مقاله قانون ‌مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قانون ‌مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله قانون ‌مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
۱- وظیفه سپاه اسلام در رویارویی با غیرنظامیان در مسیر حرکت    ۶
-۲رعایت مقررات اسلامی و انسانی در میدان جنگ    ۷
۳-برخورد اسلامی و انسانی با اسیران    ۱۱
۴ -احترام به مقررات و عهد و پیمان با دشمن    ۱۴
نتیجه    ۱۶
منابع    ۱۷

منابع

ـ نهج البلاغه.

ـ ابن اعثم، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۱ق.

ـ ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲٫

ـ ابن سعد، محمد، الطبقات‌الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه،۱۴۱۰٫

ـ ابن ‌شهر اشوب، رشیدالدین ابی‌جعفر محمد بن‌علی، مناقب آل ابی‌طالب، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۵ق.

ـ ابن کثیر دمشقی، حافظ ابی الفداء اسماعیل‌بن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.

ـ ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، تحقیق مصطفی سقا‌، ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفة، ]بی‌تا[.

ـ بیهقی، احمد بن حسین، دلائل النبوه، تحقیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵٫

ـ شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الجمل والنصره لسید العتره فی حرب البصره، تحقیق سیدعلی میرشریفی‌، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۴، چاپ دوم.

ـ صالحی شامی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

ـ طبری، محمد بن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار‌التراث، ۱۳۸۷ق، چاپ دوم.

ـ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳٫

ـ کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵٫

ـ مجلسی، محمدباقر، بحار‌الانوار، بیروت، الوفاء، ۱۴۰۳ق.

ـ مسعودی، مروج الذهب، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ق، چاپ دوم.

ـ مسکویه رازی، ابو‌علی، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، ۱۳۷۹، چاپ دوم.

ـ مقریزی، تقی الدین احمد، امتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰٫

ـ واقدی، محمد بن عمر، المغازی، تحقیق مارسون جونس، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۱، چاپ سوم.

ـ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، ]بی‌تا[.

چکیده

پژوهش در سیرة معصومان(ع) برای معرفی آن اسوه‌های حقیقی به جامعه، ضروری است. سیرة آن بزرگواران را می‌توان در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بررسی کرد. یکی از محورهای سیره معصومان(ع)‌، سیره نظامی آن بزرگواران است که ابعاد مختلفی دارد. یک بعد آن، قانون‌مداری و احترام به مقررات است. در این نوشتار، چگونگی عمل به قانون در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) بررسی شده است. لذا از یک سو، به چگونگی تعامل با مردم خودی اشاره شده و از سوی دیگر، چگونگی تعامل در میدان جنگ با دشمن و پس از پایان جنگ با اسیران، و در حالت معاهده، با طرف مقابل، مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: قانون‌مداری، سیرة نبوی، سیرة علوی، سیرة نظامی، اسیران جنگی، افراد غیر نظامی، معاهده.

مقدمه

از نکته‌های آموزنده در سیرة رسول خدا(ص) و امامان معصوم:، پای‌بندی به قانون و مقررات است. آنان بیش از دیگران، قانون را پاس داشته‌اند؛ زیرا انجام عملی خارج از مقررات دینی، مشروعیت الهی آنان را مختل می‌کرد. در بیانات رسول خدا(ص) نیز بر این امر تأکید شده است. در فتح مکه حضرت با صراحت فرمودند: «من هم پس از این مجاز نیستم با هیچ بهانه‌ای حرمت حرم را بشکنم»[۱] بنابراین رسول خدا(ص) و امامان معصوم: علاوه بر عمل و رفتار، در موارد مقتضی، اموری را به عنوان قوانین و مقررات شرعی، از جمله در مسائل نظامی برای سپاهیان اسلام بیان کرده و آنان را به رعایت آن دعوت می‌نمودند، حتی به مسلمانان سفارش می‌کردند که در برخورد با غیر مسلمانان نیز مقررات دینی و اجتماعی ویژه‌ای را رعایت کنند. بر همین اساس، امروزه در فقه سیاسی، از اموری که در سیره نظامی رسول خدا(ص) و سایر معصومان نهی شده است، جزء جرایم جنگی شمرده می‌شود و شرعاً ارتکاب آن اعمال یا ترک برخی از آنها ممنوع است. استفاده از وسایل کشتار جمعی، مسموم کردن آب، بدرفتاری، شکنجه و کشتن اسیران، مثله کردن اجساد کشتگان دشمن، کشتن اطفال، کشتن زنان و پیران، کشتن افراد غیر نظامی، قطع درختان و تخریب مزارع، دستبرد به غنایم جنگی، دستبرد به اموال دشمنی که سپاه اسلام با او معاهده امنیتی امضا کرده است، آغاز به جنگ بدون دعوت به دین و تعرض به نوامیس دشمن در میدان نبرد، نمونه‌هایی از آن شمرده می‌شود.[۲]

با توجه به مطالب یاد شده، نوشته حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال‌هاست:

۱٫ سپاه اسلام در مسیر حرکت به سوی جبهه، هنگام رویارویی با غیر نظامیان چه وظیفه‌ای دارد؟

۲٫ مقرراتی که سپاه اسلام در صحنه جنگ و در برخورد با اسیران دشمن باید رعایت کند، چیست؟ و از چه اموری نهی شده ‌است؟

۳٫ پای‌بندی به عهد و پیمان‌ها و مقررات مورد توافق پس از جنگ تا چه حدی ضروری است؟

۱- وظیفه سپاه اسلام در رویارویی با غیرنظامیان در مسیر حرکت

رعایت تقوای فردی، حفظ حرمت اموال مردم و مراعات حال مردم غیر نظامی که در مسیر حرکت سپاه اسلام زندگی می‌کنند، یکی از ابعاد رعایت قانون و احکام الهی در امور نظامی است که رهبران معصوم اسلام بر آن تأکید کرده‌اند. بنابراین، رزمنده راه خدا، به این بهانه که به جهاد در راه خدا می‌رود، حق ندارد در مسیر خود کسی را آزار و اذیت کند یا از اموال مردم چیزی را به ناحق و بدون رضایت مالکانش بردارد و به خودش اختصاص دهد و یا به مردم ضرر برساند، مگر در موارد اضطرار که برای رفع گرسنگی چاره‌ای غیر از آن نداشته باشد‌. عبدالله بن سلام نقل می‌کند که در سفر به سوی تبوک به نقطه‌ای به نام خلیجه، کنار آب و زیر سایه درختی رسیدیم. اصحاب رسول خدا(ص) پیشنهاد کردند که در سایه درخت و در کنار آبی که وجود دارد استراحت کنند. آن حضرت فرمودند: این‌جا زمین زراعی کسی است، ناقه مرا آزاد بگذارید، او مأمور است. ناقه حرکت کرد تا به سایه‌ای در کنار مسجد ذی‌مرویه رسید.[۳] با تأمل در سخن حضرت می‌توان فهمید که حضرت خواست به مردم بفهماند که در مسیر جهاد در راه خدا باید از ضرر رساندن به اموال مردم پرهیز کنند.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.