مقاله مدیریت اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
– انواع پارادایم های مختلف مدیریت دولتی موجود   ۲
۲-۱- مدیریت دولتی سنتی   ۲
۲-۲- مدیریت دولتی نوین   ۲
۲-۳- خدمات عمومی نوین   ۳
۳- پارادایم مدیریت اسلامی   ۳
۳-۱- خصوصیات و معیارهای تخصصی   ۳
۳-۱-۱- شجاعت   ۳
۳-۱-۲- علم ودانش   ۴
۳-۱-۳- قاطعیت   ۴
۳-۱-۴- تجربه کاری   ۴
۳-۱-۵- استقامت در برابر مشکلات   ۴
۳-۱-۶- حسن تدبیر   ۵
۳-۱-۷-قدرت و توانایی   ۵
۳-۱-۸- سعه صدر   ۵
۳-۱-۹- شایستگی و کفایت   ۵
۳-۱-۱۰- نظم و انضباط   ۶
۳-۱ -۱۱- حسن سابقه   ۶
۳- ۱-۱۲- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی   ۶
۳-۱-۱۳- بلندی همت   ۶
۳-۱-۱۴- تند ذهنی و داشتن حافظه قوی   ۷
۳-۱-۱۵- آینده نگری   ۷
۳-۱-۱۶- پاکی و صلاحیت خانوادگی   ۷
۳-۱-۱۷- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل   ۷
۳-۲- خصوصیات و معیارهای ارزشی   ۸
۳-۲-۱-عدالت و انصاف   ۸
۳-۲-۲- تواضع و فروتنی   ۸
۳-۲-۳- سخاوت   ۸
۳-۲-۴- وفاداری   ۹
۳-۲-۵- گشاده رویی   ۹
۳-۲-۶- تسلط برخشم   ۹
۳-۲-۷- میانه روی در درشتی و نرمی   ۹
۳-۲-۸- صبر و بردباری   ۱۰
۳-۲-۹- امانتداری   ۱۰
۳-۲-۱۰- خوش بینی نسبت به دیگران   ۱۰
۳-۲-۱۱- رفق و مدارا   ۱۱
۳-۲-۱۲- طرد سخن چین   ۱۱
۳-۲-۱۳-طرد چاپلوس   ۱۱
۳-۲-۱۴- توجه به کارکنان   ۱۲
۳-۲-۱۵- عیب پوشی و پرهیز از عیب جویی   ۱۲
۳-۳- خصوصیات و معیارهای مکتبی   ۱۲
۴- شباهت های پارادایم مدیریت اسلامی با سایر پارادایم های مدیریتی دولتی   ۱۴
۵- نتیجه گیری   ۱۵
مراجع   ۱۷

مراجع

۱- علی ابن ابی طالب (ع)،امام اول ،۲۳ قبل از هجرت-۴۰ق(۱۳۸۳)،نهج البلاغه،ترجمه محمد دشتی،قم:موسسه تحقیقاتی امیر المومنین(ع).

۲- قوچانی ،محمود (۱۳۷۴)،فرمان حکومتی پیرامون مدیریت،شرح عهد نامه امیر المومنین علی بن ابیطالب(ع)به مالک اشترپ،تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۳- احمدخانی،مسعود(۱۳۷۹)،الگوسازی رفتار مدیران با توجه به نامهای حضرت امیر (ع)در نهج البلاغه،پایان نامه کارشناسی ار شد ،رشته معارف اسلامی ومدیریت،تهران:دانشگاه امام صادق(ع).

۴- دلشاد تهرانی ،مصطفی(۱۳۷۷)دولت آفتاب اندیشه سیاسی وسیره حکومتی علی(ع)،تهران:خانه اندیشه جوان.

۵- ال گور (۱۳۷۵)،”نبرد با بروکراسی “ترجمه انتشارات همشهری :تهران:انتشارات همشهری

۶- جاسبی ،عبدالله ،”مباحثی از مدیریت اسلامی مجموعه مقالات “.مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،چاپ اول،پاییز ۱۳۸۰

۷- کوهن، ۱۹۷۶٫ تاملی تازه در پارادایم ،ص۱۳۵

۸- گری دسلر،مبانی ومدیریت ،ترجمه داوود مدنی

آفتاب، دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ ،تبیین ویژگی های مدیران از دیدگاه حصرت علی علیه السلام در نهج البلاغه

 

مقدمه

ابتدا درباره اصطلاح پارادایم که در این مقاله مورد توجه است تاریخچه ای بیان میکنیم. توماس کوهن فیزیکدان آمریکایی، اولین کسی بود که در دهه ۱۹۶۰ بطور مشخص در کتاب خود به نام ساختار انقلاب های علمی، از اصطلاح پارادایم استفاده کرد. پارادایم دارای ریشه یونانی، به معنای الگو است. از نظر کوهن، در هر دوره زمانی یک شیوه دیدن جهان، هنجار تلقی می شود. کوهن این شیوه نگرش به جهان، که دریک دوره از زمان مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است، را پارادایم نامید (کوهن، ۱۹۷۶).

سیر تکامل دانش مدیریت، باعث پیدایش پارادایم های گوناگونی در این رشته شده است. این پارادایم ها هر یک از دیدگاه خاصی، سازمان و مدیریت را مورد توجه قرار داده اند. یکی از این پارادایم ها، نظریه اقتضایی است. گری دسلر، استاد دانشگاه فلوریدا، از طرفداران دیدگاه اقتضایی بود. این نظریه نقطه مقابل نظریه اصول گرایی فایول است. نظریه اقتضایی، با اصول جهانشمول در مدیریت مخالف است و عقیده دارد که هرسازمان در هر جا نسخه مخصوص به خود می خواهد. در صورتی که  بر اساس نظریه اصول گرایی فایول، تنظیم نسخه ای ثابت، برای همه سازمانها امکان پذیر است. نظریه اقتضایی نظریه اصوالگرایی را مردود می شمارد و مدیریت به اقتضای زمان و مکان و شرایط و موقعیت را مطرح می کند.

اسلام دینی است که به اقتضای زمانهای مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی گوناگون، رهنمود های خاصی را ارائه می دهد و مبتنی بر اصول و مبانی عقیدتی می باشد (جاسبی،۱۳۸۰). لذا اسلام با مدیریت اقتضایی سازگار است.

– انواع پارادایم های مختلف مدیریت دولتی موجود

در اینجامختصراً سه پارادایم اساسی مدیریت دولتی و مقایسه آن با مدیریت اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم:

۲-۱- مدیریت دولتی سنتی

نظریه تفکیک سیاست از اداره ویلسون و نظریه بروکراسی وبر، زیر بنای مدیریت دولتی سنتی است. بر اساس نظر ودرو ویلسون، همیشه یک مرکز قدرت در درون هر سیستم دولتی وجود دارد. دانشمند باید این مرکز قدرت را از نظر جایگاه قرار گرفتن آن در سیستم و اینکه صاحب اختیارقدرت چه کسی است شناسایی کند. هنگامی که مرکز اعمال سلطه در سیستم شناسایی شد آنگاه می توان ساختار اختیار را مورد بررسی قرار داد. تئوری اداره ویلسون مبتنی بر تمایز دقیقی است که او بین سیاست و اداره قائل شده است. دولتها ممکن است از لحاظ اصول سیاسی با یکدیگر فرق داشته باشند، اما اصول اداره خوب، تقریباً در همه سیستمها مشابه است. تاکید مدیریت دولتی سنتی بر ارباب رجوع بود.

۲-۲- مدیریت دولتی نوین

از آغاز دهه ۱۹۹۰ در اکثر کشورهای پیشرفته،  الگوی جدیدی از مدیریت دولتی با نامهای مختلف، ظهور کرد که تاکید همه آنها بر استفاده از اصول و قواعد مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی است. همه اینها در جهت تحقق ارزشهای صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی در کلیه سطوح دولت تلاش کرده اند و بر فاصله گرفتن از بروکراسی  و انعطاف پذیر کردن سازمان، استفاده از پیمانکاری و افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات توجه دارند. در مدیریت دولتی نوین مشتری مورد تاکید بود. الگور این تغییرات را اقتضای عصر اطلاعات نامید و آن را به عنوان تغییر مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین نام برد.

۲-۳- خدمات عمومی نوین

این دیدگاه مبتنی بر شهروندی دموکراتیک، نظریه گفتمان و جامعه مدنی قرار دارد و منافع عمومی را مورد توجه قرار می دهد. اینکه در مدیریت دولتی نوین،  مشتری مورد تاکید است و سیاست شهروندان اولویت دارند، از این موضوع ناشی میشود.

۳- پارادایم مدیریت اسلامی

خصوصیات و معیار های مدیران جامعه اسلامی از نظر حضرت علی (ع) که از نهج البلاغه استخراج شده است را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

۳-۱- خصوصیات و معیارهای تخصصی

۳-۱-۱- شجاعت

امیر المومنین در نامه به مالک اشتر می فرمایند: «به اهل شجاعت بپیوند و آنان را به عنوان کار گزار انتخاب نما.» (قوچانی،۱۳۷۴،ص۱۳۷).

۳-۱-۲- علم ودانش

حضرت علی (ع) در خطبه ۱۷۲ نهج البلاغه می فرماید: «ای مردم همانا سزاوار ترین مردم به این امر (خلافت و زمامداری) کسی است که توانا ترین آنها بر اجرای امور و دانا ترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد.»

۳-۱-۳- قاطعیت

علی (ع) از شک و تردید بی مورد نهی کرده و می فرماید: «علم خود را به جهل و یقین خود را به شک تبدیل نکنید، وقتی دانستید عمل کنید و زمانی که یقین کردید، اقدام نمایید.» (نهج البلاغه:حکمت ۲۷۴).

۳-۱-۴- تجربه کاری

علی (ع) در نامه به مالک اشتر می فرماید: «افراد باتجربه را به عنوان کارگزار انتخاب نما.» (قوچانی، ۱۳۷۴،ص۸۲).

۳-۱-۵- استقامت در برابر مشکلات

حضرت علی در این مورد در نامه ۵۳ به مالک اشتر فرموده اند: «پس برای مشاغل کلیدی از سپاهیان و لشکریان خود کسی را انتخاب کن که در برابر دشواری ها و پیش آمد های سخت و تلخ، استوار باشد و مصیبت های بزرگ وی را از پا ننشاند.فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران، بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر اثر بی خیالی دیگران، بی تفاوت نگردد.» (قوچانی،۱۳۷۴،ص۱۳۶).

۳-۱-۶- حسن تدبیر

از مهمترین عوامل فروپاشی سازمانها و دولت ها سوءتدبیر است. علی (ع) می فرمایند: «چهار چیز دلیل برگشت روزگار و اوضاع و احوال دولت ها و حکومت هاست. بدی تدبیر و زشتی تبذیر و کمی عبرت گرفتن و بسیاری مغرور شدن.»

۳-۱-۷-قدرت و توانایی

در نامه ۶۱ به کار گزار نالایق خود کمیل بن زیاد نخعی، عدم قدرت و توانایی او را تذکر می دهد و او را مورد ملامت قرا ر می دهد.

۳-۱-۸- سعه صدر

علی علیه السلام می فرماید: «سعه صدر ابزار حکومت است و این نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد سعه صدر برای مدیران و مسئولان می باشد.

۳-۱-۹- شایستگی و کفایت

علی (ع) در نامه به مالک اشتر می فرماید: «ای مالک در بکارگیری کارگزارانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچ گونه واسطه و شفاعتی نپذیر مگر شفاعت کفایت و امانت را.»

۳-۱-۱۰- نظم و انظباط

علی (ع) در بخشی از عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید: «کار هر روز را همان روز انجام بده زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.» همچنین در وصیت خود می فرمایند: «سفارش می کنم شما را به تقوی و نظم در امور.»

۳-۱ -۱۱- حسن سابقه

در نامه ۵۳ به مالک اشتر فرموده اند: «بدترین وزیران تو کسانی هستند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بوده اند و با آنان در گناهان همکاری کرده اند. مبادا صاحبان اسرار تو باشند زیرا که یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند. تو می توانی به جای آنها بهتر از آنها را بیابی، کسانی که نظریات و نفوذ آنها را دارند ولی وزر و وبال آنها راندارند و با ستمکاران و گنهکاران همکاری نکرده اند. این مردان پاکدامن هزینه کمتری بر تو تحمیل میکنند و نسبت به تو مهربانترند و با بیگانه کم الف ترند، آنها را مخصوصان جلسه های سری و انجمن های علنی خود قرار ده.»

۳- ۱-۱۲- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی

علی (ع) فرموده اند: «در کارهای خود بر افراد سست و تنبل تکیه نکن.» (دلشاد تهرانی،۱۳۷۷،ص۳۷۲-۳۷۵).

۳-۱-۱۳- بلندی همت

در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر می فرماید: «با بلند همتان بپیوند.»

۳-۱-۱۴- تند ذهنی و داشتن حافظه قوی

ایشان در نامه به مالک اشتر فرموده اند: «کسی را برگزین که در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخ های تو به آنها کوتاهی نکند و در آنچه برای تو می ستاند یا از طرف تو به آنها تحویل می دهد فراموشکار نباشد.

۳-۱-۱۵- آینده نگری

در خطبه ۱۵۴ فرموده اند: «بینادل خرد مند پایان خویش می بیند و پست و بلند و نشیب و فراز خود را می شناسد.»

۳-۱-۱۶- پاکی و صلاحیت خانوادگی

آن حضرت به مالک اشتر توصیه می نماید: «و از آنان که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسا و صالحند و از سابقه نیکو برخوردارند، فرماندهان را برگزین.»

۳-۱-۱۷- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل

آن حضرت در معرفی مالک اشتر به دیگر فرماندهان نظامی به مهارت اداراکی و تشخیص و تجربه و تحلیل مسائل توسط مالک اشتر اشاره می فرمایند: «من مالک اشتر پسر حارث را بر شما وسپاهیانی که تحت امر شما هستند فرماندهی دادم، گفته او را بشنوید و از فرمان او اطاعت کنید. او را مانند زره و سپر نگهبان خود برگزینید زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش می شود. نه در آنجایی که شتاب لازم است کندی دارد و نه آنجا که کندی پسندیده است شتاب می گیرد.» ( نهج البلاغه، نامه ۵۳).

۳-۲- خصوصیات و معیارهای ارزشی

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جلب رضایت مشتری
 • مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.