مقاله كار، انرژي، توان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله كار، انرژي، توان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 13  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله كار، انرژي، توان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

كار و انرژي         1
انرژي جنبشي           2
انرژي پتانسيل        4
توان                9
منابع             12

منابع :

فيزيك پايه جلد اول تأليف فرانك . ج . بلت / ترجمة مهران اخباري فر انتشارات فاطمي سال 1376  چاپ 3

 در قلمرو مكانيك كتاب اول تأليف هام فري و توپينگ / ترجمه هوشنگ شريف زاده ويرايش دوم انتشارت فاطميه چاپ 8 زمستان 74

كار :

در فرهنگ لغت كار را چنين تعريف مي كنند : « چيزي كه زحمت و تلاش صرف آن مي شود . » كه از آن استنباط مي كنيم فعاليت ذهني نيز مانند فعاليت بدني كار محسوب مي شود . پس وقتي كه نشسته ايد و اين كتاب را مطالعه مي كنيد ، به مفهوم محاوره اي كلمه ، كار انجام مي دهيد ، ولي بنابر مفهومي كه فيزيكدانا براي كار قائلند ، اين نوع فعاليت كار به حساب نمي آيد . در فيزيك ، كار به نحوي بسيار دقيقتر و ظريفتر تعريف مي شود .

 تعريف :  كاري كه توسط يك نيرو انجام مي شود عبارت است از حاصل ظرب نيرو ، جابه جايي نقطه اي كه نيرو در آنجا اعمال مي شود ، واكسينوس زاوية بين بردار نيرو و امتداد جابه جايي .

به زبان رياضي ،

                                                        scos θ  Δ ΔW= F

 كه ΔW كاري است كه نيروي به بزرگي F  در جابجايي كوچكي با بزرگي Δs انجام مي دهد . زاويه θ در معادلة بالا عبارت است از زاوية بيـن بـردار نيـروي F و بـردار تغييـر مكان Δs . مي توانيم حاصل ضرب scos θ  Δ را مؤلفة جابجايي در جهت بردار F تلقي كنيم ؛ همچنين مي توانم حاصل ضرب scos θ  F را مؤلفة نيرو در جهت جابجايي در نظر بگيريم .

 اكنون اين تعريف را به دقت بررسي مي كنيم . اولاً ، انجام كار مستلزم عمل نيرو است . بدون نيرو ، هيچ كاري انجام نمي شود . ثانياً‌ اعمال نيرو شرطي لازم ، اما نه كافي براي انجام كار است . كار فقط در صورتي انجام مي شود كه نقطة اثر نيرو جابه جا شود و فقط در صورتي كه اين جابه جايي  در راستاي خط اعمال نيرو مؤلفه اي داشته باشد .

بنابراين تعريف ، اگر كتابي را در ارتفاع شانه دردست خود نگه داريد ، كه براي اين منظور بايد نيرويي به اندازة وزن كتاب رو به بالا آوريد هرچند كه ممكن است ماهيچه هايتان خيلي زود خسته شوند ، ولي كاري انجام نمي دهيد . گذشته از اين ، اگر كتاب را به طور افقي مقداري حركت دهيد ، باز هم روي آن كاري انجام نداده ايد ، چون جابه جايي ( افقي ) مؤلفه اي در جهت نيرو (‌ قائم ) ندارد . فقط در صورتي كه نقطة اثر نيرو طوري حركت كند كه جابجايي مؤلفة غير از صفري در جهت نيرو داشته باشد ، اين نيرو كار انجام مي دهد .

 هر چند كه كار حاصل ضرب دو كميت برداري است ، اما خود كميتي اسكالر است . واحد كار در SI ، نيوتون متر ، يا 2S  / 2 m . kg  ، است كه آن را ژول ( j  ) ناميده اند . اين نامگذاري به افتخار جيمز پرسكات ژول ( 1889 – 1818 ) صورت گرفته است كه براي نخستين بار هم ارز مكانيكي انرژي گرمايي را مستقيماً اندازه گرفت . يك ژول عبارت است از مقدار كاري كه نيروي يك نيوتني در مسافت يك متر در جهت جابه جايي نقطه اثر خود انجام مي دهد .

انرژي جنبشي ؛ قضية كار ـ انرژي

 انرژي ، بنابر تعريف ، عبارت است از  استعداد انجام كار . هر سيستم ممكن است به اتكاي موضوع ، ساختار دروني ، يا حركتش انرژي مكانيكي داشته باشد . گذشته از انرژي مكانيكي اشكال ديگر انرژي ، مانند انرژي شيميايي ، الكتريكي ، هسته اي ، و گرمايي ، نيز وجود دارد . در اين فصل ، توجه خود را به انرژيهاي پتانسيل و جنبشي مكانيكي معطوف مي كنيم .

انرژي جنبشي (  KE ) به استعداد يك جسم برايذ انجام كار به اتكاي حركت آن جسم مربوط مي شود . گوي سنگين سوار بر جرثقيل كه براي خراب كردن بناهاي قديمي به كار مي رود مي تواندكار انجام دهد ، چون با نوسان به طرف ساختمان انرژي جنبشي به دست مي آورد و هنگام برخورد مي تواند ساختمان را منهدم كند . اتومبيل در حال حركت نيز ممكن است آن را به حركت در آورد ، در هر يك از اين موارد ، كاري كه بايد روي يك جسم انجام شود ، ناشي از نيرويي است كه انرژي لازم را به جسم مي دهد .

 تغيير انرژي جنبشي هر جسم برابر است با كار مؤثري كه روي آن جسم انجام مي شود .

چرا تغيير انرژي در جنبشي در طول مدت ثانية دوم ، سه برابر تغيير آن در طول مدت ثانية اول است ؟ با استفـاده از معلوماتي كه قبلاً كسب كرده ايم ، مي توانيم اين نتيجه را درك كنيم .

 حكم گاليله را به ياد آوريد كه بنابرآن ، مسافتهاي پيموده شده در طول فواصل زماني مساوي به وسيلة جسم كه از حالت سكون با شتاب يكنواخت به حركت در مي آيد نسبت به يكديگر مانند عددهاي صحيح فرد ، 1 ، 3 ، 5 ، … هستند . بنابراين مسافتي كه اتومبيل در طول مدت ثانية دوم مي پيمايد ، 3 برابر مسافتي است كه در طول مدت ثانية اول مي پيمايد . چون شتاب ثابت است ، نيروي وارد آمده نيز ثابت است ، و بنابر اين ، كاري نيز كه توسط اين نيرو انجام مي شود ، Fs = W بايد در هر فاصلة زماني مطابق رشتة اعدادصحيح فرد با شروع از واحد ، افزايش يابد .

انرژي پتانسيل و نيروهاي پايستار

 انرژي پتانسيل ( PE  ) به توانايي سيستم براي انجام كار به اتكاي موضع يا پيكربندي آن مربوط شود .

مثل آسانسوري را در نظر بگيريد كه توسط كابلي با سرعت ثابت به بالا كشيده مي شود . كشش كابل كار انجام مي دهد ، ولي انرژي جنبشي آسانسور تغيير نمي كند .

 نيروي مؤثري كه بر اسانسور وارد مي آيد صفر است ، چون كشش در كابل دقيقاً‌ با نيروي پايين سوي گراني ، كه بر آسانسور اثر مي كند ، به موازنه در مي آيد .

نيرويي به اندازة mg  يك جرم را در برابر كشش گراني نگه مي دارد . اگر اين جرم تا ارتفاع h بالا رود ، كار انجام شده توسط نيروي نگه دارنده عبارت است از

W = mgh

مي گوييم انرژي پتانسيل گرانشي جرم m   به اندازة mgh ، يعني كار انجام شده توسط نيروي نگه دارنده در برابر نيروي گراني ، افزايش يافته است .

مي توانيم اين كار را باز بيابيم ؛ اگر اجازه دهيم كه اين جرم تحت تأثير گراني آزادانه سقوط كند ، انرژي جنبشي كسب مي كند ، و و قتي كه به زمين برمي خورد ، مي تواند جسم ديگري را خُرد يا ميخي را در تخته فرو كند .

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کار و بیکاری و تاثیر آن در زندگی انسان
 • مقاله كار و پول و بازار
 • مقاله انرژی پاک
 • مقاله انرژی خورشیدی
 • مقاله توليد برق بدون مصرف سوخت
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی