مقاله قیمومیّت غربى ها بر اقلیّت هاى دینى عاملى در فروپاشى دولت عثمانى


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قیمومیّت غربى ها بر اقلیّت هاى دینى عاملى در فروپاشى دولت عثمانى  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله قیمومیّت غربى ها بر اقلیّت هاى دینى عاملى در فروپاشى دولت عثمانى  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴ نظام اقلیّت هاى دینى در دولت عثمانى    ۵ [اعطاى امتیازهاى تجارى به ایالت هاى ونیز و جنوا]    ۹ آغاز قیمومیّت    ۹ نتایج قیمومیّت    ۱۲ [فخرالدین معنى دوم و فرجام روابط او با اروپاییان]    ۱۳ نظام اقلیّت هاى دینى در خدمت دشمنان    ۱۶ منابع    ۲۶

منابع

۲ کتابشناسى این اثر، چنین است: قیس جواد العزاوى، الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط، چاپ اول: بیروت، دارالعلوم العربیه، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۴م.

۳٫ Louis Gadet , La Cite Musulmane : Vie sociale et Politiqe , (Paris : J.Vrin , 1981).

4 . Antoine Fattal , “Le statut Legal des non musul mans” en : pays d’Islam, (Beyrouth, Imprimerie Cath oliqcce , 1958).

5. محمدفرید بک محامى، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ص ۱۶۵٫

۶٫ برات حورانى، الفکر العربى فى عصر النهضة، ص ۵۳٫

۷٫ کارل بروکلمان، تاریخ الشعوب الاسلامیه، ص ۴۸۹٫

۸٫ آندره میکال، الاسلام و حضارته، ص ۳۴۰-۳۴۱٫

۹٫ عبدالعزیز شناوى، الدولة العثمانیة دولة اسلامیة مفترى علیها، ج ۱، ص ۱۰۵٫

۱۰٫ آندره میکال، همان، ص ۳۴۰٫

۱۱٫ آلبرت حورانى، همان، ص ۴۷٫

۱۲٫ مسعود ظاهر، الجذور التاریخیة للمسأله الطائفیة اللبنانیه، ص ۲۸۵٫

۱۳٫ همان، ص ۲۸۷٫

۱۴٫ محمدفرید بک، همان، ص ۳۱٫

۱۵٫ عبدالعزیز سلیمان نوار، وثائق اساسیة من تاریخ لبنان ، ص ۸۵-۸۶ به نقل از:

J.C.Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, London, March 1958, Vol.1, p24.

16. هنرى غیز، تعریف مارون عبود، ج ۱، ص ۱۰۲٫

۱۷٫ ر.ک: لونغریغ، سوریة و لبنان تحت الانتداب الفرنسى، ترجمه بیار عقل، ص ۵۸، هم چنین ر.ک: محمد مخزوم، ازمة الفکر و مشکلات السلطة الیاسیة فى المشرق العربى فى عصر النهضة، ص ۲۳٫

۱۸٫ در این جا منظور فصل دوم از متن اصلى کتاب (عربى) است. (مترجم).

۱۹٫ ر.ک: احمد صفوى، لبنان فى عهد الامیر فخرالدین المعنى الثانىبه کوشش اسد رستم و افرام بستانى و هم چنین ر.ک: بازیلى، سوریة و لبنان و فلسطین تحت الحکم الترکى، ص ۴۸٫

چکیده

نوشتار حاضر، ترجمه فصلى از کتاب «الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط» نوشته دکتر قیس جواد العزاوى است.۲ او، دکترى خود را با رتبه عالى در حوزه مطالعات عثمانى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ۱۹۹۳،م دریافت کرده است. او سردبیر نشریه دراسات شرقیه است و تاکنون، از وى چندین کتاب و مقاله در زمینه مطالعات دولت عثمانى چاپ و منتشر شده است.

در شماره چهارم از فصلنامه حاضر، مقاله اى عنوان «دولت عثمانى و امتیازدهى به اروپایى ها…» انتشار یافت که بخشى از مقدمه و فصل نخست از کتاب مزبور، ترجمه آقاى على غلامى دهقى بود.

در این نوشتار، ترجمه فصلى دیگر از کتاب یاد شده تقدیم مى شود که در واقع، بیانگر یکى از عوامل مهم انحطاط و فروپاشى دولت عثمانى است. در این نوشتار، روشن مى شود که دولت عثمانى با عدم دوراندیشى و با بى توجهى به جوانب مختلف امور، قیمومیّت و سرپرستى اقلیّت هاى دینى مستقر در قلمرو خود را به دولت هاى اروپایى سپرد، و آنان با استفاده از فرصت به دست آمده، در پیکره قلمرو عثمانى نفوذ کردند، و سپس نفوذ خود را در ابعاد سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بسط دادند. بدین سان، با اقدامى که آغاز آن به دست خود دولت عثمانى بود، یکى از عوامل مهم فروپاشى آن دولت رقم خورد.

کلید واژگان: دولـت عثمانى، اقلیّت هاى دینى، قیمومیّت، دولت هاى اروپـایى، فروپاشى دولت عثمانى.

نظام اقلیّت هاى دینى در دولت عثمانى

در این نوشتار، راجع به موضع اسلام درباره اهل ذمه یا اهل کتاب بحث نمى کنیم. اصول و مبانى اسلام دراین باره، در قرآن کریم و سخنان ارزش مند پیامبر(صلى الله علیه وآله) و نیز در روش مسلمانان که در همه مذاهب اسلامى معین است، روشن شده است. هم چنین به دو پیمان نامه، یکى واقع میان رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و یهودیان، و دیگرى میان او و مسیحیان نجران نمى پردازیم، زیرا برخى از خاور شناسان مانند لوید گارید،۳ و شمارى از مسیحیان عرب، همچون آنتونى فتال۴در پژوهش درباره آزادى هاى اهل ذمه در دولت اسلامى، آن دو پیمان نامه را بررسى کرده اند.

در این نوشتار، نظام اقلیت هاى دینى را در دولت عثمانى بررسى خواهیم کرد، و آن نظام بر اصول اسلامى براساس مذهب حنفى مبتنى بوده است. در این بررسى به عصر سلطان محمد فاتح (۱۴۵۱-۱۴۸۱م) روى مى کنیم و او کسى است که آرنولد توین بى، مورخ انگلیسى وى را عامل اصلى در باقى ماندن دولت هاى اروپایى بر آیین هاى مسیحى و یهودى به شمار مى آورد. واین در دورانى بود که آنان در برابر دولت عثمانى سر فرود آورده بودند. در آن دوران اگر سلطان محمد فاتح همان رفتار اسپانیایى ها را با مسلمانان و یهودیان پس از سقوط غرناطه در پیش مى گرفت، دیگر مناطقى همچون یونان، صربستان، یوگسلاوى، بلغارستان، رومانى، جزیره کریمه، شرق اتریش و جنوب لهستان، سرزمین هایى اسلامى بودند و در آن ها اثرى از اهل کتاب یافت نمى شد. اما حاکمان عثمانى که به نام اسلام حکومت مى کردند، از اجراى هر چیزى جُز شریعت سمحه اسلام اجتناب ورزیدند و برهمین اساس، همه خداپرستان و پیروان ادیان اسلامى را به رسمیت پذیرفتند.

تعامل میان دولت عثمانى با مسیحیان و یهودیان، پس از فتح قسطنطنیه به شکلى گسترده آغاز شد. پس از آن فتح، مقرراتى معین شد و به شکل نظامى کامل در سراسر ولایت هاى عثمانى در تمام دوره هاى برپایى آن دولت به اجرا در آمد. با توجه به اهمیت آغاز اجراى نظام اقلیت هاى دینى یاد شده به وسیله عثمانى ها، به حادثه تاریخى فتح قسطنطنیه روى مى آوریم و گزارش هاى برجسته ترین مورخان درباره آن حادثه را ارائه مى کنیم.

سلطان محمد فاتح در ۲۹ مى۱۴۵۳ وارد قسطنطنیه شد و فرمان هایى را مبنى بر منع هرگونه تعدّى و ایجاد اختلال در امنیت عمومى صادر کرد. سپس از کلیساى ایاصوفیا بازدید کرد و فرمان داد تا در آن جا براى اقامه نماز، آشکارا اذان گفته شود، و آن مکان را مسجد جامع مسلمانان قرارداد. پس از اتمام فتح بدین شکل، او در همه جا اعلام کرد که با برپایى شعایر دینى مسیحیان برخورد نمى کند و چنین مى پذیرد که نیمى از کلیساهاى مسیحیان به خود آنان واگذار شود و نیم دیگر به مساجد مسلمانان تبدیل شود. سپس سلطان محمد فاتح، روحانیان مسیحى را گرد آورد تا از میان خود، اسقف بزرگ برگزینند، و آنان جورج سکولاریوس را برگزیدند. سلطان این انتخاب را تأیید کرد و جورج سکولاریوس را رئیس رومیان مسیحى قرارداد و به مناسبت این انتخاب، جشنى با شکوه و مفصل گرفت; شبیه آن چه در روزگار پادشاهان روم مسیحى براى اسقف هاى بزرگ بر پا مى شد. هم چنین محمد فاتح براى آن اسقف بزرگ از میان نیروهاى نظامى موسوم به ینى چرى، محافظانى قرار داد، و به او این حق را اعطا کرد که در همه اختلاف هاى مدنى و جنایى میان رومى هاى مسیحى به قضاوت بپردازد، و مجلسى متشکل از روحانیان بزرگ کلیسا معین کرد تا اسقف بزرگ را در امر قضاوت یارى کنند. در سایر ولایات عثمانى نیز به همین شکل قضاوت را به کشیشان واگذار کرد. در برابر اعطاى این امتیازها، سلطان محمد فاتح مسیحیان را به پرداخت خراج موظف کرد، البته روحانیان مسیحى را از آن معاف کرد.۵

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.