مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۳
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی ۵
ولایت انتصابی ۵
ولایت انتخابی ۷
نقاط اشتراک ۲ نظریه ۱۰
نقاط افتراق دو نظریه ۱۱
مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه مقید ۱۵
ولایت اعتباری ۲۰
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها ۲۴
نتیجه نقد نظرات مختلف ۲۸
شئون و اختیارات ولی فقیه ۳۰
صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات ۳۰
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی ۳۴
حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟ ۳۶
تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه ۳۹
معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی ۴۱
احکام حکومتی ۴۳
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی ۴۳
مبنای صدور حکم حکومتی ۴۴
نظریه‌هایی در مورد نسخ حکم حکومتی ۴۶
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر ۵۳
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر ۵۴
مقتضای اصل عملی ۵۷
مزاحمت در مقدمات کار ۵۹
منابع و مآخذ ۶۱

 منابع و مآخذ

کتب:
۱- خمینی، روح الله، «ولایت فقیه»، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۷۵، چ چهارم.
۲- کتابهای حوزه، «حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۸، چ اول.
۳- کلانتری، علی اکبر، «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۸، چ اول.
۴- کواکبیان، مصطفی، «دموکراسی در نظام ولایت فقیه»، تهران، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۰، چ اول.
۵- قادری، محمدتقی، «تحلیل ولایت مطلقه فقیه»، قم، نشر نوید اسلام، ۷۸، چ اول.
۶- خمینی، روح الله، «شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه کتاب البیع»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶۹، چ دوم.
۷- موسسه فرهنگی قدر ولایت، «هدیه الهی»، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، ۸۰، چ اول.
۸- آذری قمی، احمد، «ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم»، قم، دارالعلم، ۷۱، چ اول.
۹- شیرازی، علی، «پاسخ به شبهاتی پیرامون ولی فقیه»، قم، دارالصادقین، ۷۸، چ ۵٫

نشریات:
۱- حسینی، علی، «ضابطه اصلی احکام حکومتی»، تهران، به نقل از نشریه طلوع ش ۳ و ۴ .
۲- اشتهاردی، محمد، «گستردگی اختیارات ولایت فقیه»، تهران، به نقل از نشریه ماهنامه پاسدار اسلام، ش ۲۰۵٫
۳- خمینی، روح الله، «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی»، تهران، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان- ش ۸۰ نمایه .
۴- خمینی، روح الله، «مفهوم منصوب بودن ولی فقیه»، تهران، به نقل از نشریه ارزشها- ۸۳ نمایه

 

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[۱].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

 

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[۲]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[۳] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۴] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[۵]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[۶] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[۷]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[۸]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».[۱] .برگرفته از صحیفه نور. ج ۹٫ ص ۲۵۱

[۲] .محمد تقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، قم، دفتر نشرنوید اسلام، ۱۳۷۸،ص ۶۵

[۳] .اعراف،۵۴

[۴] .احزاب ، ۴۰۶

[۵] .اصول کافی ، ج ۱، ص ۶۸

[۶] .کمال الدین وتمام النعمه، شیخ صدوق، ج ۲ ص ۴۸۴

[۷] .شوری/۳۸

[۸] .آل عمران /۱۵۹

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ولایت فقیه در حکومت اسلام
 • مقاله مباحثی پیرامون ولایت فقیه
 • مقاله رابطه دموکراسی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)
 • مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
 • مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.