مقاله مفهوم جهانی شدن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مفهوم جهانی شدن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مفهوم جهانی شدن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه : ۱

جهانی شدن یعنی چه ؟. ۲

جامعه شناسی و مسئله جهانی شدن.. ۵

جهانی شدن.. ۹

فرهنگ جهانی شدن.. ۱۰

هویت جهانی شدن.. ۱۱

ابعاد هویت ملی.. ۱۲

جهانی شدن و ساختار جهانی.. ۱۲

جهانی شدن؛ پروژه یا پروسه ؟. ۱۵

ابعاد جهانی شدن.. ۱۹

جهانی شدن اقتصاد. ۱۹

جهانی شدن سیاست.. ۲۴

جهانی شدن فرهنگ… ۲۵

آثار منفی جهانی شدن: ۲۶

پشتیبانی کمتر از شرایط خصوصی سازی : ۲۶

کاهش اشتغال زنان به کارهای ثابت: ۲۷

تضعیف پیمانهای گروهی کار. ۲۸

آثارمثبت جهانی شدن.. ۲۹

ایجاد وضع کمابیش یکسان برای دیگران: ۲۹

همبستگی جهانی در مسائل کارگری: ۲۹

نتیجه گیری.. ۳۱

مقدمه :

مفهوم جهانی شدن، پس از اینکه در دهه ۱۹۸۰ در رسانه های غربی ظاهر شد در سطح جهان گسترش یافت، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد پطروس غالی، در دهه ۱۹۹۰ اعلام کرد : ” تمامی جهان به عصر جهانی شدن وارد شده است.” جیان گزمین طی نطقی در پانزدهمین کنگره حزب ملی کمونیست چنین (CPC) اعلام کرد :

 “ما باید در تقابل با روند جهانی شدن توسعه اقتصادی، علمی و فنی نقش فعالتری در جهان عهده دار شویم”.

 کاربرد این اصطلاح بر می گردد به کتاب اول مارشال لک لوهان تحت عنوان جنگ و صلح در دهکده جهانی که تمدن را به سه دوره تقسیم می کند و جهان امروز به پیش به سوی تمدن شفاهی قدیم می داند. او گوشزد می کند ارتباط افراد جهان بسیار نزدیک و متقارن شده به گونه ای که ارتباط چهره به چهره عملا تحقق یافته است. سابقه جهانی شدن به زمانی می رسد که اولین جاده بزرگ ارتباطی و مبادلاتی میان و شرق و غرب کشیده شد و آن جاده ابریشم بود. پس از آن کشف تنگه ماژلان در سفر کریستف کلم این روند ادامه یافت و سرانجام اولین سفر به دور دنیا انجام شد. پس از ان ارتباطات گسترده تری در تجارت جهانی ( سفرهای مارکوپولو) انجام گرفت. و جهانی شدن همراه با روندهایی از این قبیل شکل گرفت.

 اساسی ترین روندها از دیدگاه آنتونی ماکفرو به ترتیب ب عبارتند از : رقابت قدرتهای بزرگ، نوآوری های تکنولوژیک، تولید و مبادله، تجدد و نوگرایی، همچنین از دیدگاه نظریه پردازان دیگر نیز روندهایی از این قبیل و بعضا متفاوت را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. اما در مجموع آراء این نظریه پردازان جهانی شدن یک روند مستمر و مداوم است و بر حوزه ای بسیاری از قبیل، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ارتباطات ، شهرها، هنر و … اثر گذار بوده است. این روند همراه با موافقان و مخالفانی همراه بوده است. تا جایی که برخی آن را آرمان شهری برای تمدن جدید و برخی آن را ایدولوژی فرهنگهای بیگانه می دانند. در این تحقیق ابتدا به معرفی و مفهوم جهانی شدن پرداخته و با پیشینه این پدیده و مطرح کردن آراء نظریه پردازان مختلف در این باب و ابزار دیدگاههای موافق و مخالف، بر حوزه هایی که این پدیده بر آنها تأثیر گذاشته است ارائه شده است. در قسمتهای بعدی پرسشهایی در زمینه ارتباطات جهانی، فرهنگ مختلط، مدیران و رهبران جهانی و آموزش آنها و چالشهایی که با آنها روبه رو هستند و ویژگیهایی مرکز آموزش مدیریت جهانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اند.

جهانی شدن یعنی چه ؟

جهانی شدن بی شک اصطلاح متداول دهه حاضر است. روزنامه نگاران، سیاستمداران، مدیران تجاری، دانشگاهیان و سایرین با به کار بردن این اصطلاح می خواهند نشان دهند که پدیده ای ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمی نو در عرضه اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی ظهور می باید. اما به کارگیری این اصطلاح در موارد بسیار مختلف، توسط افراد متفاوت و برای اغراض گوناگون چندان فراوان است که تعیین موضو ع مورد بحث جهانی شدن، کار کردهای این اصطلاح و اثر اتش بر نظریه و سیاست را دشوار نموده است. تعداد زیادی از صاحبنظران در امور جهانی، بیش از ده سال است که می گویند جهان به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. فاصله های ارتباطاتی از میان برداشته شده، مرزهای ملی ناپدید گشته است و موانع عمده بر سر راه داد ستد از میان برداشته می شود. با پیدایش دهکده جهانی به راحتی نمی توان مشخص کرد که یک محصول یا کالا به کدام کشور تعلق دارد.

 شرکتهای چند ملیتی مثال بارز پدیده جهانی شدن میباشند که فعالیت خود را به سطح جهانی رسانیده اند و بسیاری از این شرکتها به صورت همزمان در دو یا چند شرکت فعالیت می کنند. جهانی شدن پدیده ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییرات و تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش رسانده است. بر خلاف آنچه عموما تصور می شود جهانی شدن پدیده ای صرفا اقتصادی نیست بلکه تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر امروز را در بر می گیرد. در واقع جهانی شدن پدیده ای است که بر اثر آن در تصمیم گیری ها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها، نقش مرزهای جغرافیایی به حداقل کاهش می یابد. در این رهگذر منافع تک تک مردم و کشورها بیش از پیش در منافع تمام م مردم و تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهد شد. در دنیای جهانی شده، واژه ملی جای خود را به واژه بین المللی خواهد داد لذا در عصر حاضر که به قول اولین تافلر اصل دانایی است نه تنها کالا، خدمات و سرمایه بین الملل مختلف دنیابه آسانی به گردش در می آید بلکه افکار و دانش بشری نیز بی حد و مرز تراز گذشته مبادله می شود.

  در واقع جهانی شدن محیط یگانه ای را برای کلیه کشورهای جهان به وجود می آورد که در آن پیوندهای بین المللی به حداکثر خواهد رسید. در این محیط یگانه، قوانین جهان شمول است و جامعه جهانی باید از آن تبعیت کند. جهانی شدن پدیده ای است که بر اثر وقوع آن نقش مرزهای جغرافیایی کاهش یافته و با بروز این پدیده امروزه دیگر استفاده از پسوند “ملی ” برای چیزهایی نظیر سرمایه، عنوان محصولات و اوراق بها دار تا حد زیادی معنی خود را از دست داده است، اقتصاد های جهان چنان به هم گره خورده اند که بروز یک بحران حتی در کشوری کوچک به سرعت دامنگیر سایر کشورهای جهان می شود، قوانین و مقررات ملی رفته رفته جای خود را به قوانین و مقررات بین المللی می دهند و به صورتی که سازمانهای بین المللی عهده دار بسیاری از وظایف سازمانهای ملی در کشورها خواهند شد در این شرایط دولتها نیز نمی توانند فارغ از قوانین بین المللی قانون وضع کنند. در حقیقت می توان گفت با بروز این پدید، از قدرت سازمانهای ملی کاسته و بر توان سازمانهای بین المللی افزوده می شود. فرانسیس فوکویاما در عبارتی کلی تر می گوید جهانی شدن اثر گسترده ای بر ارتباط مردم هر کشور با دولت خود خواهد داشت:

  جهانی شدن عبارت است از در هم فشرده شدن جهانی و تبدیل آن به مکان واحد . جهانی شدن به این معنا حرکتی منحصر به دنیا ی معاصر نیست، هر چند که یکی از قالبهای جهانی شدن که قالب معاصر باشد به خاطر جهشی که در فرایند در هم فشرده شدن جهان ایجاد کرده است جای شاخص و وجه خاصی دارد . جهانی شدن گر چه به معنی یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و ادغام ا شتباه کرد .

جهانی شدن را یک فرایند کم و بیش مستقل معرفی می کنند که منطق جهت و نیروی محرک خود را دارد . جهانی شدن علاوه بر اینکه یک فرآیند است یک چهار چوب مفهومی نیز هست . جهانی شدن به عنوان یک چهار چوب مفهومی از جمله با انگاره نظم یا سامان جهان سر و کار دارد . انگاره نظم جهان ( که حرکتهای ضد نظم هم جزئی از آن است) در معنای کلی به عنوان چهار چوب مفهومی برای درک مسایل جاری جهان ماست . رابرتسون جهان را به عنوان یک نظام اجتماعی فرهنگی معرفی می کند و معتقد است که در دوره معاصر جهان از وضعیت در خود به سوی وضعیت ، برای به پیش می رود .

طی تاریخ عوامل مختلف جهان را به سوی یگانه شدن به پیش برده اند و جهان به شیوه های متفاوتی ممکن بود یگانه شود . ادیان بزرگ،امپراتوریها، اتحاد ملت ها ، سلطه جهانی یک شرکت فرا ملیتی، غلبه پرولتاریای جهانی و قا لبهای دیگر هر یک ممکن بود .

جهان را به مکان واحد تبدیل کند . از قرن پانزدهم به این سو چیزی که در میان دانشوران غرب به تحول بزرگ معروف شده است ، تحولی که جامعه فئودا لی اروپا را به سوی جامعه سرمایه داری سوق داد ، چیزی که در میان پویایی عمده جهان است . اما این نیرو هر روز کمتر از پیش به صورت یک نیروی کور عمل می کند . جهانی شدن از طریق فرایندی که رابر تسون آن را خاص شدن عام و عام شدن خاص می نامد به طور فرابنده ای از جوهر فرهنگ و باز اندیشی سرشار می شود . به بیان ساده تر جهانی شدن را هر روز بیشتر باید در قالب نظریه اراده گرایانه ( در مقابل جبر گرایانه ) توضیح داد .

جامعه شناسی و مسئله جهانی شدن

جامعه شناسان و نظریه پردازان قرن نوزدهم مثل اگوست کنت ، سن سیمون و مارکس و بسیاری از مسائل مهمی را که جهانی شدن نامیده می شود موضوع مرکزی تحلی و کار سیاسی خود قرار دادند . جامعه شناسی کلاسیک در دوره متأخر تر رشد خود با وضعیت پیچیده ای که اساساً فتح از بسط و تحکیم دستگاه دولت _ ملت و رشد نا سیو نا لیسم بود روبرو شد . بنابراین جامعه شناسان کلاسیک با چهره زانوسی تلافی ملی گرایی و جهانی شدن مواجه شدند .جامعه شناسان جدید به یک معنا اصولاٌ با همین معما زاده شد و شاید بتوان گفت تا حدودی قربانی این معما بود .

چند تعریف از جهانی شدن  که عبارتند از : ۱- جهانی شدن در مفهوم عام آن عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی انتقال سرمایه نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای اصلی و کاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکتهای بزرگ چند ملیتی و فراملی هستند.

۲- جهانی شدن از پیامدهای سردرآوردن دولتهای نیرومند ملی و عالی ترین مرحله روابط سلطه گری سلطه پذیری امپریالیستی است . جهانی شدن اوج پیروزی سرمایه داری جهانی در عالم است و از بطن دولت ملی که به تولید خود در درون و بیرون مرزهایش یکسان ادامه می دهند، زاده شده است.

۳- تعریف جهانی شدن به اختصار عبارت است از رقابت بی قیدو شرح در سطح جهان، رقابتی برای کشورهای غنی در آمدی بیشتر و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتری می آورد. ۴- عصر جهانی شدن عصر تحول عمیق سرمایه داری برای همه انسانها است که در سایه چیرگی و رهبری کشورهای مرکز و نیز در سایه حاکمیت نظام جهانی مبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می پذیرد.

مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرآیند هایی که بر اساس آن همه مردم جهان در جامعه ای واحد دو فارگیر به هم می پیوندند، تعریف می کننند.

می گوید در تاریخ جا معه شناسی می توان پنج مر حله را متمایز کرد که آ خرین آن با جهانی ش شدن ملازمت دارد . عام گرایی ، جامعه شناسی  های ملی ،بین الملل گرایی ، بومی گرایی و جهانی شدن . اصل جهانی شدن جامعه شناسی محصول آزادی جامعه شناسان در کار کردن با دیگران در هر نقطه کره زمین و درک فرایندهای دنیایی است که در آن و . آلبرو می گوید: یک گفتمان جهانی با گفتگو گران متعدد از فرهنگها  ومناطق مختلف پیدا شده است . آلبرو در ادامه خاطر نشان می کند که جهانی شدن تنها به این معنی نیست که جامعه شناسان می توانند آزادانه به یکدیگر ارتباط داشته باشد بلکه همچنین به این معناست که اولاً جامعه شناسان با انواع گوناگونی از گوشیها و قرائتهای جامعه شناسی روبرویند و ثانیاً باید بر مسئله جهانی شدن به عنوان یک فرایند مربوط به سطح تازه ای از واقعیت اجتماعی متمرکز شوند . آلبرو می افزاید که این واقعیت تازه را به بهترین وجه به عنوان جامعه شناسی می توان تعریف کرد . طرحی که البرو از تاریخ جامعه شناسی در مرحله جهانی شدن ارائه می دهد بیشتر به پیوند های جامعه شناسان در سطح جهان مربوط می شود تا به ماهیت جامعه شناسی . آلبرو در بیان مراحل گوناگون رشد جامعه شناسی اندک اندک از اصل اندیشه جامعه شناسی به دامنه روابط بین جامعه شناسان راه کج می کند و در توصیف آخرین مرحله از رشد جامعه شنا سی این دو مو ضوع را به کلی خلط می کند . مسئله ارتباط بین جامعه شناسان البته فاقد اهمیت نیستند . این موضوع در واقع با جهانی شدن نسبتهایی دارد . اما جهانی شدن جامعه شناسی را نباید با جهانی شدن جامعه شناسان اشتباه کرد. ( کتاب تئوری های اجتماعی فرهنگی رونالد رابر تسون  کمال پولاد.

نوئل ریشر، جهانی شدن را شکل گیری شبکه ای می داند که در چارچوب آن اجتماعاتی که پیش از آن در کره خاکی دور افتاده و منزوی بوده اند، بر پایه وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شود.

داگلاس کلنر، معتقد است جهانی شدن حکایت از آن دارد که بخشی از فرآیند بازسازی و باز اندیشی در سیاست و نظریه اجتماعی معاصر است.

دراکسفورد، جهانی شدن با تغییر دادن تجربه فضا و زمان و فشرده ساختن آن به نسبی شدن هویت های وابسته به محل یا سنتهای فرهنگی مستقل تعریف شده است.

مالکوم ترارز (۱۳۷۹) معتقد است ” جهانی شدن فرآیندی است اجتماعی که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند. روندهای جهانی شدن به چه شکلی پدید آمده اند؟

۱- اهمیت شرکتها در نظام جهانی بیش از اهمیت دولتها شده است، به عبارت دیگر، دولتهای ملی حای در خود را به کمپانی های بزرگ چند ملیتی داده اند، و کشورهای مختلف جهان با کمپانی های بزرگ خود مشخص می شود.

۲- به هم پیوستگی بازارهای مالی و بورس جهانی، این گستردگی آنقدر سریع بوده که در سالهای اخیر روزانه میلیاردها دلار  در بازار جهانی ردو بدل می شود.

۳- گسترش ارتباطات ماهواره ای و شبکه ای کامپیوتری و به دنبال آن گسترش داد وستدهای فرهنگی سطح جهان است. لذا گروهی جهانی شدن را از کانال ارتباطات و دادو ستدهای فرهنگی می نگرند.

۴- گسترش شبکه حمل و نقل بین المللی و کاهش شدید هزینه های مربوط به این مسئله است که فرآیند جهانی شدن را تسهیل کرده است و موجب شده است دنیا به سطح وحدت حرکت کند.

۵- روند پنجم در فرآیند جهانی شدن تقسیم کار گسترده است. این ویژگی که به عنوان تولید انبوه در دوران پست مدرن نیز یاد می شود وضعیت خاصی را بر گستره اقتصاد جهانی حاکم می کند که ویژگیهای عمده دوران آن از این قرار است: الف – جریان سرمایه گذاری، تمامی مرزهای ملی را پشت سر می گذارد. ب- سرمایه گذاران در بسیاری از موارد استقرار یا ایجاد و یا انتقال کارخانه در خارج از قلمرو ملی خود و ابر محدوده ملی کشورشان ترجیح می دهند. ج- در سرمایه گذاری ها، بازارهای منطقه ای و جهانی شدن بیش از بازار مصرف محلی مورد توجه قرار می گیرد. د – منابع مالی و پول جهانی با شتاب شگفت آوری از قاره ای به قاره دیگر جابه جا می شود به طوری که از پول جهانی به عنوان پول بی مکان نام برده می شود.

این روندها هنوز ادامه دارند نقطه در قرن بیست و یکم مهمترین روندهایی که پذیرای ما شده اند و بیشترین تأثیرات را بر زندگی وارد کرده است عبارت  است از :

۱- اقتصادی جهانی در دهه ۱۹۹۰  ۲- نوزائی در عرصه هنرها  ۳- ظهور و گسترش سوسیالیست مبتنی بر بازار آزاد   ۴- گسترش خصوصی سازی در حوزه دولتهای متولی رفاه اجتماعی  ۵- رواج شیوه های زندگی جهانی و بالندگی فرهنگهای ملی  ۶- راه یابی بیشتر زنان به سطوح رهبری  ۷- عصر زیست شناسی  ۸- تحرکات مذهبی  ۹- پیروزی فردیت و اصالت فرد  ۱۰- از یک دیدگاه دیگر برخی از صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که عوامل مؤثر جهانی توسعه کشورهای حاشیه اقیانوس آرام شدن سه عامل مهم و اساسی یعنی دانایی، تکنولوژی اطلاعات ، جایگزینی مواد مصنوعی به جای مواد طبیعی است.

جهانی شدن

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و انتقال علم و تکنولوژی به آنها
 • مقاله زن و جهانی شدن
 • مقاله جهانی شدن (WTO)
 • پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن
 • مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.