مقاله مدگرایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مدگرایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مدگرایی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـمقدمه ۲
۲ ـ بیان مسئله تحقیق ۴ ۳- ضرورت واهمیت تحقیق ۶
۴ ـ اهداف پژوهش ۷
۵ ـ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق ۸
فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش.
۱ـ پیشینه تحقیق ۱۰
۲ ـ تعریف مد ۱۲
۳ ـتعریف فرهنگ ۱۳
۴ ـ هویت فرهنگی ۱۳
۵ ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی. ۱۵
۶ ـ فرهنگ پذیری ۱۶
۷ ـ تهاجم فرهنگی ۱۷
۸ ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی ۱۹
۹ ـ سن ۲۲
۱۰ ـ پوشاک ۲۳
۱۱ ـ وسایل ارتباط جمعی ۲۴
۱۲ ـ کامپیوتر واینترنت ۲۶
۱۳ ـ موسیقی ۲۷
۱۴ ـ حکومت ۲۸
۱۵ ـ محل سکونت ۳۰
۱۶ ـ نظریه های مد ۳۱
۱ـ۱۶ آبراهام مازلو ۳۱
۲ـ۱۶ گئورگ زیمل ۳۱
۳ـ۱۶ هربرت اسپنسر ۳۲
۴ ـ۱۶ هومنز ۳۲
۵ ـ۱۶ کارل مارکس ۳۲
۱۷ ـ چهارچوب نظری (کارکردگرایی) ۳۴
۱۸ ـ فرضیه های تحقیق ۳۶
۱۹ ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق ۳۷
۱ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای وابسته ۳۷
۲ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای مستقل ۳۸
۳ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای وابسته ۴۰
۴ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای مستقل ۴۲
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۱ ـ جامعه اماری ۴۴
۲ ـ حجم نمونه ۴۴
۳ ـ روش تحقیق. ۴۴
۴ ـ ابزار جمع اوری داده ها ۴۶
۱ـ۴ پرسشنامه ۴۶
۲ ـ۴ مصاحبه ۴۶
۳ ـ۴ اسناد ومدارک ۴۷
فصل پنجم :نتایج تحقیق
۱ ـ بیان پیشنهادات و راهکارهای راهبردی تحقیق ۷۹
۲ ـ بیان محدودیت های تحقیق ۸۰
منابع ۸۱
ضمائم و پیوست ها ۸۲

توجه:  فصل چهارم این مقاله موجود نمی باشد حتما به این نکته توجه بفرمایید.

منابع :

۱ـ اکبری،ابوالقاسم ،مشکلات جوانی ونوجوانی،نشر ساوالان،تهران ،چاپ اول،۱۳۸۱
۲ـ رنجبر،محمود،ستوده،هدایت الله،مردم شناسی با تکیه برفرهنگ مردم ایران،نشردانش افرین، تهران،۱۳۸۰
۳ـ روح الامینی،محمود،زمینه فرهنگ شناسی،انتشارات عطار،چاپ هفتم ،تهران،۱۳۸۲
۴ـ گیدنز،انتونی،جامعه شناسی،مترجم منوچهرصبوری،نشرنی،چاپ نهم،تهران،۱۳۸۲
۵ـ توسلی،غلامعلی،نظریه های جامعه شناسی،نشرسمت ،چاپ ،تهران،۱۳۸۳
۶ـ محسنی،منوچهر،مقدمات جامعه شناسی،چاپ خانه دیبا،چاپ هفتم،تهران،۱۳۷۰
۷ـ شایان مهر،علیرضا،دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی،انتشارات کیهان،۱۳۷۷
۸ـشرفی،محمد رضا،جوان وبحران هویت،انتشارات سروش،چاپ دهم،۱۳۸۰
۹ـ حکم مقام معظم رهبری به ریاست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،به نقل ازکتاب تهاجم فرهنگی،همان ماخذ صفحه ۷۶،تهران، ۱۳۶۸
۱۰ـفصل نامه موسیقی،سال اول،شماره ۱،صفحه ۷۸
۱۱ـسازمان ملی جوانان ،۱۳۸۱

مقدمه                                                                                                                                                                                                         

مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلکه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فکری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان کمک های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می کند.درواقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس ازپیشرفت های اجتماعی و به کاربردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و کاستی ها ازدچارشدن زندگی به یکنواختی خسته کننده پیش گیری  کرده وروزبه روز به استحکام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی کمک می کند.اما باید مراقب بود که این فرایند ازحا لت طبیعی خارج نشود زیراهمه ی استعدادهای فطری اگرازحالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا کرده واثارسویی به بارمی اورد.اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند و بسته به محیط هایی که دران قرارمی گیرند دربرخی قلمروها همچون لباس وارایش بیشتراز دیگران درمعرض جریان مد گرایی قرارمی گیرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتررا بیشترمی طلبد چون وقت ازادتری دارند و می توانند پا به پای مد حرکت کنند.درک عمومی ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشیدن محدود می شود،اما واقعیت این است که مد می تواند شامل موارد گوناگونی اززندگی  روزمره باشد.موضوعاتی از قبیل: نحوه انتخاب موسیقی،ارایش،چیدن دکوراسیون منزل، اتومبیل و حتی حرفه و کار.البته نباید به مقابله با مد بپردازیم  بلکه بهتراست به پرورش و تقویت وجوه مثبت ان دقت کنیم تا درسایه این اتفاق جنبه های منفی ان کم رنگ ترشود وجای خود را به جنبه های مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه این تحقیق  تحلیل پدیده اجتماعی مد است که سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول کرده است و بیشترسعی کردم به میزان تا ثیرپذیری ازفرهنگ بیگانه درزمینه ی مد لباس،ارایش وموسیقی دربین دانشجویان بپردازم. 

  

بیان کلی مسئله تحقیق

پدیده مد ازموضوعاتی است که همواره می تواند اقشارمختلف جامعه را به شکل های گوناگون مورد تاثیرخود قرار دهد.درواقع حکومت اسلامی درارائه الگوهای فرهنگی درسال های بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرایش نسل جوان کشور روزبه روزبه مدهای جدید لباس،مدل ورفتارهای تقلیدی گروه های موزیک رپ،تکنو،پاپ،راک و …هنرمندان و ورزشکاران خارجی به خصوص از نوع غربی و امریکایی افزایش بیش از حد یافته است.چنین گرایشاتی در گذشته بیشتر در جوانان مقیم بالای شهر(ثروتمند به لحاظ مالی)دیده می شد ولی امروز بین جوانان و نوجوانان بالا و پایین شهر درعرصه یک سری تمایلات وخواست های اجتماعی وازادی های مدنی برای یک زندگی بهتر،راحت تروازاد تر توافقی وجود دارد و ان ها درسال های اخیر با ارتباط و تبادل امکانات،روابط گسترده با یکدیگربرقرار کرده اند.نسل سوم کشورمان با وسایلی چون ماهواره ،اینترنت ،نوارویدئو،نوار کاست ،پوسترها،لباس و شلوارهای لی با مارک های مختلف به شدت تحت تاثیر تغیرات وشرایط جهانی شدن قرارگرفته اند و به اشکال گوناگون از خود عکس العمل  نشان میدهند و چنان که می بینیم مد در زندگی انها نقش مهمی بازی میکند مراجعه به کانال های موسیقی چون                       و…از طریق انتن های ماهواره ای به شدت در نسل جوان کشور رایج  است.بسیار دیده شده که یک جوان کارگر با درامد روزانه ای ۴-۳ هزار تومانی ،برای خود پیراهن یا شلواری با مارک خارجی را با قیمت ۲۵ هزار تومان می خرد تا بلکه بدین طریق خود را با شرایط دیگر جوانان وفق دهد ودرواقع یک هفته حقوقش را بابت ان پیراهن یا شلوار پرداخت کرده است .در اینجا لازم به تذکر است که هدایت و ارشاد نسل

جوان این کشوربه برنامه ریزی های اصولی علمی و تلاش بی وقفه نیاز داشته وهرگونه سهل انگاری در این زمینه نه تنها گناهی نا بخشودنی است بلکه زیانهای جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.امروز که نسل بیداری مسلمین وارد مرحله ای تازه شده و تلاش های کسانی چون سید جمال الدین ،اقبال ،محمدعبده ،سید قطب ،علامه نائینی،ایت الله طالقانی ومطهری و…بعد عینی به خود گرفته.استفاده از تمامی امکانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی وواکسینه کردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروری ترین مسئله بوده  و چه زیباست رهنمود استاد شهیدمطهری:”اگر مشکلی در راهنمایی نسل جوان باشد بیشتر در فهمیدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراین وقت است که هر کسی احساس می کند این نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر می رسد لجوج نیست و امادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد.”(مرتضی مطهری،مسئله حجاب،مقدمه کتاب)

 ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت توجه به مسئله تهاجم فرهنگی و تاثیر پذیری ازان درزمینه مد لباس ارایش و موسیقی در بین دانشجویان درهر طبقه ی اجتماعی که خیل عظیمی از جوانان را تشکیل می دهد برکسی پوشیده نیست لذا ازانجایی که فرهنگ هر ملتی یا قومی مجموعه اداب و رسوم و سنت ها ارزش ها ومواریث اجتماعی ان قوم وملت را تشکیل می دهد که از گذشتگان به ارث برده اند،حساسیت بیشتری را در جهت ابقا و مصونیت ان ازهرگزندی را می طلبد وواضح است که میبایست دردوران نوجوانی بین زیر ساخت های فرهنگی هر نسل با ارمان های مقبول و مشروع مکتب حاکم وفاق ایجاد نمود.این مسائل ضرورت تحقیق و ارائه راه حلی هر چند کوچک را افزایش می دهد.                            

اهداف تحقیق

۱ : شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

  ۲ : شناسایی راههای مقابله با تهاجم فرهنگی و الگو برداری از فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

 ۳: دادن نیروی شناخت و تقویت بنیه ارزشی و اصول اسلامی

 ۴: فراهم کردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری مسئولین در مقابله  با فرهنگ بیگانه از قبیل ارائه امکانات  تفریحی  و ورزشی  و تشکیل کلاس های فرهنگی و هنری                      ۵: شناسایی تاثیر بعضی از برنامه های رسانه ،وسایل ارتباط جمعی (ماهواره و اینترنت)،مجلات بر مد.

پیشینه تحقیق:                                                                                                         

گرایش جوانان به فرهنگ غرب یک مسئله اجتماعی است که در چند دهه اخیر افزایش داشته و تحقیقات زیادی برای شناخت علل به وجود امدن این پدیده انجام شده و این که چه اسیب ها و انحرافات اخلاقی و اجتماعی را در فرد و جامعه به دنبال دارد ،از طرفی خصوصیات و ویژگی های جامعه کنونی ما که در مرحله گذارازسنت به مدرنیته است و تحولات به قدری سریع است که مسائل و مشکلات هم با توجه به مکان و زمان دگرگون می شوند و بایستی   تحقیقات وپژوهش ها نیز با توجه به این تحولات و نیاز جامعه انجام شود ،تحقیقات انجام شده دراین راستا عبارتند از :

 ۱ :قدیمی ـ بهرام ،بررسی گرایش جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در سطح شهر تهران ،۱۳۷۶ـ۱۳۷۵ دانشگاه ازاد اسلامی،واحد مرکز

   ۲:ایوبی ـ محمد رضا ،تاثیر برنامه های ماهواره ای و ویدئو یی در شمال و جنوب تهران ،۱۳۷۸ـ۱۳۷۷،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

  ۳:عرب نجفی ـ اشرف ،سنجش نگرش جوانان دانش اموز نسبت به موسیقی و تصویر پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی  ایران ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

   ۴:خوشکار ـ علیرضا ،جامعه پذیری موسیقی در ایران در دوران معاصر ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰ دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

  ۵:فداکار ـ مقصود ،بررسی تاثیر عوامل فرهنگی برنامه های ماهواره ای تلویزیون برقشر جوان ۱۳۷۷،۱۳۸۷ دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

  ۶:صدر ـ شعله ،اثرات رسانه های همگانی ،بررسی نقش و اثرات فرهنگی و اجتماعی رسانه های همگانی بر روی فرد واجتماع،۱۳۷۹،مدرسه تلویزیون و سینما

۷:مزینانی ـ مریم ،میزان تاثیر پذیری دانش اموزان دختر دوره ی دبیرستان منطقه ۱ تهران ،از فرهنگ بیگانه در زمینه مد وارایش و موسیقی ،۸۳ـ۱۳۸۲  دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز .

  

مد      

Mode واژه ای است فرانسوی و در لغت به معنای سلیقه ،اسلوب ، روش و شیوه و…بکار  می رود ودراصطلاح مد به تغییرناگهانی و مکررهمه یا بعضی افراد اطلاق می شود و منجر به گرایش انجام رفتاری خاص یامصرف  کالای به خصوص یا در پیش گرفتن سبکی خاص در زندگی میشود که نتیجه نهاینه نشدن فرهنگ در جامعه است. مد کلمه ای است که در جامعه ی نوین ما حرف اول را    می زند.مد یعنی تسخیر روحی استراتژیک. ماهیت کلی مد به وسیله ی اصطلاحات متقابل (مد روز) و  (از مد افتادگی) بیان شده.این اصطلاح به یک الگوی تغیرات مداوم دلالت می کند که در ان اشکال اجتماعی معینی موقتا از پذیرش و احترام برخوردارمی شوند فقط به خاطراینکه توسط کسانی که بیشترازجریانات زمانه اگاهند،جایگزین شده اند این نوع جلوه اشکال اجتماعی ،مد را از (رسم) که ثابت و پذیرفته شده است جدا می سازد.مقبولیت اجتماعی که مد از ان بر خوردارمی شود ناشی ازهیچ نوع سود مندی یا شایستگی برتر ان نیست،بلکه درعوض مقبولیت مد پاسخی است که در جهت حساسیت و سلیقه های افراد می باشد.اگرچه مد را بیشتر درحوزه پوشاک می بینیم اما درحوزه های دیگری همچون نقاشی، معماری تزئینات خانگی ،اداب پذیرایی و …نیز میتوان بر شمرد.در واقع هیچ کدام از حوزه های زندگی اجتماعی که درمعرض تغیرات مستمر قرار دارند ازتجاوز مد در امان نیستند.دکترعلی شریعتی می گوید:اگرمی خواهی فردی را تغییر دهی از کفش او شروع کن ،دلیلش هم این است که با تغییر کفش به دلیل عدم همخوانی ان با شلوارو پیراهن و مدل مو،ان ها را نیاز فرد تغییرمی دهد.                                                                        

  

فرهنگ

       فرهنگ فقط مجموعه ای بر روی انباشته از اداب و رسوم و شیوه های مختلف زندگی نیست بلکه نظامی سازمان یافته ازرفتارهاست .

    “فرهنگ شیوه ی عمومی زندگی گروه یا گروه هایی ازمردم است،عناصرفرهنگی ازقبیل عادات،  سنت ها،اعتقادات،ارزش ها ونقاط نظر انسان ها را با یکدیگر پیوند می دهد ووحدت اجتماعی خاصی به وجود می اورد.”(دکترمنوچهرمحسنی،مقدمات جامعه شناسی،۱۳۷۰؛۹۸) ولی عام ترین تعریف فرهنگ از” ادوارد تایلورمی باشد که مجموعه ی پیچیده ای است که شامل معارف،معتقدات،هنرها،صنایع،فنون ،اخلاق ،قوانین ،سنن وبالاخره تمام عادات ورفتار و ضوابطی که فرد به عنوان عضو جامعه خود فرا می گیرد و در برابران جامعه تعهداتی را برعهده می گیرند.”(دکترمحمودروح الامینی،زمینه فرهنگ شناسی،۱۳۸۲؛۱۷ )

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فرهنگ و شخصیت
 • مقاله فرهنگ
 • مقاله اخلاق و فرهنگ آفرینی
 • مقاله تهاجم فرهنگی
 • تحقیق تاثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.