مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه: ۴

بیان مساله : ۵

اهداف تحقیق : ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶

فرضیه تحقیق : ۷

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم : ۸

فصل دوم. ۹

«پیشینه و ادبیات تحقیق». ۹

تعریف اعتیاد: ۱۰

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی.. ۱۱

۱- نکات کلی.. ۱۱

۲- تعریف افسردگی.. ۱۴

۳- شکل گیری افسردگی در جریان تحول. ۱۶

۳-۱٫ افسردگی های دوره اول کودکی.. ۱۷

الف ) نکات کلی.. ۱۷

ب)افسردگی نوزاد به عنوان یک واقعیت شایع بالینی.. ۱۸

افسردگی اتکایی.. ۱۸

تصریح های جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس… ۲۰

بی حالتی خلقی.. ۲۰

سکون حرکتی.. ۲۱

فقر تعاملی- کناره گیری.. ۲۱

 افسردگی های زود رس دیگر. ۲۲

افسردگی های ناشی از محرومیت های جزیی و افسردگی مادرانه. ۲۲

نشانه های افسردگی ناشی از عارضه های جسمانی و مشکلات پیش – تولدی.. ۲۶

۳-۲٫ افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی.. ۲۷

الف) نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند. ۲۷

ب) نشانه های وابسته به رنج افسرده وار. ۲۸

ج) نشانه های دفاعی علیه افسردگی.. ۲۹

د) رفتارهای معادل افسردگی.. ۳۰

۳-۳٫ افسردگیهای نوجوانی.. ۳۱

الف ) واکنش اضطرابی افسرده وار. ۳۲

ب) افسردگی مبتنی بر احساس کهتری.. ۳۲

ج) افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی.. ۳۳

د)افسردگی مالیخولیایی.. ۳۴

ه) معادله های افسرده وار. ۳۴

۴- فراوانی افسردگی در خلال تحول. ۳۵

۵- طبقه بندی اختلال های خلقی.. ۳۸

گستره اول : افسردگی های یک قطبی.. ۳۹

۶- گستره ، توصیف و ضوابط اختلال های افسردگی ( افسردگی های یک قطبی ). ۳۹

۶-۱ گستره افسردگی مهاد. ۴۱

الف) توصیف گستره افسردگی مهاد. ۴۱

۶-۲ ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی ( افسردگیهای یک قطبی). ۴۲

الف) توصیف ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی). ۴۲

۴- اختلالات شخصیت: ۴۵

نظامهای راج طبقه بندی.. ۴۶

طبقات عمده تشخیصی: ۴۸

اختلالات مربوط به محورI 49

اختلالات مربوط به محورII 52

الف- اختلالات مربوط به رشد. ۵۲

ب- اختلالات شخصیت.. ۵۴

اختلالات شخصیت در DSMIII-R به سه دسته تقسیم شده اند: ۵۵

خطرات و مزایای تشخیص و طبقه بندی.. ۵۷

خطای تشخیص… ۵۹

سؤالات فصل پنجم. ۶۲

فرایند سیگاری شدن: ۶۶

اعتیاد به الکل.. ۶۹

روشهای پیشگیری از الکلسیم. ۶۹

چه کسانی معتاد می شوند و چرا؟. ۷۰

پیشگیری و جلوگیری از سوء مصرف.. ۷۱

واژه اعتیاد در فرهنگ ایران: ۷۲

علتهای اعتیاد. ۷۷

ویژگیهای شخصیتی افراد معتاد. ۷۷

خانواده افراد معتاد. ۷۸

وضعیت اقتصادی – اجتماعی افراد معتاد: ۸۱

دوستان و اوقات فراغت: ۸۱

عوامل سیاسی : ۸۲

تشخیص نوجوان و جوان معتاد: ۸۲

پیشگیری از اعتیاد : ۸۳

فصل سوم. ۸۶

«روش تحقیق». ۸۶

جامعه مورد مطالعه: ۸۷

حجم نمونه : ۸۷

روش نمونه گیری: ۸۷

ابزار اندازه گیری تحقیق.. ۸۸

روش تحقیق : ۸۹

فصل چهارم. ۹۰

«یافته ها و تجزیه وتحلیل داری». ۹۰

فصل پنجم. ۹۷

«بحث و نتیجه گیری». ۹۷

پیشنهادات: ۱۰۰

محدودیت ها: ۱۰۱

منابع ماخذ: ۱۰۲

منابع و مآخذ:

-آزاد-حسن۱۳۸۲-آسیب روانی (۱)-انتشارات بعثت-تهران.

-آزاد-حسین۱۳۸۲-آسیب روانی (۲)-انتشارات بعثت-تهران.

-دلاور-علی۱۳۷۹-نق تحقیق رودر علوم تر بیتی وران شناسی-انتشارات رشد-تهران

-دلاور-علی-۱۳۸۰آمار استنباطی-انتشارات رشد-تهران

=داستان –پریرخ-۱۳۸۰-روان شناسی شخصت-انتشارات فهرهنگ –تهران

-داستان –پریرخ -۱۳۸۰-روان شناسی مرضی.انتشاات رشد –تهران

-سماعی-رسول -۱۳۸۰-اعتیادوعوارض آن-انتشارات نی –تهران

-گنجی-خمره۱۳۷۹-روان شناسی رشد-انتشارات سمت -تهران

-میلانی فر-بهروز-۱۳۷۹-بهداشت روانی-انتشارات نی-تهران

-منصور –محمود-۱۳۸۲-روان شناسی بابینی-انتشارات رشد-تهران

-نمازی-حسین-۱۳۸۰-اعتیادوروشهای مقابله با آن-انتشارات نور -تهران

تعریف اعتیاد:

اعتیاد عبارت است ازوضعی که در اثر تکرار استفاده از ماده یا موادی طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود ، که در این حال فرد وابستگی جسمی و روانی به ان مواد پیدا می کند و پس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار می شود ( ) . بر اساس این مفهوم وابستگی ، سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۶۴ میلادی واژه وابستگی به مواد [۱] یا سوء مصرف دارویی [۲] را جانشین واژه اعتیاد کرد . به هر حال کاربرد نوع واژه تغییری در ماهیت قضیه نمیدهد .

بدین معنی که شخص ، گرفتار استفاده از موادی می شود که رهایی از ان دشوار و گاهی ناممکن است .تعدادی از افراد بشر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از موادی استفاده می کنند که چون جنبه تخدیر یا تحریک دارد ، علی رغم مضار این مواد به اسانی قادر به ترک انها نیستند . سابقا واژه معتاد[۳] معنی محدودی داشت و به کسانی گفته می شد که به الکل و مواد مخدر وابستگی داشتند .این مطلبی شناخته شده بود که مصرف زیاد این مواد شیمیایی تاثیرات روان گردان[۴] دارد ، بدین معنی که انها در حالات عاطفی ، شناختی و رفتاری انسان تغییرات عمده ایجاد می کنند .ولی امروزه می دانیم که مواد دیگری مانند نیکوتین و کافئین نیز تاثیرات مشابهی بر انسان دارد. بسیاری از افراد معتاد به خوردن ، قمار کردن ،و غیره هستند[۵].مادر این فصل ، برای ایجاز کلام ، تاثیر سه ماده اصلی تنباکو، الکل و مواد دارویی را که در اخرین طبقه بندی انجمن روان پزشکی امریکا از اختلالات روانی ()امده است،مطرح می کنیم و در مورد هر کدام از انها رویکردی چند بعدی به کار می بریم .

پرسشهای مطرح شده بر اساس این رویکرد عبارنتد از:

۱- چه کسانی سوء مصرف ازمواد دارند؟  ۲- تاثیر غیر بهداشتی مواد بر افراد چیست؟

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی

۱- نکات کلی

در زندگی همه ما روزهایی وجود دارند که همه چیز را سیاه می بینیم ، هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم ، احساس تنهایی، خلا ، نا امیدی و گنه کاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد … .همه ما با چنین حالتها و احساسهایی که اغلب پس از شکستها یا فقدانها و یا حتی بدون دلیلی اشکار به وجود می ایند ، کم و بیش اشنا هستیم و با انها با موفقیت بیش و کم ، مقابله می کنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلالهای روانی در ایند ، نوع و تعداد نشانه ها ، شدت وطول مدت و همچنین حدی است که به جریان بهنجار زندگی روز مره اسیب می رسانند. در قلمرو زندگی بهنجار و در زمینه تجربه اسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت انها را با مفهوم (( افسردگی )) مرتبط ساخته اند.

از زمانی که بقرات نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را به عنوان عارضه سودا[۶] ارائه کرد ، فرضیه های متعددی در باره مبنای افسردگی مطرح شدند و کوششهای فراوانی برای در مانگری ان، انجام گرفته اند .

معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ، اصطلاح مالیخولیا [۷] ست که امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می کند . به رغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ، همواره معانی مبهم و متفاوتی به ان نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود ، متفاوت بوده است .

در قرن نوزدهم ، مولفان در گروه هذیانهایی که ((تک جنونی ))[۸] نامیده می شدند ((هذیان جزیی غمگینی)) یا ((مالیخولیای هذیانی)) [۹] را متمایز کرده اند.در وهله بعد، مفاهیم جنون ادواری ( فالره[۱۰])و جنون دوشکلی ( بایارژه[۱۱])به منظور متمایز کردن افسردگیهای راجعه که در تناوب با حالت شادی نا ارام بودند ، ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط کرپلین ، ((روان سستگی اشفتگی – افسردگی[۱۲]))نامیده شد . اما حالت افسردگی این روان گسستگی ، انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمی دهد و فقط می توان ان را به عنوان یک زیر – گروه افسردگیها در نظر گرفت بنابر این باید گفت که اصطلاح افسردگی از چنین چهار چوبی فراتر می رود و وهله غمگینی و کاهش تنود روانی که رفتار و زندگی فرد را زیر تاثیر میگیرد، متمایز می کند .

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید ، افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره ، فعالیت ، ارزشیابی خود، قضاوت و کنش های ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد . غمگین می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج اور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت ، با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا کند و بخصوص وقتی بدون علت ظاهری اشکار شود . بنابر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه ، در چهار چوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل امادگی و اسیب پذیری فردی را القا می کند . این عوامل می توانند ژنتیکی ، روانشناختی ، زیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با در هم تنیدگی انها مواجه هتسیم .اصطلاح افسردگی در کودک و بزرگسال دارای معنای مشابهی نسیت . افسردگی  کودکانه نیزمحتوای مشابهی ندارد و بر حسب سنین مختلف، نشان دهنده تجربه های متفاوتی هست :در حالی که پاره ای از مولفان افسردگی را به منزله وهله بهنجاری از تحول دانسته اند ، پاره ای دیگر ، ان را به عنون پدیده ای مرضی تلقی کرده اند و گروهی نیز اعتقادی به واقعیت بالینی ان نداشته اند . نکته ای که بر اساس بررسی فرایند تحول مفهوم افسردگی در کودک اشکار می شود .

این است که حتی پیش از باز شناسی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم ، نظریه های متعددی در باره ان ارائه شده اند و در نتیجه با کمیابی وافر جدول بالینی ، حداقل به شکلی که برای بزرگ سالان تدارک می شود ، و فراوانی چشمگیر مرجع های نظری در این قلمرو مواجه هستیم . بدین ترتیب ، به رغم ان که در حال حاضر ، مفهوم افسردگی در کودک پذیرفته شده است اما معنا و نشانه شناسی ان از دیدگاه مولفان مختلف بسیار متفاوت است و حتی در مورد مسئله ساده ای مانند درجه فراوانی افسردگی ، اختلاف نظر های گسترده ای وجود دارند .در خلال ای ن فصل کوشش خواهیم کرد تا با درنظر گرفتن دید گاههای مختلف دلایل عدم تجانس چهار چوب بالینی را ارائه دهیم .

۲- تعریف افسردگی

ارائه تعریف افسردگی اسان نیست ، طبقه بندی ان باز هم مشکلتر است و پیشنهاد طرحی علت شناختی که بتواند مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهش گران قرار گیرد ، غیر ممکن به نظرمی رسد . در سطوری که در پی می ایند به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می کنیم :

–        در معنای محدود پزشکی ، افسردگی به منزله یک بیمای خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (لو[۱۳]ولو[۱۴]۱۹۹۱).

–    در سطح معمول بالینی ، افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین ،اضطرابی و یا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود (بلاک برن[۱۵] و کوترو[۱۶] ،۱۹۹۰).

–  افت گذرا یا دوام دار تنود عصبی – روانی که بصورت یک مولفه بدنی (سردردها،خستگی پذیری ، بی اشتهایی ، بی خوابی ، یبوست،کاهش فشار خون و جزان )و یک مولفه روانی (احساس به پایان رسیدن نیرو ،کهتری ،

ناتوان مندی ،غمگینی و جز ان ) نمایان می شود ( لافون،۱۹۷۳).

–     حالت روانی نا خوش که با دل زدگی ، یاس و خستگی پذیری مشخص می شود ودر بیشتر مواقع با اضطرابی کم وبیش شدید همراه است ( ۱۹۷۳)

–  سقوط غیر قابل توجیه تنود حیاتی : این حالت در قلمرو بدنی با خستگی دائم اشکار می شود ، در قلمرو شناختی بصورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری و در قلمرو عاطفی به شکل حالتی مالیخولیا که با هوشیاری فرد نسبت به ناتوان مندی واکنش همراه است ، متجلی می شود ( چاپلین ۱۹۷۵).

 در یک جمع بندی کلی متوجه می شویم که مفهوم ر به سه گونه متفاوت به کار رفته است:

–  برای مشخص کردن احساسهای بهنجار غمگینی،یاس، نامیدی و جز ان ، و بروز انها به عنوان نشانه یک اختلال ؛

–     به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل نشانه های عاطفی، شناختی ، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است ؛

–     برای مشخص کردن اختلال های افسرده وار در چهارچوب اختلال های روانی که دارای پاره ای از علل و گونه ای از تحول هستند و به پاره ای از درمانگری ها پاسخ می دهند (هوبر ، ۱۹۹۳ ).

اشکارا مشاهده می شود که تعریف های مختلف افسردگی به نشانه های بسیار متنوعی اشاره دارند که می توانند به گونه های مختلف با یکدیگر ترکیب شوند و گاهی بازشناسی افسردگی از خلال این ترکیب ها بسیار مشکل است ؛ بخصوص اگر جنبه پنهان داشته باشد و یا جلوه های بدنی به خود گیرد . اما به هر حال می توان این نکته را پذیرفت که افسردگی در عین حال با نشانه های روانی و جسمانی همراه است و نشانه های جسمانی گاهی چنان بر جدول بالینی سایه می افکنند که مانع باز شناسی افسردگی می شوند .

 ۳- شکل گیری افسردگی در جریان تحول

نشانه شناسی افسردگی در خلال تحول متغییر است . این تغییر پذیری از یک سو به عوامل تحول وابسته است و از سوی دیگر ، برناهم گراییهای گسترده دیدگاههای متخصصان . در سطوری که در پی می ایند به بررسی این نشانه شناسی بر اساس دو محور توصیفی و زمانی خواهیم پرداخت .

۳-۱٫ افسردگی های دوره اول کودکی

الف ) نکات کلی

کشف (( افسردگی اتکایی ))[۱۷] در نوزاد (اشپیتز ، ۱۹۴۶ ) از دو زاویه ، یکی از برهه خای مهم تاریخ روانپزشکی وروانشناسی مرضی محسوب می شود . این مفهوم همراه با با توصیف مفهوم ((درخود ماندگی ))[۱۸] زودرس (کانر ، ۱۹۴۳ ) از سویی به استحکام مبانی روانپزشکی کودک که تا ان زمان بسیار سست و شکننده بود منتهی شد و قلمرو مشاهدات بالینی و درمانگریهای خاص و گسترده ای را در برابر ان گشود و از سوی دیگر ، بر اساس برانگیختن پرسشهایی مانند چگونگی روابط مفهوم افسردگی اتکایی با حالات افسردگی که بعدها و بخصوص در خلال بزرگسالی متجلی می شوند ، به منزله یکی از مفاهیم بنیادی اسیب شناسی روانی به معنای اعم ، قلمداد گشت . و از این زاویه ، می توان گفت که بینماههای نخستین زندگی و جریان بعدی ان ، پیوندی را به وجود اورد .

از زمان اشپیتز تاکنون ، شناخت ما از حالت های افسرده وار نوزاد ، بخصوص در زمینه شکلهای پنهان یا فاقد صراحت کافی و همچنین شرایط علت شناسی انها مانند تاثیر افسردگی های مادرانه ، پیشرفت های شایانی کرده است .

ب)افسردگی نوزاد به عنوان یک واقعیت شایع بالینی

گرچه افسردگی های پنهان یا فاقد صراحت کافی اشکارا فراوانترند با این حال باید بر این نکته تاکید شود که افسردگی اتکایی ، انچنان که به طور معمول پنداشته می شود ، در چهارچوب بالینی نادر نیست .

افسردگی اتکایی

جدول بالینی افسردگی اتکایی نوزاد که توسط اشپیتز توصیف شده است از زاویه نشانه شناسی صریح ، شرایط بروز ان در نوزاد ۶ تا ۱۸ ماهه ای که ناگهان از مادرش جدا می شود و همچنین اززاویه فرایند تحول اختلال ، بی تردید دقیقترین چهارچوب تشخیصی را فراهم اورده است . با این حال باید متذکر شد که انافروید و برلینگهام [۱۹](به نقل از مازه ، ۱۹۸۸ )نیز بر اساس مشاهدات خود در خلال اخرین جنگ بین الملل در شیرخوارگاه هاهستند [۲۰]، بر شدت واکنش های ناامیدانه کودکان خردسالی که در جریان بمباران های شهر لندن از مادران خود جدا شده بودند ، تاکید فراوان داشته اند .

مع هذا انچه به گونه ای بسیار جالب توسط اشپیتز توصیف شده ، در واقع حالتی است که (( مشابه جدول بالینی افسردگی بزرگسالان است )). به عبارت دیگر با یک حالت خمودگی گسترده همراه با امتناع از تماس یا بی تفاوتی نسبت به اطرافیان مواجه هستیم که به تدریج چند هفته پس از یک وهله ناله و زاری ، دراویختن و چسبیدن به بزرگسالان و سپس اعتراض و فریاد بروز می کند . روان بی اشتهائی همراه با کاهش وزن و بی خوابی نیز مشخص کننده این جدول بالینی است که اشپیتز در چهارچوب ان ، چند نکته اصلی مانند توقف تحول ، واپس روی اکتساب های حرکتی و عقلی ، و حساسیت مفرط نسبت به عفونت ها را نیز قرار می دهد .

نکته مهم این است که این داده ها از مشاهدات اشپیتزدرباره نوزادانی به دست امده اند که در شیر خوارگاهی وابسته به یک موسسه اصلاح و تربیت زنان جوان بزهکار به سر می برند . این نوزادان که سن انها بیش از ۶ ماه بوده است ، حداقل ، «پس از ۶ ماه روابط خوب با مادر» از حضور وی محروم شده ونتوانسته بودند «در جانشین های مادرانه ای که به انها عرضه شده بود ، به روابطی که برایشان رضایت بخش باشد » دست یابند . بنابراین با یک حالت « محرومیت مادارانه » یعنی حالتی واکنشی که ناشی از فقدان رابطه با مادر و از دست دادن وی به منزله یک « تکیه گاه » است ، مواجه هستیم و از اینجا است که اشپیتز اصطلاح افسردگی اتکائی را برای توصیف این حالت ابداع کرده است .

اگر قبل از یک دوره بحرانی که بین پایان ماه سوم و ماه پنجم جدائی قرار دارد ، مادر به کودک باز گردانده شود و یا امکان دست یابی به جانشینی قابل قبول برای کودک فراهم اید ، افسردگی به سرعت از بین می رود ، البته کودک نسبت به جدائی های احتمالی بعدی حساستر خواهد شد . در غیر این صورت ، یک حالت رنجوری بیش از پیش مضطرب کننده در سطح جسمانی ( همراه با مرگ احتمالی بخصوص به دلایل عفونی ) و د سطح روانی ( تشدید تاخیر روانی – حرکتی ، بیحالی و سستی )  گسترش می یابد که عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد . این حالت با انچه اشپیتز با اصطلاح « بیمارستان زدگی » مشخص می کند ، مطابقت می کند .

تصریح های جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس

گرچه توصیف های سنتی که در سطور پیشین مطرح شدند هنوز ارزش خود را حفظ رده اند اما در دهه های اخیر ، مولفان توانسته اند بر اساس توصیف گونه های بالینی دیگر ، به نشانه شناسی افسردگی زود رس ظرافت و قنای بیشتری بخشند .

 شیوه های بیانه نشانه شناختی می توانند به صورت اختلال های رفتار غذایی و بویژه روان بی اشتهائی و نشخوار گری ، توقف رشد ، تاخیر تحول روانی حرکتی و همچنین بروز رفتارهایی که با عادات پیشین نوزاد متفاوتند اشکار شوند و تنها با یک ارزشیابی عمیق بالینی ، بخصوص در قلمرو شکل های پنهان یا فاقد صراحت کافی می توان عناصر سه گانه نشانگان افسرده وار نوزاد را بازیافت ( کرایسلر [۲۱] ۱۹۷۷)

بی حالتی خلقی

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.