مقاله مروری بر تکامل حیات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مروری بر تکامل حیات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مروری بر تکامل حیات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مروری بر تکامل حیات   ۱
تاریخچه حیات   ۲
منابع :   ۱۱
مروری بر تکامل حیات   ۱۲
جهش:   ۱۲
رده بندی جانداران ٬ مراحل تکاملی و تاریخی   ۱۹
خصوصیت و ویژگی حیات چیست؟   ۲۴
منابع :   ۲۸

منابع :

فلسفه و فیزیک –  مولف : جیمز هاپوود جینز ، مترجم : علی قلی بیانی

کلیات باکتری شناسی –  مولف : دکتر جمیله نوروزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ژنتیک ( اصول و مبانی ) –  مولف : دکتر سید علی محمد میر محمدی میبدی و دکتر آقا فخر میر لوحی ، اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

زیست شناسی عمومی ٬ گیاهی و جانوری – هیئت مولفان ٬ مرکز نشر دانشگاهی تهران

مروری بر تکامل حیات

در زمین چه نهقته است که ما را تا ژرفا به سمت خود می کشد و وادار به پرسش می کند؟ زمانی که بشر از گهواره ای که سالهای سال در آن میزیست فراتر رفت پاسخ این سوال بر او روشن شد.پیش از رفتن انسان به فضا حیات همیشه مهمترین پرسش بشر بوده است.این که حیات از کجا آغاز شده است؟ جهش در تکامل انسان چه نقشی داشته است و …؟

 در زمین چه نهقته است که ما را تا ژرفا به سمت خود می کشد و وادار به پرسش می کند؟ زمانی که بشر از گهواره ای که سالهای سال در آن میزیست فراتر رفت پاسخ این سوال بر او روشن شد.پیش از رفتن انسان به فضا حیات همیشه مهمترین پرسش بشر بوده است.این که حیات از کجا آغاز شده است؟ جهش در تکامل انسان چه نقشی داشته است و …؟

پاسخ این سوالات بدون تردید در ماهیت و نحوه شکل گیری نوع زی شعوری است که فعلا تنها نمونه ما هستیم و گزیری جز این ممکن نیست .

پاسخ ساده این است که حیات از ابتدایی ترین گونه ها انشعاب یافته است .حیات فرآیندی است که در طول میلیون ها سال کامل شده است. هر چه می گذرد تغییری در ساختار موجودات روی می دهد . تغییرات ناگهانی که جهش نام گرفته اند در طول ١٠ تا ١٠٠ سال قابل رویت نیستند، ولی بی شک در طی هزاران سال موجودات زنده چهره ای متفاوت خواهند داشت.

 اگر بخواهیم به نتیجه ای قانع کننده دست یابیم و به پرسش های مطرح شده پاسخ  دهیم نخست باید به سوالات انتیکی توجه کنیم و تاریخچه شکل گیری و پرورش حیات در زمین را دنبال کنیم .

خوشبختانه هر چه می گذرد دانشمندان شواهد بسیاری را کشف می کنند و بهتر از پیش پازلها را کنار یکدیگر قرار می دهند. تصویر مبهم است ! البته این مشکل در شکل گیری نخستین ساختار بی جان است که منتهی به نخستین گونه های بسیار ابتدایی زنده شد و البته نمی توان مرزی میان آن قائل شد یعنی بین ساختارهای پیش زیستی تا ساختاری زنده.

تاریخچه حیات

سن جهان آنچه شواهد علمی به دست می دهد و از مطالعات کیهانشناسان مورد تایید قرار گرفته باید چیزی حدود ١۴ بیلیون سال باشدکه عمده عناصر آن را هیدروژن و هلیوم تشکیل می دهند. منظومه شمسی نیز دست کم ۵/۴ بیلیون  سال قدمت دارد که در مقایسه با سن جهان چندان بزرگ نیست. خورشید و ستارگان از انقباض گرانشی ابرهای گاز و غبار میان ستاره ای متولد شده اند. این توده که ابتدا کروی شکل بوده در اثر چرخش شکلی بیضوی به خود گرفت و نهایتا تمام مواد به سمت مرکز جمع شد و توده مرکزی (پیش ستاره) را تشکیل داد . به مرور بر اثر نیروی ثقل ، تراکم خورشید بیشتر شد و دمای آن به حد مطلوب واکنش های جوش هسته ای رسید . در مورد منشا منظومه شمسی بهترین نظریه که  پیدایش سیارات و اجرام دیگر را توصیف می کند فرضیه فیزیکدان آلمانی کارل فریدریش وایتزاکر است . این نظریه توضیح می دهد که در اطراف خورشید در زمان پیدایش گازهای قرصی شکلی تجمع یافته بود و به کندی دوران داشت. این توده مواد ابتدایی که به گرد خورشید می چرخیدند و به طور کلی از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بودند پس از گذشت ٢٠٠ میلیون سال دستخوش تغییرات بسیاری شدند. هیدروژن و هلیوم از این توده قرص مانند بیرون رفتند و در فضا پراکنده شدند و جرم آن را  به مقداری اندکی کاهش دادند. در این دگرگونی اندازه حرکت اولیه سحابی دستخوش تغییری نشد اما در این ٢٠٠ میلیون سال به علت تفاوت سرعت در قسمت های مختلف سحابی ، نواحی متلاطمی به وجود آمدند که خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت و ماده درون آن نیز موافق جهت عقربه های ساعت حرکت می کردند. این شدکه درون نواحی متلاطم سیارات شکل گرفتند و به مرور به علت جریانهای بسیاری از مواد اطراف بزرگتر شدندکه در این میان زمین نیز به بلوغ خود رسید. زمین در ابتدای حیات خود تقریبا فاقد جو به شکل کنونی آن بود اما بعد ها طی فرآیندهایی جو  زخیم تر و مملو از ترکیبات آلی شد. ابتدا فوران آتشفشانها باعث تولیدگازهای  ،  ، کمی و مقداری  ،  ،  ،  ،  شد ، مهمترین  منبع  و  در این فرآیند تولید ، فعالیت های آتشفشانی بود که منجر به تشکیل مقدار قابل توجهی   هیدروسفر شد. در این گازهای آزاد شده ، گاز  وجود نداشت اما در ترکیباتی مانند اسیدها و سیلیکاتها و آب به چشم می خورد. بعدها تجزیه نوری   موجب تولید آزاد  و پس از جذب تابش UV محافظ خوبی برای لایه های پایین تر جو شد. در این فرآیند فقط مقدار کمی  چیزی حدود ١/٠% مقدار کنونی تولید میشد.

در فرآیند تشکیل حیات بی شک مهم ترین عنصر در شکل گیری آن آب بوده است . آب حلال بسیار خوبی به شمار می آید و دیگر عناصر را در خود حل می کند. مواد آلی پیش از پیدایش نخستین گونه حاوی کربن و نیتروژن با ساختمانی حلقه ای چون ( پورین ها و پایریمیدیتها ) بودند . ساختار های ابتدایی حیات گمان می رود زمانی در جایی پر آب شکل گرفته باشند(سوپ آغازین). به مرور در اثر واکنش مواد آلی مرکب مجموعه ای از عناصر در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ساختمان کوچکی را تشکیل دادند که اساس حیات در زمین شد. اما این ساختمان بدون عنصر کربن C براستی دوام نمی یافت و شاید هیچ گاه تشکیل نمی شد. فراوانترین عنصر جهان هیدروژن نیز در این فر آیند عامل بسیار مهمی بوده است. مجموعا عناصر آب ، هیدروژن ، اکسیژن و کربن ، چهار عنصر اساسی در شکل گیری حیات محسوب می شوند. اتم کربن که در این مجموعه ویژگی بسیار مهمی دارد با چهار پیوند می تواند به چهار اتم متصل شود. از ترکیب عناصر مختلف با کربن است که مواد آلی ساخته می شوند. به عنوان مثال از ترکیب یک اتم کربن با چهار اتم هیدروژن گاز متان که از گندیدن علفهای مرداب به وجود می آید ، ساخته می شود. قند نیز که بدون اتم کربن ساخته نمی شود با فرمول  یکی از مواد آلی است که نشان می دهد کربن چگونه می تواند عناصر مختلف را در کنار یکدیگر نگاه دارد.

 ترکیبات بسیاری می توانند از اتم کربن به وجود آیند. همانطور که اشاره شد اسیدهای امینه از همین ترکیب های کربنی شکل می گیرند و اگر کربن را از این مجموعه ها حذف کنیم پایداری از میان می رود. گلیسین یا گلی کول که اسید امینه است با فرمول  یکی از ساده ترین ساختارهای آلی است. مواد آلی در واقع به سه گروه تقسیم می شوند: پروتئین ها ، لیپیدها ، هیدراتهای کربن . پروتئین ها از همین مجموعه بسیاری گلیسین ساخته می شوند.بدون پروتئین ها نه شکل گیری حیات و نه ادامه آن امکان پذیر خواهد بود. پروتئین ها و لیپید ها در واقع اجزای اصلی سازنده غشای سلول اند. تمام اینها از مجموعه اتم های کربن گرد هم آمده اند و حتی چربیها نیز ساختاری کربنی دارند. لیپید ها از ترکیب اسید های چرب ساخته می شوند . ترکیب لیپید ها همان ترکیبی است که هیدراتهای کربن دارا هستند ، اما در لیپید ها نسبت اکسیژن کمتر از مقداری است که در کربو هیدراتها وجود دارد. ساختار کربو هیدراتها از اتم های کربن ، اکسیژن و هیدروژن شکل گرفته اند. مونوساکارید ها نیز کوچکترین هیدراتهای کربن هستند که بارز ترین آنها گلوکز است و معمولا سوخت خوبی برای سلولها محسوب می شود. از ترکیب دو گونه مونوساکارید ، دی ساکاریدها به وجود می آیندکه معروف ترین آنها ساکارز است که به صورت قند یا شکر می شناسیم. پلی ساکارید ها نیز مواد آلی بسیار خوبی هستند و از ترکیب بسیاری گلوکز به وجود می آیند که نشاسته معروفترین آنها است، سلولز که قسمت اصلی دیواره ای سلولهای گیاهی را می سازد و نیز  غذای بسیاری از گیاهخوران محسوب میشود نوعی پلی ساکارید است. در این میان گلیکوژن یکی از پلی ساکاریدهایی است که شباهت بسیاری به نشاسته دارد اما نشاسته برای سلولهای گیاهی کار آمد است و گلیکوژن نیزبرای سلولهای جانوری و قارچها.

 در سال ١٩٢۴ اپارین زیست شیمیدان روسی در رساله ای با عنوان “Origin of Life” این موضوع را مطرح کرد که تکامل حیات بدون تردید در سوپ آغازین شکل گرفته است.او شرایط سنتز مواد اولیه را شرح داد و اضافه کرد اتمسفر ابتدایی که با اتمسفر فعلی تفاوت داشته ، این شرایط را که عامل مهمی در سنتز مواد آلی کربنی بوده فراهم کرده است. همانطور که اشاره شد در آن زمان آب به مقدار کافی وجود داشته و مواد آلی در جو به پیشواز آن رفته و در این سوپ آغازین ساختارهای آلی پیش زیستی تشکیل شده است.

در سال ١٩۵٣ استنلی میلر ثابت کرد اپارین گذشته را خوب توصیف کرده است ، او نشان داد مولکولهای آلی اجزای اصلی سازنده حیات هستند ، و موادی نظیر اسیدهای امینه سازنده پروتئینها منشاء اصلی حیات در زمین بوده اند. بی شک در تاریخ زمین ، زمانی اختصاص به شکل گیری همین مواد آلی داشته.

نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاکی از این است که از اتحاد اسید های آمینه با یکدیگر پلی پتیدها و ماکرو مولکولهایی شبیه پروتئین شکل گرفتند. تولید پروتئین از اهمیت فراوانی برخوردار بود چرا که بعضی از پروتئینها به همراه بعضی فلزات توانستند فعل و انفعالات شیمیایی را سرعت بخشند زیرا دارای خاصیت کاتالیزوری بودند. امروزه می دانیم که یکی از مهمترین خصوصیات آنزیم ها خاصیت کاتالیزوری آن ها است و این یکی از بارزترین نشانه های موجودات زنده است . مواد پیچیده از متحد شدن ( پورین ها و پایریمیدینها ) به همراه قند و فسفات به دست آمدند این مواد که ( نوکلئوتید ها ) نام گرفته اند توانستند با یکدیگر مولکولهای درازی به شکل زنجیر را تشکیل دهند. در پی این فرآیندها اسیدهای نوکلئیک ، اسیدهای نوکلئیک بیشتر و پروتئینهای خاصی را ایجاد کردند. حیات در واقع از ابتدای همین مرحله آغاز شده است !

شکل اولیه زندگی محتملا مجموعه ای از اسیدهای نوکلئیک و پروتئین بوده است که گمان می رود گرداگرد آن را لایه ای از پروتئین فراگرفته بود که شباهت زیادی به ویروس داشت. به احتمال زیاد این ویروس اولیه .اجزای اصلی خود را از مواد آلی موجود در اقیانوس ها یا مناطق پر آب تامین می کرده که در واقع شباهت بسیار زیادی به پروکاریوت اولیه داشته.

سلول کوچکترین ساختار مولکولی است که از مجموعه بسیاری مواد آلی شکل گرفته و پیکر تمامی جانداران از آن ساخته شده است. ساختار کوچک سلول خلاصه ترین ساختار در واقع زنده است زیرا تمامی رویدادهایی که در سلول رخ می دهد در انتها مجموعه ای را می سازد که از رویدادهای شیمیایی سلول حادث شده است و این کنش و واکنش و سوخت و ساز و فعالیت سلول است که جاندار را زنده نگاه می دارد. سلولها به دودسته تقسیم می شوند ایوکاریوت ها و پروکاریوت ها.

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روح و قدرت آن
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.