مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران
۱-۱  انواع نیروگاه های تولید برق   ۲
۱-۲ عرضه و تقاضای انرژی برق     ۶
۱-۳ تولید نیروگاه های ایران        ۱۱
فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی )
۲-۱ نیروگاه های بخاری             ۱۸
۲-۱-۱ مقدمه     ۱۸
۲-۱-۲ سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری                        ۲۰
۲-۱-۳ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن       ۲۴
۲-۲ نیروگاه گازی                     ۳۱
۲-۲-۱ مقدمه    ۳۱
۲-۲-۲ سیکل قدرت گازی       ۳۲
۲-۲-۳ تجهیزات نیروگاه گازی  ۳۶
۲-۳ نیروگاه سیکل ترکیبی       ۴۲
۲-۳-۱ مقدمه                       ۴۲
۲-۳-۲ نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب              ۴۶
فصل سوم : مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق
۳-۱ مقدمه    ۵۳
۳-۲ سیستمهای داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی                 ۵۴
۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلی            ۵۵
۳-۴  تغذیه مصرف داخلی نیروگاه           ۵۷
۳-۴-۱ تغذیه از شین اصلی نیروگاه         ۵۷
۳-۴-۲ تغذیه از پایانه ژنراتور     ۵۹
۳-۴-۳ تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها          ۶۴
۳-۵ تغذیه برق اضطراری         ۶۵
۳-۶ تغذیه شین DC              ۶۷
۳-۷ سیستم برق اضطراری     ۶۸
۳-۸ شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه             ۶۹
۳-۹ بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه      ۷۰
۳-۹-۱ انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها                ۷۰
۳-۹-۲ دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت       ۷۱
۳-۹-۳ بررسی انواع مصرف کننده های انرژی الکتریکی     ۷۳
۳-۱۰ انواع بارهای موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد    ۷۶
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهای قدرت
۴-۱ مقدمه                        ۸۶
۴-۲ دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور                   ۸۷
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت                ۸۸
۴-۴ تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت                ۹۰
۴-۵ مشخصات پلاک ترانسفورماتورها                          ۱۰۵
۴-۶ خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه                 ۱۱۲
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع کابل ها
۵-۱ کابل های نیروگاهی       ۱۱۹
۵-۱-۱ کابل های فشار ضعیف و متوسط                      ۱۱۹
۵-۱-۲ کابل های فشار قوی   ۱۲۰
۵-۲ سطح مقطع کابل ها       ۱۲۱
۵-۳ اصول و شرایطی که در تعیین سطح مقطع کابل ها بکار می روند         ۱۲۲
۵-۴ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV           ۱۲۵
۵-۵ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV             ۱۴۰
فصل ششم : پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد     ۱۴۶
۶-۱ مقدمه    ۱۴۷
۶-۲ مساله پخش بار ۱۴۸
۶-۳ برنامه کامپیوتری پخش بار ۱۵۰
۶-۴ اجرای برنامه پخش بار برای شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد  ۱۵۵
منابع ماخذ      ۱۶۷

منابع و مأخذ

۱ ـ کتاب تجهیزات نیروگاه  ج ۲   تالیف مسعود سلطانی

۲ ـ کتاب تولید الکتریسیته و بهره برداری  تالیف مسعود سلطانی

۳ ـ کتاب تولید برق در نیروگاه ها تالیف رحمت الله هوشمند

۴ ـ بررسی سیستم های قدرت تالیف گلاور و سارما

۵ ـ تئوری پخش بار ( مرکز تحقیقات نیرو )

۶ ـ آشنایی با نیروگاه های کشور ( توانیر )

۷ـ ترانسفورماتورهای سه فازه تالیف مسعود سلطانی

مقدمه ای بر تولید برق در ایران

۱-۱ انواع نیروگاههای تولید برق :

در میان پرکار برد ترین و مهمترین نیروگاههای متداول در جهان و ایران ، می توان از نیروگاههای حرارتی نام برد . این نوع نیروگاهها ، مبدل هایی هسنتد که انرژی نهفته در سوخت های جامد ، مایع ، گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می کند .

نیروگاههای حرارتی ، طیف وسیعی از نیروگاهها را در برمی گیرند که از آن جمله می توان به نیروگاههای بخاری ، گازی ، چرخه ترکیبی ، دیزلی و هسته ای اشاره نمود . نوع بسیار متداول نیروگاههای حرارتی ، نیروگاههای بخاری می باشد . در این نوع نیروگاه با مشتمعل شدن سوخت های فسیلی ، آب سیکل ، تبدیل به بخار می شود .سپس انرژی بخاری تولیدی ، سبب چرخش توربین و در نهایت ، تولید انرژی برق می گردد . تفاوت اساسی نیروگاههای گازی با بخاری در آن است که سیال سیکل توربین گازی ، هوای محیط می باشد . اما نیروگاههای سیکل ترکیبی , متشکل از واحدهای گازی و بخاری می باشند که در آنها به منظور افزایش بازده کل حرارتی و بازیافت بخشی از انرژی باقی مانده در گازهای خروجی از توربین های گازی ، این گازها را به یک دیگ بخار بازیاب هدایت می کنند . بخار حاصل از این طریق ، توربین بخاری را به گردش در می آورد . از مهمترین نیروگاههای حرارتی می توان به نیروگاههای هسته ای ( اورانیم غنی شده ، پلوتونیم و … ) بخار با انرژی نهفته بسیار زیادی تولید می شود . با استفاده از انرژی بخار تولید شده ، توربین بخاری به چرخش در می آید و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می شود .

در نیروگاههای برق آبی ، عامل و سیال واسطه ، جریان آب یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بند ها است . نیروگاههای جریان رودخانه ای و نیروگاههای برق آبی از این نوع نیرگاهها هستند . از انرژی موجود در جریان آب رودخانه ها  می توان در چرخاندن پرهای یک توربین آبی برای تولید انرژی مکانیکی ( و پس از آن تولید الکتریکی توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنین با ایجاد سدها و ذخیره سازی آب رودخانه در پشت این سدها می توان می توان از انرژی پتانسیل نهفته درآب پشت سد ( برای به چرخش در آوردن توربین ها ) نیز استفاده نمود .

در حال حاضر نیروگاههای حرارتی ، بیشترین سهم را در تولید و تامین انرژی برق مورد نیاز صنعت را بر عهده دارند . البته کشورهایی وجود دارند که سهم تولید انرژی نیروگاهای برق آبی آنها قابل توجه و یا حتی بیشتر از تولید نیروگاههای حرارتی است که در این میان  ، می توان از کشورهای نروژ ، پرتغال ، سوئیس ، اتریش ، آلبانی ، کانادا ، برزیل و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی نام برد

علاوه به نیروگاههای بخاری ، هسته ای ،گازی ، سیکل ترکیبی . آبی که کاربرد بیشتری دارند ، می توان  انواع زیر را نام برد :

۱-  نیروگاههای دیزلی :

در این نوع نیروگاهها، نیروی محرکه ژنراتور یک موتور درو نسوز دیزلی است . امروزه از نیروگاه دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه ، کمتر استفاده می شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتمالا برای حداکثر شبکه استفاده می گردد در حالیکه در مناطقی از ایران که به شبکه سراسری وصل نیستند ، از نیروگاههای دیزلی هم که قدرت تولیدی آنها معمولا تا ۵۰۰۰ کیلو وات می باشد ، استفاده می شود.

۲-  نیروگاه تلمبه ذخیره ای :

در بعضی از مناطق که شرایط جغرافیایی مناسبی وجود داشته باشد ، از مبادله آب بین دو منبع در سطوح مختلف ، می توان انرژی مورد نیاز را برای چرخاندن توربین ها ایجاد نمود . در این نوع نیروگاهها ، آب از منبع در سطح پائین ( که می تواند یک دریاچه باشد ) توسط پمپ هایی در ساعاتی از روز که مصرف انرژی الکتریکی پائین است به منبع بالایی فرستاده می شود . سپس در مواقعی که به انرژی الکتریکی نیاز است ، از منبع بالایی آب را توسط لوله هایی به روی پره های یک توربین آبی هدایت می کنند و بدین ترتیب انرژی الکتریکی تولید می شود .

۳-  نیروگاه خورشیدی :

یکی از آرزوهای بزرگ بشر ، کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع لایزال برای مصارف بزرگ بوده است . اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدین متمرکز نبودن ، تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار انرژی ، و پائین بودن شدت تشعشع می باشد . به خاطر دانسیته پائین انرژی ، سطح لازم برای کسب انرژی قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا برای انرژی خورشیدی ، یک منبع ذخیره انرژی کسب شده مورد نیاز است . همچنین به دلیل متمرکز نبودن انرژی خورشیدی ، احتیاج به تجهیزاتی برای متمرکز ساختن آن می باشد .

انرژی خورشیدی را می توان در موارد زیر مورد استفاده قرار داد . تامین انرژی هایی کم مثل گرمایش و سرمایش ساختمان ، پختن غذا ، گرم کردن آب ، استرلیزه کردن وسایل بهداشتی خشک کردن محصولات کشاورزی ، شیرین کردن آب ، تولید سوخت های شیمیایی ، احتراق مواد آلی ، تولید گاز هیدروژن ، تولید الکتریسیته به روش فتوولیتک ( باطری خورشیدی ) ، تولید بخار آب برای به چرخش در آوردن یک توربین بخار و تولید الکتریسیته و موارد دیگر .

۴-  نیروگاه بادی :

بادهای محلی و موسمی ، حامل مقدار زیادی انرژی می باشند که مقدار آن بستگی به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با یک جسم ، بیشتر باشد. انرژی بیشتری را میتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراین ، کسب انرژی قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نیز وابسته است . استفاده از انرژی باد برای مصارف محدود و محلی مناسب است ، ولی به دلایل محدود بودن مقدار این انرژی ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبی بودن آن و نیز محلی بودن ، نمی توان از انرژی باد به عنوان یک منبع تولید عمده انرژی برای آینده یاد نمود . امروزه در مناطقی که یک متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربین های بادی ، انرژی الکتریکی تولید می شود . همچنین با تولید باد مصنوعی از طریق تابش خورشیدی بر روی سطح گسترده سیاه رنگ و متمرکز کردن باد ایجاد شده بر روی پره های توربین بادی نیز انرژی الکتریکی قابل ملاحظه ای تولید می شود .

 ۵-نیروگاههای زمین گرمایی :

یکی از منابع انرژی که به مقدار زیادی در دسترس می باشد ، انرژی زمین گرمایی ( ژئوتر مال – انرژی گرمایی داخل زمین ) است که به دو روش قابل بهره برداری می باشد .

الف) استفاده از بخار آب به صورت داغ و خشک که به طور طبیعی در زیر پوسته زمین وجود دارد .

ب) ایجاد مصنوعی بخار ، به وسیله عبور آب از روی سنگ های داغ زیر زمینی که دارای درجه حرارت زیاد و نزدیک به نقطه ذوب هستند ( این موضوع با توجه به این نکته است که در بعضی از نقاط زیر پوسته زمین در عمق ۵ تا ۶ کیلومتری می توان به درجه حرارت های تا ۳۰۰۰ درجه هم رسید . )

هم اکنون نیرگاههای متعددی از این انرژی در هردو روش الف و ب مورد استفاده قرار می گیرند .

۶ – نیرگاههای آبی با امواج دریا :

امواج دریا به دلیل بالا و پائین رفتن مداوم و تحرک زیاد و ایجاد اختلاف ارتفاع های که گاه به چندین متر هم می رسد ، حاوی مقدار زیادی هستند . البته این انرژی به صورت پراکنده در سرتاسر سطح آب به وجود می آید . بنابراین به وسیله تجهیزات بخصوص ( که سطح بزرگی از آب را مایع می پوشانند ) می توان مقداری از این انرژی را کسب نمود و در تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار داد. البته استفاده از این انرژی هنوز در مراحل تحقیقاتی و آزمایشی خود می باشد .

۷ – نیروگاه آبی جذر مدی :

در دریاها به خاطر چرخش ماه به دور زمین ، روزانه دوبار جذر و دوبار مد به وجود می آید . اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر مد در هر نقطه بستگی به وضع قرار گرفتن ماه ، زمین و خورشید دارد و بزرگترین اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر و مد ، معمولا در اوایل پائیز به وجود می آید برای آنکه بتوان از انرژی جذر مد استفاده نمود ، باید یک خلیج ( یا یک دریاچه مصنوعی ) را توسط سدی از دریا جدا نمود و در هنگام جذر مد از جریان آبی که متناوباً بین این دو منبع ایجاد می شود ، برای چرخاندن پره های یک توربین ( و نهایتاً تولید نیروی الکتریسته ) استفاده کرد . با توجه به محدودیتهای جغرافیایی در رابطه با استفاده از نیروی جذر و مد از این روش نمی توان به عنوان یک منبع عمده تولید انرژی در همه جا استفاده نمود .

۸ – چند نوع نیروگاه دیگر :

البته در کشورهای ما ، بعضی از این نیروگاهها متداول هستند که شامل نیروگاههای بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی ، دیزلی ، آبی و بادی می باشند .

در این فصل بر آنیم تا به منظور آشنایی هرچه بیشتر با سیستم های تولید انرژی در ایران نگاه سریعی به وضعیت تولید انرژی توسط نیرگاهها و عرضه آن به مصرف کنندگان داشته باشیم .

۱-۳ ) تولید نیروگاههای ایران

۱-۳-۱ قدرت نصب شده

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه احداث نیروگاه زباله سوز
 • مقاله نیروگاه خورشیدی
 • مقاله تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز
 • مقاله طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز
 • گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق میناب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.