مقاله منوگرافی قلعه بیگ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله منوگرافی قلعه بیگ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله منوگرافی قلعه بیگ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
تعریف مونوگرافی   ۲
مونوگرافی:   ۲
۱- شناسائی محیط جغرافیایی و موقعیت سیاسی روستا:   ۳
۱-۱- موقعیت، حدود و وسعت روستا:   ۳
۱-۲- ناهمواریها:   ۳
۱-۳- آب و هوای روستا:   ۳
۱-۴- رودخانه ها   ۴
۱-۵- پوشش گیاهی:   ۵
۱-۶- جانوران:   ۵
فصل دوم:   ۶
۲- تاریخچه روستا:   ۶
۲-۱- نام روستا و وجه تسمیه آن   ۶
۲-۱-۱- طایفه تایانلو:   ۶
۲-۱-۲ طایفه کالاچلو:   ۷
۲-۱-۳- طایفه شامالی:   ۷
۲-۱-۴- طایفه آل و دل:   ۷
۲-۲- گذشته روستا براساس گفته های مردم و اسناد و مدارک:   ۸
۲-۳- اماکن و بناهای تاریخی:   ۹
فصل سوم   ۹
۳- سیمای روستا:   ۹
۳-۱- شکل سکونت (بافت فیزیکی روستا):   ۹
۳-۲- اماکن عمومی (مدرسه- مسجد- گورستان- اماکن ورزشی- تفریحی و …):   ۱۰
۳-۳- محله ها، کوچه ها، خیابانها، میادین اصلی روستا:   ۱۰
۳-۴- راههای ارتباطی به شهر و مزارع:   ۱۰
۳-۵- مسکن و تسهیلات زندگی (طرز ساختن- مصالح ساختمانی- مساحت منزل- تعداد اتاقها و …):   ۱۰
فصل چهارم   ۱۲
۴- جمعیت شناسی روستا:   ۱۲
۴-۱- ساخت جمعیت   ۱۲
۴-۱-۱- تعداد جمعیت روستا:   ۱۲
۴-۱-۲- توزیع جمعیت بر حسب سن و جنس   ۱۲
۴-۱-۳- توزیع جمعیت بر حسب سواد و جنسیت و سطح تحصیلات:   ۱۴
۴-۱-۴- توزیع جمعیت بر حسب شاغل بودن و به تفکیک جنسیت:   ۱۵
۴-۱-۵- جمعیت فعال و غیر فعال:   ۱۵
۴-۲- حرکت جمعیت:   ۱۶
۴-۲-۱- ازدواج:   ۱۶
انواع ازدواج:   ۱۷
۲- ازدواج برون گروهی (برون همسری):   ۱۷
مراحل ازدواج:   ۱۸
شیوه خواستگاری (مرحله اول):   ۱۸
بله برون (مرحله دوم):   ۱۹
نامزدی- قندشکنان (مرحله سوم)   ۲۰
مرحله چهارم (حنابندان):   ۲۱
مرحله پنجم (عروسی):   ۲۲
شیربها، مهریه و جهیزیه:   ۲۲
مهریه:   ۲۳
جهیزیه:   ۲۳
۴-۲-۲- زاد و ولد:   ۲۴
ولادت و باروری:   ۲۴
باروری: شاخص باروری   ۲۵
۴-۲-۳- مرگ و میر:   ۲۵
۴-۲-۴- مهاجرت:   ۲۷
تعریف مهاجرت:   ۲۷
انواع مهاجرت:   ۲۷
عوامل مهاجرت:   ۲۸
فصل پنجم   ۲۹
۵- ساخت اجتماعی و فرهنگی   ۲۹
۵- ۱- ساخت خانواده:   ۲۹
۵-۱-۱- بعد خانواده و رابطه آن با تولید و درآمد:   ۲۹
۵-۲- فرهنگ (آداب و رسوم، مذهب، اعتقادات و باورهای عامیانه:   ۳۰
۵-۳- طبقات اجتماعی:   ۳۲
۵-۴-۱- ساختار قدرت و تغییرات در آن:   ۳۳
۵-۴-۲- ایل:   ۳۴
۲- طایفه:   ۳۴
۵-۴-۳- توپه (تیره):   ۳۵
۵-۴-۴- خانوار:   ۳۵
فصل ششم   ۳۶
۶- ساخت اقتصادی روستا:   ۳۶
۶-۱- کشاورزی:   ۳۶
۶-۱-۱- انواع بهره برداری کشاورزی:   ۳۷
۶-۱-۲- زراعت:   ۳۸
۶-۱-۳- باغداری:   ۳۸
۶-۱-۴- منابع تأمین آب کشاورزی و آبیاری:   ۳۹
۶-۲- دامداری و دامپروری:   ۳۹
۶-۲-۱-  کوچ نشینی (عشایر):   ۴۰
۶-۲-۲- نیمه کوچ نشینی (کشاورزان دامدار):   ۴۰
فصل هفتم   ۴۴
۷- سازمانها و تأسیسات:   ۴۴
منابع و مآخذ:   ۴۵

منابع و مآخذ:

۱- امانی شادروز، مرزداران شمالی خراسان، ۱۳۸۲، ص ۱۳۸- ۱۳۷

۲- پاپلی یزدی، محمد،  کوچ نشینی در شمال خراسان، ۱۳۷۱، ترجمه اصغر کریمی، انتشارات آستانه قدس مشهد

۳- توحدی کلیم الله، حرکت تاریخی کرد به خراسان، جلد دوم، ۱۳۴۴ ترجمه اصغر کریمی، انتشارات آستانه قدس مشهد

۴- جوان جعفر، جمعیت ایران، ۱۳۶۷، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

۵- طیبی حشمت الله، جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم

۶- کسرائیان نصرالله، کردهای ایران، تهران، چاپ سکه، کسرائیان

۷- مقیمی محمد اسماعیل، جغرافیای تاریخی شیروان، ۱۳۷۰ آستانه قدس مشهد

۸- ناصرالدین شاه ۱۳۱۳، سفرنامه خراسان، تهران، دارالظباعه دولتی، چاپ سنگی چاپ ۱۳۶۹

۹- آمارنامه اداره خدمات دامپزشکی شیروان ۱۳۸۵

۱۰- آمارنامه اداره کشاورزی شیروان ۱۳۸۵

۱۱- سرشماری ننوس مسکن ۱۳۷۵

۱۲- سرشماری اجتماعی- اقتصادی سال ۶۶ مرکز آمار ایران

۱۴- سرشماری نفوس مسکن ۱۳۸۵

مقدمه

به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبرد اهداف و رفاه نسبی جامعه گام برداشته می شود.

لذا با توجه به مهم بودن شناخت روستاها در جهت برنامه ریزی و بعد از جامعه عشایری که پایه زندگی شهرنشینی را تشکیل می دهد بر آن شدم تا در مورد مونوگرافی یکی از روستاهای استان خراسان شمالی بنام قلعه بیگ تحقیقی کوچک انجام دهم.

اهالی این روستا با فرهنگی عجین شده با نظام گسترده خویشاوندی ایلاتی و طوایفی و وجود روابط غیر رسمی بین افراد، انسانهایی عاطفی و با احساسات هستند. که در سالیان بعد از انقلاب شیوه زندگی و نوع اقتصاد خانوادگی و روابط سیاسی واجتماعی شان دستخوش تغییراتی شده است.

فرهنگ گفت: این مردم برخاسته از طبیعت و نوع جغرافیایی موجود است. طبیعتی که گاه عرصه را چنان به آنان تنگ می کند که عزم دیار غربت کرده و آواره شهرها می شوند تا قوت لایموتی برای خود تهیه کنند.

به جهت وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مهاجرت در این روستا بسیار زیاد است، مشاغل درآمدزایی آنها عمدتاً کشاورزی و دامداری است که کم کم از شکل صرف خارج شده و نسل جدید دیگر به شکل سنتی به آنها نمی پردازد. و از نظر مطالعه میکروفولوژی هنوز حدود دو سوم از خانه ها از حالت قدیمی خارج نشده است.

تعریف مونوگرافی

مونوگرافی که ترجمه آن تک نگاری است یکی از شیوه هایی است که در روش ژرفائی برای مطالعه جوامع محدود مورد استفاده قرار می گیرد.

مونوگرافی:

به معنای مطالعه “واحد موضوعی” نیز آمده است مونوگرافی که به معنی تحقیق و نگارش یک واحد است در واقع واحد موضوعی را شامل می شود نه واحد جغرافیایی را، منظور از مونوگرافی در این تحقیق: توصیفی است ژرف و همه جانبه از روستای قلعه بیگ با اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و هنجارهای آن و زندگی مردم را که مورد بررسی قرار می دهد.

هانری مندراس جامعه شناس فرانسوی از میان روشهای تحقیق در جامعه شناسی روستایی روش مونوگرافی را بارورترین روش تحقیق در جامعه شناسی می داند.

تجربه مقدماتی: بررسی پایان نامه ها و کتابهای مربوط به جامعه شناسی روستایی و همچنین از اینترنت و راهنمائی استادگرامی دکتر کامران می باشد.

۱- شناسائی محیط جغرافیایی و موقعیت سیاسی روستا:

۱-۱- موقعیت، حدود و وسعت روستا:

این روستا از مشهورترین روستاهای کردنشین مرزی شهرستان شیروان که در تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۳ به استان خراسان شمالی ملحق شده است و به علت قدمت و مرکزیت ایل کیکانلو در این منطقه واقع شده است. این روستا در فاصله ۳۶ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شیروان بخش مرکزی و از دهستان سیوکانلو می باشد از شمال به کوه سنجربیگ و ازجنوب به کوه کولک و روستای قدیمی بگان، از شرق به روستای ترانلو و از غرب به روستای پیروانلو محدود می گردد.

مساحت این روستا حدود ۱۵۰ هزار متر مربع می باشد. (۱۵ هکتار)

۱-۲- ناهمواریها:

این روستا به علت کوهستانی بودن دارای ارتفاعات و کوههای زیادی می باشد به طوری که روستا در حاشیه دره و در دامنه کوه قرار گرفته است. مهمترین کوههای این روستا کوه سنجربیگ، پتله گاه و قشمار که دنباله رشته کوههای هزار مسجد می باشند بلندترین قله این منطقه پتله گاه می باشد.

۱-۳- آب و هوای روستا:

این روستا از نظر آب و هوائی دارای آب و هوای کوهستانی با زمستانهای بسیار سرد و تابستهای معتدل می باشد عموماً در این منطقه دو نوع وزش باد وجود دارد، یکی در جهت شمال شرقی و جنوب غربی می وزد و به بادهای “آیش” معروف می باشد و تا حدی بادهای گرم و خشک می باشند. که این نوع باد چندان مفید نیست و به گیاهان و زمینهای زراعی آسیب می رساند. نوع دیگر باد که کاملاً مخالف جهت باد قبلی از طرف غرب به شرق می وزد و باد ملایمی می باشد که از طرف دریای خزر می وزد و به آن “باد دولان” می گویند و بادی است با رطوبت که باعث سرسبزی و خرمی می شود.

به طوری این منطقه دارای زمستانهای بسیار سرد و طولانی و تابستانهای خنک و معتدل می باشد و به جهت داشتن آب و هوای معتدل دارای خاک شنی نسبتاً حاصلخیز می باشد.

این روستا با بارانهای فراوان در بهار و برف زیاد در زمستان مواجه است و دارای منابع آب روزمینی و زیرزمینی نسبتاً فراوان می باشد. به جهت باران زیاد همیشه در خطر سیلاب قرار دارد میزان بارندگی در سال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر می باشد.

درجه حرارت این منطقه در زمستان بعضاً تا ۲۵ الی ۳۰ درجه زیر صفر و در تابستان تا ۲۵ تا ۳۰درجه بالای صفر هم می رسد. (آمار هواشناسی استان در سال ۱۳۸۶)

۱-۴- رودخانه ها

در این روستا تنها یک رودخانه بنام رودخانه بیچرانلو که از شمال به جنوب روستا می گذرد و از کوههای سنجربیگ و پتله گاه سرچشمه می گیرد و پس از مشروب کردن مزارع و باغات روستا در روستای دیگری بنام دوآب به رودخانه گلیل می پیوندد.

علاوه برآن در اطراف روستا چشمه های متعددی وجود دارد که از آن برای آب آشامیدنی روستا و استفاده دامداران در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت.

۱-۵- پوشش گیاهی:

پوشش گیاهی روستا با آب و هوا و میزان بارندگی ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر میزان بارندگی بیشتر باشد پوشش گیاهی آن بهتر و بیشتر می باشد. پوشش گیاهی در این روستا بیشتر از گیاهان علفی و مقداری هم دارای درخت و درختچه ها می باشد البته این درختها در ارتفاعات و دامنه دیده می شود بیشترین نوع درختی که دیده می شود درخت سرو کوهی است که در اصطلاح کرمانجی به آن درخت «مرخ» می گویند.

طبق گفته های مردم روستا تمامی کوههای این منطقه زمانی به صورت جنگل های انبوه بوده که به مرور زمان و بر اثر قطع درختان توسط انسانها و چرای بی رویه دام از بین رفته است. گیاهان علوفه ای دارویی در این منطقه عبارتند از: آنوخ- قارچ خوراکی- کنگر- چریش- ساری گل- شقایق- پونه- گون- زرشک- بابونه- زردآلو کوهی- زیره کوهی- گل گاوزبان و … می باشد.

۱-۶- جانوران:

این منطقه به جهت اینکه سه چهارم آن کوهستانی می باشد و دارای ارتفاعات زیاد در چای عمیق، دارای جنگل و بوته های زیادی می باشد. با توجه به نوع آب و هوا انواع و اقسام جانوران درنده و وحشی و خزندگان و پرندگان گوناگون یافت می شود.

از جمله جانوران وحشی: گرگ، پلنگ، روباه و شغال می باشد- همینطور جانورانی مثل گراز، خرگوش، آهو، بزکوهی، و پرندگان از قبیل: کبک، قوش، عقاب، کرکس، جغد، انواع کبوتران، گنجشگان، کلاغ، قمری، موسی کوتقی، شانه بسر، زاغ سیاه، بلدرچین و بلبل یافت می شود. خزندگان مثل: مار، سوسمار، عقرب، آفتاب پرست نیز یافت می شود.

فصل دوم:

۲- تاریخچه روستا:

۲-۱- نام روستا و وجه تسمیه آن

نام روستا قلعه بیگ می باشد علل نامگذاری این روستا (قلعه) به بیگ به جهت وجود دائمی ایل (بیگ) در این روستا بوده است. نام قدیم این روستا قره چشمه می باشد. این روستا محل سکونت چهار طوایف بزرگ شامل ۱- طایفه تایانلو ۲- طایفه کالاچلو ۳- طایفه شامالی   ۴- طایفه آل و دل بوده .

۲-۱-۱- طایفه تایانلو:

احتمالاً از طایفه کردهائی که در مرز عراق ساکنند می باشند اما مردم این قلعه معتقدند که این طایفه از طایفه کردهای دماوند می باشند که از کردان کرمانج منطقه سیوک منطقه ای در خربوط کردستان ترکیه می باشند که در عصر صفویه به این منطقه آورده شده اند. اما لفظ تایان معانی مختلفی دارد از جمله به طایفه ای کرد در مرز ترکیه و عراق نیز گفته    می شد.

 

۲-۱-۲ طایفه کالاچلو:

این طایفه از روستای آب گرگ از ایل هودانلو (در اطراف قوچان) به علت نزاع و اختلاف محلی مهاجرت نمودند و در قلعه بیگ سکنی گزیدند.

 البته این طایفه در اغلب نقاط این استان پراکنده اند و از آذربایجان به این مناطق مهاجرت نموده ند.

۲-۱-۳- طایفه شامالی:

واژه شام ئالی (از اطراف شام) این واژه بر کردهائی که از کشور سوریه (شام) به این منطقه مهاجرت نمودند می گویند و یکی از طوایف بزرگ این روستا محسوب می شوند.

۲-۱-۴- طایفه آل و دل:

این طایفه یکی از طوایف مهاجر از قلعه ترانلو که این قلعه مورد تهاجم ترکمنها واقع شده بود و به همین دلیل به قلعه بیگ مهاجرت نمودند و اقلیت مردم این روستا را تشکیل می دهند. تمامی طوایف این روستا کردهای کرمانج و همگی اهل تشیع می باشند.

«مرزداران شمالی خراسان- شاد روز امانی- ۱۳۸۲- ص۱۳۸-۱۳۷»

نکته:

تمامی کردهای منطقه اسم روستا را قلعه می گویند چون از قدیم هر روستا دارای یک قلعه برای محافظت در مقابل تهاجمات بود.

۲-۲- گذشته روستا براساس گفته های مردم و اسناد و مدارک:

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.