مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اهمیت بهره وری.. ۱

تعاریف بهره وری.. ۱

توسعه بهره وری و موانع آن. ۳

چند شاخص مهم اندازه گیری بهره وری.. ۶

بهره وری نیروی کار ( Labour Productivizy ) 6

بهره وری سرمایه  ( Capital Productivity ) 7

شاخصهای مربوط به سود آوری و برگشت سرمایه. ۷

شاخصهای بهره وری کل ( Total Productivity ) 8

موانع سیاسی / فرهنگی.. ۹

قوانین و مقررات.. ۱۲

نظام آماری و اندازه گیری بهره وری.. ۱۳

سیاستهای اقتصادی دولت.. ۱۶

نظام بانکی.. ۱۷

کاهش تصدی گری – خصوصی سازی.. ۱۷

مسئولیتهای اجتماعی دولت : ۱۹

مدیریت منابع و نظام تولید. ۲۰

منابع. ۲۵

 اهمیت بهره وری

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .

منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری مانند افزایش تولید ، افزایش صادرات ، بهبود کیفیت ، افزایش رفاه عمومی ، کاهش بیکاری و … در تمامی دنیا به اثبات رسیده است .

 تعاریف بهره وری

معمول ترین تعریف بهره وری (( ارزش ستاده به داده )) می باشد . افزایش سطح تولید و خدمات یا بهبود کیفیت و یا اینکه در سطح تولید ،کیفیت استفاده کمتر از منافع و یا انجام هر دوی این کار .

تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا ( OEEC)  : (( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه  مواد اولیه ونیروی کار صحبت کرد . ))

تعریف سازمان بین المللی کار ( ILO ) : (( بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت ) . ))

تعریف آژانس بهره وری اروپا (EPA ) : (( بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید می باشد . )) تعاریف متعددی دیگری از سوی سازمانها و محققین ارائه شده است که می توان یکی از عناصر مشترک آن را استفاده بهینه از منابع دانست . اما جنبه دیگری که به آن اهمیت بسیاری به آن داده اند جنبه فرهنگی و اعتقاد و ایمان فراگیر یک جامعه به افزایش بهره وری است . (( حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آجاد ملت منجر شود . )) تعریفی است که سازمان بهره وری ژاپن (IPC )  ارائه کرده است و به نظر کاملترین تعریف از    بهره وری می رسد .

بهره وری صرفا به معنای افزایش تولید نیست . رویکرد اقتصادی بهره وری مطرح می کند که از آنجا که محصول یا ستانده تابع عواملی مانند سرمایه و نیروی کار ، تعمیرات تکنولوژی و … است می باید برای اندازه گیری سطح بهره وری تمامی این عوامل را در نظر گرفت . نگرشهای دیگری وجود دارد که عوامل فرهنگی و عواملی که مستقیما در هزینه های تولید مشخص نیستند در اندازه گیری بهره وری منظور می کنند .

 بهره وری امروز یک نگرش اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است ، که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه وخردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کم بدست آورد . گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت .

 توسعه بهره وری و موانع آن

(( در دهه گذشته بهره وری کل عوامل ، به دلیل رشد منفی بهره وری سرمایه ، نقشی در تامین رشد اقتصادی کشور نداشته است . ))

(( در میان ۱۸ کشور عضو  ( APO )  ( سازمانه بهره وری آسیا )) ایران در رده هفدهم از نظر میزان بهره وری کل عوامل قرار دارد . ))

(( برای کاهش نرخ بیکاری ، نیاز به تحقق رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی در طول برنامه چهارم توسعه داریم ، حدود ۳/۳۱ درصد این رشد از طریق افزایش بهره وری کل عوامل می باید تأمین شود . ))

 جملات فوق بخشی از سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  متولی برنامه ریزی توسعه کشور ، در چهارم خرداد ۱۳۸۳ می باشد . مطالب عنوان شده بیانگر وضعیت بد بهره وری درکشور می باشد و همچنین نشان دهنده اهمیت این موضوع برای آینده و توسعه اقتصادی ایران می باشد .

افزایش بهره وری درکشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر در نتیجه توسعه سیستمهای مدیریتی بوده است تا افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید . پایین بودن سطح بهره وری که از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است .

ساختار نظام اقتصادی و اداری فعلی ایران جوابگوی نیازهای آتی کشور خصوصادر جهت توسعه بهره وری نیست و بایدتغییرات اساسی درنگرشها ، سیاستها ، ساختارها و نظامهای مدیریتی کشور بوجود آورد . زیرا بهره وری یک تفکر و نگرش مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش ، قدرت خلاقیت و میزان انعطاف پذیری و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی ، علمی و فنی جهان می باشد افزایش بهره وری به اشکال گوناگون می تواند صورت بگیرد ، از تغییر عملکرد یک قطعه کوچک در جریان تولید ، تغییر در نحوه استفاده از مواد ، تغییر فرآیند تولید ، تغییر در طرح تا تغییر در شیوه های بازاریابی و فروش یا شیوه برنامه ریزی و نگرش استراتژیک و نحوه کارگزینی و … ، به نحوی که حرکت به سوی وضعیت بهتر انجام شود .

سازمان بهره وری آسیا ( APO )  معتقد است عوامل زیر بر بهره وری تأثیر اساسی دارد :

۱-   عوامل بین المللی : تحولات تکنولوژیکی ، قراردادها و استانداردهای بین المللی ، روندهای اقتصادی ، اتحادیه های دو جانبه و چند جانبه .

۲-    عوامل کشوری : هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ، ثبات سیاسی ، سیاست تکنولوژیکی ، روند اقتصادی و سیاستهای سرمایه گذاری ، ساختار های صنعتی

۳-     عوامل سازمانی : محصولات ، تکنولوژیکی ، روشهای کار ، فرهنگ کار ، روش و ارزشها و بینش مدیریت

۴-     عوامل فرید : بینش ، دانش و مهارتها ، ارزشها و انگیزه ها

عوامل ذکر شده در بالا می توانند در جهت افزایش بهره وری باشند و هم در جهت منفی ، مانع حرکت بهره وری در هر جامعه ای شوند .

همانگونه که مطالعات توسعه بر اساس تقسیم بندی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی انجام      می گیرد می توان موانع توسعه بهره وری را هم بگونه ای که مدل APO  راهم درنظر بگیرد ، به دو بخش اقتصادی / سیاسی و فرهنگی / اجتماعی تقسیم کرد . پیش از بررسی موانع توسعه بهره وری در ایران می باید چند شاخص اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گیرد .

چند شاخص مهم اندازه گیری بهره وری

اندازه گیری و سنجش تغییرات حاصل در میزان بهره وری در یک جامعه با تعیین شاخصهای آن جامعه حاصل می شود . شاخصهای بهره وری از فرمول عمومی تعریف    بهره وری یعنی نسبت خروجیها به ورودی ها یا نسبت ستانده ها به داده ها درمقاطع زمانی مشخص تشکیل شده و در قالب شاخصهای بهره وری کمی و در سطوح مختلف کارگاه ، بنگاه اقتصادی ، کل اقتصاد … طبقه بندی ، تعریف و اندازه گیری می شود .

تعدادی از شاخصهای بهره وری ملی که در چند دهه گذشته در جهان و کشورمان برای سنجش و اندازه گیری و تحلیل مطرح شده اند با ترح زیر معرفی می شود :

 بهره وری نیروی کار ( Labour Productivizy )

30,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
 • پاورپوینت بهره وری، اندازه گیری و تحلیل
 • مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
 • مقاله چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
 • تحقیق بهره وری کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.