مقاله مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۲

معرفی:. ۴

اثر الیاف و کیفیت نخ روی خصوصیات پارچه حلقوی:. ۴

کارایی نخها برای بافندگی حلقوی:. ۵

توسعه و پیشرفت نخ ابریشمی برای پارچه های حلقوی:. ۵

بافندگی حلقوی ابریشم:. ۷

مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی ابریشم:. ۸

نمره نخ:. ۸

تاب نخ:. ۹

خصوصیات مالشی نخ:. ۱۰

سختی خمشی نخها:. ۱۰

نوع بسته تغذیه:. ۱۱

نوع ماشین:. ۱۲

(مواد اولیه ، ماشینها و روشها). ۱۲

نخستین آزمایش بافت حلقوی:. ۱۳

بافندگی حلقوی در روی ماشین های صنعتی… ۱۴

نتایج و مباحث… ۱۶

ظاهر پارچه.. ۱۶

مشاهدات بحرانی در طول بافندگی حلقوی… ۱۶

خصوصیات مکانیکی تنش پایین:. ۱۹

مفاهیم تجاری:. ۲۰

مقدمه:

در طول دو دهه گذشته تکنولوژی  بافندگی حلقوی به صورت قابل توجه با معرفی ساختارهای گوناگون و با استفاده از نخهای جدید و اصلاح شده و همه کاره بودن تجهیزات حلقوی مدرن ترقی داده شده است. استفاده موفق نخها در بافندگی حلقوی وابسته به خصوصیات نخ و انتخاب پارامترهای فرآیند بافندگی می باشد.تجهیزات کیفیتی نخ برای بافنگی حلقوی نخهای مورد انتظار برای بافندگی را ممکن می سازد.برای مثال عملکرد نخها خوب خواهند بود اگر فرآیند خوب اتفاق بیافتد یعنی الاستیسیته خوب و   ازدیاد طول مناسب و پرز و مقاومت سایشی کم و  زیردست نرم و تغییر در نمره نخ کم باشد.بعلاوه تولید یک پارچه خوب می تواند با خصوصیات نخ مانند کار تا حد پارگی بالا و استحکام حلقه و میزان تاب نخ ومقاومت قابل قبول و مقاومت پیچشی کافی مورد انتظار باشد.این مقاله با مشکلات مواجه شده در بافندگی حلقوی ابریشم سر و کار دارد.

ابریشم دارای یک درخشندگی استثنایی و استحکام خوب بین الیاف طبیعی میباشد.پارچه بافته شده حلقوی ابریشمی به عنوان محصول خاص که میتواند به عنوان یک محصول خود را در رقابت وگوناگونی محصولات بازار جهانی نساجی مطرح کند مورد توجه می باشد.

 با توجه به بافندگی حلقوی الیاف فیلامنتی ابریشم مشاهده شده بود که تعداد لاها در نخ و مقدار تاب نخ وابسته به هم هستند و اثر آنها روی خصوصیات پارچه مهم است.اگر تعداد لاهای نخ افزایش یابد نتیجه ای که می دهد یک نخ زبری که مناسب برای تولید پارچه

 حلقوی مناسب نخواهد بود و با افزایش در تعداد لاها وتاب نخ نیاز خواهیم داشت به چسباندن لاها و  فیلامنت ها به همدیگر. بعلاوه افزایش تاب تمایل نخ برای گوریدگی بیشتر خواهد شد و پس از آن باعث شکست سوزن و یا نخ پارگی در هنگام بافندگی می شود(به خاطر گیر کردن نخها).عمده دست آورد این کار این است که انتخاب فیلامنت ابریشمی و دنیر و تعداد لاها و میزان تاب و گیج ماشین و ساختمان پارچه دربافندگی حلقوی تجاری فیلامنتهای ابریشم عوامل مهمی هستند. فرآیند شیمیایی فیلامنتهای نخ یک روش برای قابلیت بافندگی حلقوی ابریشم می باشد.نخهای ابریشمی به طور معمول خیلی الاستیک و انعطاف پذیر میباشند و زیر دست نرم و حالت کشسانی دارند.

مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنتی ابریشم با رفتار نخ بسته تغذیه و تنش نخ در گیر است و همچنین بحث شده می باشد.

معرفی:

یک پارچه حلقوی ابریشمی سطح صافی دارد  و هنگام پوشیده شدن یک احساس رضایت بخش را برای فرد ایجاد می کند و به عنوان یک پارچه به صورت خاصی مناسب  برای پوشاک خانمها می باشد زیرا این پارچه این پارچه بدون چروک ، نرم، سبک وزن  و زیر دست نرمی را دارا می باشد. عموما پارچه های حلقوی تمایل به درآمدن به اشکال بدن را دارند و خود را به راحتی با حرکتهای بدن وفق می دهند، پارچه های حلقوی شرایط و حالات زیادی در الاستیسیته و برگشت پذیری دارا هستند بر خلاف پارچه های تاری پودی که درجه از دیاد طول کمی دارند . خاصیت منحصر به فرد یک پارچه حلقوی قابلیت کشیدگی آن می باشد . یک پارچه حلقوی اساسا یک ماده الاستیک بالا می باشد.

اثر الیاف و کیفیت نخ روی خصوصیات پارچه حلقوی:

خصوصیات الیاف مانند طول الیاف ، کار تا حد پارگی ، ازدیاد طول، رفتار مالشی، شاخص کیفیت الیاف هستند و فاکتورهای عمده ای هستند که روی خصوصیات پارچه حلقوی تاثیر می گذارند . شاخص های نخ مانند نمره نخ ، تاب ، رفتار مالشی، سختی خمشی . گره ها در نخ و عیوب و استحکام نخ نقش اساسی را در کارایی نخ برای بافندگی حلقوی را بازی می کنند. دیگر شاخص مهم که علاوه بر این ها که گفته شد وجود الیاف کوتاه در سیستم ریسندگی نخ می باشد.

کارایی نخها برای بافندگی حلقوی:

امروزه ، نخهایی که برای  بافندگی حلقوی بکار می روند نخ های تولیدی از سیستمهای رینگ ، روتور ، ایرجت، و سایرو  وغیره می باشند . این نخ ها از نکته نظر مهندسی با کارایی متفاوتی می باشند و خصوصیات ذکر شده بالا در هر سیستم متفاوت می باشد. اگر چه بعضی از این خصوصیات نامطلوب و نیاز بیجا برای پارچه تکمیلی می باشند که تاثیر در مقاومت در مقابل پرز شدن ، راحتی و زیر دست و مقاومت سایشی و خصوصیات ابعاد اثر می گذارند.

توسعه و پیشرفت نخ ابریشمی برای پارچه های حلقوی:

پژوهش انجام شده توسط TAMAKO  HATA و HIROSHI KATO  نشان می دهد که فرآیندهایی مانند رفتار  جمع شدگی نمکی و پراکندگی الیاف و در رفتار رزینی برای بالا بردن کارایی ابریشم در بافندگی حلقوی استفاده شده اند.

جمع شدگی نمکی توسط خیساندن نخهای تابیده بدون آهار تعریف می شود و رفتار آنها برای تقریبا ۶۰-۳۰ ثانیه در دمای C80 در یک محلول غلیظ نیترات کلسیم با سنگینی مخصوص۱۴۵/۱ و یک جمع شدگی در رنج ۵۰-۳۰% می توان به دست آورد سپس نمونه نخها دوبار در حمام آهار با غلظت G/L10 در دمای C95 قرار گرفته می شوند بعد از آن به عنوان الیاف متفرق معرفی می شوند پس رفتار سطحی توسط رزین و سرانجام یک رفتار با یک ماده معرف آنتی استاتیک داده می شود.

نخ به دست آمده به شرح بالا کمی ضخیمتر و تجعد بیشتر و تبدیل به نخی با انبوهی بیشتر می گردد. همچنین مشاهده می شود که تاب دادن و خمش نخ با افزایش جمع شدگی نمکی آسانتر شود. این رفتار شاید به یک تخریب جزئی در مناطق بلوری در لیف ابریشم و یک افزایش نتیجه بخش در مناطق آمورف نسبت داده باشد.

معمولا درجه آرایش یافتگی مولکولی در ابریشم نسبت به الیاف دیگر در قسمت آمورف معمولا بالاست و توسط جمع شدگی نمکی پایین آورده می شود . راحتی در افزایش تاب دادن با افزایش یافتن جمع شدگی نمکی در نخی با زیر دست سخت و فاقد نرمی و انبوهی افزایش می یابد . یک پایداری افزایش یافته در تغییر شکل خمش و شدت خمش افزایش یافته هم مشاهده شده است.به هر حال عمل رفتار تعداد تاب ها به نظر نمی رسد که روی زیر دست پارچه اثر کند.

بافندگی حلقوی ابریشم:

 

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی کارخانه نساجی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.