مقاله کاربرد لیکا در عمران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کاربرد لیکا در عمران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله کاربرد لیکا در عمران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

لیکاچیست ۱
ویژگیهای بتن لیکا۲
لیکا درشیب بندی کف وبام ۴
ویژگیهای پوکه صنعتی لیکا۴
کاربرد لیکا درصنعت ساختمان۶
عایق بندی کف۷
لیکا دربتن سبک ونیمه سبک ۹
دانه کاربرد بتن های لیکا ۱۰
مزایای کاربری بتن سبک لیکا۱۱
کاربرد لیکا درراهسازی ۱۲
وزن فضایی کم ۱۲
پایداری خاکریزها ۱۳
عایقکاری یخبندان۱۳
تسطیح تورم یخبندان ۱۴
کاربرد لیکا به عنوان زهکش ۱۴
لیکا درکشاورزی۱۶
مزایای لیکا ۱۷
ویژگیهای لیکا درکنترل آتش۲۲
اثرکاری لیکا درمقاومت برابر زلزله ۲۴
لیکا ورسانایی حرارتی ۲۷

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل دوم : بتنهای اسفنجی
چکیده ۳۳
مقدمه ۳۴
بتن اسفنجی اتوکلاو ۳۶
فراوردهای حرارتی۳۷
مقاومت دربرابر آتش۳۹
بلوکهای حرارتی AAC 40
مواد کامپوزیت ۴۱
ساختارمواد کامپوزیت ۴۲
مواد کامپوزیت درساختمان ۴۲
نتایج ۴۴
تصاویر ۴۵

لیکا چیست؟

امروزه دانه هاى سبک خاک رس منبسط شده در بیش از ۳۰ کشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون تولید و عرضه مى شوند. در اروپا و آمریکا این دانه ها را با عناوینى نظیر لایتگ، لیکا، آگلایت و آرژکس مى شناسند. این دانه ها به طور مشابه در ایران با نام لیکا تولید مى شوند.
دانه خاک رس منبسط شده سبک( LECA ( Light Expanded Clay Aggregate  
ویژگى هاى این دانه ها باعث شده است تا در طیف وسیعى از کارهاى عمرانى و صنعتى به کار روند. در این نگاشت برخى مسائل اساسى در مورد تولید و مصرف لیکا بررسى مى گردد.
لیکا چیست؟ یکى از روشهاى تهیه دانه هاى سبک استفاده از کوره گردان است. وقتى برخى از انواع رس با دانه هایى به ریزى صفر تا دو میکرون در دماى بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتى گراد در این کوره ها حرارت مى بینند، گازهاى ایجاد شده در داخل آنها منبسط مى شوند و هزاران سلول هواى ریز تشکیل مى دهند. با سرد شدن مصالح، این سلولها باقى مى مانند و سطح آنها سخت مى شود.

مهم ترین ویژگى هاى لیکا عبارتند از : وزن کم، عایق حرارت، عایق صوت، بازدارنده نفوذ رطوبت، مقاومت در برابر یخ زدگى، تراکم ناپذیرى تحت فشار ثابت و دائمى، فسادناپذیرى، مقاوت در برابر آتش و PH نزدیک به نرمال.  وزن کم این دانه ها و در نتیجه هزینه حمل پائین آن باعث شده است تا از لیکا در پر کردن فضاهاى خالى استفاده شود. در کاربردهاى خاص نظیر زیر سازى ساختمان و تسطیح و شیب بندى بام، خواص عایق حرارتى و دوام لیکا مشخصات فنى مناسبى براى آن فراهم مى کند. در راهسازى نیز از تراکم ناپذیرى لیکا براى کنترل نشست پلاستیک بسترهاى سست استفاده مى شود. همچنین جذب آب مناسب ، تخلخل و دوام لیکا آن را براى کشاورزى بدون خاک مناسب ساخته است. همین خواص باعث شده است تا در تصفیه فاضلابهاى خانگى از فیلترهاى ساخته شده از لیکا استفاده شود.

 ویژگیهاى بتن لیکا

خواص لیکا باعث شده است تا بتن سبک لیکا کاربردهاى فراوانى داشته باشد. مهم ترین ویژگى هاى بتن لیکا عبارتند از:وزن کم، سهولت حمل و نقل، بهره ورى بالا هنگام اجرا، سطح مناسب براى اندود کارى، مقاومت و باربرى، عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا ،‌مقاومت در برابر یخ زدگى، بازدارندگى در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکى.

متناسب با وزن و مقاومت مورد نظر از بتن سبک لیکا به عنوان پر کننده ، عایق و یا باربر استفاده مى شود. بتن لیکا مى تواند در جا ریخته شود و یا بصورت بلوک، اجزاى ساختمانى وسایر قطعات پیش ساخته بکار رود. در هر مورد متناسب با کاربرد و روش اجرا از دانه بندى هاى مناسب لیکا استفاده مى شود.
بتن هاى پر کننده و عایق اغلب در پى سازى و زیر سازى ساختمان، شیب بندى کف و بام، بلوک ها یا اجزاى دیوارهاى جدا کننده و محیطى غیرباربر به کار مى روند.
در حالى که از بتن هاى سبک سازه اى – که البته عایق نیز خواهند بود- در ساخت اجزاى مقاوم نظیر بلوک هاى باربر، پانل هاى دیوارى و سقفى مسلح و نیز اسکلت بتن مسلح ساختمانها استفاده مى شود. قابل توجه است که به دلیل الزامات مقاومت و دانه بندى ، تنها با استفاده از دانه هاى لیکا مى توان در ایران بتن سبک سازه اى ساخت.

لیکا در شیب بندى کف و بام

لیکا دانه هاى مدور و سبک رس منبسط شده ایست که در کوره هاى گردان و در حرارت بالاى ۱۱۰۰درجه سانتى گراد در یکى از مدرن ترین واحدهاى صنعتى ایران تولید مى شود. لیکا فى الواقع پوکه ایست صنعتى و داراى کاربردهاى وسیع در ساختمان و کشاورزى.

ویژگیهاى پوکه صنعتى لیکا

دانه هاى لیکا بشکل تقریبأ مدور و با سطحى زبر و ناهموار است. قشر میکروسکپى  خارجى آن قهوه اى و داحل دانه ها بشکل بافت سلولى و برنگ سیاه است.

دانه هاى تولیدى کارخانه در اندازه هاى متفاوت و کلأ در چهار نوع دانه بندى (۲۰-۱۰, ۱۰-۳, ۳-۰) میلى متر و مخلوط(۲۰-۰) عرضه مى گردد.

وزن فضایى دانه هاى خشک لیکا بصورت فله و براى دانه بندى ۲۰-۱۰میلى متر حدود ۳۳۰کیلوگرم در متر مکعب است، این سبکى بعلت هواى موجود بین و داخل دانه هاست که بر حسب دانه بندیها بین ۷۳تا۸۸درصد فضاى کل را اشغال مى کند.

ویژگیهاى مهم دانه هاى لیکا بشرح زیر است:

– فوق العاده سبک است .

– غیر قابل احتراق و فسادناپذیر است.

– بهترین عایق حرارتى است که تعادل گرما و سرما را در فصول مختلف در داخل ساختمان برقرار مى کند.

– عایق فوق العاده مناسبى براى صدا است

بهترین ماده شناخته شده براى جلوگیرى ار نفوذ رطوبت است.

– مقاومت بسیار عالى در مقابل یخ زدگى

در مقابل فشار مکانیکى دائمى فشرده نمى شود و نسبت درصد هواى موجود ثابت مى ماند.

– ضریب انتقال حرارتى دانه هاى لیکا بصورت فله بر حسب دانه بندیها بین ۹ ۰٫۰  تا ۰٫۱۰۱ W/M.k متغیر است.

 

کاربرد لیکا در صنعت ساختمان

براى شیب بندى کف و پشت بام: پوکه صنعتى لیکا بهترین مصالح ساختمانى براى پوشش کف و سقف پشت بام است. کاربرد انجام پذیر بوده و طریقه مصرف آن کاملأ براى معماران و مهندسین شناخته آن بسادگى شده است . لایه لیکا که بضخامت حدود ۱۰تا۱۵سانتى متر بکار گرفته مى شود بدو طریق سفت مى گردد:

در حالت کارهاى بزرگ 
نخست دانه ها با پاشیدن آب خیس و سپس بصورت آزاد و یا در داخل بتونیر با سیمان مخلوط مى شود. عیار مخلوط بازاى یکصد کیلوگرم لیکا حدود ۱۶کیلوگرم سیمان است.

به این مخلوط آنقدر آب اضافه مى کنند تا رنگ آن بصورت حاکسترى تند و شفاف در بیاید.

مخلوط در محل کار قرار مى گیرد و به آرامى با تخته کوب تسطیح مى شود.
بمنظور جلوگیرى از خشک شدن ، این مخلوط تسطیح شده بطور منظم آب پاشى و یا با ورقه پلاستیکى پوشانده مى شود.

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.