مقاله مروری بر سیستم‌های عامل Unix, Minix, Xinu, Winnt


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مروری بر سیستم‌های عامل Unix, Minix, Xinu, Winnt مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مروری بر سیستم‌های عامل Unix, Minix, Xinu, Winnt نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ۱
۱- آدرس‌دهی ۳۲ بیتی ۱
مزیت های آدرس دهی ۳۲ بیتی : ۴
۲-VIRTUAL MEMORY (حافظه مجازی) ۵
عیوب استفاده ازRAM : 6
Mass STORAGE :HARD DISK 7
SWAP FILE 9
3-PREEMPTIVE MULTITASKING 11
THREAD 12
nonpreemptive : 13
Preemptive multitasking : 13
مقایسه nonpreemptive و Preemptive : 14
4- symmetric multipocess 16
MULTIPROCESSING* 16
MULTIPROCESSING متقارن و نا متقارن ۱۸
مزیتهاو عیوب سیستمها ی چند پرداشی نا متقارن : ۱۸
معایب سیستم های متقارن : ۱۹
THRAD 20
5- ساختارCLIENT/SERVER 22
CUENT/SERVER در ویندور NT 24
خصوصیت کنترل دستیابی ۲۶
مقدمه ۲۸
ساختار سیستم عامل xinu 29
زمانبندی و سوئیچ کردن:(Scheduling & Context Switching) 30
فرآیند پوچ (Null Process) 31
هماهنگی فرآیند ها (Process Coordination) 32
Interprocess Communication 33
مدیریت حافظه : (Memory Management) 34
Interrupt Processing : 35
:Input Output Management 36
:Booting XINU 37
:File System 38
سیستم عامل MINIX 40
تاریخچه MINIX 40
1-1نگاهی به مراحل پردازش در minix 42
2-2 ساختمان داخلی minix 42
3-2 مراحل مدیریت فرآیند ها در minix 44
فلاپی و دیسک ۴۵
۴-۲ مراحل جدول بندی شده در minix 46
1-1نگاهی به سیستم ورودی / خروجی در minix 47
2-3 برنامه مدیریت وقفه در سیستم minix 47
نرم افزار راه اندازی در سیستم unix 47
3-3 نرم افزار ورودی /خروجی غیر وابسته به وسایل سخت افزاری در minix 50
4-3 مدیریت وقفه در سیستم minix (Dead Lock) 51
5-3 دیسک گردان RAM 52
6-3 نگاهی به دیسک گردان فلاپی در سیستم minix 53
9-3 نگاهی به نرم افزار پایانه در minix 56
سیستم خروجی پایانه ۵۷
۱-۴مدیریت حافظه در minix 57
2-4 شمای حافظه ۵۸
نتیجه گیری ۶۱
سیستم عامل UNIX 62
مقدمه ۶۲
ساختار داخلی UNIX : 65
ورود به UNIX : 65
فایلها و دایرکتریهای در UNIX : 66
UNIX Implementation (اجرای UNIX ): 68
پردازشها در UNIX : 69

 

مقدمه

ویندوز NT نسبت به سیستمهای عامل OS/2 و UNIX و ویندوز ۱۶ بیتی دارای برتری‌هایی است که این خصوصیات و امکاناتی که ویندوز NT دارد، با یک سیستم عامل یا بیشتر نیز قابل دسترسی است. ولی هیچ‌کدام از سیتم عاملها قابلیتهای ویندوز NT را ندارد. در این قسمت مهمترین خصوصیات NT را معرفی می‌کنیم و یکسری خصوصیات کلیدی NT را شرح می‌دهیم.

۱- آدرس‌دهی ۳۲ بیتی

در اینجا لازم است توضیحی در مورد اینکه آدرس چیست و نحوة آدرس‌دهی که میکروسافت DOS چگونه است بدهیم. آدرس کلاً محل یک بایت از اطلاعات در حافظه کامپیوتر یا Mass storage می‌گویند. آدرس بر دو نوع است. آدرس می‌تواند فیزیکی و یا می‌تواند مجازی باشد.

۱-۱- آدرس‌دهی فیزیکی: به بایت دادة معین در محل فیزیکی معینی از حافظه یا دیسک اشاره می‌کنند.

۲-۱- آدرس‌دهی مجازی: به آدرس منطقی (نرم‌افزاری) اشاره می‌کند که سیستم عامل به آدرس فیزیکی معینی اشاره می‌کند.

مطلب قابل توجه در انیجا این است که ویندوزNT از بین دو آدرس‌دهی، از آدرس‌دهی مجازی استفاده می‌کند که برای هر درخواست اصولاً چهار گیگابایت اختصاص داده می‌شود که البته ۲ گیگابایت آن برای سیستم عامل منظور می‌شود.

به دنبال پیشرفت مایکروسافت DOS به دلیل محدودیتهای حافظه، میکروپروسسورهایی از قبیل ۸۰۸۶ و ۸۰۸۸ شانزده بیتی که یک فضای آدرس‌دهی بیست بیتی را عرضه می‌داشتند طراحی کردند. یعنی در واقع این میکروپروسسورهای می‌توانستند یک مگابایت از حافظه را به طور فیزیکی آدرس‌دهی کنند. با توجه به این که بیست بیت به خوبی در کلمه (word) شانزده بیتی جای نمی‌گرفت مهندسین INTEL برای دستیابی به هر آدرس، طرحی به نام تقسیم حافظه ارائه دادند.

در این نوع آدرس‌دهی آمدند یک مگابایت را به ۱۶ قسمت تقسیم کردند که هر قسمت ۶۴ کیلوبایتی با ghunk بود. این کار بدین دلیل بود که برنامه‌نویسان اصولاً در پردازنده‌های ۸ بیتی قدیمی مانند INTEL 8085 و ZILOG Z80 با آدرس‌دهی ۶۴ kdyte آشنایی داشتند.

برای اینکه برنام‌نویسان بتوانند به هر آدرسی در داخل فضای آدرس یک مگابایتی دست پیدا کنند آدرس حافظه فیزیکی محاسبه شد. (قسمت در ۱۶ ضرب کرده و سپس یک offset به آن اضافه می‌شود. نتیجه به بایت مورد نظر اشاره می‌کند.) بقیة پردازنده‌های ۶ بیت مانند ۶۸۰۰۰ Motorola از آدرس‌دهی خطی استفاده می‌کردند که هربیت از حافظه مستقیماً و بدون استفاده از offset & segment آدرس‌دهی می‌کرد. و علاوه بر تسهیلاتی مانند MS-DOS 5.0 و windows 3.1، طراحان زیادی طرحهای خود را برای آدرس‌دهی و بیش از ۶۴۰ کیلوبایت حافظه پیشنهاد کردند. می‌توان از معروفترین نمونه‌ها  QEMM QUALAS’ ۳۸۶ MAو QUARTERDECK’S را نام برد.

کل این و طرحها حافظة مورد استفاده را بیش از حد ۶۴۰ کیلوبایتی بسط داند، ولی مجبور کردن آنها به کار با یک موقعیت خاص PC و دنبالة درخواستها و تسهیلات نرم‌افزاری معمولاً یک هدر کردن زمان، پردازش خنثی‌کننده است. همیشه این‌طور به نظر می‌رسد که حداقل یک درخواست مهم با یکی از تسهیلات با مدیریت حافظة شما سازگار نیست.

اولین پردازنده که فضای آدرس‌دهی خطی را به کار برد و نیز با DOS سازگاری داشت INTEL 386 بودکه می‌بایست تقسیم‌بندی حافظه در کنار آن احتیاج به مدیریت شخص ثالث را حذف کرد که در واقع فضای آدرس‌دهی ۳۲ بیتی INTEL 386 با برنامه‌ها نوشته شده برای پردازنده‌های INTEL قبلی سازگاری نداشت.

این برنامه‌های ناسازگار، DOS و تمام برنامه‌های اجرا شده تحت DOS بودند. برایایجاد سازگاری با DOS و درخواستهای آن INTEL یک طریقة دیگر آدرس‌دهی را طرح کرد بنام Real Mode .

این نوع آدرس‌دهی با سایر نرم‌افزارهای قبل سازگاری داشت ولی متذسفانه در هنگام کار با این نوع آدرس‌دهی یعنی Real moed ، ۳۸۶ و (۴۸۶) بیش از یک ۸۰۸۶ خیلی سریع عمل نمی‌کند. DOS که در مقابل محدودیتهای ۸۰۸۶ و ۸۰۸۸ نوشته شده بود، هنوز بسیار شبیه نسخه سریع حد خود در سال ۱۹۸۱ با تمام محدودیتهای آدرس‌دهی عمل می‌کنند.

دو طریق آدرس‌دهی حافظه:

Real Mode : یک طریقة آدرس‌دهی حافظه است که از آدرس‌دهی نوع تقسیم‌بندی حافظه یعنی همان segment & offset استفاده می‌کنند. ماننده پردازندة INTEL 8086.

‍‍‍‍‍Protected Mode : یک طریقة دیگر آدرس‌دهی حافظه که برای دستیابی به بایت حافظه به جای segment & offset از آدرس‌دهی خطی استفاده می‌کند. این نوع آدرس‌دهی مشخصات حفاظت سخت‌افزاری که windows و windows NT آن را به کار گرفته‌اند، فعال می‌کند.

windows NT برای تهیه آدرس‌دهی ۳۲ بیتی واقعی Trune 32-bit addressing از آدرس‌دهی خطی ۳۸۶ و ۱۸۶ و پنتوم (INTELS586) و  همچنین  پردازنده  pisk  همچنون  Mips  و DigtalAlpha   استفاده  می کند.  قابل  ذکر است  که  دیگر  NT از  سازگار  بودن  با DOS و windos  ۱۶بیتی  صرفنظر می کند و دارای طرحی است بنام (viriul dos machine) که در این  صورت  این  امکان  را به  ویندوز NT می دهد که بتواند در خواستهای Dos و windows16 بیتی را اجرا کند (بعدا در مورد VDM صحبت خواهیم کرد ) .

مزیت های آدرس دهی ۳۲ بیتی :

 ۱-توسعه نرم افزار با حذف قسمت بندی حافظ آسانتر و سریع تر می شود.

۲- برنامه نویسان دیگر لآزم نیست حافظه مورد در خواستهایشان آشنا باشد .

۳-کارسیستم باحذف سربارپردازشی که موردلزوم مدیریت حافظه است بهبود می یابد.یعنی در  هیچ گونه نیازی به حافظه ثالثی ندارد.رهایی از مدیریت حافظه سازگاریهای   NT واقع ویندوز مختلف سخت افزار ونرم افزار را نیزحذفمی کندیعنی وضعیت استقرارنرم افزار می تواند ساده و ۱۶ بیتی باشد WindowsیاDos  ابتدایی تر از

۴- میزان برنامه قابل دسترسی و اندازه داده در آدرس دهی ۳۲ بیتی زیاد می شود.

      ویندوز NT از ترکیب برنامه و سیستم با اندازه چهار گیگا با یت که صدها برابر بزرگتر از حدودقابل اجرا روی بر نامه های DOS و ویندوز ۱۶ بیتی  تشکیل شده است . فایلهای بزرگ که توسط    ویندوز NT قابل پردازش می باشد  غیر ممکن است که توسط DOS ویاwindos16 بیتی پردازش شوددر خواست کننده های  (در خواستهای ) پیچیده که فایلهای بزرگ را پردازش میکنند فقط با ویندوز NT عمل می کندو آن هم فقط به دلیل آدرس دهی ۳۲ بیتی است . در خواستهای پیچیده همچون رزرواسیون، مبادله دارایی وسیستمهای  پردازش طلبهای بیمه است

از دیگر خصوصیات کلیدی ویندوز NT ،حافظه مجازی و یا VM است که در زیر توضیح می دهیم .

۲-VIRTUAL MEMORY   (حافظه مجازی)

        هر در خواست در ویندوز NT میتواند به ۴ گیگا بایت حافظه دست پیدا کند (به خاطر فضای ۳۲ بیتی )

که البته از مقدار تصور شده برای هر در خواست بیشتر است . دو نوع حافظه اصلی کامپیوتر به شرح زیر است :

RAM :RAM  یا حافظه تصادفی (حافظه دسترسی تصادفی ) از نوع دیگر سریعتر است . مزیتهای آن به شرح زیر است :

     ۱-PC برای اینکه بتوانند یک بایت داده را در ۷۰ بیلیونیم ثانیه دریافت و بعد ذخیره کننداز RAM  استفاده می کنند

۲-برنامه ها به طور مستقیم می توانند به آدرس حافظه بروند و بایت مورد نظر خود را دریافت کنند درواقع بجای اینکه به بلاک مورد نظر در روی دیسک مراجعه کند و با یتها ی بلاک را بایت به بایت بخواند وبه بایت مورد نظر برسد می تواند به طور مستقیم به آدرس حافظه بروند . ترجیحا استفاده از   RAM  را پیشنهاد می کنند.

عیوب استفاده ازRAM :

     ۱ -در هنگام قطع برق تمام اطلاعات ذخیره شده در RAMاز بین می رود.این نوع حافظه را VOLATL STORAGE نامیده میشود . در این جا قابل ذکر است که در بسیاری از کامپیوتر هایی که قابل حمل هستند

هنگامی که کامپیوتر خاموش است مقداری برق به حافظه RAM کامپیوترمی رسدکه باعث می شود داده های  ذخیره شده در آن از بین نرود و در هنگام تمام شدن باطری آن اطلاعات در آن با تمام شدن باطری از بین می رود.

        ۲-عیب دیگر RAM ها در قیمت آن مشاهده می شودوآن نیزگران بودن قیمت RAMها است در واقع هر مگا بایت از RAM ها برای pc ها حدود ۳۵  دلار فروخته می شود . از روی این قیمت می تواند تعداد  RAMهایی که در یک pc  می توان نصب کردرا حدس زد .اصولا به pc های  kigh-end 8 مگا بایت RAM  وصل می شود و این مقدار را خیلی ها می توانند تا ۲۰ مگابایت افزایش دهند و بعضی نیز این مقدار را به ۶۴  مگابایت میرسانند .برای این امر به RAM با چگالی بالا تری نیاز است که قیمت آن به ازای هر مگابایت افزایش می یابد ولی فضای فیزیکی کمتری را اشغال میکند نوع دیگر حافظه اصلی در کامپیوتر hard disk است که در زیر شرح داده شده است (نوع دیگر حافظه Mass storage  ها هستند که روی hard disk سواری می شوند.

Mass STORAGE :HARD DISK

همان طور که در بالا گرفته شده نوع دیگر حافظه اصلی Mass storage ها هستند که بر رویhard disk سوار می شوندhard disk ها به مراتب کند تر از RAM ها هستند .

از نظر قابلیت ذخیره سازی hard disk ها از ۴۰ مگا بایت تا حدود ۲ گیگا بایت قابلیت ذخیره سازی دارند .

از نظر قیمت هم  یک pc hard 200 مگابایتی تقریبا ۴۰۰ دلار ویا به عبارتی دو دلار به ازای هر مگا بایت می باشد که در مقایسه با قیمت RAM که در حدود  قیمت یک مگا بایت RAM است . در هنگام قطع برق محتویات hard ها از بین نمی رود به این گونه حافظه Nonvolatile storage می شود .

استفاده از هر دو نوع حافظه برای pc ضروری به نظر می رسد.از RAM برای برنامه های اجرایی و ذخیره.

دادههای حساس هنگامی که اجرا ضروریست استفاذه می شود واز hard disk   برای ذخیره طولانی اطلاعات در زمانی که قیمت به ازای هر بایت مهم می باشد، استفاده میشود .

      در این جا یک سئوالی که پیش می آید این است که اگر به بیش از RAM قابل ذسترسی نیاز پیدا کردیم چه  می کنیم؟مثلآ فرض کنید که یک برنامهspreed sheet به دو مگا بایت وRAM  ویک فایل spreed sheetکه به دو مگا بایت احتیاج دارد  داشته باشیم . این سئوال پیش می آید که آیا فقط به همین ۴ مگابایت  نیاز داریم ؟ خود سیستم عامل به مقداری زیاد RAM  احتاج دارد . پس ما میزان لازم RAM برای سیستم عامل و پردازنش speed sheet به طور همزمان در دست نداریم .

            در DOS برای فراخوانی برنامه و داده اگر RAM به مقدارکافی نداشتیم مجبوربودیم یک RAM اضافه دیگر خریداری می کردیم وبه PC نصب می کردیم. ولی در ویندوز NT ما راه چاره ای داریم وآن این است که امکان تبدیل قسمتی از hard  به فضای RAM وجود دارد.به طوری که در خواستهایی بزرگتر از آن هستند که در حافظه RAM جای بگیرند ، می توانیم اجرا کنیم . این خصوصیت ویندوزNT  را viriual Memory  نامگذاری کردند . بعدا به طرز کار VM تحت ویندوز NT وتوضیح وشرح آن خواهیم پرداخت .

        در هنگام نصب ویندوز NT (برای اولین )کاربران و یا مدیرسیستم موظف است که برنامه راه اندازNT را چک کند تا به فضای قابل دسترسی پذیرRAM  وHARDدر سیستم عالملی پی ببرد.برپایه فضای دسترسی پذیر دیسک   RAM یک swap file  ایجاد میکنند که اندازه آن حداکثر می تواند به اندازه RAM موجود در سیستم  باشد . در هنگام نصب ویندوز NT کاربر میتواند اندازهswap file  را تغییر بدهد . رابطه swap file  با حافظه مجازی از نظر اندازه مستقیم است . یعنی هر چه اندازه  swap file  بزرگ باشد ، حافظه مجازی  نیز  بزرگ میباشد. ولی قابل ذکر است که بزرگی آن تا اندازه فضای ذخیره سازی فایل ثابت، اذامه خواهد داشت .

اندازه نهایی swap file را جابجایی وظرفیت کل دیسک مشخص می کند.در زیر توضیحی در مورد swap fileو این که swap file چیست می دهیم .

 

SWAP FILE

swap file قسمتی از حافظه سخت است که توسط مدیریت حافظه مجازی بکار می رود که کارش در واقع نگهداری موقت بخشی از محتویات RAM است تا اینکه به سیستم این امکان داده شود که  برنامه هلآیی که از نظر اندازه از RAM قابل دسترسی بزرگترند ،را بتواند اجرا کند.

دنباله بحث :بعد از نصب ویندوز NT  و اجرای آن swap file به عنوان یک انباره موقت برای محتویات RAM بکار برده می شود. در زیر دو وظیفه مهم مدیر حافظه مجازی را بررسی می کنیم:

۱-مدیریت  داده ذخیره شده بر روی دیسک وانتقال آدرس داده های روی پایه دیسک به فضای  آدرس دهی ۳۲ بیتی ویندوز NT .در خواست میتواند عملیاتی را بر روی داده انجام دهد بدون اینکه توجه به  این داشته باشد که داده از نظر فیزیکی درکجا قرارگرفته است.یعنی میتواند عملآیاتی را برروی داده درفضای حافظه مجازی انجام دهد

۲-در ویندوز NT  هنگامی که بخواهند از RAM بیشتر از آنچه که در دسترس است استفاده کنند این مدیریت حافظه مجازی است که قسمتی ازRAM رابه swap file منتقل می کندتا اینکه فضایی برای داده های لازم باز کند و در زمان لازم دوباره بهRAM بازگردانده می شود .برای جلوگیری از هدر رفتن زمان ،به جای اینکه داده ها بایت به بایت از RAM به ذیسک ویا از دیسک به RAM منتقل شوند ،این انتقال به این صورت است که داده های به صورت۴kilopages منتقل می شوند نه بایت به بایت.برنامه درخواستی لزومی نداردکه  چیزی در مورد پردازش swaping بداند swaping تکرار شونده روی پاسخ خرابی سیستم وهمچنین روی فعالیتهای سنگین دیسک تاثیر گذار است .

     برنامه ای که یک فایل راروی فضای آدرس دهی مجازی ویندوزطNT مورد پردازش قرار می دهد(روی  هارد )از نظر سرعت خیلی کند تر از برنامه ای است که از دادها در داخل RAM استفاده میکند .یعنی برنامه اولی از برنامه دومی کندتر اجرا می شود .مدیریت حافظه مجازی برای این طرحی که در فایلهای داده ای  خیلی بزرگتر و سیستمهای چند برنامه ای از به وجود آمدنswaping ها خیلی ضروری جلو گیری کند ولی در واقع میزان کار به مقدار RAM قابل دسترس بستگی دارد یعنی هر چه مقدار RAM قابل دسترس بیشترباشد کار کلی بیشتراست ویندوز ۱۶ بیتی هم نیز از حافظه مجازی استفاده می کند ولی در طرز کار آن در ویندوز NT پیچیده تر است .اندازه فضای swap حافظه مجازی در ویندوز ۱۶ بیتی وابسته به مقدار RAMقابل دسترس است وتا  تقریبا اندازه ۳۰ مگا بایت مجاز است .این نکته قابل ذکر است که اگر کارتصمیم به حذف swap file ها با خاموش کردن حافظه مجازی بگیرد،و به این ترتیب در خواستهای بزرگتری را انجام دهد ،بهswap file این نیاز نیست .

       این حدود اندازه swap file در ویندوز ۱۶ بیتی برایtop disk desk ها (desk top pc ) ها مناسب میباشد .اگر مقدار ram دسترس پذیر شما در حدود ۳۲ مگا بایت یا بیشتر باشد ،کمترین مقدارswap فضای   یکdiskرا اشغال میکنددرحالی که۳۰مگابایت از فضایseap برای بسیاری تزدز خواستهایRAMبسیار کم  است .ولی ویندوز NT این خصوصیت را دارد که شما هر مقدار swap  (زیاد وکم )که نیازدارد ،اختصاص دهید . ولی این موضوع هم هست که حافظه مجازی نمی تواند جوابگوی تمام مشکلات با شد .این امکان را می دهد (حافظه مجازی )که با مقداریRAM محدود برنامه های بزرگ را پردازش کنیم ولی بدون توجه به سرعت  پردازش آن یعنی ممکن است سرعت پردازش خیلی کم باشد .در هنگام کار با ویندوز NTهنگامی که حافظه  مجازی مشغول مبادلهdata بهhard ازRAM بهhard ویا بالعکس است.توجه داشته باشیدکه به محض پایین آمدن کارایی سیستم ،به RAM اضافه کنیم.البته ممکن است که با اضافه کردن hard سریعتر به اصلاحاتی دست یابیم ولی مزایای بالا بردن مقدار دیسک سریعتر قابل مقایسه با اضافه کردن RAM  نمی باشد .از دیگر خصوصیات (خصوصیت سوم) در زیر توضیح داده می شود .

۳-PREEMPTIVE MULTITASKING

        این خصوصیت به معنا ی چند کاره بودن یعنی قابلیت چند کاره بودن کامپیوتر برای انجام یک سری عملیات در واحد زمان است.این عملیات،اجرای برنامه ویا پردازش یک برنامه و یا به تمام رساندن یک کار ، می تواند باشد .درNT برنامه وپردازش ها از اجرایی به نامthread تشکیل شده اند که بعد در مورد آنها بحث  می شود .

 

THREAD

        معمولا قسمتی از پردازش به عهده سیستم عامل است که سیستم عامل آن را اجرا می کند که به آن قسمت thrad  گفته می شود . یک thred  نمی تواند متعلق به چند پردازش باشد ولی یک پردازش می تواند  چند thread داشته باشد و می توانند به وسیله طرحی چند thread را به طور همزمان  اجرا کند.

        حال می خواهیم ببینیم مفهومmultiasking یعنی چه و برای چه کاری است؟برای اینکه به این مفهوم بیشتر آشنا بشوم قبل از هر توضیحی اشاره به مثالی می کنیم .می دانیم که نوشتن یک document کارراحتی  است.هنگامی که داریم باDOS کارمی کنیم وبخواهیم ازنوشته پرینت تهیه کنیم قبل ازانجام هر کاری بایست فرمها،نوع قلم،کدهای خاص را به کدها یی قابل فهم برای .چابگرتبدیل کنیم سپس سیستم را اندازه فایل را که می داند چاپگر توانایی تحمل آن را دارد به چابگر می فرستد. چاپگر و سیستم عامل انقدر به تبادل  اطلاعات ادامه می دهندکه تمام فایل به چاپگرفرستاده شود .در حین تبادل اطلاعات بین چابگر و سیستم عامل ،دیگر ما به عنوان یک کاربر هیچ کار دیگری نمی توانیم با کامپیوترانجام دهیم .وجود یک سیستم multitasking است که در اینجا لازم دیده می شود در واقعmultitasking این اجازه را به کاربرمی دهدکه همزمان با ارسال اطلاعات به چابگر ،بتواند عملیات دیگری بر روی کامپیوتر انجام دهد

           همانطور که میدانیم پردازنده در هر زمان فقط یک کار را انجام می دهد ولی این کارها سریع تغییروضعیت می دهد که به نظرمی آید در هرزمان بیش ازیک کارانجام می شود.مثل دیگری که برای فهم بهتر multitasking می شود زد ،در مورد فیلم است .اگر ما یک حلقه فیلم را جلوی نور بگیریم می بینم از تعدادی تصویر و عکس ثابت تشکیل شده است ولی آن را با یک پروژکتور به صورت ۲۴ تصویر در ثانیه نمایش دهند ما همان تصویرهای ثابت رابه صورت یک فیلم متحرک می بینیم و برای ما غیر باور است که فکر کنیم آن همان عکسهای ثابت است که به صورت فیلم درآمده است .یک multitasking انعطاف پذیر خوب همانند این فیلم دنباله دار ومتحرک به نظر می آید .

        در هنگام اجرای هر thread  ، کنترل تمام کامپیوتر بدست آنها می افتد ولی در بعضی اوقات سیستم عامل می آید این thread و اطلاعات ضروری برای سیستم را به محلی که مشابه swap شرح شده در قبل می باشد ، انتقال دهد و thread دیگر بداخل فرستاده می شود و اجراو سپس به خارج فرستاده می شود این عمل این قدر سریع انجام می شودکه کاربر احساس می کند thread ها با هم در یک زمان اجرا می گردد .

        دو نوع multitasking وجود دارد که اول آنها را نام برده سپس شرحمی دهیم .

۱-preemptive

2-  nonpreemptive

nonpreemptive  :

دراین نوع multitasking ، قبل از جایگزین یک thread در حال اجرا  با thread دیگر thread مشخص می کند که چه مدت زمان کار دارد .

Preemptive multitasking   :

هر thread برایش مقدار ثابتی زمان مشخص می شود تا در این زمان ثابت کار خود را انجام دهند که به این  زمانtimeslice گفته می شود.وقتی که یکthread زمانtime slic اش تمام شد موظف است که به خارج انتقال یابد. مسئله دیگری هم که است مسئله حق تقدم است یعنی یک thread با اولویت بالا میتواند جلوی اجرای thread با اولویت پایین تر را بگیرد.در عوض ویندوزNT که ازpreemptive استفاده می کند ویندوز ۱۶ بیتی از multitasking از نوع nonpreemptive استفاده می کنیم .

مقایسه nonpreemptive و Preemptive : 

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سیستم عامل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.