مقاله مدیریت مشارکت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت مشارکت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت مشارکت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تعریف مدیریت مشارکت: ۲

چند تعریف دیگر از مدیریت مشارکت: ۴

فرضیه‌ها: ۶

اهداف مدیریت مشارکتی: ۷

ضرورت مدیریت مشارکتی: ۱۰

تاریخچه مدیریت مشارکتی: ۱۵

قدرت و نفوذ مدیران در سیستم مشارکتی: ۱۷

اتخاذ تصمیمات با روش ژاپنی: ۱۹

ریشه‌های مشارکت: ۲۰

روش بکار‌گیری مدیریت مشارکتی: ۲۲

راهکارهای پیشنهادی: ۲۴

مزایای مشارکت در صنعت و بازرگانی: ۲۴

دیوان سالاری در ارتباطات: ۲۵

سرمایه انسانی مؤثر در مدیریت مشارکت: ۲۶

سازمان ‌های منطبق با قرن ۲۱: ۲۷

شخصیت ها و عملکرد مدیران: ۲۹

شناسایی موانع بر سر اجرای امور: ۳۰

تحلیل دیگر بر مدیریت مشارکت: ۳۱

تحلیل سیستمی از وضع موجود سازمانهای ایران: ۳۳

سرمایه‌های انسانی: ۳۶

موانع اجرای نظام پیشنهادها : ۴۲

۱- موانع مدیران میانی و سرپرستان : ۴۲

۲- موانع کارکنان : ۴۵

روش اجرای نظام پیشنهادها در یک سازمان : ۵۱

۱-   مطالعة امکان پذیری : ۵۱

۲-توجیه و آشنا نمودن مدیریان، کارشناسان و کارکنان با ابعاد و مزایای اجرای پیشنهادها : ۵۱

۳ـ‌ تدوین و تصویب آیین نامة مناسب و با کمک مشاور، مدیران ارشد و کارشناسان سازمان و اجرای آن : ۵۲

۴- اختصاص محلّی مستقل برای دیبر خانة نظام پیشنهادها : ۵۲

۵- انتخاب و آموزش دبیر اجرایی نظام پیشنهادها : ۵۳

۶- تبلیغات : ۵۳

۷- ارزیابی و انجام اصلاحات : ۵۳

استقرار نظام مدیریّت مشارکت در سازمانها ۵۵

وظایف: ۵۷

کمیتة نظام مدیریت مشارکتی : ۵۸

وظایف : ۵۸

تهیّه دستورالعمل و آئین نامه اجرایی نظام مشارکت : ۵۹

نهادینه کردن نظام مشارکت : ۶۰

الف) اعتقاد کارکنان به سازمان و تعلّق سازمانی : ۶۰

ب) بهرانی نبودن زمان اجراء : ۶۰

ج) برگزاری همایش های توجیهی برای مدیران و کارکنان : ۶۱

د) انجام تبلیغات مناسب در این رابطه : ۶۱

مقررّات نظام پیشنهادات : ۶۱

۱-   ارائة پیشنهادها : ۶۱

۲- ارزیابی اولیة پیشنهادها : ۶۲

۳- عواملی که برای یک پیشنهاد امتیاز آور است : ۶۳

۴- پاداش ناشی از تصویب طرحهای پیشنهادی : ۶۳

۵- جایزة ویژة نظام مدیریّت مشارکتی : ۶۴

۶- انجام کارشناسی دقیق و مناسب پیشنهادها : ۶۴

۷- بررسی به موقع پیشنهادها توسط کمیته های بررسی کننده : ۶۵

۸- اجرای به موقع پیشنهادهای تصویب شده : ۶۵

۹- پرداخت بموقع و عادلانة پاداشهای پیشنهادکارشناسان و همکاران اجرایی پیشنهاد : ۶۵

انواع نظام پیشنهادگیری : ۶۶

موانع نظام مدیریّت مشارکتی : ۶۶

-تیجه گیری : ۶۷

فرضیات: ۶۹

تعریف فرضیه: ۶۹

فرضیات تحقیق: ۷۰

اثر قالب فرهنگی و اجتماعی جامعه در گسترش نظام مشارکت ایران: ۷۰

رابطه نظام پرداخت دستمزد و پاداش در استقرار صحیح مدیریت مشارکت در ایران: ۷۰

رابطه بین تمایل مدیران کهنه کار و باسابقه در اجرای عالی مدیریت مشارکتی در سازمانها: ۷۱

رابطه بین نظام مردم سالاری در جهت بالا بردن کارائی نظام مشارکت: ۷۱

رابطه بین تبلیغات رسانه‌ای در گسترش فرهنگ مدیریت مشارکت: ۷۲

رابطه بین پیامدهای مدیریت پیشنهادات در کارکنان جهت سیر اهداف سازمان: ۷۲

جامعه آماری و نمونه گیری: ۷۳

جامعه آماری تحقیق: ۷۳

تعریف نمونه‌گیری: ۷۳

انواع نمونه گیری: ۷۴

نمونه گیری این تحقیق: ۷۵

روش تحقیق: ۷۵

تجزیه و تحلیل آماری.. ۸۵

نتیجه گیری: ۹۵

تعریف مدیریت مشارکت:

مشارکت در مدیریت عبارت است از ایفای نقش از طریق اظهار نظر، ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه فعالیتهای سازمان، انتخاب نوع کار، بهبود و توسعه کار و توزیع دستاورد‌های حاصله، مناسبترین افرادی که قادرند مشکلات و مسایل کاری را حل کنند، افرادی هستند کخ کار را انجام می‌دهند، بنابراین باید راههایی را بوجود آورد که افراد بتوانند با ارائه نقطه نظر‌های خود با بهبود روال کار در بخشی که فعالیت می‌کنند بپردازند.

اشاره مدیریت را توانایی استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب تعریف کرده‌اند، اما آیا هر نوع مدیریتی قادر به استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب می‌باشد؟

کدام یک از نظامهای مدیریتی، ریاستی، مشارکتی و …. می‌توانند اهداف مدیریت را که از جمله افزایش تولید و بهرهوری است تامین کنند؟

امروزه که تولید و عرضه هر چه بیشتر و بهتر محصولات و خدمات، نقش سلاحهای استراتژیک را در حیات سیاسی- اجتماعی ملتها ایفا می‌کند، توجه به دولت و افزایش بهره وری کل و نیز استفاده بهینه از منابع موجود در جامعه از ضروریات حیاتی دنیای امروز است. در این میان مدیریت مشارکتی به عنوان ابزاری مناسب جهت بالا بردن بهره بروی و پیشبرد سازمان‌ها به سوی اهدافشان می‌باشد.

مشارکت و مشورت، نظر جدی و رایزنی در فرهنگ غنی اسلامی و تاریخ کهن ایرانی جایگاهی بس بالا و رفیع دارد و به مدد به کارگیری این شیوه در مدیریت و تصمیم گیری است که می‌توان به طریق صواب در انجام امور دست یافت و از میان راه‌های مختلف راه اصلح را برگزید. با یاری جستن از مشارکت و مشورت مخاطرات تصمیم گیری کاهش می‌یابد، ضمانت اجرای تصمیمات متخذه بیشتر می‌شود، دامنه بصیریت و آگاهی مشورت کننده گسترده‌تر و روحیه کار تقویت می‌شود.

مدیریت کیفیت فراگیر نگرشی است که بر مبنای ان مدیریت سازمان با مشارکت کارکنان، مشتری و به عبارت دیگر کلیه عناصر دخیل در تولید تا مصرف کالا در جهت بهبود کیفیت تولید که به جلب مشتری منجر می‌شود تلاش می‌کند.

اندیشه دوم به این نکته اشاره دارد که مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست می‌یابند. به این مفهوم که آنان برای از میان برداشتن دشواری ‌ها و گشودن مرزهای بسته به راه‌‌های تازه‌ای دسترسی پیدا می‌کنند در این نوع برداشت فلسفی از مشارکت می‌توان آن را به آسانی، دگرگون شدن و تبدیل ارتباطات یکسو به ارتباطات چند سویه نامید. که در آن مردم به یکدیگر افزایش می‌یابد و توان آنان برای مردم سالاری افزون می‌شود. در چنین تعریفی است که انسان راه رشد و بالندگی را در پیش می‌گیرد و در جایگاه فاعل جهان خویش پدیدار می‌گردد و به انسانی خود فرمان تبدیل می‌شود. او دیگر سربار دیگران نیست بلکه یار دیگران در کوشش‌ها و تلاشهای آنان است.

لذا با این تعاریف می‌توان مفهوم فراگردی بودن مشارکت را به صورت“فراگرد نیرومند سازی“ عنوان نمود. در این مفهوم مشارکت بر سه ارزش بنیادی تاکید دارد:

سهیم کردن کارکنان در قدرت و اختیار (تفویض اختیارات )
راه دادن کارکنان به نظارت بر آینده کاری و فرآیند تولیدی و بازرگانی
باز گشودن فرصتهای پیشرفت به روی رده‌های پایین تر

با این اندیشه در یک سازمان مشارکت می‌کوشد تا:

شنیدن نظرات و آراء دیگر کارکنان را آسان سازد.
احساس مالکیت را در کارکنان ایجاد نماید.
حاشیه نشینی را از میان بردارد.
کارکنان ناتوان را نیرومند سازد.
فرهنگ سکوت را از میان بردارد.

چند تعریف دیگر از مدیریت مشارکت:

 نظام مدیریت مشارکت در برگیرنده محیطی مناسب و ایجاد فرصت مشارکت فکری و احساس کارکنان در امور شرکت می‌باشد که داوطلبانه می‌پذیرد. بطوریکه  خود کارکنان نیز از ثمرات مادی و معنوی این مشارکت برخوردار خواهند شد.

 نظام مدیریت مشارکت در برگیرنده محیطی مناسب و ایجاد فرصت مشارکت فکری و احساس کارکنان در امور شرکت می‌باشد مه دادطلبانه می‌پذیرد. به طوریکه خود کارکنان نیز از ثمرات مادی و معنوی این مشارکت برخوردار خواهند شد.

مدیریت مشارکتی شامل یک تغییر از سبک کنترل گرا به مشارکت گرا است.

 مشارکت فرآیندی از مداخله دواطلبانه همگان در همه امور که که با آنها مربوط می‌شود و تمایل و توانایی اظهار نظر، انتخاب دقیق و انتقاد در قبال امور را دارا می‌‌باشد.

 مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردشی کار و عملیاتی که کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم گیری‌های مربوط به آن سازمان دخالت داده و شریک می‌سازد.

 نظام مدیرت مشارکتی، نظام همکاری فکری و علمی کلیه اعضاء سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام کلیه افراد سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش‌های حل مسایل و ارتقا بهره‌وری سازمان فعالانه اندیشه کرده و حاصل آن را در قالب طرح‌ها و پیشنهاد‌ها به سازمان ارائه می‌کنند.

فرضیه‌ها:

۱٫         رابطه بین قالب فرهنگی و اجتماعی جامع در گسترش نظام مشارکت ایران
۲٫         رابطه بین نظام پرداخت دستمزد و پاداش در اسقرار صحیح مدیریت مشارکتی در ایران
۳٫         رابطه بین تمایل مدیران کهنه کار در اجرای عالی مدیریت مشارکتی در سازمانها.
۴٫         رابطه بین نظام مردم سالاری در جهت بالا بردن کارائی نظام مشارکت.
۵٫         رابطه بین تبلیغات رسانه‌ای در گسترش فرهنگ مدیریت مشارکت
۶٫         رابطه بین تاثیرات پیامدهای مدیریت پیشنهادات در کارکنان جهت سیر اهداف سازمان.

اهداف مدیریت مشارکتی:

سرمایه‌های اصلی هر مجموعه نیروهای انسانی ان سازمان است و هر محصول یا خدمتی که توسط هر سازمان تولیدی با خدماتی ارائه می‌گردد به عنوان هویت آن سازمان و مظهر عملکرد یکایک اعضاءآن است. رویکرد مدیریت مشارکتی اهدافی چون انگیزش بیشتر، رضا یتمندی، کیفیت بهتر تصمیم گیری و کاهش مقاومت در مقابل تغییر می‌باشد و در زیر بعضی از اهداف کلی که در فرآیند توسعه انسانی که از اثرات مدیریت مشارکتی است اشاره کلی می‌شود:

       ۱٫         افزایش سطح خلاقیت و نوآوری:

این نظام به لحاظ ویژگی های و نتایج بستر مناسبی را برای شکوفائی استعدادها و پرورش تواناییهای بالقوه خلاقیت و نوآوری سازمان فراهم می‌کند.

       ۲٫         افزایش سطح رضایت شغلی:

افراد چونکه از لحاظ درون و نیز از جنبه‌های مادی و معنوی مورد تشویق قرار می‌گیرند بنابراین در مجموع سطح رضایتمندی شغلی آنان افزایش می‌یابد.

       ۳٫         ایجاد روحیه گروهی کارکردن:

مشارکت در تصمیمات به پرسنل می‌اموزد که باید به نظر دیگران احترام بگذرد.

       ۴٫         خود باوری:

مشارکت خود باوری و اعتماد به نفش را تقویت می‌کند

       ۵٫         افزایش سطح انگیزش شغلی:

هنگامی که کارکنان در تعیین و تصویب دستورالعمل ها و برنامه‌های کاری مشارکت داشته و در تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده فعال را دارند در نتیجه باعث افزایش سطح انگیزش شغلی در کارکنان می‌ِود.

       ۶٫         توسعه مهارت ها و افزایش سطح و اطلاعات:

حل مشکلات توسعه مهارت ها کمک می‌کند و باعث انگیزش و سوق دهی افراد به سمت یادگیری بیشتر و ارتقاء‌سطح دانش شغلی می‌گردد.

       ۷٫         کاهش نظارت مدیران سطوح بالاتر:

با گسترش روحیه خود مدیران و بسط مهارتها نیاز به نظارت سطوح بالایی سازمان کاهش می‌یابد.

       ۸٫         کاهش نقشها: رضایت پرسلنی و توسعه فرهنگ ارتباطات در سطوح مختلف تنش‌های فردی را تخفیف می‌دهد.
۹٫         کمک به ارتقاء سطح بهره وری :

مشارکت باعث بهبود کیفیت، ضررها، دوباره کاریها می‌ِود و سایر ضررهای کیفیتی را کاهش می‌دهد در نتیجه با افزایش کمی و کیفی خروجیها ارتقاء‌سطح بهره وری را ممکن می‌سازد.

    ۱۰٫      کمک به بهبود کیفیت کالاها و خدمات:

وقتی کارکنان خود در تصمیم گیری شرکت داشته باشد همراه با انگیزه بیشتر برای نیل به نتایج مطلوب به طرف مدیریتی کشیده می‌شوند بنابراین بستر فرهنگ مدیریت کیفیت هموار گشته و کیفیت کالاها و خدمات بهبود می‌‌یابد.

بنابراین با توجه به اهدافی که مدیریت مشارکتی آنرا دنبال می‌کند می‌نوان از نتایج و عملکرد‌هایی که حاصل از استقرار مدیریت مشارکتی می‌باشد استفاده برد زیرا هر سازمانی که با قدرت مسیر پیشرفت را طی کند در کل کشور با آهنگ نقدی میسر عقب افتاده را خواهد گذرارند.

از دیگر پیادها و اهداف مدیریت مشارکتی را می‌توان پرورش و ارتقاء سطح بهره‌وری کارکنان را طی مراحل زیر عنوان کرد:

بالا بردن سطح تعهد کارکنان
استمرار در بالا بردن کیفیت کارها
بالابردن انگیزش کارکنان
مشارکت به عنوان عامل بروز شکوفایی افکار و ایده‌های تازه و به عنوان عامل تقلیل خطاهای احتمالی است.
همچنین باعث افزایش کارائی سازمان، رضایت از شغل، کاهش ضایعات و هزینه کاهش تعارض و برخورد، تقلیل غیبت و نهایتا موجب افزایش همکاری کارکنان می‌شود.
مشارکت احساس مالکیت را فراهم می‌آورد یعنی انسان احساس می‌کند که سهمی در سازمان دارد زیرا هر گاه انسان در پدید آوردن چیزی مشارکت کند از آن پشتیبانی خواهد کرد.
مشارکت، فرهنگ سکوت را در هم می‌شکند، مشارکت وسیله نیرومندی است که انسان را به سخن گفتن و سخن شنیدن وا می‌دارد.
مشارکت، روابط اجتماعی و صنعتی را در کارخانجات و سازمان ها و جامعه اصلاح کرده و موجب رشد سریع و باور نکردنی اقتصادی و صنعتی جوامع می‌شود.
رابطه کار از اختلاف بین کارفرما و کارمند به همزیستی مبدل می شود.
به علت چند منظوره شدن کارکنان، گردش شغلی تسهیل می‌شود.
نظر کارکنان در خصوص صلاحیت علمی و اخلاقی مافوق خود تغییر می‌کند.
فرایند تصمیم گیری سرعت و کیفیت بیشتری می‌یابد.
فرهنگ بهره‌وری افزایش می‌یابد.
منافع عموم بر منافع فردی رجحان می‌یابد.
فضای مساعد و هدفدار جهت گفت و شنود سازمانی ایجاد می‌‌شود.
ار تباطات سازمانی تسهیل می‌‌شود.
تعارضات و شکایات دردآفرین که موجب رکود و توقف کارها ست، کاهش می‌یابد.
کارکنان برای نشان دادن لیاقت و شایستگی خود فرصت بیشتری می‌یابند.

ضرورت مدیریت مشارکتی:

بدون شک مدیریت مشارکتی در دنیای امروز یکی از مناسبترین روش‌های افزایش بهره‌وری در سازمان‌های مختلف می‌باشد از نظام پیشنهادها باید به عنوان زمینه شکل گیری کشف استعداد موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی داشت که هر یک از ابعاد مذکور به نحوی جاذبه‌های سازمان و بالندگی فکری-مهارتی و اجتماعی را تعیین نومده است، نظام پیشنهادها عملا از تمرکز شدید سیستم مدیریت کاسته و بی توجهی مافوق ‌ها به استعداد‌ها و نظرات کارکنان را هر دو می‌داند و سرآغاز بروز ابتکارات و خلاقیتهای منابع انسانی است.یکی از نظامهای مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی ودر نتیجه در فرآیند توسعه کلی دارد نظام مدیریت مشارکتی است. این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ علمی آزمون های خود را گذرانیده است و هم اکنون در کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهای در حال توسعه کاملا مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است. این سبک صاحبان اندیشه های سازنده را بدون در نظر گرفتن شغل و مقام آنها بطویکه پذیرا می‌باشد و علاوه بر این که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نمی‌کند زمینه‌های لازم برای تشویق مادی و معنوی پرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشه‌های سازنده فراهم می‌نماید تا از خلاقیت پویایی تفکر انسان‌ها برای رشد و توسعه مطلوب به عمل آید.

برای مدیریت در بازرگانی و تجارت راه‌های فراوانی وجود دارد یعنی فضای نامحدودی برای بهبود کارها در اختیار ماست و می‌توان گفت هر کاری که ما انجام می‌دهیم تقریبا همواره اندکی بهتر از آن نیز فضا جهت اقدام وجود دارد. پیشرفت ها با آهنگ تند پدید می‌آیند. هنگامی که فراورده‌های جدیدی اختراع می‌شود، فراورده‌های دریروز دیگر کهنه شده‌اند ما همواره در را به روی دگرگونی ها باز نگه داریم و آماده آزمایش راهکارهای جدید باشیم و همیشه برای دریافت اندیشه‌های نو در بازرگانی و مدیریت ان هوشیار باشیم بنابراین دنیای کنونی اقتضا می‌کند که همیشه از فرآیند جدیدی برای پیشرفت استفاده شود و امروزه چیزی جزء مدیریت مشارکتی نمی‌تواند عامل بروز استعداد‌ها و شکوفایی اذهان شود. پس این سبک مدیریت برای رشد و توسعه ضرورت دارد.

در هر زمان که روش‌های جدید در حال شکل گیری در امور شرکت است چشم بر هم زدن هم اتلاف وقت است. از هر لحاظ بایدکمال استفاده برده شود. این نوع نگرش رشد را برمی‌‌انگیزد و شک دودلی و تردید در آن راهی ندارد. امکانات رشد و بهبود کارها پایان ناپذیر است و به همین دلیل توانایی کامیابی در کارها به میزان برانگیخته شدن ما در امر مدیریت مشارکتی بستگی دارد.

و نکته دیگر اینکه ضرورت مدیریت مشارکت را در کشور ما را صریحا آشکار می‌سازد این است که در کشور ما هیچ یک از کارکنان شرکت ها و سازمان‌ها از مبلغ واقعی سود یا زیان خود مطلع نیستند و شاید فقط به صورت محدود و زمان صلاحدید مدیران اطلاعاتی کسب کنند و یا اینکه به شایعات بسنده کرده و حتی به شایعات مضر در این خصوص دامن بزنند.

در حالیکه اطلاع کارکنان از مبالغ سود یا زیان در بسیاری از مواقع می‌تواند انگیزه‌های قوی در کارکنان ایجاد کند و اگر شیوه اطلاع رسانی صحیح باشد منجر به پیشرفت و ترقی شرکت می‌تواند باعث ایجاد حس مشارکت در آنان شده و کارکنان حتی از تدابیر مدیریت برای پیشرفت و ترقی شرکت می‌تواند باعث ایجاد حس مشارکت در انان شده، تصویری از آینده پر از سود، برای همه کارکنان لذت بخش خواهد بود و انان نیز خود را در رویاهای مدیران برای آینده شرکت شریک خواهند دید. گریز دیگی بر ضرورتهای نظام مشارکتی این است که یک عامل مهم پرورش مغزها ست که به علت:

ارائه پیشنهاد

  کارشناسی پیشنهاد

و اجرای پیشنهادها

به صورت خود جوش در سازمان صورت می‌گیرد.

لستر تارو می‌گوید: ((در آینده مزیب رقابتی پایدار بیشتر بر تکنولوژیهای نوین فرآیند تولید متکی خواهد بود تا بر تکنولوژی تولید محصولات منابع نوین آینده مانند:

       ۱٫         بیولوژیکی
۲٫         میکروالکترونیک
۳٫         صنایع مبتنی بر دانش مواد
۴٫         ارتباطات راه دور
۵٫         هوانوردی غیر نظامی
۶٫         ربات‌ها با ابرزارهای ماشینی
۷٫         کامپیوتر با نرم افزار

بر قدرت مغزی انسان تکیه خواهند داشت و همچنین رویکرد مدیریت نوین به اهمیت منابع انسانی در روابط عاطفی و انسانی تر در مدیریت از جمله ضرورت‌های مدیریت مشارکت به شمار می‌رود.

تاریخچه مدیریت مشارکتی:

 

100,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.