمومی

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال
 • مقاله تاریخچه فوتبال در ایران
 • مقاله آمادگی فوتبال
 • مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.