مقاله فیلترینگ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله فیلترینگ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فیلترینگ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فیلتر کردن بسته ها : ۳

استفاده از فیلترهاى بسته اى جهت ایجاد یک حفاظ.. ۵

فیلترینگ بسته اى چگونه کار مى کند. ۶

اصول فیلترینگ  بسته اى چگونه مشخص مى شود. ۸

مشخصات فیلترینگ پروتوکلهاى کاربردى.. ۹

مشکلات مربوط به فیلترینگ بسته فعلى.. ۹

خصوصیات  مشترک پروتوکل هاى IP  فیلتر کننده. ۱۱

RPC.. 11

DNS.. 11

FTP.. 12

RIP.. 12

ICMP.. 13

نتیجه گیرى.. ۱۴

منابع : ۱۵

 چکیده

اگرچه اکثر سازمان ها تمایل به داشتن شبکه های امن دارند ولى گفتن یک تعریف واحد براى امنیت که همه نیازها را براورده سازد ممکن نیست . در عوض هر سازمان باید ارزش اطلاعات خود را تعیین کرده و سپس یک سیاست امنیتى تعریف کند که مواردى که باید محافظت شوند در آن مشخص شود.

جنبه هاى مختلفى از امنیت وجود دارد که زمان تعریف سیاست امنیتى باید در نظر گرفته شوند.براى این منظور مجموعه مکانیزم هایى  طراحى شده که جنبه هاى مختلف امنیت را در اختیار ما مى گذارند. به منظور داشتن اطلاعات خصوصى  روی یک اینترنت دو کامپیوتر مى توانند از رمزنگارى استفاده کنند. فرستنده الطوریتمى را براى درهم ریختن پیغام استفاده کرده وگیرنده نیز با استفاده ازنگاشت معکوس از روى نسخه به هم ریخته پیغام اصلى را بازسازى مى کند .

اگرچه تکنولوژى رمز نگارى کمک خوبى در رفع بسارى از مشکلات امنیتى است , اما وجود تکنولوژى دیگرى نیز در کنار آن لازم است . این تکنولوژى  که به منظور حفاظت از کامپیوترهاى یک سازمان در مقابل ترافیک ناخواسته جهانى استفاده مى شود “حفاظ  اینترنت” نام دارد .

یک حفاظ مى تواند هزینه هاى ایجاد امنیت را کاهش دهد . بدون یک حفاظ براى ایجاد محدودیت  در دسترسى افراد بیرونى مى توانند بسته هایى را به هر کامپیوتر داخل یک سازمان ارسال کنند. در نتیجه سازمان باید جهت امنیت همه کامپیوترهاى خود را امن سازد. این در حالى است که با وجود یک حفاظ , مدیر مى تواند بسته هاى ورودى را فقط به یک مجموعه کوچک از کامپیوترهامحدود نماید و حتى در نهایت این مجموعه مى تواند یک کامپیوتر باشد. اگرچه کامپیوترهاى این مجموعه باید امنیت خوبى داشته باشند  ولی کامپیوترهاى دیگر ساؤمان نیازى به داشتن امنیت ندارند.

بنابراین سازمان مى تواند در هزینه هاى سازمان صرفه جویى کند زیرا نصب یک حفاظ ارزانتر از ایمن سازى همه سیستم هاى کامپیوترى تمام مى شود .

اولین مکانیزمى که براى ایجاد یک حفاظ استفاده مى شود ” فیلتر کردن بسته ها ” نام دارد . که ما در اینجا تصمیم داریم توضیحى در مورد فیلتر کردن بسته ها بدهیم .

  مقدمه

جنبه هاى مختلفى از امنیت وجود دارد که زمان تعریف سیاست امنیتى باید در نظر گرفته شوند.براى این منظور مجموعه مکانیزم هایى  طراحى شده که جنبه هاى مختلف امنیت را در اختیار ما مى گذارند. یکى از این روشها فیلتر کردن بسته اى مى باشد .

فیلتر کردن بسته اى ابزار مفیدى براى مدیر شبکه امنیتى است اما استفاده مفیدآن نیاز به درک کامل توانایى ها ونقاط ضعف وخصوصیات پروتوکل هایى دارد که فیلتر ها از آن استفاده مى کنند . این مقاله توانایى فیلتر کردن بسته اى را به عنوان یک مقیاس امنیت شبکه بررسى مى کند و فیلتر کردن بسته اى IP را با روشهاى امنیتى ىشبکه مانند ورودیهاى سطح کاربرد مقایسه مى کند و نوع فیلترهاى بسته اى را توضیح مى دهد و مشخصات پروتوکل هاى کاربرد معمولى را توضیح مى دهد که به فیلتر کردن بسته اى مربوط هستند .این مقاله مشکلات اجراى فیلتر کردن بسته اى را مشخص وبررسى مىکند و بیان مى کند که چطور این مشکلات مدیر شبکه را ضعیف مى کند و راه حلهاى این مشکل را بیان مى کند .

در واقع نقطه نظر مدیر شبکه یا سایت مانند نقطه نظر تامین کننده سرویس یا فروشنده مسیریاب نیست . به عبارتى مدیر سایت بیرون نگه داشتن بیگانه ها نسبت به خودى ها علاقه مندتر است وهدف حفظ بیگانه ها از مختل شدن و خودى ها از قرار گرفتن در معرض خدمات و داده هاست و از متزلزل شدن اقدامات امنیتى خودى ها ممانعت نمى کند .

فیلتر کردن بسته ها :

 گفتیم اولین مکانیزمى که براى ایجاد یک حفاظ استفاده مى شود “فیلتر کردن بسته ها ” نام دارد . بسیارى از تولیدات مسیریاب IP , فیلتر کردن بسته اى را به عنوان ابزارى جهت اصلاح امنیت شبکه پیشنهاد مى کنند . فیلتر کردن بسته اى  , ابزار مناسب ومفیدى براى مدیر شبکه امنیتى است .

 یک فیلتر بسته در واقع برنامه اى است که داخل یک مسیریاب اجرا مى شود .این فیلتر شامل نرم افزارى است که مى تواند جلوى عبور بسته ها از شبکه اى به شبکه دیگر را در محل مسیریاب بگیرد . یک مدیر شبکه باید فیلتر را به صورتى پیکربندى کند که مشخص شود کدام یک از بسته ها اجازه عبور از مسیریاب  را دارند و کدام یک این اجازه را ندارند.

یک فیلتر بسته اى به این صورت عمل مى کند که حوزه هاى موجود در سرایند هر بسته را بررسى مى کند . فیلتر را مى توان طورى پیکربندى کرد که مشخص شود کدام حوزه از سرایند را بررسى کند و مقدار هر کدام را چگونه تفسیر نماید. به منظور کنترل اینکه کدام کامپیوتر روی  یک شبکه بتواند با کامپیوتر هاى دیگر ارتباط برقرار نماید , مدیر شبکه مشخص مى کند که فیلتر باید حوزه هاى “مبدا ” و “مقصد” موجود در سرایند هر بسته را بررسى نماید .

علاوه بر استفاده از آدرس هاى مبدا و مقصد فیلتر مى تواند پروتوکل داخل  بسته و یا سرویس سطح بالایى که بسته به آن مربوط مى شود را نیؤ بررسى نماید .اعمال محدودیت روى بسته هاى مربوط به یک سرویس خاص به این معناست که مدیر مى تواند جلوى ترافیک مربوط به یک سرویس را گرفته و ترافیک سرویس دیگرى را آزاد گذارد . براى مثال مدیر مى تواند فیلتر را طورى پیکربندى نماید که جلوى بسته هاى ارتباطى www را گرفته  و بسته هاى مربوط به ترافیک پست الکترونیک را عبور دهد .

     با توجه به شکل فوق جهت ممانعت از ارتباط  کامپیوتر با آدرس ۱۹۲٫۵٫۴۸٫۲۷IP روى شبکه سمت راست باهر کامپیوترى از سمت چپ , مدیر مشخص مى کند که فیلتر باید جلوى همه بسته هایى که آدرس مبدا آنها ۱۹۲٫۵٫۴۸٫۲۷ است رابگیرد و یا برای مثال اگر بخواهیم کامپیوترىبا آدرس ۱۲۸٫۱۰٫۰٫۳۲ روى شبکه سمت چپ هیچ بسته اى از کامپیوترهاى شبکه سمت راست دریافت نکند , مدیر مشخص مى کند که فیلتر باید جلو همه بسته هایى کهآدرس مقصد آنها ۱۲۸٫۱۰٫۰٫۰ را بگیرد .

علاوه بر استفاده از اینآدرسهاى مبدا ومقصد , فیلتر مى تواند پروتوکل داخل بسته و یا سرویس سطح بالایى که بسته به آن مربوط مى شود را نیز بررسى نماید .اعمال محدودیت روى بسته هایى مربوط به یک بسته خاص به این معناست که مدیر مى تواند فیلتر را طورى پیکربندى کند که جلو بسته هاى ارتباطى را مسدود و بسته هاى مربوط به ترافیک پست الکترونیک را عبور دهد .

یک مکانیزم فیلتر بسته به مدیر اجازه مى دهد تا ترکیباتی از آدرس مبدا ,آدرس مقصد و سرویس را براى ممانعت از عبور بسته ها مشخص نماید . نرم افزار فیلتر به مدیر اجازه مى دهد تا ترکیبات بولى از مبدا ,مقصد و نوع سرویس را مشخص نماید . براى مثال مدیر مى تواند اینطور تصمیم بگیرد که :همه ترافیک مربوط به سرویس FTP روى کامپیوتر ۱۲۸٫۱۰٫۲٫۱۴  ممنوع شود , جلو کل ترافیک www که از کامپیوتر۱۹۲٫۵٫۴۸٫۳۳ صادر مى شود گرفته شود و تمام نامه هاى الکترونیک کامپیوتر ۱۹۲٫۵٫۴۸٫۳۴ نیز قطع شود . در این صورت فیلتر فقط ترکیبات مشخص را ممنوع خواهد نمود و مابقى ترافیک شبکه براى هر کامپیوتر دیگر و در مورد هر سرویس دیگر جارى خواهد بود .

استفاده از فیلترهاى بسته اى جهت ایجاد یک حفاظ

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت VPN چیست؟
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.