مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- مقدمه   ۱
۲- شبکه های عصبی مصنوعی   ۲
۲-۱- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی   ۲
۲-۲- شبکه عصبی پرسپترون ساده   ۳
۲-۳- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP (    ۳
۳-  شرح تحقیق   ۵
۳-۱- استفاده از داده‌های ماهیانه   ۶
۳-۲- استفاده از داده‌های روزانه   ۷
۴- تولید جریان مصنوعی توسط HEC4   ۱۳
۵- نتیجه‌گیری   ۱۵
فهرست مراجع   ۲۰

فهرست مراجع

 ]  ۱ [.قزل سوفلو، عباسعلی ،  “پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها بمنظور کاربرد در برنامه‌ریزی منابع آب” پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد عمران آب ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۶ .

]   ۲ [.صالحی سده، رضا ،  “کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان رودخانه” پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد عمران آب ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳ .

]   ۳ [.سازمان آب منطقه‌ای استان خراسان ،  “گزارش آماری حوزه معرف کارده” امور مطالعات بررسی منابع آب.

۱- مقدمه

با توجه به اهمیت و حساسیت امر مهار آب‌های سطحی خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانه‌های مناطق مختلف فصلی بوده و کمبود آبی که در پهنه وسیعی از کشور وجود دارد ، نیاز به شناسایی و به مدل در‌آوردن رفتار رودها و شریان‌های آبی جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیل‌های آنها عمیقاً احساس می‌شود . جدیدالتاسیس بودن بیشتر ایستگاه‌های هیدرومتری ، نواقص موجود در آمار اکثر این  ایستگاه‌ها ، قرارگرفتن بیشتر رودها در مناطق خشک ، وضعیت بحرانی برداشت آب‌های زیرزمینی و لزوم توجه بیشتر به آب‌های سطحی همه‌ و همه دلایل بیشتر و ظریف‌تری می‌باشد که به مقوله پیش‌بینی و تولید آمار مصنوعی‌ در حوزه‌های آبریز کشورمان جلوه و نمودی کامل‌تر می‌بخشد .

روش‌های متداول آماری و احتمالی بر پایه روابط و فرمول‌های صرفاً ریاضی که به طور اخص به پیش‌بینی سری‌های زمانی می‌پردازد ، از دیرباز مورد توجه مهندسین علوم آب قرار گرفته است . آنها با دست‌مایه قراردادن این بخش از علم آمار به تحلیل ، بررسی و شناخت رفتار رودخانه‌ها می‌پرداختند . در این راستا نرم‌افزارهای  مختلفی نیز تهیه وتنظیم شده که از مهم‌ترین و بارزترین آن‌ها می‌توان SPIGOT  و HEC4  را نام برد .

شبکه عصبی مصنوعی[۱] نامی نوین در علوم مهندسی است که به‌طور ابتدایی و آغازین درسال ۱۹۶۲ توسط فرانک روزن بلات و در شکل جدی و تأثیرگذار در سال ۱۹۸۶ توسط رومل‌هارت و مک‌کلند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون بهبود یافته به جهان معرفی شد . این شیوه از ساختاری نرونی و هوشمند با الگوبرداری مناسب از نرون‌های موجود در مغز انسان سعی می‌کند تا از طریق توابع تعریف شده ریاضی رفتار درون‌سلولی نرون‌های مغز را شبیه‌سازی کند و از طریق وزن‌های محاسباتی موجود در خطوط ارتباطی نرون‌های مصنوعی ، عملکرد سیناپسی را در نرون‌های طبیعی به مدل در آورد. ماهیت و ذات تجربی و منعطف این روش باعث می‌شود تا در مسائلی مانند مقوله پیش بینی که یک چنین نگرشی در ساختار آن‌ها مشاهده می‌شود و از رفتاری غیرخطی و لجام‌گسیخته برخوردار هستند ، به خوبی قابل استفاده باشد .

۲- شبکه های عصبی مصنوعی

۲-۱- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی

یک نرون بیولوژیک با جمع ورودی‌های خود که از طریق دندریت‌ها با یک وزن سیناپسی خاص به نرون اعمال می‌شوند ، با رسیدن به یک حد معین تولید خروجی می‌کند . این حد معین که همان حد آستانه می‌باشد ، در حقیقت عامل فعالیت نرون یا غیر فعال بودن آن است .

با توضیحات فوق می‌توان گفت که در مدل‌سازی یک نرون بیولوژیک به طور مصنوعی می‌بایست به سه عامل توجه شود :

نرون یا فعال است یا غیر فعال

خروجی تنها به ورودی‌های نرون بستگی دارد

ورودی‌ها باید به حدی برسند تا خروجی ایجاد گردد]۱[.

۲-۲- شبکه عصبی پرسپترون[۲] ساده

فرانک روزن بلات ، با اتصال این نرون‌ها به طریقی ساده پرسپترون را ایجاد و ابداع کرد ، و برای نخستین بار این مدل را در کامپیوترهای دیجیتال شبیه‌سازی و آن‌ها را به طور رسمی تحلیل نمود]۱[.

۲-۳- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP ( [3]

در بسیاری از مسائل پیچیدة ریاضی که به حل معادلات بغرنج غیر خطی منجر می‌شود ، یک شبکة پرسپترون چند لایه می‌تواند به سادگی با تعریف اوزان و توابع مناسب مورد استفاده قرارگیرد . توابع فعالیت مختلفی به فراخور اسلوب مسئله در نرون ها مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این نوع شبکه‌ها از یک لایة ورودی جهت اعمال ورودی‌های مسئله یک لایة پنهان و یک لایة خروجی که نهایتاً پاسخ‌های مسئله را ارائه می‌نمایند ، استفاده می‌شود.

گره‌هایی که در لایة ورودی هستند ، نرون‌های حسی[۴] و گره‌های لایة خروجی ، نرون‌های پاسخ ‌دهنده[۵] هستند . در لایة پنهان نیز ، نرون‌های پنهان[۶] وجود دارند]۲[.

آموزش این‌گونه شبکه‌ها معمولاً با روش پس انتشار خطا[۷] انجام می‌شود . نمونه‌ای از یک شبکه پرسپترون چند لایه در زیر نمایش داده شده است . شکل (۱).

شبکه‌های پرسپترون چند لایه می‌توانند با هر تعداد لایه ساخته و به کار گرفته شوند ، ولی قضیه‌ای که ما در این‌جا بدون اثبات می پذیریم بیان می‌کند که یک شبکه پرسپترون سه لایه قادر است هر نوع فضایی را تفکیک کند . این قضیه که قضیة کولموگوروف[۸] نامیده می‌شود ، بیانگر مفهوم بسیار مهمی است که می‌توان در ساخت شبکه‌های عصبی از آن استفاده کرد]۱[.

نوع خاصی از شبکه‌های عصبی چند لایه به نام پرسپترون تک لایه

) SLP ([9]می‌باشد . این شبکه از یک لایة ورودی و یک لایة خروجی تشکیل شده است .

 

3-  شرح تحقیق

       با توجه به حساسیت بالای شبکه‌‌های عصبی به نوع اطلاعات مورد استفاده و همبستگی ورودی‌های شبکه با یکدیگر و متعاقب آن با خروجی‌‌های مربوطه جدای از بحث نوع شبکه و کاربرد آن به عنوان ابزاری جهت تولید جریان مصنوعی می‌‌‌‌بایست دید و نگرشی درست و صحیح نسبت به اطلاعات در دسترس و چگونگی سازماندهی ‌‌آن‌‌‌‌ها برای آموزش و استفاده از شبکه داشته باشیم . هر نوعی از اطلاعات با بازه‌‌های زمانی مختلف لزوماً ما را به سمت هدف مطلوب هدایت نمی‌‌‌کند . در مسائل هیدرولوژیک با توجه به طرح مسئله و اهدافی که از ایجاد شبکه خواهیم داشت نوع آمار از حیث دقت زمانی ( روزانه ، هفتگی ، ماهیانه )متفاوت می‌‌باشد . این فاکتور یکی از عوامل مهم و قابل بحث در کاربرد شبکه‌‌های عصبی به منظور طرح‌های مدیریتی در حوزة منابع آب خواهد بود . علاوه بر آن همبستگی و تاًثیر متقابل ایستگاه‌های ثبت آمار بر یکدیگر را نیز می‌توان به عنوان عامل مهم دیگری در این مبحث معرفی و ارزیابی کرد .

در این قسمت سعی شده در دو بخش مجزا، در دو حوزه آبریز متفاوت، یک‌بار با آمار ماهیانه و یک‌بار با آمار روزانه به تولید جریان مصنوعی با به‌کارگیری شبکه عصبی پرداخته شود واز این طریق با ارزیابی پاسخ‌‌های کسب شده از شبکه علاوه بر تولید جریان مصنوعی نوع آمار به کاررفته و تاًثیر آن بر شبیه‌سازی جریان مصنوعی نیز بررسی گردد.

۳-۱- استفاده از داده‌های ماهیانه

    یک دوره ۴۵ ساله از سال ۱۳۳۰تا ۱۳۷۴  از رودخانه‌های کشف‌رود (ایستگاه آق‌دربند ) و هریرود    (ایستگاه پل‌خاتون ) در دسترس می‌‌باشد که جهت تولید جریان مصنوعی ، با توجه به شکل و نوع شبکه مورد استفاده، به کار گرفته خواهد شد]۴[.

شبکه به کار گرفته شده یک شبکه پرسپترون چندلایهMLP)) است که به صورت پیش‌خور[۱۰]عمل می‌کند و در سه لایه ( یک لایه ورودی ، یک لایه میانی و یک لایه خروجی ) طراحی شده است . تعداد نرون‌های لایه ورودی سه نرون می‌باشد که متعاقب آن‌‌ها سه ورودی به شبکه القاء خواهد شد و خروجی شامل یک نرون است که همان جریان مصنوعی تولید شده در ماه می‌‌باشد در لایه میانی نیز ، نُه نرون وجود دارد . نرون‌های لایه میانی از توابع تبدیل تانژانت سیگموئید و نرون های لایه خروجی از توابع تبدیل خطی به منظور تابع فعالیت استفاده می کنند و متد آموزش شبکه پس انتشار خطا می باشد .

ساختار شبکه بدین گونه است که  و و  به عنوان ورودی به شبکه القاء می شوند و شبکه نهایتا  را نتیجه خواهد داد .

جریان ماهیانه در کشف‌رود در ماه= و جریان ماهیانه در هریرود در ماه= و جریان ماهیانه در هریرود در ماه=  و جریان ماهیانه در کشف‌رود در ماه =  می باشند .

برای آموزش شبکه از آمار ماهیانة سال‌های ۱۳۳۰ تا  ۱۳۶۵ ایستگاه‌های کشف‌رود و هریرود به مدت ۳۶ سال استفاده شده است . این آمار با توجه به دسته‌بندی گفته شده ۴۳۱ دسته ورودی ایجاد می کنندکه نهایتاً شبکه با توجه به حالات مختلف ورودی‌ها و ۴۳۱ خروجی متناظر با هر دسته از آن‌ها وزن‌های مرتبط بین نرون‌ها را شناسایی و تثبیت می‌کند . روند نزول کمیت میانگین مربع خطا ) (MSE پس از۵۰۰ سیکل آموزش بر روی عدد ۹۵۳/۲۳ ثابت می شود که چندان عدد مطلوبی نیست که این شبکه  نتایج مورد انتظار ما را فراهم نیاورد .

       مهم‌ترین مرحله در کار با سیستم هوشمند عصبی ،تست شبکه می باشد در این قسمت هشت سال اطلاعات ماهیانه رودخانه کشف‌رود شبیه‌سازی شده و با آمار واقعی مقایسه می‌گردد و از این طریق کفایت شبکه برای تولید جریان مصنوعی تایید یا نقض می‌شود .

با بررسی نتایج حاصله می‌بینیم که پارامتر همبستگی مطلوبی از تست شبکه حاصل نمی‌گرددو رابطه رگرسیون بین نتایج شبکه و مقادیر واقعی ماهیانه رودخانه کشف‌رود بیانگر عدم انطباق مناسب نتایج شبکه با مقادیر واقعی می باشد]۵[.

A=0.453T+4.22  و  R=0.554

3-2- استفاده از داده‌های روزانه

[۱] – Artificial  Neural  Network

[2] -Perceptron

[3] -Multilayer Perceptron

[4] -Sensory

[5] -Responding

[6] -Hidden

[7] -Back Propagation

[8] -Kolmogrov Theorem

[9] -Single Layer Perceptron

[10] -Feed Forward

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.