مقاله منجی موعود در ادیان بزرگ الهی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله منجی موعود در ادیان بزرگ الهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله منجی موعود در ادیان بزرگ الهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

طرح و مقدمه تحقیق   ۱
پیشینه تاریخی   ۲
تعریف واژه ها   ۳
یهود و منجی موعود   ۳
مسیحیت و منجی موعود   ۷
منجی موعود در اسلام   ۹
یک ـ موعود از دیدگاه قرآن   ۱۰
دو – موعود از دیدگاه اخبار و روایات   ۱۱
نتیجه   ۱۵
فلسفه پایانی   ۱۶
مأخذ فارسی و عربی   ۱۸

مأخذ فارسی و عربی

۱ـ انجیل، انجمن پخش کتب مقدسه

۲ـ تورات، انجکن پخش کتب مقدسه

۳ـ شیخ مفید، الارشاد ۱۳۴۶

۴ـ قرآن کریم

۵ـ ک.م.سن. آئین های هندو، ترجمه ع. پاشائی

۶ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه

۷ـ مجلسی، علامه محمد باقر، بحارالانوار

طرح و مقدمه تحقیق

بنا بر گرایش ها و اعتقادهای موجود میان تمام انسان ها در ادیان مختلف می توان با وجود تفاوت ها و اختلافهای میان آنها به نکته ای توجه کرد که نشان دهندة یک باور در میان آنها است. نکته ای که باعث شد که دین هایی مثل اسلام. مسیح، یهود…   هر کدام به گونه ای باهم پیوند داشته باشند.

اعتقاد به ظهور یک منجی و نجات دهنده و اجر اکننده عدل و عدالت در جهان، خود پیوندی میان این ادیان می باشد و این موضوع باعث شد تا من از این نکته استفاده کرده و تحقیق خود را در مورد این موضوع بنویسم که نه تنها باعث شناخت من نسبت به دین های دیگر شده بلکه مرا بر این باور داشته که تمام ادیان با هر تفاوت و اختلاف در پایان به نکته ای خواهند رسید که اعتقاد و باور همه می باشد. همین موضوع باعث می شود که ما مسلمانان با داشتن آخرین و کاملترین دین هیچ دینی را رد نکنیم زیرا هر دینی در زمان خود کاملترین بوده و با گذشت زمان کاملتر شد تا به اسلام که کاملترین دین و آخرین می باشد رسیده، چه بسا که با آمدن موعود ما یعنی حضرت مهدی (عج) دین اسلام کامل و جامع تر شود.

حال با عنایت به مقدماتی که گذشت سئوال کلی و جامع بحث این است که:

( جایگاه و ضرورت بحث“ منجی موعود” در ادیان مهم و مطرح بشری چیست؟)

این سئوال با پیش فرض اعتقاد ادیان بشری به ظهور منجی موعودی در آخرالزمان طرح شده است و لذا امید می رود در این نوشتار کوتاه، با مروری بر دیدگاه ادیان بزرگ همچون یهودیت، مسیحیت و اسلام، کاوشی در شأن موضوع داشته باشیم.

همچنین نوع موضوع انتخابی با توجه به وسعت حیطه زمانی و مکانی آن و عمومیت موضوع هر گونه توضیحی در رابطه با محدودیتهای زمانی و مکانی در بحث را منتفی می سازد.

پیشینه تاریخی

از سپیده دم تاریخ مالامال از ویرانگری و قهر و خشونت بشری همواره اندیشه ای امید بخش و تحرک آفرین در قالب اعتقاد به ظهور یک “ منجی موعود” و غلبة نهائی عدل و داد بر بیداد و ستم و استقرار صلح و نیکبختی و آبادانی بر گستره زمین در صدر باورهای دینی و ملی اقوام و ملل گوناگون جلوه گر بوده و غالباً الهام بخش بسیاری از جنبش های عدالتخواهانه مردمی علیه نظامهای اهریمنی حاکم بر جوامع بشری بوده است.

تجلی این “ منجی موعود” را می توان بروشنی در سوشیانس زرتشتیان، کاکلی برهمنان۲، بودای پنجم بودائیان۱ ، مسیح یهودیان، نارقلیط عیسویان و مهدی (عج) مسلمانان اشاره کرد. از سوئی با توجه به قدمت و ریشه دار بودن این باور در قلب و اندیشه مردم، تاریخ کراراً شاهد خیزش های خونبار و عمیقی از سوی برخی تشنگان جاه و قدرت تحت نام ن منجی موعود” با سوء استفاده از احساسات پاک و بی آلایش اقوام دین باور بوده است.

ما در این نوشتار بر آنیم با سود جست از منابع معتبر موجود، اعتقاد به “ منجی موعود آخرالزمان” را در سه دین بزرگ آسمانی، یهود، مسیحیت و اسلام مورد کند و کاو قرار دهیم.

تعریف واژه ها

۱-  ادیان بشری: دین ها و مکاتب مهم هستند که در هر زمان برنامه زندگی انسان ها با توجه به شرایط مقتضی زمانی و مکانی از طرف خداوند متعال و به وسیلة پیامبران الهی به انسان های هر عصر ارائه می دهند. ادیان مهم و مطرح جامعه بشری عبارتند از: دین یهود، دین مسیح، و دین مقدس اسلام

۲ـ منجی موعود: آن فردی است که بعد از احاطة ظلم و فساد و بی عدالتی بر گسترة گیتی از طرف خالق بی همتا با هدف دادخواهی و پاکسازی جهان از هر گونه پلیدی ظهور خواهد کرد و حضور و ظهور وی در جهان در ادیان الهی با مشترکات فراوانی وعده داده شده است.

یهود و منجی موعود

تورات، کتاب مقدس یهودیان در بخشی از مندرجات خود صراحتاً علت عدم نزول رحمت الهی و نجات آدمیان از شور بختی را غوطه وری در منجلاب فساد و گناه دانسته و شرط تحقق عدالت خداوندی را گرایش آنان به انصاف و رعایت اصول انسانی معرفی می کند: ۱

۱ـ هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نیست تا نشنود.

۲ـ لیکن خطاهای شما درمیان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود.

۳ـ زیرا که دست های شما به خون و انگشت های شما به شرارت آلوده است، لب های شما به دروغ تکلم می نماید و زبانهای شما به شرارت سخن می گوید.

۴ـ احدی به عدالت دعوت نمی کند و هیچ کس براستی داوری نمی نماید.

۵ـ به بطالت توکل دارند و به دروغ تکلم می نمایند، به ظلم حامله شده شرارت را می زایند.

۶ـ پاهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است افکار ایشان افکار شرارت است و راه های ایشان ویرانی و خرابی است.

۷ـ بنابراین انصاف از ما دور شده است و عدالت به ما نمی رسد. انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است و منتظر روشنائی هستیم اما در تاریکی غلیظ راه می پیماییم.

(در بخشی دیگر از تورات خداوند قریب الوقوع بودن تحقق عدالت خویش را بشارت داده و مؤمنان را به اجرای عدالت فرا می خواند:۱ )

“۱ـ و خداوند چنین می گوید انصاف را نگاه داشته عدالت را جاری نمائید زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است.”

تورات به دنبال وعده تحقق الهی، صالحان و حلیمان را وارثان حقیقی زمین معرفی کرده و آنان را به انقطاع نسل شروران مژده می دهد:۲

۸ـ اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند شد.

۹ـ زیرا شریران هلاک می شوند. بلی مثل دود فانی خواهند شد.

۱۰ـ و اما نسل شریر منقطع خواهند شد.

۱۱ـ“ صالحان وارث زمین خواهند بود.”

البته تحقق این وعده بدست “ منجی موعود” حضرت مسیح صورت خواهد پذیرفت:۱

“۱ـ برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است.

۲ـ زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد.

۳ـ و امت ها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد.

۴ـ چشمان خود را به اطراف خویش برافراز که جمیع آنها جمع شده نزد تو می آیند.”

به دنبال ظهور “ موعود” تورات و نابودی اشرار و استقرار عدالت، هر گونه تضاد و تخاصمی از میان برخواهد خاست و نهال صلح و آشتی خواهد بالید۱ :

۱ـ مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین براستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خویش زده، شریر را به نفحة لبهای خود خواهد کشت.

۲ـ و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت.

۳ـ و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و گوسفند باهم.

۴ـ و طفل کوچک، آنها را خواهند راند.

۵ـ و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها باهم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد.

۶ـ و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازداشته شده، دست خود را بر خانة افعی خواهد گذاشت.

۷ـ و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد مثل آبهایی که دریا را می پوشاند.

و آدمیان که روزگاری بس دراز جز بذر قهر و نبرد و خشونت هیچ نمی افشاندند سلاح بر زمین نهاده به آبادانی و سازندگی میل خواهند کرد۱ :

…. و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزه های خویش را برای اره ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهند کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت.

تورات در مضامین فوق ضمن پیش گوئی صریح ظهور “ منجی موعود” از بین رفتن شرور، حاکمیت صالحان بر زمین و محو نهائی هر گونه خصومتی از میان موجودات به نکته ای قابل تأمل اشاره دارد و آن دعوت خلایق به رعایت عدل و انصاف پیش از آمدن نجات خداوندی و کشف عدالت در زمین است. این نکته به طرز فکر آنانی که شرط تعجیل در ظهور نجات دهنده جهان بشری را نابودی کامل ارزشهای معنوی و در بر گرفتن مطلق فساد و تباهی در جوامع بشری می دانند خط نابودی می کشد.

مسیحیت و منجی موعود


۲ پور داود، سوشیانس. چاپ دوم، انتشارات فروهر، ۱۳۶۷۴، ص ۲ برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتاب آئین بودا،

۱ ناس. جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر خدمت، چاپ چهارم. انتشارات انقلاب اسلامی. تهران، ۱۳۷۰ ص۲۸۳ برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتاب آئین های هندو نوشته ک.م.سن ترجمه غ. پاشائی ص۲۳۴

۱ تورات اشعیاء نبی باب ۵۹

۱ تورات اشعیاء نبی باب ۵۶

۲ تورات اشعیاء نبی باب ۶۰

۱ تورات. مزامیر ، مزمور ۳۷

۱ تورات، اشعیاء نبی باب ۱۱

۱ تورات اشعیاء نبی باب ۲

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.