مقاله معرفی سیستم برگشتی یا مدار بسته


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معرفی سیستم برگشتی یا مدار بسته مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معرفی سیستم برگشتی یا مدار بسته نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

معرفی سیستم آب برگشتی ( مدار بسته )   ۱
جریان آب و عوامل فیزیک و شیمیائی آب    ۲
نحوه عملکرد قسمتهای سیستم ومدیریت آب   ۸
آشنایی با قسمت ها    ۱۱
مدیریت مزرعه مدار بسته   ۱۶
کارهایی که روزانه انجام می گیرد   ۱۷
کارهای هفتگی   ۱۹
صافی زیستی ( صافیهای بیولوژیک )   ۲۰
نحوه شستشو   ۲۲
حذف نیترات در صافی دفع نیترات    ۲۵
اشعه ماورای بنفش uv   ۲۵
تنظیم کردن قسمتها   ۲۶
مواظبت و تمیز کردن قسمتهای مکانیکی و زیستی    ۲۷
تمیز کردن قسمتهای مکانیکی   ۲۷
هوادهی    ۲۷
صافی زیستی مستغرق و چکه ای    ۲۸
منابع   ۳۷

 فهرست منابع :

۱- کرمی علیرضا – مدریرت تنظیم اکسیژنی آب مزارع سردابی ، معاونت تکثیر و پرورش شیلات ، ۱۳۷۶٫

۲- آرین نژاد ، غلامرضا ، گزارش بیوتکنیک مجتمع مدار بسته ۲۰۰۰ تنی فیروزکوه – شرکت آبزی گستر – ۱۳۸۰

۳- ترجمع جعفری باری ، مهدی – اصول مهندسی آبزیان (( تالیف توماس پ لادسود ) شیلات ایران سال ۱۳۸۰٫

۴- فرهانی ، رضا –پرورش ماهی در سیستم مدار بسته ، انتشارات نقش مهر ، ۱۳۸۰٫

۵- جزوه دوره آموزشی سیستم مدار بسته صد تنی قزل آلا مجری شرکت قزل پرور مدرس استاد آلفورد از دانمارک ۱۳۷۹٫

۶- دوره آموزشی سیسم مدار بسته صد تنی قزل آلا مجر شرکت دلوارافزار مدرس استاد یا کوب و سورن سن از دانمارک ۱۳۸۱٫فرهانی ، رضا – مدیریت پرورش ماهی قزل آل مرسیستم مدار بستر ، انتشارت نقش مهر – ۱۳۸۱٫

 

معرفی سیستم برگشتی یا مدار بسته :

استفاده از سیستم برگشت آب برای اولین بار ازکشور دانمارک شروع شد ودر حال حاضر در کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد . لذا با استفاده از این سیستم می توان تمامی آب مورد نیاز را پس از تصفیه مورد استفاده قرار داد . به طور کلی سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا از تعددی حوضچه های بتونی ، صافی مکانیکی و بیولوژیک ، اطاق کنترل ، مخازن اختلاط اکسیژن و آب ، سیستم هواده و ژنراتور و تعدادی پمپ آب و سیستم UV و فیلتر حذف نیترات و شبکه لوله کشی می باشد .

اخیراٌ شیوه های جدید در پرورش ماهیان بکار گرفته می شود که در زمره این روشها پرورش ماهی در سیستم های مدار بسته است . این روش در جائیکه آب با کیفیت مطلوب برای پرورش کم است به کاربرده می شود . اگر ماهیان در سیستم های پرورشی بصورت متراکم پرورش داده و به صورت دستی تغذیه شوند مسلم است که در اثر مواد زاید و دفعی ماهی ها ومازاد مواد غذایی آب آلوده می گردد . برای جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی ونامساعد محیطی و رفع آلودگی با بکارگیری روشهای مکانیکی و بیولویژیک آب را تصفیه وبا افزودن اکسیژن کافی به آب بر محیط پرورشی برگشت داده می شود .

جریان آب و عوامل فیزیکی و شیمیایی آب :

 آب حلال بسیار خوبی برای بسیاری از ترکیبهای شیمیایی است و برای همین در پرورشی آبزیان از اهمیت خاصی برخوردار است . گازها از مواد شیمیایی قابل حل در آب هستند که در میان آنها اکسیژن و دی اکسید کربن و آمونیاک  مهمترین عوامل تأثیرگذار در حیات آبی محسوب می گردند .

حلالیت هر یک از آنها در آب متفاوت است و به عوامل متعددی بستگی دارد . آبزیان مختلف برای ادامه حیات و رشد به حداقل مقدار متفاوتی از اکسیژن محلول ( DO ) نیاز دارند که بدون آن قادر به زندگی نخواهند بود .مهمترین پارامترهایی که در سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا تأثیر گذار می باشند به شرح ذیل می باشند.

پارمتر

مقدار مطلوب

میلی گرم  در لیتر

مقدار خطرناک میلی گرم در لیتر

آمونیوم

NH4

3-0

5 (وابستگی به دما و PH دارد )

نیتریت

NO2

2/0-0

1

نیترات

NO3

200-0

500-250

PH

5/7-5/6

8-6

CO

CO2

Mm10-0

Mm12

دما

Co

C18-5

C20

کدورت

Ntu.10

Ntu20

BoD5

Mgil

5-0

10

بدیهی است هر یک از فاکتورهای فوق از دامنه تعریف شده وحد مجاز خارج شوند سبب وارد شدن استرس به ماهیان شده و با ایجاد محیط غیر مناسب زیستی برای ماهیان ونیز ایجاد شرایط مساعد برای رشد باکتریها وویروسهای بیماریزا در درون سیستم شود که در نهایت منجر به تلفات می شود .

درجه حرارت آب یک عامل زیست محیطی است که بیشترین اثر را در ماهی دارد .می توان چنین اندیشید که ، درجه حرارت اولین عامل موثر در اقدام به ایجاد یک پروژه پرورش آبزیان به صورت تجاری می باشد . بهترین درجه حرارت برای رشد ، درجه حرارتی ست که اگر ماهی دارای قدرت انتخاب باشد ، برای خود اختیار می کند . توانایی ماهی برای دوری جستن از امراض ، بسیار نزدیک به درجه حرارت بهینه برای رشد می باشد . درجه حرارتهای واقع در خارج از محدوده ی حرارت بهینه در ماهی عدم تعادل ایجاد می نماید که این موضوع بر تغذیه ، رشد ، تولید مثل و جلوگیری از امراض تأثیر می گذابرد . احتمال موفقیت در پرورش ماهی در نزدیکی درجه حرارت بهینه بیشتر است . این مقدار با ارتفاع گرفتن منبع آبی از سطح دریا و افزایش درجه حرارت ، کاهش می یابد و تأثیر مستقیم بر شدت تنفس ماهیان دارد . افزایش دما سبب افزایش عملیات متابولیکی توسط ماهی می شود همین امر مصرف اکسیژن را نیز در ماهی افزایش می دهد . در حالیکه اکسیژن محلول در آب در این شرایط کاهش یافته است . با طراحی و اجرای قابل قبول سیستم های پرورش فوق متراکم  که نیازهای فیزیولوژیک  ماهی را بر آورده سازد و به طور مستمر وضعیت بهداشتی و شرایط پرورش ماهی را ارتقا دهد رابطة خاصی دارد و می دانیم همة جنبه های تنفسی ماهی مهم است . اما در شرایط بالا بودن تراکم تأثیر بر تبادلات گازی می تواند منجر به استرس و تلفات شود .

مقدار اکسیژنی که باید از جدار آبششها عبور کند ونیاز بافتها را تأمین نماید ، جنبة حیاتی دارد . برای ماهیان سردابی فعال نظیر آزاد ماهیان ، حتی در حالت استراحت ، میزان مصرف اکسیژن می تواند ۱۰۰ میلی گرم اکسیژن به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در ساعت یا بیشتر باشد . در ماهیانی که دارای شنای فعال هستند ، دستگاه تنفسی باید در حد ۸۰۰ میلی گرم به ازای هر کلوگرم وزن ماهی در ساعت ( در حدود۲۰ میلی لیتر در دقیقه ) اکسیژن تأمین می کند ودر برابر ، مقدار زیادی دی اکسید کربن را از بافتهای بدن ماهی دور می کند . بهر حال آب به طور اساسی یک محیط فقیر از اکسیژن است که حداکثر مقدار اکسیژن محلول آن از ۱۲-۱۰ میلی گرم در لیتر فراتر نمی رود . در اب دریا ، بالا بودن غلظت نمکهای محلول ، از مقدار اکسیژن قابل دسترس آن می کاهد و آن را به ۸ -۹  میلی گرم در لیتر می رساند .بنابر این ماهی باید حجم های نسبتاٌ زیادی از آب را از آبشش های خود عبور می دهد تا مقدار اکسیژن کافی برای رفع نیاز خود را از آن استخراج کند . با حرکت آب از روی آبششها اکسیژن محلول از طریق سلولهای نازک ( ۱۵ میکرونی )‌لایه ی پوششی لاملاهای ثانوی آبششی ، به طور غیر فعال به داخل خون منتشر می شود . اکسیژن بار دیگر در داخل خون به هموگلوبین می پیوندد و همراه گردش خون ، توسط دستگاه قلبی عروقی ، به باقتها می رسد . مولکول هموگلوبین از لحاظ فیزیک و شیمیایی یک عنصر منحصر به فرد است که با افزایش اسیدیته ، تمایل آن به ایجاد پیوند با مولکول اکسیژن ( O2 ) کاهش می یابد . ( قانون بور ) و در بعضی گونه ها بیشترین میزان ظرفیت آن برای ایجاد پیوند با اکسیژن کاهش می یابد . ( قانون روت )  بنابراین با گردش خون در بسترهای مویگری بافتها ، اسیدیته ناشی از دی اکسید کربن در حال تولید قابلیت پیوند اکسیژن با هموگلوبین را کاهش می دهد و در آزاد شدن مولکولهای اکسیژن ، ایجاد سهولت میکند .سپس اکسیژن توسط مکانیزم غیر فعال به درون سلولها که در آن فشار اکسیژن پایین است ، انتشار می یابد . در همان زمان دی اکسید کربن به بیرون از بافت و به درون خون منتشر می شود که در اینجا تابع شیب غلظتی مقدار CO2 است . برخلاف اکسیژن بخش غالب دی اکسید کربن به طور ساده در پلاسما حل شده و به همراه خون به شکل بی کربنات HCO3  به آبشش ها می رود . با عبور خون از آبشش ها آنزیم کربونیک آنهیدراز به سرعت با آبگیری از یونهای بی کربنات آن یا به صورت دی اکسید کربن مولکولی CO2 تبدیل می کند و از خون به محیط آبی انتشار می یابد .

باید گفت در شرایط معمول تا زمانیکه مقدار اکسیژن محلول به کمتر از ۸۰% حد اشباع تنزل نکند ،  ماهی قزل آلای رنگین کمان به مقدار اکسیژن کافی دسترسی خواهد داشت . در صورتیکه مقدار دی اکسید کربن محلول کمتر از ۳۰ میلی گرم در لیترنگهداری نشود ظرفیت حمل اکسیژن در خون تا حدی کاهش خواهد یافت که حتی ممکن است غلظتهای بالای اکسیژن محلول برای جلوگیری از ایجاد حالت کمبود اکسیژن در بافتها کافی نباشد .

استرس تنفسی ناشی از قانون های بور وروت را می توان با جابجایی توأم با دقت ماهی ها به منظور کاهش هیجان و فعالیت شنا و یا توسط تعویض آب به میزان مناسب یا طراحی سیستم هوادهی و اکسیژن رسانی به حداقل رساند . اجرای عملیات هوادهی باعث حذف سریع دی اکسید کربن محلول از آب می باشد که معمولاٌ در سیستم های فوق متراکم استفاده از فیلترهای چکه ای به منظور حذف آمونیوم و CO2 است .به نحوی که اکسیژن محلول به میزان کافی تأمین می گردد . مصرف اکسیژن ماهی در سیستم های پرورشی فوق متراکم می تواند از سه راه شدت تعویض آب تازه ، عملیات هوادهی و بالاخره اکسیژن رسانی افزایش داد . مواردی چون استرس ناشی  از دست کاری افزایش متراکم ، افزاش فعالیت ناشی از هیجان و فرآینده های طبیعی تغذیه و هضم مصرف اکسیژن ماهی را میتوان بلا فاصله برای مدت یکساعت یا بیشتر به بیشتر از دو برابر برساند سایر عوامل عمده که می تواند با اداره کردن آنها در سیستم های پرورشی فوق متراکم میزان مصرف اکسیژن را تحت تأثیر قرار دهد ، درجه حرارت آب  و فعالیت شنا هستند . افزایش درجه حرارت آب به طور ساده با افزایش دادن متابولیسم کل میزان مصرف اکسیژن  ماهی را می افزاید . در شرایط طبیعی ماهیان سردابی به ویژه ماهی قزل آلای رنگین کمان آب های خنک و سرشار از اکسیژن را برای زیست ترجیح می دهند .در واقع درجه حرارت و اکسیژن نقش اساسی و تعیین کننده ای در پرورش ماهی قزل آلا دارند . پارامترهای زیادی نظیر دما ، اکسیژن ، دانسیته ، دفع مواد زاید ، تنظیم آب مورد نیاز ، سرعت آب ، تنظیم عمق ، کیفیت و کمیت غذا ، دفعات غذادهی و رعایت موارد بهداشتی هر کدام به نحوی در سلامتی و رشد ماهی مفید موثر می باشند .

موثرترین عوامل که توانایی ماهی قزل آلای رنگین کمان را در استفاده از غذای مصرفی مناسب افزایش می دهد دما و اکسیژن  آب می باشد . میزان اکسیژن محلول در آبهای شیرین بستگی به درجه حرارت آب و ارتفاع منبع آبی از سطح دریای آزاد می باشد . درجه حرارت مناسب برای پرورش و رشد متعادلی ماهی قزل آلا رنگین کمان بین ۱۸-۱۴  درجه سانتیگراد است. در این دما ماهی قزل آلا حداکثر  توانایی در هضم و جذاب غذا و بالاترین میزان فعالیت آنزیمی را داراست و درجه حرارتهای پایین تر یا بالاتر از این مقدار از فعالیت های آنزیمی ماهی کاسته و رشد ماهی را تحت تأثیر قرار میدهد .

نحوة عملکرد قسمتهای سیستم و مدیریت آن

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.