مقاله معاونت در جرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معاونت در جرم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله معاونت در جرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تعریف لغوی معاونت در جرم ۱
تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی ۱
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه ۲
در ماده ۲۱ مجازات اسلامی آمده است : ۳
۱ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند : ۶
۲ـ سیستم استعاره مجرمیت : ۶
عناصر و ارکان معاونت در جرم ۷
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی ۷
مبحث دوم : رکن مادی معاونت در جرم ۷
مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا ۹
رکن معنوی معاونت در جرم ۱۸
منابع: ۲۱

منابع:

_ مرحوم صاحی فصول .
عوائد الایام ، مولی احمد نراقی ،ص ۲۷ .
_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص ۱۲۰ .
متن درس استاد مرعشی شوشتری ، قه جزایی .
_ متن درس استاد مرعشی شوشتری ، فقه جزایی.
_ شرکت و معاونت در جرم ، ن رادی ، ص ۱۲۰ .
_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱، ص ۲۸۵ .
_حقوق جزای مومی ، پرویز صانعی ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ .
_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱ ، ۸۱ .
_ حقوق جزای عمومی ، پرویز صانعی ، ج ۲ . ص ۸۶ .
_ قانون العقوبات ، ابوعامر حمد کی ، ص ۳۰۲
_ معاونت درجرم ، منوچهر حمیدی ، ص ۱۱٫
_ معاونت در جرم ،منوچهر میدی ، ص ۱۱
_ قانون العقوبات ، ابوعامر محمد زکی ، ص ۳۱۲ .
_ ترمینولوژی ، محمد عفر جعفری لنگرودی ، ص ۱۸۳
_ حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج ۱ ، ص ۷۱ ۲
_ حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص ۹ ( جزوه درسی) .
_ مسئوولیه الجناییه ، مصطفی وجی ص ۱۶۲ .
_ قانون العقوبات ، محمد عوض ، ص ۳۷۲
_ حقوق جزای عمومی ، داادبان ، ص ۹
_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص ۱۴۹

 

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.

تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی 

از نظر حقوقی معاونت در جرم را می توان به صورت ذیل تعریف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعریف نکرده است :

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی،

بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم ، قبل یا مقارن با وقوع آن.

تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که :

مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد.

 وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه

اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند.

اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد.

لازم به ذکر است که در برخی قوانین شرکت در جرم را با معاونت خلط نموده است.

به عنوان مثال به برخی قوانین ذیلا اشاراتی خواهیم داشت :

قانون جزایی مصر در ماده ۴۰ :

در موارد ذیل مجرم شریک در جرم محسوب می شود :

۱ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه میشود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود.

به نظر می رسد مقنن باید می گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر میرسد.

۲ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق یاد شده جرم ارتکاب میابد.

به نظر می رسد اگر توافق هم بین دو نفر تحقق پیدا کرده است ولی بر اساس توافق جرم ارتکابی تحقق پیدا نکرد ، نمیتوان گفت شرکت تحقق پیدا نکرده است بلکه این قسمت از قانون می خواهد بگوید شرکت در وقتی است که تبانی قبلی مطرح باشد و حال آنکه درست به نظر نمیرسد زیرا توافق قبلی در تحقق شرکت در جرم دخالتی ندارد.

۳ـهر کس که در اختیار یک یا چند نفر اسلحه یا ابزار دیگری قرار دهد که آگاهی به کشندگی و جرم زا بودن این ابزار دارد شریک جرم محسوب می شود و در ارتکاب جرم موثر بوده ویا مکمل و متمم جرم محسوب می شود .

به نظر می رسد ماده ۴۰ قانون جزایی مصر همان گونه که در بندهای ۱و ۳ مشهوداست ،معاون را شریک در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامی شریک در جرم را تعریف نموده است لیکن تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است .

ماده ۴۲ :هر کس که عمد‎‏اًبا شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعریز یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت ،شریک در جرم محسوب می شوند.

تعریف بالا شرکت در جرم است ولیکن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است .حتی در قوانین سابق هم تعریفی از معاونت به چشم نمی خورد .

لکن شعبه دوم دیوان عالی کشور حکمی دارد که منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حکم شماره ۲۴۱۸ ـ۲۸/۱۰/۶۸)

اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده اند ،بنابراین اگر چندین نفر در ارتکاب جرمی دخالت کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند ،مجرم اصلی هستند نه معاون .

البته لازم به ذکر است که اگر چه قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است لیکن در برخی مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است .

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل وقوع جرم
 • مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
 • تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم
 • مقاله تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
 • تحقیق نقش برنامه های درسی در پیشگیری از جرایم
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.