مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 34  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   1
مقدمه   3
دانش   5
انواع دانش   6
مدل عمومی دانش:   8
تعاريف مديريت دانش(Knowledge Management )   9
اهمیت و ضرورت مدیریت دانش   10
فرایند مدیریت دانش   12
رویکردهای مدیریت دانش   13
موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها   13
1. موانع انسانی :   14
2. موانع سازمانی:   14
3. موانع فرهنگی:   15
4. عوامل سیاسی:   15
5. عوامل فنی و تکنولوژیکی:   15
تعریف سازمان آموزشی   16
لزوم و ضرورت مدیریت دانش در موسسات و سازمان های آموزشی   17
مدیران آموزشی و مدیریت دانش   17
مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش   19
پیامدهای مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی   21
مدیریت دانش در آموزش   22
یک رویکرد مدیریت دانش در آموزش   22
هدف مدیریت دانش در آموزش   23
اجرای مدیریت دانش در سازمان های آموزشی   24
راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي   25
نتیجه گیری   28
منابع   29

منابع

آرمسترانگ، مايكل، (1381). “مديريت استراتژيك منابع انساني”، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي،انتشارات: دفتر پژوهش هاي فرهنگي

ابطحی، حسین و صلواتی، عادل،(1385).” مدیریت دانش در سازمان”.تهران، پیوند نو

اسكات،ريجارد.(1380).”سازمان ها، سيستم هاي حقوقي، حقيقي و باز”.ترجمه محمد رضا بهرنگي.تهران:انتشارات كمال تربيت.

بقايي نيا، مريم،(1386). “مديريت دانش “.پرتو ملت، نشريه داخلي بانك ملت.سال دوم.شماره 16

بهرنگي، محمد رضا، (1380).” مديريت آموزشي و آموزشگاهي”.انتشارات تابان

جاسبي، عبدالله،(1373).” اصول و مباني مديريت”. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي

جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش،(1382).” مقاله مدیریت دانش در سازمان”. مجله تدبیر. شماره 142.

خانیان، محمد ربیع سام، (1387).” خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی- مفاهیم- نظریه ها- تکنیک ها و سنجش”.تهران، انتشارات رسانه تخصصی

شریف زاده، فتاح و بودلایی، حسن،( 1387).”مدیریت دانش در سازمان های اداری، تولیدی و خدماتی”. تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی

علاقه بند، علي، (1384). “مديريت عمومي”. تهران: نشر روان

غفارشجاع، نازیلا و رسولی نوری، سمیه،(1388).” مقاله کاربرد تئوری های مدیریت دانش در مدیریت آموزش”.

فرنچ، وندال؛ اچ بل،سيسيل، (1382). “مديريت تحول در سازمان”. مهدي الواني و حسن دانايي فرد

قریشی، فاطمه سادات و احمدی، پروین،(1387).” نقش مدیریت دانش در موسسات آموزشی”. مجله مدیریت فردا. شماره 20.

لیبوویتز،جی، (1384).”مدیریت دانش”. ترجمه محمد حسن زاده. تهران: سازمان مذیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی

مرادی، ایرج،(1385).مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی.”دانش، مدیریت دانش و دانش آفرینی”. دانشگاه آزاد اسلامی

مک دانلد، جان،(1381).”مدیریت دانش”،ترجمه بدري نيك فطرت،تهران،كيفيت و مديريت

منصوری، شرمین(1385).”مدیریت دانش”.صنعت خودرو، شماره 102

موحدزاده،ایوب،(1387).”مدیریت دانش و سازمان های آموزشی”.

نوروزيان، ميثم،(1385).” دانش مديريت دانش”.ماهنامه علمي- آموزشي تدبير. شماره 176.

یمین فیروز،موسی،(1382).”دانش و مدیریت دانش در سازمان ها”. فصلنامه ی کتاب. شماره 53.

 یو، چینگ مینگ،(1384).” نقش و تاثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش”. ترجمه لیلا جمشیدی. نامه آموزش عالی.شماره 18

Efraim Turban.) 2003(“Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy”، John Wiley & Sons، Ltd.

Nonaka, Ikujior. (1994). “A dynamic theory of organizational knowledge creation”. Organization science.

Petrids.Lisa & NODINE,Thad(2003).KNOWELDGE MANAGEMENT IN EDUATION: DEFINNG THE LANDSCAPE.

 

چکیده

    مديريت دانش يعني فرآيند استفاده خلاق، مؤثر و كارآمد از كليه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتري و در نتيجه به سود خود سازمان و يا به عبارت ديگر فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش كاربردي. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه دانش داراي فكري است كه از دارايي هاي سنتي سرمايه اي مهم تر خواهد بود. براي بدست آوردن توان تبديل دانش به مزيت رقابتي، سازمان ها بايستي محيطي فرهنگي به وجود آورند كه در آن دانش و اطلاعات تسهيم و مديريت شود و مورد استفاده قرار گيرد. دانش يكي از عوامل تأثير گذار در كسب مزيت هاي رقابتي و منابع جمعي است. در سالهاي اخير شاهد ظهور رويكردهاي بي شماري در زمينه مديريت دانش بوده ايم. قدرت دانش يك منبع ارزشمند و مهم براي حفظ ميراث ارزشمند، يادگيري موارد نو و تازه، حل مسايل و مشكلات، ايجاد هسته هاي رقابت و بنيان نهادن موقعيت هاي جديد براي فرد و سازمان، در حال حاضر و براي آينده است.

مديريت دانش رويكرد نظام مند خلق، دريافت، سازماندهي، دستيابي و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است كه در سازمانهاي آموزشي به بهبود تصميم گيري، انعطاف پذيري بيشتر، كاهش بار كاري، افزايش بهره وري، ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار، كاهش هزينه، و بهبود انگيزه كاركنان كمك مي كند. مديريت دانش يكي از ابزار ها براي مقابله با مسايل جاري سازمان و موضوع مهمي است، زيرا به مهم ترين سرمايه ارزشمند سازمان يعني سرمايه فكري(Intellectual capital) مربوط مي شود.(موحدزاده،1387)

مقاله حاضر در ابتدا به تشریح دانش،انواع دانش، مدیریت دانش و  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ورویکردها و پیامدهای مدیریت دانش و موانع  ایجاد آن پرداخته و سپس ضرورت و اهمیت آن را در سازمان ها و موسسات آموزشی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها آموزشی را بررسی کرده است.هر چند در سالهای  اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارت برخوردار گردیده است، اما به نظر می رسد هنوز در ارتباط با  به کار گیری آن ذر سازمان آموزشی ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به بعضی از کارکردها و پیامدهای مدیریت دانش در آموزش و سازمان ها ی آموزشی، ضمن تبیین لزوم و ضرورت مدیریت دانش در آموزش، دست اندرکاران نظام آموزشی را، به استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی ترغیب کند.(قریشی،احمدی 1387)

 کلید واژه ها:

       دانش، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، سازمان های آموزشی،خلق دانش، مدیریت دانش در سازمان های آموزشی


مقدمه

     در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار (دانشگر)، مدیریت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد. (ابطحی، صلواتی،1385،پیشگفتار)

 مديريت دانش در بيشتر سازمانها هنوز در مرحله ابتدايي خود مي باشد و اين در حالي است كه مديريت داده و مديريت اطلاعات كانون تحقيقات قابل توجه اي را در حوزه سيستم هاي اطلاعات به خود اختصاص داده است. مديريت دانش به طور فزآينده اي يك فعاليت داد و ستد تفكيك ناپذير براي بيشتر سازمان ها مي باشد[Grover and Divennport,2001]. آگاهي مديران از ارزش سرمايه هاي فكري، ذهن آنها را متوجه راه هاي آزاد سازي اين ظرفيت ها و توانايي هاي پرقدرت كرده است؛ به گونه اي كه نوناكا و ديگران (2001) اذعان نموده اند كه دانش سازماني، منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار است. پيتر دراكر، نخستين كسي بود كه بيش از 25 سال قبل توجه عموم را به اين موضوع جلب كرد و از آن زمان تاكنون ساير متفكران امور مديريتي و شركت هاي پيشرو و متعالي در اين زمينه گام برداشته اند [مک دانلد ،1381].

مطالعه و بررسي سير تكاملي مديريت دانش از گذشته تاكنون، نشان دهنده تغييراتي در نوع و نحوه تفكر بشر است. روزي پول، ثروت و دارايي هاي مادي نوعي قدرت محسوب مي شد، اما در عصر حاضر داشتن فكر فلسفي،  انديشه نو و نحوه بكارگيري آن در مسير درست. روزي فقط خروجي و كميت اهميت داشت اما امروزه منابع انساني داخل مجموعه، مديران، معلمان، دانش آموزان و كيفيت يادگيري يادگيرندگان. در دنيایی كه رقابت بين سازمان ها بسيار فشرده است بكارگيري ابزارهاي مديريتي و فن آوري پيشرفته و نوين شرط اساسي موفقيت يك سازمان ازجمله يك سازمان آموزشي مي باشد. سازمان هاي آموزشي به دليل سروكار داشتن با رشد و تحول انسان ها از پوياترين سازمان ها محسوب مي شوند. تحول تغيير نيز از خصوصيات بارز عصر كنوني است. براي سازگاري سازمان ها با تغييرات و تحولات جهاني و حفظ بقاي آنها آموزش مهارت ها و دانش به كاركنان ضروري است[بهرنگی،1380]. كه رسيدن به اين امر جزء با داشتن مديري كه داراي ذهن فلسفي و آگاه  به دانش روز است امكان پذير نيست.(موحدزاده،1387)

 در دهه های اخیر، انواع موسسات و از جمله موسسات آموزشی، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد، تغییر نیازها و سبک های مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی، اهمیت زیادی جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون خود قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه ی خدمات و محصولات مطلوب تر به مراجعان خود پیشی گرفته اند. البته منظور از این مراجعان در موسسات آموزشی، دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها و کلیه ذینفعان می باشند.سازمان های آموزشی نیز به منظور انطباق با تغییرات محیط های آموزشی و در پاسخ به نیازهای آموزشی های رو به رشد مراجعان خود، ناگزیر از به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام “مدیریت دانش” در موسسات خود می باشند.

 این که مدیریت دانش چیست و به چه علت پذیرش این سبک از مدیریت در انواع موسسات وسازمان ها از جمله موسسات و سازمان های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، مطلبی است که در این مقاله سعی شده ، به آن پرداخته شود.(قریشی،احمدی،1387)

 دانش

     قبل از اینکه به تعریف دانش بپردازیم، به بیان تفاوت اصلى میان اطلاعات و دانش مى‏پردازیم.اطلاعات، داده‏هاى پردازش شده موجود در رایانه‏ها هستند که به دلیل تأثیر گسترده فناورى اطلاعات و جهانى شدن، به طور فزاینده‏اى براى همگان قابل دسترسى‏ست.اما درباره مفهوم اطلاع تعابیر ضد و نقیض زیادى وجود دارد و صاحب‏نظران، این اصطلاح را به عنوان یک فرآیند، کالا، صفت و…نیز به کار برده‏اند.بلکر اطلاع را به این صورت تعریف مى‏کند:” چیزى که به کمک آن مى‏توانیم از میان مجموعه امکاناتى که نسبت به آنها چیزى نمى‏دانیم، دست به انتخاب بزنیم.”

اما دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست مى‏آید و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد، یعنى داده‏ها (اطلاعات خام)با پردازش در رایانه به اطلاعات تبدیل مى‏شود که این اطلاعات براى همه مساوى و یکسان است و در مرحله بعد، برداشت و استفاده‏اى که از این برون‏داد یا اطلاعات مى‏شود، دانشى است که تولید مى شود.پس دانش متکى به اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بیشترى مى‏شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که  براى غلبه، کنترل و استفاده صحیح از آن، راهى جز تبدیل آن به دانش نیست، چرا که افراد در رویارویى با انفجار اطلاعات، به راحتى نمى‏توانند به‏ اطلاعات صحیح و مناسب خود براى دانش‏ورزى و خردورزى در زمان مناسب دست پیدا کنند.پس دانش را مى‏توان این گونه تعریف کرد:” دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونى در فرد ایجاد مى‏شود”. (یمین فیروز، 1382)

انواع دانش

     اكثر صاحب نظران در مورد اهميت دانش در مديريت  توافق دارند و آن را به دو بعد تقسيم مي کنند: بعد اول دانش آشكار (Explicit Knowledge) و بعد دوم دانش ضمني (Implicit Knowledge). دانش صريح يا آشکار دانشي است که به آساني قابل انتقال مي باشد و مي توان آن را به کمک يک سري از نشانه ها (حروف، اعداد و…) در قالب نوشته، صدا، تصوير، عکس، نرم افزار، پايگاه داده مدون و کدگذاري کرد. به همين دليل به اشتراک گذاري دانش صريح به راحتي امکان پذير است. معمولا” دانش صريح در سازمان ها به شکل قوانين، رويه هاي کاري، برنامه هاي روزمره در مي آيند که بر مبناي آنها هريک از کارکنان به انجام وظايف خود مشغول اند.

دانش ضمني يا پنهان دانشي است ذهني و شخصي که به آساني قابل بيان، انتقال، اشتراک و فرموله کردن نيست. بينش، بصيرت، شعور و درک هر شخص، ترفندها و فوت و فن هاي به کاررفته توسط هر کس در حوزه دانش ضمني او قرار دارد. دانش ضمني به سادگي قابل کدگذاري و تبديل به قوانين و دستورالعمل ها نيست و از طريق مشاهده و تقليد به دست مي آيد.

در اغلب سازمان ها براي بهبود سطح عملکرد سازمان ناگزير به استفاده از دانش ضمني كاركنان در راستاي دانش صريح آنها مي باشيم. بدين منظور بايد فضاي مناسب براي انتقال اين دانش و ايجاد ارتباط کارکنان با يکديگر فراهم شود چرا که دانش ضمني اغلب از طريق زبان، بدن و نمايش فيزيکي مهارت ها انتقال مي يابد.

نوناکا (Nonaka) براي تبديل دانش در هر سازمان چهار حالت را پيشنهاد مي كند (Nonaka,1994):

از دانش ضمني به دانش ضمني ( اجتماعي کردن (Socialization): در اين حالت افراد از طريق ايجاد تعامل سعي دارند مستقيما” دانش ضمني خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. نكته درخور توجه اين است كه شخص قادر است بدون استفاده از زبان، دانش ضمني را دريافت كند. مثلا” از طريق ارتباط رودررو.
از دانش صريح به دانش صريح (ترکيب (Combination): دومين حالت تبديل  دانش بدنبال تركيب كردن بخش هاي مختلف دانش آشكار نگاه داشته شده توسط اشخاص و در نتيجه ارائه شكلي نو و جديد است. مثلا” اطلاعات مختلف در يک زمينه خاص را از بخش ها و دپارتمان هاي مختلف سازمان گرفته و جمع آوري کنيم و در يک گزارش واحد بگنجانيم.
از دانش ضمني به دانش صريح (بروني سازي (Externalization): کدگذاري و رمزبندي تجربه و بينش به شکلي که قابل استفاده توسط ديگران باشد. مثلا” از طريق گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمني خود را به شکل ملموس درآوريم.
از دانش صريح به دانش ضمني (دروني سازي (Internalization): زماني که افراد دانش صريح خود را نهادينه کرده و به اشتراک مي گذارند و سپس از آن براي وسعت بخشيدن به دانش ضمني خود و تجديد نظر در آن استفاده مي کنند.

مشكل و چالش اصلي در مديريت دانش فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش صريح و آشكار است.(موحدزاده،1387)

مدل عمومی دانش:

    مدل عمومی دانش، جریان دانش را در 4 فعالیت عمده، سازمان می دهد:

1- خلق دانش: کلیه فعالیت هایی که باعث ورود دانش جدید به سازمان می شود.

کاربرد: برای دانش آموزان، معلمان، کارمندان سازمان باید زمینه های فراهم کرد تا افراد بتوانند با یکدیگر بحث و گفتگو کنند زیرا خلق دانش نیاز به ابزارهایی دارد که قوه تفکر را  فعال کند بنابراین گفت و گوی هدفمند عاملی برای به چالش کشیدن تفکر می باشد.

در مدرسه و سازمان آ. پ واحدی برای توسعه دانش در نظر گرفته شود و به نوآوری و خلاقیت معلمین  و دانش آموزان اهمیت نشان داده شود.

2- ذخیره و نگه داری دانش: ذخیره و نگه داری دانش حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمین می کند.

کاربرد: مدیران مدارس، دانش مربی، معلمان و دانش آموزان خود را می توانند به صورت مکتوب نگه داری کنند یا به صورت CD .

3- انتقال دانش: جریان یافتن دانش از یک گروه یا فرد در سازمان به گروه یا فرد دیگر.

کاربرد: با ایجاد سیستم های الکترونیکی در سازمان، معلمان و اعضای سازمان می توانند از اطلاعات و دانش استفاده کرده و آن را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند.

انتقال دانش از طریق گروه های غیر رسمی یعنی صحبت کردن گروهی معلمان و دانش آموزان باعث انتقال سریع دانش و اطلاعات می شود.

در نظر گرفتن آموزش های ضمن خدمت، حین خدمت، بعد از خدمت برای معلمان و کارمندان سازمان

4- به کار گیری دانش: از دانش در فرایندهای کسب و کار استفاده شود.

کاربرد: دانش مفید و کاربردی باید از طریق مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده و یا منابع مستند و به روز در زمینه تدریس، مدیریت و برنامه ریزی درسی در سازمان آ.پ و مدارس به کار گرفته می شود.(غفار شجاع، رسولی نوری، 1388)

تعاريف مديريت دانش(Knowledge Management )

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت دانش
 • تحقیق رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با مدیریت دانش در آموزش و پرورش
 • مقاله مديريت دانش، به عنوان شاخصي نو در تجارت استراتژيك
 • مقاله انگلیسی سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات IT/ISSP با ترجمه فارسی
 • مقاله مدیریت علمی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی