مقاله مقاوم سازی سازه های بتن ارمه با ورقه FRP


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مقاوم سازی سازه های بتن ارمه با ورقه FRP مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقاوم سازی سازه های بتن ارمه با ورقه FRP نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول   ۱
روشهای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه و   ۱
آشنایی با روش تقویت با ورقه FRP   ۱
چکیده   ۲
مقدمه   ۳
۱-۱- بازسازی   ۳
۱-۲- مقاوم سازی   ۴
۱-۳- عوامل موثردرانتخاب تکنیک مقاوم سازی   ۴
۱-۴-برخی از روش های مقاوم سازی سازه های بتن آرمه   ۵
۱-۵-بهسازی   ۶
۱-۶-تعمیر   ۶
۱-۷- FRP چیست ؟     ۷
۱-۸- دلایل استفاده روز افزون از FRP:   ۹
۱-۹- مزایای استفاده از FRPدر سازه های بتن آرمه:   ۹
۱-۱۰- برخی از موارد کاربرد FRP   ۱۰
۱-۱۱- اشکال مختلف FRPدر مهندسی عمران   ۱۱
۱-۱۲- انواع پوشش های FRPبر اساس نحوه تولید   ۱۱
۱-۱۳- سیستمهای مرکب جدید   ۱۱
۱-۱۴- مقاوم سازی اعضای باربر سازه ای با ورقه FRP   ۱۲
۱_۱۵نتیجه و ارائه پیشنهاد   ۱۷
فصل دوم   ۱۹
آشنایی با مفاهیم مرتبط با FPR   ۱۹
مقدمه:   ۲۰
۲-۱-FRPچیست ؟   ۲۰
۲-۲- تاریخچه صنعت FRPدر آمریکا و ظهور آن در صنعت ساختمان :   ۲۱
۲-۳- کامپوزیت چیست ؟   ۲۲
۲-۴- پلیمر چیست؟   ۲۳
مزایای پلیمر نسبت به پلیمر اورنو   ۲۶
۲-۵٫نقش پرکننده یا  Fillerمی توان آن را به ماتریس پلیمر باضافه کرد و نقش آن:   ۳۱
۲-۶٫ انواع فیبر های تشکیل دهنده FRP   ۳۱
۲-۷-اشکال مختلف بر اساس نحوه تولید:   ۳۶
۲-۸-روشهای تولید کامپوزیت FRP   ۳۸
۲-۹-عوامل مؤثر در خواص یک محصول تولیدی   ۴۱
۲-۱۰٫ عوامل مؤثر در خواص مکانیکی FRP   ۴۲
فصل سوم   ۴۳
تکنیکهای تسلیح سطحی عضو بتن آرمه با FRP   ۴۳
۳-۱٫تکنیکهای تسلیح سطحی عضو بتن آرمه با ورقه FRP   ۴۴
۳-۲٫نصب لایه های پیوندی خارجی   ۴۴
۳-۳-پروفیل سطحی  مقاومت   ۴۵
تزریق ترکها   ۴۶
۳-۵ – اتصال گوشه ها    Lap Splices   ۴۷
۳-۶ – نصب میله های تعبیه شده نزدیک به سطح   ۴۷
۳-۷ : مراحل نصب ورقه FRP   ۵۵

چکیده

     بسیاری ازساختمانها واعضای باربر سازه ای که قبل از دهه ۹۰میلادی در ایالت متحده ساخته شده بودند برای مقاومت لرزه ای طراحی نشده بودند تا این که اداره فدرال مدیریت شرایط اضطراری FEMA اقدام به ارزیابی لرزه ای و روش های بازسازی سازه های موجود و ارائه روشهای مقام سازی نمود. در اینجا به بررسی تقویت قطعات سازه ای با ورقه FRP می پردازیم.

مقدمه

          در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینه مهندسی زلزله و طراحی سازه ها انجام است به گونه ای که امروزه با اعتماد و اطمینان بیشتری می توان سازه های مقاوم در برابر زلزله را طراحی نمود. بسیاری از سازه های بتنی به دلایل

۱- خطا های محاسباتی .

۲- اشتباه در ساخت و اجرا.

۳- ضعف آیین نامه های قدیمی .

۴- تغییر کاربردی سازه وبارهای بهره برداری وارد به سازه.

۵-خوردگی و زنگ زدن آرماتورها و… ضوابط ایین نامه های جدید را ارضا نمی کند لذا ارائه روشهای مقاوم سازی ،بهسازی و تعمیر چنین سازه هایی لازم است.

۱-۱- بازسازی

           به طور کلی فرایند بازسازی کلی یا محلی سازه ای به ۳ بخش اصلی ۱-مقاوم سازی ۲-بهسازی ۳- تعمیر تقسیم می شود.

در بازسازی سازه ها به طور عمده تغییرپارامتر های زیرمـورد تـــوجه قــرارمی گیرد که هر کدام از آنها اساسی در بهبود شرایط عملکرد سازه ای خواهد داشت.

۱- افزایش مقاومت   ۲- افزایش سختی    ۳- کاهش تغییر مکان     ۴- افزایش شکل پذیری       ۵- افزایش جذب انرژی .

۱-۲- مقاوم سازی

           همانطور که در چکیده و مقدمه بیان شد بسیاری از ساختمانها به دلایل مختلف نیاز به تقویت دارند. مهمترین دلایل لزوم مقاوم سازی سازه ها: ۱- دلایل مالی    ۲-دلایل اجتماعی  می باشند.

۱-۳- عوامل موثردرانتخاب تکنیک مقاوم سازی

          عوامل متعددی در انتخاب تکنیک مقاوم سازی تأثیر دارندکه در زیربه بخشی از آنها می پردازیم :

۱-ارزش سازه در مقابل اهمیت سازه.

۲-نیروی انسانی موجود.

۳-طول مدت اِجرا یا زمان عدم استفاده.

۴-تکمیل و تقویت براساس عملکرد مورد نظر کار فرما.

۵-توجه به تناسب زیبا شناسی (معماری )ونقش سازه ای و تکمیل سازه ی موجود.

۶-تداخل برگشت پذیری .

۷-کنترل کیفی سطح عملکرد.

۸- اهمیت تاریخی و سیاسی سازه.

۹- سازگاری روش مقاوم سازی با سیستم سازه ای موجود.

۱۰-نامنظمی در سختی ،مقاومت و شکل پذیری.

۱۱-کنترل اسیب وارده به اجزای غیر سازه ای .

۱۲- ظرفیت مناسب باربری سیستم فونداسیون .

۱۳- مواد ترمیمی و روش های موجود مقاوم سازی .

۱-۴-برخی از روش های مقاوم سازی سازه های بتن آرمه

          روشهای زیادی برای مقاوم سازی ارائه شده اند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

۱-استفاده ازبادبند های هم محوریا برون محورفولادی.

۲- استفاده از کابل های پس تنیده .

۳- استفاده از دیوار برشی .

۴- استفاده از میان قاب با مصالح بنایی.

۵- استفاده ازجدایشگرها ی پایه.

۶- استفاده از پوشش و غلاف فولادی .

۷-استفاده ازورق های پوششی یا غلاف FRP.

8- استفاده از لایه پوشش بتنی با ملات مسلح (زره پوش بتنی ).

۹-استفاده از میراگر های اصطحکاکی ،هیسترزیسو ویسکوالاستیک .

۱۰-استفاده از روش های ترکیبی فوق

بهسازی و تعمییر به شرح زیر تعریف می شوند و در این مقاله کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند.

۱-۵-بهسازی

          فرایند تغییرواصلاح پارامترهای طراحی با استفاده از مقطع موجود را بهسازی گویند.

۱-۶-تعمیر

           گاهی اوقات برخی از عناصر سازه ای یا غیر سازه ای بر اثر پدیده هایی چون آتش سوزی، زلزله، عبوروسایل سنگین، خوردگی آرماتورها به مرور زمان، ضربه و برخورد وسایل نقلیه و نظایرآن دچار تخریب شده و نیاز به تعمییر و مرمت برای بدست آوردن عملکرد اولیه ی خود دارند.

۱-۷- FRP چیست ؟

FRPنوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله ی یک ماتریس رزین از جنس پولیمر احاطه شده اند .

فیبرهای تشکیل دهنده می توانند در یک راستا یا دو راستای عمود بر هم قرار داشته باشند . بطور کلی FRPها به دو شکل وجود دارند :۱-ورقه های FRP     ۲-میلگرد های FRP

رفتار ورقه های FRPبصورت ارتوتروپیک یا شبه ایزوتروپیک بوده یعنی مدول الاستیسیته آن در جهت قرار گیری فیبر با جهات عمود بر آن متفاوت است. در مورد مدول الاستیسیته در جهت اصلی داریم :

در مورد جهت عمود بر جهت اصلی و مول برسشی نیز داریم:

(برای توضیح بیشتر به کتب مکانیک مواد مراجعه شود.)

به طور کلی عمکرد یک کامپوزیت بستگی به ۱- مواد سازنده آن  ۲- نسبت مواد سازنده آن  ۳- ظرفیت باربری یا الیاف تقویتی و نحوی قرار گیری آنها       ۴- رفتار توأم سازنده با یکدیگر و… دارد.

عملکرد فیبرتقویتی تحت تأثیر ۱- جهت قرار گیری الیاف، ۲-طول فیبر ،  ۳-شکل آن،  ۴-ترکیب انباماتریس ورزین وچسبندگی بین آن دو و  ۵-جنس الیاف است.

نقش اصلی ماتریس عبارت است از:

۱-انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور،  ۲- محافظت از فیبر در برابر شرایط محیطی، ۳-جلو گیری از خسارات مکانیکی وارده و ۴- کنترل کمانکش موضعی فیبر تحت فشار

۱-۸- دلایل استفاده روز افزون از FRP:

1- روشهای تولید و وسیع FRP

2-کاربرد در صنایع مختلف چون خودروسازی ،هوایی ،دفاعی و…

 ۳- روشهای تولید اصلاح شده که منجر به تولید FRPبا خواص مقاومتی بالاتر و کاهش هزینه تولید می گردد

۴- بهینه کردن ترکیب فیبر با ماتریس چسب برای سازگاری مناسب تربا یکدیگر و بتن

۱-۹- مزایای استفاده از FRPدر سازه های بتن آرمه:

         ۱-دوام بالا  ۲- سبک وزن بودن ۳- مقاومت مشخصه و مول بالای برخی از نمونه های آن ۴- مقاومت در برابر خوردگی   ۵- مقاومت در برابر شرایط محیطی و ترکیبات شیمیایی ۶-نفوذ ناپذیری مغناطیسی  ۷- مقاومت در برابر ضربه    ۸- ضخامت کم  ۹-حمل ونقل آسان به دلیل وزن کم  ۱۰- اجرای ساده ورقه ها  ۱۱- توجیه اقتصادی برای تقویتئ ترمیم پروژه های سنگین به عنوان مثا ل پلها  ۱۲- سطح تمام شده تمیز

۱-۱۰- برخی از موارد کاربرد FRP

1- افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستونها، تیرها، دالها واتصالات بتن آرمه.

۲- تقویت مخازن فولادی و بتنی .

۳- تقویت سازه های فراساحل و دریایی .

۴- تقویت سازه های مقاوم در برابر انفجار.

۵-تقویت تیر و ستونهای چوبی .

۶-تقویت دودکشهای بتن آرمه بامصالح بنایی .

۷- تقویت دیواره های بتن آومه.

۸-تقویت دیواره تونلها.

۹- تقویت لوله های بتنی یا فولادی.

۱۰- تقویت دیوارهای آجری ومصالح سنتی.

۱۱-ساخت دیوارهای ساحلی .

۱۲- سقف های پشت بام های صنعتی .

۱۳- نشیمن گاه تجهیزات راکتور ها .

۱۴- سیستم های دال کف در محیط های خورنده شیمیایی.

۱۵- مرمت و تقویت سازه های مهمی چون بیمارستانها، آثارباستانی و…

۱-۱۱- اشکال مختلف FRPدر مهندسی عمران

۱- میلگرد های FRP

2- پوشش های FRP

1-12- انواع پوشش های FRPبر اساس نحوه تولید

۱- پوشش دست ساز و درجا درمحل.

۲- ورقه های پیش ساخته کامپوزیتی .

۳- ورقه های Pultrusion: در این فرایند ورقه های ساخته شده از محفظه حرارتی عبور داده می شده و در این حین تحت کشش قرار می گیرند. ۲کارخانه تولید کننده FRP به این روش یسکا و فرنیسه می باشند.

۱-۱۳- سیستمهای مرکب جدید

گاهی اوقات برای بازسازی یک سازه با یک عضو از ترکیب چندین روش بازسازی یا ترکیب چند روش مقاوم سازی می پردازیم. به عنوان مثال اخیراً پروفسور j.G.Teng مدل ستون  FCSDSرا، ارائه داده است که متشکل است از یک لوله فولاد داخلی و یک غلاف خارجی FRP است که فضای بین آن دو با بتن پر شده است.

با دقت به عملکرد چنین ستونی می بینیم که این ستون معایب لوله های فولادی چون کمانش تحت بار فشاری را به دلیل احاطه شدن با غلاف بتنی نداشته از طرفی بتن موجود به وسیله پوشش FRP کاملاًمحصور شده و ظرفیت باربر نهایی و کرنش نهایی آن تحت باربر محوری بـــه شدت افزایش می یابد.

۱-۱۴- مقاوم سازی اعضای باربر سازه ای با ورقه FRP

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.