مقاله ماهیان مهره دار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ماهیان مهره دار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ماهیان مهره دار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
فصل اول: بررسی آلودگی های زیست محیط بر آبزیان   ۲
آلودگی زیستی یا بیولوژیک   ۲
باکتری:   ۲
ویروس ها:   ۲
سایر موجودات زنده گیاهی و جانوری :   ۳
آلودگی های شیمیایی:   ۳
اثرات آلودگی پسابهای کشاورزی بر ماهیان   ۳
اثرات د.دت بر روی ماهیان :   ۵
آلودگی صنعتی و اثراتش به محیط زیست و آبزیان:   ۵
اثرات آلودگی با فلزات سنگین بر روی ماهی ها:   ۶
آلودگی های فیزیکی:   ۷
اثرات آلودگی حرارتی از طریق صنایع بر آبزیان   ۷
مواد رادیو اکتیو و اثرات آن بر ماهیان:   ۸
باررسوبی معلق و اثراتش بر ماهیان:   ۸
تاثیر تخریب لایه ازن و اشعه ماوراء بنفش بر آبزیان :   ۱۰
فصل دوم : عملکرد انسان بر روی آبها و اثرات آن بر ماهیان   ۱۱
آلودگی صوتی و اثرات آن بر ماهیان :   ۱۱
اثرات عملیات ساختمانی بر ماهیان :   ۱۳
اثرات احداث سد بر ماهیان :   ۱۴
اثرات صید و بهره برداری بی رویه :   ۱۵
فصل سوم : مهاجرت در ماهیان   ۱۶
تعریف مهاجرت :   ۱۶
مسافت ، سرعت و طول مهاجرت   ۱۶
علل مهاجرت :   ۱۷
مهاجرت های تولید مثلی :   ۱۸
مهاجرت های تغذیه ای :   ۱۸
مهاجرت های حفاظتی :   ۱۹
فصل چهارم:برسی بیماری های مشترک انسان و آبزیان   ۲۰
انگل های قابل انتقال ماهی به انسان   ۲۰
متاگونیموزیازیس:   ۲۱
نانو فیتیازیس :   ۲۲
پاراگونیمیازیس:   ۲۲
بیماری های باکتریایی قابل انتقال آبزیان به انسان:   ۲۳
استرپتوکوک ها:   ۲۳
کلستریدیوم پرنرنژنز:   ۲۴
کمپیلوباکتری ژژونی:   ۲۵
اعضاءجنس سود موناس:   ۲۵
برخی مسمومیت های دریایی ناشی از آبزیان   ۲۶
سفره ماهی :   ۲۷
گربه ماهی:   ۲۷
مار ماهی :   ۲۸
فصل پنجم : تغذیه ماهیان   ۲۸
احتیاجات غذایی ماهی :   ۲۸
خوراک های ماهی:   ۲۹
خوراک مرطوب :   ۲۹
خوراک های خشک :   ۳۰
خوراکهای مخلوط:   ۳۰
عمل آوری و حمل و نقل غذا:   ۳۱
خوراک های موثر روی کیفیت و طعم ماهی:   ۳۲
بیماری های تغذیه ای و مسموم کننده های ماهی :   ۳۳
فصل ششم : اثرات زیست محیطی نیرو گاه ها بر ماهیان   ۳۳
اثرات زیست محیطی نیروگاه بر ماهیان :   ۳۴
اثرات آلودگی نفتی بر آبزیان :   ۳۶
نتیجه گیری:   ۳۹

مقدمه :

در میان مهره داران ماهیان بیشترین سهم را دارند . تا کنون  بیش از ۲۱۷۰۰ گونه از آنها شناسایی شده اند و پیش بینی می شود این عدد تا ۲۸۰۰۰افزایش یابد .

اگر بخواهیم  تمایزی را که عامة مردم بین ماهیان قائل می شدند نادیده  بگیریم ظهور دانشی ماهی شناسی را باید به ارسطو دانشمند یونان ( ۳۸۴-۲۳۲۲ قبل از میلاد ) نسبت دهیم که نخستین  مطالعات علمی مدرن را در این زمینه  به انجام رساند . از زمان وی تاکنون افراد متعددی وجود داشته اند که هر یک با تلاش های خود برگ هایی از دفتر تاریخ این علم را رقم زده اند . در ۳ قرن اخیر به ویژه قرن حاضر با ظهور و تکامل علوم جدیدی هم چون اکولوژی ، غیزیولوژی ، رفتار شناسی و غیره و ایجاد ارتباط میان این دسته از علوم با ماهی شناسی  انحصار دانش ماهی شناسی به دو شاخة  آناتومی و طبقه بندی از بین رفت ، به طوری که امروزه رشته های اکولوژی ماهی ، رفتار شناسی ماهی ، فیزیولوژی مهی و غیره  هر یک شاخه هایی هستند که انشعابات  فراوان دارند .

فصل اول: بررسی آلودگی های زیست محیط بر آبزیان

آلودگی زیستی یا بیولوژیک

باکتری:

وجود باکتری کلی فرم COLI FORMنشانه آلوده شدن آب به فضولات حیوانات خونگرم و انسانها است . مهم ترین باکتری های بیماری زایی که به وسیله آب انتشار می یابند این بیماری ها را سبب می شود :وبا (کلرا)حصبه (پاراتیوئید) عفونتهای روده ای و معده ای ،اسهال باسیلی ،اسهال کودکان و تب مواج (تولاری) نقطه استفاده از ماهی های آلوده از جمله راه های سرایت باکتری های امراض مذکور به بدن انسان است.

 

ویروس ها:

علاوه بر باکتری ها انواع مختلف ویروس ها اغلب درآبهای وجود دارند. ویروس هایی که در جهاز ها ضمه انسان به خصوص دهان و حنجره رشد می کنند و به مقدار زیاد توسط مدفوع دفع می شود ممکن است در فاضلاب و آبهای آلوده و جود داشته باشند. از این ویروس ها،ویروس های عامل عفونت کبدی هستند. در مورد این ویروس ها دلایل قاطعی در دست است که اییدهای این بیماری که در اکثر نقاط دنیا پراکنده است . به علت آبهای آلوده می باشد.

سایر موجودات زنده گیاهی و جانوری :

در محیط زندگی ما هیان موجودات زنده گیاهی و جانوری بی شماری و جود دارد که غالب آنها به عنوان غذای ماهیان محسوب می گردند.در بین آنها موجوداتی یافت می شوند. که زندگی ماهی را به خطر می اندازند که جالب تر از همه خود ماهی می باشد.

مار ماهی دهان گرد به ماهیان دیگر حمله کرده و زخمهای عمیقی را بر روی بدن آنها ایجاد می کند. از دشمنان بیگانه ماههیان می توان بعد از انسان ،خرس و پستانداران کوچک ،پرندگان ماهی خوار ،حشرات و بند پایان را نام برد که از ماهی های درشت و زیر تغذیه می کنند.

 

آلودگی های شیمیایی:

اثرات آلودگی پسابهای کشاورزی بر ماهیان

آبی که در زهکشی یک مزرعه پنبه پاشی شده با توکسافن که یک سم کلره است وجود داشت سبب مرگ تمام ماهی های موجود در ۱۵رودخانه این ایالت شده . دو رشته از این رود خانه منبع تهیه آب شهر را تشکیل می داد و دو هفته پس از پاشیدن حشره کش هنوز آب آنها محتوی سم بود. این موضوع از حرارت آزمایشی استاندارد ی تعیین شده است .که در طی آن ماهی قرمز را محسوس می کنند و در قفس هایی در آب می گذارند و خسارت دارد بر آن را اندازه کیری می کنند.

در اغلب مناطق این آلودگی قابلا روئیت نیست و هنگامی ماهیت آن روشن می شود که صدها ماهی از میان رفته اند. البته در بیشتر اوقات هرگز این آلودگی ها قابل مشاهده نیستند.

مطالعاتی در این زمینه که آیا ماهی نیز مانند حیوانات خونگرم حشره کشها را در بافتهای خود ذخیره می کند انجام داده اند اولین نمونه ها از مناطقی جنگل غرب که مقدار زیادی د.د.ت به منظور مبارزه با کرم جوانه صنوبر در آنها رفته بر داشته شده است همانطور که می توالن انتظار داشت بافتهای تمامی این ماهی ها محتوی مقدار د.د.ت بوده است .

امروزه پاشیدن سموم در دریاچه های مخزنی آب برای مقاصد تفریحی به صورت امری رایج در آمده است . این کار تصفیه مجدد آب مسموم شده را ضروری می سازد تا برای آشامیدن مناسب شود. معمول چنین بوده است که موقعی که  ورزشکاران ماهیگیر بخواهند کیفیت ماهی های یک منبع آب را بلا ببرند از مسئولان امر می خواهند تا به منظور از بین بردن ماهی های نامطلوب و جایگزین کردن ماهی های مناسب به جای آنها مقداری سم در آب بریزند

اثرات د.دت بر روی ماهیان :

مکانیزم عمل د.دت روی ماهی ها نامشخصی است . چند مطالعه نسبی روی د.د.ت نشان می دهد که سمیت آن کمتر از د.دت اس و د.دت برای تمام ماهی های آزمایش شده به شدت سمی است . بعضی نویسندگان اظهار دارند .که سمیت د.دت به نحوی با درجه حرارت و سختی آب تغییر می کند .اندازه ماهی ها فاکتور مهمی در سمیت د.دت است ماهی های کوچکتر مستعد ترند تا بزرگترها

ماهی هایی که در معرض د.دت بیشتری قرار دارند. پیش از مرگ علائم زیادی را نشان می دهند. تا بمیرند . این علائم شامل آشفتگی و ترس از نور است. ماهی هایی که در معرض د.دت کمتری قرار دارند. مدت بیشتر زنده می مانند. و علائم پیش از مرگ راهم نشان نمی دهند.

اثر اصلی اندازه بدن روی مرگ آوری د.دت به علت جذب مواد شیمیایی بوسیله ماهی است ماهی های کوچکتر غذای بیشتری می خورند که اگر غذا آلوده باشد در نتیجه بیشترین دوز بر حسب میلی گرم به کیلوگرم وزن را بدست می آورد.

آلودگی صنعتی و اثراتش به محیط زیست و آبزیان:

اگر زئده های صنعتی از منشاء کارخانه های اسید فسفریک به آب ریخته بشود مسمویت شدیدتری به وجود می آید. قسمتی از ضایعات کارخانه ها از مواد رسوبی نرم تشکیل شده است . اما قسمتی دیگر از ضایعات کارخانه ها مواد مایع است که با جریان فاضلاب ها خیلی زودتر از مواد جامد وارد دریا می شود . این مواد مایع با آب دریا مخلوط می گردد و در اختلال محیط زیست آب موثر واقع می شود.

ورود سیانور و املاح فلزات سنگین نظیر مس ،کروم، روی و غیره به آنها با توجه به خاصیت مسمومیت این ترکیبات برای ماهی ها آبزیان و انسان علاوه بر مردن و کوچ نمودن این موجودات متاسفانه مواد سمی فلزات در بدن آبزیان به خصوص ماهی ها تغلیظ گردیده و ورود آنها از طریق مصرف آبزیان موجب مسمومیت شدید انسان خواهد شد.

 

اثرات آلودگی با فلزات سنگین بر روی ماهی ها:

موکوس یا لعاب سطح بدن و آبشش ها که از جنس موسین و آلبومین می باشد از ورود ذرات ریز به آنها جلوگیری کرده و در آبشش ها نفوذ پذیری را نسبت به ورود نمک ها و سایر مواد کنترل می کند . در جریان آلودگی با فلزات سنگین منعقد شده و ماهیها خفه می شوند.

آزمایش هایی که برروی بافت آبششی ماهی قزل آلای رنگین کمان با محلول های سرب ،روی و مس انجام گرفته نشان می دهد که لایه سلول های پوششی از رشته های آبششی جدا می گردد. ماهی خاردار در هر دقیقه ۱۲۰ بار (در۱۷درجه سانتیگراد) تنفس می کند . وقتی در محلول نمک های فلزات سنگین قرار می گیرد اکسیژن  بیشتری مصرف می کند  و اگر مصرف اکسیژن تا ۲۰درصد حالت معمولی کاهش یابد ماهی تلف خواهد شد.

 

آلودگی های فیزیکی:

اثرات آلودگی حرارتی از طریق صنایع بر آبزیان

با توجه به تحقیقات به عمل آمده به وضوح می توان دریافت که افزایش دمای آب که یکی از نتایج تهیه پسابهای گرم در خلیج های نیمه بسته ،مصبها و خلیج های کوچک در نواحی که آب دمای پایینی دارد و یا مناطق موجود در عرض های بالای جغرافیا یی کره زمین اثرات بسیاری نامطلوبی بر روند تکثیر گونه های دریایی دارد.

در اثر آلودگی حرارتی احتمال ایجاد سم سیگوانزا در محیط های آبی به شدت افزایش یافته و نمایان می شود. در اثر افزایش دما سریع رشد کرده و سمی و به نام سیگوانزا تولید می نماید که سبب مسمومیت گونه های ماهیان خوراکی در مناطق مرجانی می گردد.

مسمومیت چرخه های غذایی در دریاها سبب انتقال این مسمویت به انسان شده و موجبات بیماری و حتی مرگ و میر را فراهم می نماید.

سمیت مواد دیگر مانند سیایند ها ،با افزایش دما حدود  ده درجه سانتیگراد ده برابر افزایش می یابد. هم چنین اثرات سمی به نام سیگوانزا با بالا رفتن دما شدید شده که سبب تسریع رشد جلبک سبز آبی به خصوص در مناطق حاره ای می گردد.

 

مواد رادیو اکتیو و اثرات آن ب ماهیان:

از عناصر بسیار خطر ناک رادیو اکتیو پلوتونیم می باشد . طبق بررسی های به عمل آمده  تجمع پلوتونیم در ماهیان آبهای شیرین بیشتر در انسسدام هایی نظیر جگر ،کلیه، طحال و استخوان دیده شده است .گسترده فاکتور انتقال در آب به ماهی حدود ۱۰تا۱۰۰۰می باشد اما برای ماهیان دریا ها فاکتور کوچکتراست.

رادیو اکتیوتیه همانند  بعضی از مواد شیمیایی به عنوان مثال به عنوان مثال موجب موتاسیون یا جهش ذاتی در گیاهان و حیوان ها از جمله ماهیان می گردند. براثر تجمع مواد رادیو اکتیو به عنوان مثال در پرورش ماهی ،نقض اعضا ایجاد خواهد شد و چنانچه مقدار رادیو اکتیو نیز خیلی کم با شد با این حال هنوز کاملاً قابل وجه است بعضی از مواد رادیواکتیو تنها تشعشع آنها نقش مهمی را ایفا نمی کند و سمیت ویژه آنها نیز مهم است

 

باررسوبی معلق و اثراتش بر ماهیان:

اثرات مخرب بلکه تراکم سنگین رسوبات مواد معلق روی ماهیان از طریق سایش و مسدود شدن آبشش های آنها بروز می کند . در صورتی که تراکم مواد معلق در آب بالا باشد سبب اختلال در سیستم نفسی ماهیان شده و مرگ و میر قابل توجهی بر جا می گذارد . مواد رسوبی معلق جدا از اختلالات تنفسی که در ماهیان به وجود می آورند می تواند در بافتهای آنها  زخم هایی به وجود آورند که خود زمینه ای برای نفوذ عوامل بیماری زابوده و میزان مرگ و میر آنها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

آمار و ارقامی که طی بررسی های انجام گرفته ارائه شده نشان دهنده این واقیت است است که مواد معلق رسوبی تنها زمانی می تواند به طور مستقیم روی ماهیان تاثیر بگذارد که تراکم آنها بالا باشد.

کور دن و کلی (۱۹۶۱) نشان داده اند که اثرات غیر مستقیم برزیستگاه ها که علت اصلی آنها بروز تغییرات در اجتماعات ماهیان است شناخته شده تر از اثرات مستقیم مواد معلق بر ماهیان هستند .

 رسوب مواد معلق بر لایه های زیرین بستر روی تولید ومثل و تخم ریزی بسیاری از مهم ترین گونه های ماهیان تاثیر زیان باری بر جای می گذارد . زیرا مناطق تخم ریزی باید شرایط حیاتی متنوع و مورد نیاز گونه ها را فراهم نماید این مناطق باید برای ماهیان مختلف بستر های متفاوتی فراهم کنند .بار رسوبی مواد ریزگسترده ته نشینی و گل لای را افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش فیزیکی مناطق مناسب برای تولید مثل ماهیان می گردد. این رسوبات در چرخش آب بین لایه های زیرین و محیط پیرامون تخم ها اختلال بوجود می آورند. و تبادل گازی بین زیستمندان و محیط زیست پیرامونی را غیرممکن          می سازد. به همین دلیل قرار گرفتن تخم ها در معرض این نوع رسوبات در دوره رشد آنها اختلال به وجود می آورد زیرا کاهش نرخ متابولیک با عث افزایش دوره تفریح شده و در نتیجه رویا رویی تخم ها بامواد  رسوبی ریز معلق طولانی تر می شود.

پیامد تاثیر مواد معلق بر گونه های مختلف ماهیان به ارجحیت مواد غذایی ،قابلیت سازگاری آنها به رژیم های مختلف غذایی و روش های تغذیه آنها بستگی دارد.

 

تاثیر تخریب لایه ازن و اشعه ماوراء بنفش بر آبزیان :

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آبزیان رودخانه های کشور
 • مقاله بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد
 • مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.