مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل یک: ۱

کلیات پژوهش… ۱

مقدمه. ۱

۱-۱ بیان مساله. ۴

۱-۲- سوالات پژوهشی.. ۵

۲-۲ فرضیه های پژوهشی.. ۵

۴-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

الف) تعریف مفهومی متغیرها : ۸

ب) تعریف عملیاتی متغیرها : ۸

پیشینه پژوهش… ۹

مقدمه. ۹

۲-۱ تعریف ازدواج.. ۱۰

۲-۲ مقاصد ازدواج.. ۱۳

۱- یافتن آرامش وسکون.. ۱۳

۲- تکامل : ۱۳

۳- بقاء نسل : ۱۳

۳-۲ عشق و ازدواج.. ۱۴

۲-۴ رضایت زناشویی.. ۱۵

۲-۵- ۱۲ نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج.. ۱۷

۱۲-۶ نوع حمایت های عاطفی در ازدواج عبارت است از : ۱۸

۲-۶ اشتغال زن.. ۱۹

۲-۷ تعریف شغل و اشتغال.. ۱۹

علل کار کردن.. ۲۰

۲-۸- اشتغال زنان و برداشتهای متعدد. ۲۲

سه نوع تفکر برای زنان شاغل می توان برشمرد : ۲۳

۲-۹- انگیزه ها وعوامل اشتغال زنان.. ۲۴

۲-۱۰ آثار و نتایج اشتغال زن.. ۲۵

۲-۱۱ اثرات اشتغال زن بر شوهر. ۲۷

۲-۱۲ زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی.. ۲۸

۲-۱۳ مروری بر پژوهش های انجام شده. ۳۰

الف)پیشینه پژوهش های داخلی.. ۳۰

ب)پیشینه پژوهش های خارجی.. ۳۲

روش پژوهش… ۳۳

مقدمه. ۳۳

۳-۱ طرح پژوهش… ۳۳

۳-۲ جامعه آماری.. ۳۳

۳-۳ روش نمونه برداری.. ۳۳

۳-۴ ابزار پژوهش… ۳۴

۳-۵ پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ.. ۳۴

۳-۶ روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ.. ۳۷

۳-۷ روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه. ۳۸

۳-۸ روش گردآوری داده ها ۳۸

۳-۹ روش تحلیل آماری.. ۳۸

یافته‌های پژوهش… ۴۰

مقدمه. ۴۰

بحث و نتیجه گیری.. ۴۶

مقدمه. ۴۶

خلاصه تحقیق : ۴۶

نتیجه گیری.. ۴۷

پیشنهادات.. ۴۹

محدودیت‌ها ۵۰

فهرست منابع.. ۵۱

فهرست منابع

 آرون تی بک، (۱۳۷۸) عشق هرگز کاتفی نیست، ترجمه : قواچه داغی، نشر پیکان

اردکانی، آزاده طباطبایی، ۱۳۸۱ ، روش‌های حل مشکلات زناشویی بر مبنای اصول روانشناسی، موسسه فرهنگی حشرین وابسته به جهاد دانشگاهی

اسلون ، شرلی ، ۱۳۵۷، بار سنگین زنان مشاغل، ترجمه فیدرومینا اعظامی، انتشارات موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات چاپ اول.

افشاری ، ملکه ، ۱۳۷۵ ، مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی – اجتماعی فرزندان دانش آموز دختر و پسر پایه اول راهنمایی مادران شاغل و غیر شاغل با کنترل هوش در شوشتر، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

اینترنت، ۲۰۰۶، سایت زناشویی

باویلی نژاد، سارا (۱۳۵۰)، عواملی که باعث خوشبختی و یا اختلاف زناشویی می‌کردند چیست؟ دانشگاه تبریز.

براهنی ، محمد نقی و همکاران (۱۳۷۸)، واژه نامه روانشناسی. انتشارات فرهنگ معاصر

بیابانگرد ، اسماعیل ، ۱۳۷۴ ، بررسی آثار اشتغال مادران بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان، نشریه سیملی دختر بچه‌ها در جمهوری اسلامی ایران

بیرجندی، سید مهدی حسینی، ۱۳۷۹، راهنمایی و مشاوره شغلی، مرکز انتشارات علمی،

پاشا شریفی، حسن، ۱۳۷۳، اصول روانسنجی و روان آزمایی، نشر رشد

پاشا شریفی، حسین، نجفی زند، جعفر ، ۱۳۷۹ ، روش آماری در علوم رفتاری، انتشارات سخن

پاول هنری ماسن، (۱۳۶۸) روانشناسی رشد و شخصیت کودک ترجمه : مهشید یاسایی تهران : انتشارات نشر مرکز

پزنده، زهدا،  ۱۳۷۰، ازدواج در اسلام، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

ثنایی ، باقر ، ۱۳۷۵، ازدواج، انگیزه‌ها، پرتگاه‌ها و سلامت آن، فصلنامه موسسه تحقیقاتی تربیتی دانشگاه تربیت معلم، دورة جدید، جلد چهارم شمارة ۳٫

ثنایی ، باقر ، ۱۳۷۹ ، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت.

حق دوست ، علی اکبر ،۱۳۷۴ ، بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی ایران پیرامون موثر بر ازدواج، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دوم، شمارة ۳٫

رفعت،حسین، ۱۳۷۵ ، سمینار شیوه‌های ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی، تفکرات رایج در اشتغال زن.

ساروخانی، باقر، (۱۳۸۵) جامعه شناسی خانواده، نشر سروش.

ستوده ، هدایت الله، ۱۳۷۶ ، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای ندر.

سعادتمند، سارا (۱۳۷۶)، بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن

سفیری، خدیجه، ۱۳۷۷ ، جامعه شناسی اشتغال زن، انتشارات دانشگاه تهران.

سلیمانیان، علی اکبر، ۱۳۷۳ ، بررسی تاثیر تفکرات منطقی و غیر منطقی برنامه رضایتی از زندگی زناشویی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم،  قبادیان، سعید، ۱۳۷۹ ، بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، دانشگاه آزاد واحد رود هن.

سمیعی، ۱۳۸۷، روزنامه همشهری. به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی اشتغال زن، شماره ۱۸۱۴

شاملو، ۱۳۸۰ ، مجله نافه، شماره‌های ۱۱ و ۱۲، اشتغال زنان در جامعه.

شفیع آبادی ، باقر ، ۱۳۷۵ ، روانشناسی اشتغال، نشر نی.

شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۷۵، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای، نشر رشد.

صادقکار ، مرتضی ، ۱۳۸۵، روانشناسی دختر، پسر، ازدواج، انتشارات تاوک.

صالحی بیرجندی، محمد (۱۳۶۹)، تشکیل خانواده و روابط متقابل اعضای آن از نظر اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

صنیع زاده، ۱۳۷۶ ، مجلة کار و کارگر، شماره ۱۷، زنان مشاغل و رضایت زناشویی.

طباطبایی ، رسول زاده ، ۱۳۷۱، بررسی مقایسه ای رتبه بندی حوادث استرس زای زندگی بین مردان کارمند و شاغلین آزاد و زنان خانه دار و شاغل در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

علاء الدینی، اکبر (۱۳۷۲)، میزان رضایتمندی زنان شاغل از زندگی زناشویی، پایان نامه ارشد

غفوری ، سیروس ، ۱۳۵۶ ، مکتب مام شماره ۵۱٫

فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۵۹ ، انتشارات امیر کبیر.

قاضی ، قاسم ، ۱۳۷۲، زمینه مشاوره و راهنمایی، انتشارات دانشگاه تهران.

کی نیا، مهدی ، ۱۳۷۳ ، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، جلد دوم.

کینگ ، ساموئل ، ۱۳۸۵ ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه : مشفق همدانی، نشر امیر کبیر.

گیدنز ، آنتونی ، ۱۳۸۶، جامعه شناسی ترجمه : صبوری، منوچهری، نشر نی (بی تا)

لئوبوسکالیا، ۱۳۷۰، زندگی با عشق چه زیباست، ترجمه : مالکی، انتشارات روشنگران

مشکینی، ۱۳۵۴ ، ازدواج در اسلام مترجم : احمد جنتی، انتشارات مصر.

موسوی ، رقیه ، ۱۳۷۴ ، بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی در سه گروه پزشکان کارمندان، کارگران شهر تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

موسوی، ۱۳۷۴ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه تهران (تربیت معلم)

میرخشتی، ۱۳۷۵، بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد واحد رود هن.

میشل ، آندره ، ۱۳۸۲ ، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه : فرنگیس اردلان

ناظری، ۱۳۶۶، روزنامه همشهری، به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «زن، اشتغال و خانواده»  شماره ۱۱۶۷٫

وزیری، محمد (۱۳۷۵) بررسی و مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی در ازدواج‌های درون فامیلی و برون فامیلی در شهرستان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رود هن.

ویرجیناسیستر، ۱۳۶۱ ، آدم سازی، ترجمه : بیرشک، تهران انتشارات اندیشمند.

مقدمه

زناشویی به دلیل اثری  که در زمینه های گوناگون زندگی اقتصادی  جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته مورد برسی قرار گیرد .این پدیده ازطرفی باعث تغییردرمتغیرهای جمعیتی می‌شود واز طرف دیگر شرایط اجتماعی واقتصادی جامعه اثر و نشان خود را درآن به خوبی نشان میدهد.

یکی از اصیل ترین  رفتارهای اجتماعی  انسان  تشکیل خانواده و تلاش  برای  حفظ  بقا است نگاهی اجمالی به تاریخ تمدن بشری نشان می دهد که با وجود اختالافات بسیار درآداب و سنن   جوامع گوناگون و تغییرات چشمگیر آنها  در بستر زمان  ازدواج یکی از مراسم منحصر  به فردی است که همواره با بشر بوده است . (حق دوست-۱۳۶۴)

از دیدگاه  برخی  صاحب نظران خانواده  معیار شناخت و سنجش  آسیب های اجتماعی  است .

روانشناسانی که با زوجها کار درمانی میکنند به روشنی شاهد این مدعا هستند که آشفتگی در روابط زناشویی تا چه عمق و سطح وسیعی می تواند موجبات یک محیط آسیب زا را چه برای زوجها و چه برای فرزندان فراهم سازد .

درمانگران ترجیح  میدهن د که زن و شوهر هر دو را برای درمان ملاقات  کنند زیرا اگر  تنها یکی ازآنها بداند که چگونه احساسات خود را ابراز داردو دیگری نتواند این کاررا بکندزندگی زناشویی بیشتر دچار مخاطره میگردد . (قاضی-۱۳۶۹)

رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختلال در آن به منزله تهدیدی برای بقای خانواده است . نارضایتی زوجها از یکدیگر و از زندگی مشترک پریشانی را در خانواده باعث می شود  و این امری است که  تاثیرات سوء آن بر جامعه  خانواده  و افراد قابل انکار نیست .

در طول نیم قرن امکانات شغلی سرگرمیها علایق شرایط اجتماعی وضع جسمانی زن وشوهر و بسیاری چیزها عوض میشود. لذا زن وسوهر باید آماده این تغییرات باشند و روابط متقابل خودشان را با این تحولات تطبیق  دهند . (ثنایی – ۱۳۷۵)

۲-۱ تعریف ازدواج

زندگی یک رازاست ناشناخته ترین راز خلقت دومخلوقی که اغلب هیچ نسبتی با هم نداشته اند و با نشستن بر سر سفره عقد  سرنوشتشان را با هم گره می زنند و با  هم پیمان می بندند  که تا پایان عمر در خوشی ها و مصائب یار وغمخوار یکدیگر باشند و پای به خانه ای می گذارند که آشیانه محبتشان است وهر کدام با هزاران امید به آن وارد شده اند وهیچ یک ازآنها قصدی به جز خوشبخت شدن و خوشبخت کردن دیگری ندارد.آشیانه ای که ستونش برعشق و محبت است  و نباید کلید آن را به دست نا اهلان سپرد . (لئو بوسکالیا ۱– ۱۳۷۸)

ازدواج عملی است که پیوند بین دوجنس مخالف رابر پایه روابط پایای جنسی موجب می شود بنابراین رابطه دو فرد  از یک جنس چه به طور  موقت و چه دائم  ازدواج خوانده  نمیشود از سوی دیگر در تعریف ازدواج روابط جسمانی بین دو انسان از دو جنس مخالف به خودی خود کافی به نظر نمی رسد چه ازدواج مستلزم انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت  روابط جسمانی را موجب گردد . به بیان دیگر در راه تحقق  ازدواج  باید شاهد تصویب   جامعه  نیز باشیم .

کارلسون۱ در اثر انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج این تعریف را از ازدواج به دست میدهد:

((ازدواج فرایندی است از کنش متقابل بین دو فرد یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی  خود بر پا  داشته اند و به طور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است .))

کلودلوی استروس  معتقد  است ازدواج  برخوردی است دراماتیک بین  فرهنگ و طبیعت  یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی .

گونتر۳اثرش را به نام ازدواج اشکال ومنشا آن با بحث از حیات و روابط جنسی بین حیوانات آغاز  می کند و این از آن رو است که  ازدواج منشا زیستی و جسمانی دارد  اما بر این حیات زیستی و حیوانی فرهنگ نیز افزوده می شود تا به زعم ( لوی استروس) در اثرش ساختهای  اساس  خویشاوندی  موجبات  دگرگونی حیات طبیعی را فراهم  می آورد ودر نتیجه  فرآیندی نو  پدید  می آید  تمامی این فرآیند  منبعث از این واقعیت است  که انسان  هم موجودی  است

اجتماعی .گذشته از این صفات ازدواج ارتباطی را می رساند که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دارای است بی نظیر .  دیگر ارتباطات انسانی هر یک بعدی از ابعاد حیات را می پوشاند و حال آنکه  زوجیت دارای ابعاد زیستی  اقتصادی عاطفی ونیز روانی واجتماعی [۱]است. به بیان دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده  آنان را چنان درگردونه ای ازارتباطات مختلف قرار می دهد که بی هیچ شبه قابل مقایسه با هیچیک از دیگر ارتباطات انسانی نیست .

ازدواج و قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس است . برخی تا آنجا پیش میروند که  تقدس زوجیت را مهمترین وجه تمایز آن از دیگر روابط بین انسانها می دانند.حال که روابط زناشویی و قرارداد آن  دارای قداست  است پس نباید هرگز دچار شکست یا گسست شود .  با توجه  به ورود  فرهنگ به حریم زوجیت  میتوان گفت ازدواج  به تمام معنی یک پدیده  اجتماعی است .

هیچ جامعه ای نمی تواند در برابر ازدواج بی توجه بماند . پیدایش ممنوعیت ها و محدودیتها  و مشکلات در راه گزینش همسر در همین راستا است. (ساروخانی – ۱۳۸۵)

با این همه جامعه  همواره ترجیح داده است  ازدواج اعضای خود را با مراسمی  خاص و گاه با اهمیت بسیار برگزار کند. بسیاری را عقیده براین است که باید کارازدواج به سادگی وبدون هیچ مراسمی صورت پذیرد بدون آنکه هزینه های سنگین را در راه گزینش همسرمفید بدانیم زیرا اولا : مراسم ازدواج موجبات برخورد آشنایی وتماس دوگروه بزرگ خویشاوند را فراهم می سازد . دوما:مراسم ازدواج برعظمت واقعی زوجیت صحه میگزارد.سوما:مراسم  ازدواج نمادی از توجه خاص جامعه در کار همسر گزینی است . خصلت اجتماعی ازدواج و اثری  که گروه بر اعضای خود  به هنگام گزینش همسر می گزارد توسط پژوهشگران بسیاری   مطرح گردیده است .

این دانشمندان ضمن کوشش برای یافتن هنجاری که  در اثر انتخاب همسر  در جوامع  جدید دخالت  دارد  به مفهوم همسان همسری اجتماعی دست  یافته اند . افلاطون می گوید :  برای آنکه یک جمهوری خوب سازمان یابد باید قوانین اصلی آن قوانینی باشند   که  زناشویی  را سامان بخشند . (گیدنز-ترجمه:صبوری-۱۳۸۳)

درنهایت برای پایان دادن به نابسامانی های روابط انسانی اسلام امربه تشکیل خانواده می دهد در قران کریم در آیه ۲۱ سوره روم خداوند می فرماید  یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما آدمیان از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار او آرامش  یافته با  هم  انس بگیرید و میان شما الفت و مهربانی قرار داد  در این امر نشانه هایی است برای آنان که  تفکر می کنند .با توجه به آیه فوق می توان گفت در زناشویی هدف ارضای نیازهای روانی جسمانی و آرامش و فراهم ساختن امکانات رشد تعالی مرد وزن می باشد.زناشویی باید براساس محبت همکاری همدردی تفاهم  گذشت و فداکاری متقابل زن وشوهر استوار باشد.  بنابراین عدول از هدف های فوق زندگی را به طرف نابسامانی و جدایی سوق خواهد داد . (صادقکار- ۱۳۸۵)

۲-۲ مقاصد ازدواج

به طور کلی مقاصد ازدواج را می توان در اصول زیر خلاصه کرد :

۱- یافتن آرامش وسکون

الف ) غریزه جنسی : ارضای این غریزه مایه آرامش روانی و فکری فرد می شود .

 ب ) اتکاء زوجین به یکدیگر :زندگی انسان درطول زمان به دلایل متفاوت دارای فرازونشیب است . بهترین فرد برای اتکاء در این فراز و نشیب همسراست که این همراهی موجب آرامش روانی و جسمانی انسان خواهد شد .

۲- تکامل :

انسان به دلیل اینکه در تنهایی  تکامل پیدا نمی کند  به جمع می پیوندد  تا  نقایص

خود را از بین ببرد .از طریق ازدواج زوجین نارسائی های خود را برطرف می کنند و موجبات پختگی را فراهم می سازند .

۳- بقاء نسل :

مهمترین عامل ادامه حیات بشری توالد وتناسل است که در سایه ازدواج امکان

پذیر است . بعلاوه تولد فرزندان باعث دلبستگی بیشتر زوجین می شود. (اردکانی-۱۳۸۱)

 ۳-۲ عشق و ازدواج

 انواع بسیاری ازروابط ملاطفت آمیز وجود دارد :عشق والدین به فرزندان , محبت و عطوفتی که دوستان خوب نسبت به یکدیگر دارند , و عشق رمانتیک . عشق رمانتیک عشقی است که حاوی کشش جنسی است.

روبین(۱۹۷۳٫۱۹۷) یکی از نخستین روانشناسانی که به برسی عشق پرداخته است دریافت که تجربه عشق در بردارنده چهار ویژگی اصلی است .

۱-افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می دانند .در هنگام تنهایی , نخستین فکری که به ذهن  آنها خطور میکند,یافتن طرف مقابل است.

۲- آنها علاقه مندی ودغدغه خاطر۱ را تجربه می کنند,یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر.

۳- آنها احساس اعتماد۲ میکنند. آنها معتقدند که می توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند.

۴- این اعتماد ظاهرا به خوبی ایجاد شده است,چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل را دارندافرادعاشق این ویزگیها را درعمل نشان میدهند. سوونسون۳(۱۹۷۲)دریافت که افراد[۲]عاشق عشق خود را اینگونه نشان می دهند :

۱-ابراز محبت کلامی و جسمانی

۲-تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر

۳-حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر

۴-صبوروشکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل (ساپینگتون, ترجمه :برواتی -۱۳۸۵)

حدود ۹۵درصد از آدمیان در برهه ای از زمان ازدواج می کنند( لسلی۱ -۱۹۷۷) ودلیل خوبی نیز برای این کار وجود دارد . داده ها حاکی از آنند که افراد  متاهل از لحاظ روانی و  جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند- احتمالا به خاطر حمایت دو جانبه ای که در ازدواج به چشم می خوردهمچنین ازدواج با شادکامی بیشتر رابطه دارد (کمبل – ۱۹۷۵)

ویلنت(۱۹۷۷) معتقد است که یک ازدواج خوب از لحاظ  روانی نیز خاصیت درمانی داشته  و می تواند به شخص درغلبه برعوارض ناخوشایند دوران کودکی کمک کند.اما کیفیت ازدواجها  فرق می کند و این مساله بر کارکرد جنسی اثر می گذارد. گورین۲ , ورآف۳ , وفلد۴  (۱۹۶۰)

گزارش کردند ۲۴درصد ازتمامی کسانی که برای حل مشکلات روانی خود در پی دریافت کمک تخصصی هستند,این مشکلات را با کارکرد زناشویی ضعیف مرتبط می دانند. بلوم , اشر۵ ,  و وایت چنین نتیجه گرفته اند که میان نا  آرامی های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی  یک رابطه صریح و روشن وجود دارد. (همان منبع)

۲-۴ رضایت زناشویی

 همانطور که گذشت , در فصل اول رضایت را خشنودی معنا کردیم که با رسیدن به هدفی پدید می آید, این هدف می تواند مادی یا معنوی باشد, رضایت از زندگی زناشویی یک هدف معنوی است .رضایت فرد از رابطه بستگی به کیفیت رابطه دارد ومبنی بر دوعامل ادراک فرد ازنتایج رابطه وسطح مقایسه کلی وی بستگی دارد. اگر رابطه ای مطلوب باشد و با امیدها وانتظارات هماهنگ باشد درنتیجه رابطه رضایت بخشی است.

ادراک فرد از مطلوبیت یک رابطه رضایتمندی را تحت تاثیر قرار میدهد , به طور کلی  ممکن است رابطه مانعی برای فرد داشته باشد و اورابطه رارضایت بخشی نداند.(میرخشتی-۱۳۷۵)

یکی از عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی سطح فرهنگی خانواده پدر ومادری زن و شوهر[۳]است . فرهنگ عبارت از مجموعه ای از افکار , نگرشها و روش های مواجه شدن با مسائل مختلف است که میتوان ازآن به عنوان یکی از عوامل تعیین  کننده نحوه رفتارافراد با یکدیگر نام برد.جوامع مختلف ازدیرباز دارای فرهنگهای گوناگون بوده اند وهروقت مردمی ازفرهنگ متعالی تر و برتر برخوردار باشند , رفتارهایشان  با  یکدیگر متکامل تر و  متعاد لتر   خواهد بود . (چلچی-۱۳۷۵)

باید بدانیم که خوشبخت شدن و خوشبخت زیستن هیچ فرمول خاصی ندارد . این ما و دید ما به زندگی است که آن را میسازد . عدم درک متقابل توسط  طرفین منشا بسیاری از اختلافات است اختلافاتی که باعث می شود , بارها بگوییم  ما با هم تفاهم  نداریم , زندگی ما گرم  نیست ,  ما  یکدیگر را درک نمی کنیم  و…..  جملاتی که تمام عمر در دل زوجین باقی می ماند و یا اگر هم مطرح شود با سکوت طرف مقابل بدون جواب می ماند ودر برخی از موارد چنان این تنشهای عاطفی زیاد می شوند که زوجین راهی به جز طلاق و  جدایی نمی یابند  و هر کدام از آنها  با خود  می پندارد که همه چیز  تمام شده است .  کارشناشان امور خانواده معتقدند  که  سالهای اولیه زندگی ,سالهای بحرانی است. سالهایی که با سپری شدن آنها می شود تا حد زیادی دوام زندگی زناشویی را تضمین کرد. در زندگی زوجین تنشها و چالشهای زیادی وجود دارد که این تنش ها نباید باعث پایان یافتن زندگی زناشویی شود .( تی بک- ترجمه: قرچه داغی-۱۳۷۸)

 ۲-۵- ۱۲ نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج

 ۱- در ازدواج برای مرد , زن یک نیاز است وبرای زن , مرد امنیت است.

۲- یک مرد زمانی علاقه مند به زن خود می شود که زن به احساسات مردانه او پاسخ دهد, مشابه آن زن زمانی مجذوب مرد خود میشود  که مرد به احساسات زنانه او پاسخ دهد.

۳- جذابیت برای استفاده یک شعار زنانه است و تاکید دارد به رسیدن به اهداف مردانه.

۴- انتظارات روان شناختی ومیل روان شناختی  مرد همواره با توجهات شخصی از طرف  زن خود در صورتی برآورد می شود که  انتظارات احساسی ومیل روان شناختی زن از همسر خود برای داشتن او جهت محافظت و امنیت برآورد شود.

۵-مردها زمانی مشتاق ومختار هستند که احساس نیازبکنند وزنها وقتی مشتاق ومختارهستند که احساس عزیز بودن بکنند.

۶-برای مرد در دسته اول نیاز های روان شناختی شامل ارضا شدن در سکس است,    پس او فقط به طرف نیازهای احساسی دارد,درصورتیکه برای زنان اولین دسته نیازهای روانشناختی احساسی هستند که بایدارضا شوند پس اومیتواند گرایش پیداکند به نیازهای دیگرروانشناختی

۷- در هر یک از روابط  بین شخصی در کل در امر ازدواج مرد فعال است  و زن منفعل ,  زن  می خواهد  راضی باشد ومرد ارضا کننده.

۸- حتی در روابط بین فردی دوستانه در ازدواج , حق تقدم  برای رسیدن مرد به هدفش است در صورتیکه حق تقدم برای زن اهمیت دادن به روابط دوستانه شان است .

۹- در ارتباط  میان زوجین اگر زن , شوهر خدر را مستاصل ببیند و تلاش به نصیحت کردن یا اشتباها تلاش به دفاع از او داشته باشد برای شوهرش اینطور ثابت می شود که زن سعی دارد که او را اصلاح کند.

۱۰- زن هرگز  دوست  ندارد  که مرد او  اینگونه باشد  : دروغگو , ملامت گر , بی احساس , وابستگی خیلی زیاد به مادرش, بی مسئولیت , بی اختیاری , بی عاطفه , خود خواهی , ایرادی  و عیب جو , بسیار مشکل آفرین , عدم پذیرش و درک همسرش.

۱۱- شوهرهرگزدوست ندارد که زن اواینگونه باشد : عدم جذابیت , سدر بودن در امورجنسی موذی و دعوایی , یک دنده , بسیار وابسته وجسور , آزار دهنده , منفی با بستگان ,  مادر بد.

۶ نوع حمایت های عاطفی در ازدواج عبارت است از :

– زن نیاز به محبت ومرد نیاز به اعتماد دارد.

– زن نیاز به درک شدن و مرد نیاز به پذیرش دارد .

– زن نیاز به احترام و مرد نیاز به قدردانی دارد

– زن نیاز به ایثار و مرد نیاز به تحسین دارد.

– زن نیاز به اعتبار بخشیدن و مرد نیاز به تائید دارد.

– زن نیاز به اطمینان ومرد نیاز به دلگرمی دارد. (اینترنت-سایت زناشویی و ازدواج-۲۰۰۶)

 ۲-۶ اشتغال زن

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.