مقاله موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه  ۱
بخش اول  ۲
موقعیت جغرافیایی و بررسی های انجام شده  ۲
موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه  ۳
بررسی های انجام شده  ۴
بخش دوم  ۶
خط و ادبیات درعصرساسانی، دین ساسانی  وحجاری ساسانی  ۶
خط و ادبیات در عصر ساسانی  ۷
دین ساسانیان  ۹
حجاری ساسانی  ۱۱
بخش سوم  ۱۴
طاق بستان.مجسمه پرویز  ۱۴
طاق بستان  ۱۵
الف : مجلس تاجگذاری اردشیر دوم  ۱۶
ب : مجلس تاجگذاری شاپور سوم  ۱۷
ج : مجلس تاجگذاری خسرو دوم ( پرویز )  ۱۸
– دیوار سمت راست تاق بزرگ  ۲۴
– دیوار سمت چپ تاق بزرگ  ۲۵
مجسمه پرویز  ۲۸
منابع :  ۲۹

منابع :

 –        ایرج افشار ،  کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن

–        آیت الله محمدی ،  جغرافیای تاریخی ایران غرب

–        داریوش اکبر زاده  ، کتاب کتیبه پهلوی

–        دکتر سرفراز و فیروز مندی، کتاب ماد، هخامنشی  اشکانی ، ساسانی

–        ،دیاکونوف ، ترجمه روحی ارباب کتاب تاریخ ایران باستان

–        ماربوبوسایلی، امپراتور شهر اتو  ، ترجمه

 دکتر یعقوب آژند ،   کتاب هنر پارت و ساسانی

–        محمد علی سلطانی، تاریخ مفصل کرمانشاهان ، جلد ۱و۲

–        مولف‌‌‌ ؟ کرمانشاه باستان ، از آغاز تا آخر سده سیزدهم هجری ،

–        هادئ گلزاری، کرمانشاهان و کردستان

–        هرمز بیگلری ،  کرمانشاه و اثار تاریخی آن

–        هرمز بیگلری  ، گذری بر تاریخ کرمانشاه

–        یوسف مرادی  ، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه

–        از سری کتابهای کارشناسی ارشد سنجش اول

مقدمه

 استان کرمانشاه نیز چون دیگر نقاط کشور کهنسال . آثاری از روزگار مجدد عظمت ایران را مدینه کوهساران و پهن دشتهای خود از  زوال و فنا محفوظ داشته و مانند امانت واررستگاری این و دایع ملی را از پس قرنها به فرزندان خلف ایران می سپارد .

این آثار گرانبهای تاریخی که هر یک سندی زنده از گذشته با افتخار و تمدن درخشان کشور و ملت ماست . گویای این حقیقتند که ایرانی نو خاسته و تازه بدوران رسیده نیست بلکه ملت ایران ملتی ریشه دار و کهن است . مقصود نه چنین است که در دورانی که انسان هوشمند قوای سرکش طبیعی را لجام زده و اینک میرود که بر کرات سحاوی فرمانروایی کند ، ایرانی تنها به ذکر افتخارات گذشته سرگرم گردد .

بلعکس این تصور باطل ، ایرانی هوشیار همانطور که رهبر و راهنمایی بیدار دل وی طی مصاحبه ها و تألیفات پر ارزش و اموزنده خویش استادانه تشریح فرموده اند . باید با ایمان قاطع به تاریخ درخشان گذشته هر چه بیشتر به کوشد تا مظاهر زندگی متوفی و متمدن امروز را در  این سرزمین پهناور با امتداد جلوه گر سازد  .

موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه

 این استان در غرب ایران قرار دارد و محدود است از طرف شمال به استان کردستا ن ، از جنوب به استان لرستان ، از شرق به استان همدان واز غرب به کشور عراق.

کرمانشاه منطقه ای است کوهستانی ومرتفع ، ومنظم وامتداد مرتب وجهتی معین دارد امتدادآنها عموماٌ از شمال غربی بهجنوب شرقی ودر حد فاصل بین کوههای کردستان ولرستان محسوب می شود با آنکه امتداد آنها مرتب ومنظم است ولی قلل آن ها از ارتفاء مختلف است به ویژه در بعضی نواحی رشته ها از یکدیگر دور ودر قسمت های دیگر بهم نزدیک می گردد. ومنطقه کرمانشاه به صورت فلات ناهمواری در میان کوهها ودره های سلسله جبال زاگرس گسترده شده است .

ارتفاعات مهم استان کرمانشاه شامل کوههای : دالاهو ،پرآب (پرآو)  ،شاهو ،سه سر می باشد .

این استان در ۳۳ درجه و۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و۱۵ دقیقه عرض شمالی و۴۵ درجه و۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و۲۰ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرنویچ قرار دارد وارتفاء آن از سطح دریا۱۴۱۰ متر است .

در کرمانشاه تابستانها نسبتاً ملایم وزمستانها سرد است ودر زمستان برفهای سنگینی می بارد که بتدریج در فصل بهار وتابستان ذوب می شود وآب رودخانه هایی را تشکیل می دهند که بطرف دریاها یا حوضه های داخلی وخارجی جریان پیدا می کند نزدیکی کرمانشاه در شمال غربی  یا منطقه قصر شیرین که ارتفاعات مهم وسوق الجیشی پاتاق حد فاصل آن است از لحاظ نوسانات جوی ودسترسی به محصولات گرمسیری موقعیت ممتازی دارد .

بررسی های انجام شده

 دانشمندان ومحققانی نظیر لوئی واندنبرگ استاد دانشگاه های گان وبروکسل در سال ۱۹۵۴ بصورت یک بررسی نسبی تحقیقات باستان شناسی خود را در اکثر نقاط ایران منجمله منطقه غرب انجام داده واطلاعات مفیدی در زمینه پژوهشهای تاریخی وآثار باستانی در اختیار پژهندگان قرار داده است .

هم چنین آقایان فلاندن وکیست وپرفسور گریشمن ودمرگان خصوصاٌ زاره وهرتسفلد نخستین کسانی بودند که راجع به آثار باستانی در ناحیه غرب مطالعاتی انجام داده اند وپرفسور هرتسفلددر شناسایی جاده های باستانی و آثار تاریخی در رشته جبال زاگرس و دره های آن گزارش های علمی مفصلی را منتشر نموده است .

در سال ۱۲۵۱ هجری راولینسن به ایران آمد و موفق به کشف خطوط میخی بیستون گردید گرو در هم برای برای اولین بار طاق بستان را توصیف کرد وکرپورتر در ۱۸۱۳ – ۱۸۲۰ توصیف طاق بستان و طراحی های از آن را معرفی کرد . بعلاوه بسیاری از سیاحان و جهانگردارن که از این استان تاریخی دیدار نموده از حاصل خاطرات و تحقیقاتشان در سفرنامه ها مضبوط است که حاوی اطلاعات بسیار جامع و مفیدی می باشند . بنابراین با مطالعه و بررسی نظریه کلیه باستان شناسان و پژوهندگان تاریخ می توان چنین نیجه گرفت که استان کرمانشاه از لحاظ سابقه تاریخی و آثار مکشوفه در دل کوهها و ترجمه سنگ نوشته ها و آثار بدست آمده از تپه های باستانی و غیر از کهن ترین استانهای ایران اسلامی بشمار می رود که سابقه تاریخی آن به بیش از صد تا هفتاد و پنج هزار سال می رسد و چنانچه ادامه تحقیقات عملیات باستان شناسی در بخش های مختلف استان صورت گیرد محتملاً این تاریخ نیز به زمانهای دورتری خواهد رسید .

خط و ادبیات در عصر ساسانی

 ساسانیان در آغاز به ۳ خط یونانی و اشکانی و ساسانی می نوشتند . خط رایج ساسانی که به فرس میانه یا پهلوی ساسانی معروف است قرابت نزدیکی با خط رایج زمان اشکانی دارد که آن را هم پهلوی اشکانی گفته اند و هر دو خط دارای یک ریشه آرامی است .

خط آرامی در زورگار هخامنشیان خط رسمی و مکاتبات اداری و دولتی بود و به نظر می رسد این خط در زمان اشکانیان نیز هویت خود را حفظ کرده باشد .

کتیبه های مهم اوائل ساسانی به نسبت نوشته های هخامنشیان به سه  خط ایلامی و بابلی و فارسی باستان نوشته می شد . ساسانیان نیز به خط پهلوی ساسانی ، اشکانی و یونانی می نوشتند مانند کتیبه زردشت و بعدها فقط پهلوی اشکانی  و ساسانی و در پایان فقط به خط ساسانی که اکثراً در سرزمین مقر حکومتی آنان در فارسی می باشد و بعد از انتقال پایتخت از جنوب به غرب ایران که از زمان شاپور دوم ( ۳۰۹ – ۳۷۹م) صورت گرفته آثار  آن خط در منطقه غرب نیز نمایان شده است .

اما در مورد نوشته های اوستایی و زبان اوستا اختلاف نظر است  بعضی آن را یکی از زبانهای دیرین ایران می دانند که لهجه آن را از شرق می دانند و فارس باستان را از جنوب ایران عده ای هم معتقدند که از غرب ایران است اما زبان شناسان  معتقدند که زبان اوستایی با گویش های سغدی ، خوارزمی و خُتنی قرابتی دارد هر چند زادگاه زردتشت پیغمبر در آذربایجان بوده باشد ولی به شرق ایران رفته و کم کم سراسر ایران بزرگ را گرفته است  هر چند در کتاب دینی اوستایی آثاری از این لهجه دیده نمی شود .

اما به هر صورت خط پهلوی اوستایی بر خلاف خط پهلوی اشکانی که فقط دارای بیست و پنج حرف صدادار و بی صدا بود ه ، دارای بیست و چهار حرف می باشد که چهارده حرف آن جزو حروف      ( واول ) صدادار و سی حرف دیگر جزو حروف     ( کان سوتت ) یعنی حروف بی صدا است و به همین جهت در ردیف یکی از کاملترین زبانهای دنیا بوده است .

کتیبه هایی که به طور مستقل و همزمان با نقش برجسته ها نمایان شده است عبارتند از کتیبه ی فیروز اباد و کتیبه ای بر روی یکی از دو پایه ستون در نیشابور و همچنین کتیبه ی شاپور در کعبه زردشت  و کتیبه ی نقش برجسته ی بهرام اول که در زمان نرسی کنده شده در تنگ چوگان فارس در کتیبه ی نقش رستم و نقش  رجب و غار حاجی آباد و کتیبه ی خود کرتیر در کعبه زردشت و درسر  شهر  در فاصله بین   کازرون و فیروز اباد که نظیر کتیبه ی کرتیر در کعبه زردشت و در زمان بهرام دوم کنده شده است و یکی از دلائل معتبر در مورد اینکه کتیبه ی کرتیر در زمان بهرام دوم  نوشته شده همین کتیبه یکنواخت او در سر شهر می باشد .

از جمع کتیبه های مهم دیگر کتیبه ی پایکویی  در مرز ایران و عراق در کردستان شمالی است . کتیبه ی تنگ  براقی و کتیبه های طاق بستان از زمان خسرو پرویز و زمان شاپور دوم و سوم در کرمانشاه جزو کتیبه های مهمی است  از زمان ساسانیان که تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته است و کتیبه های دیگری نیز به صورت ناقص یا بر روی تابوت ها یا ظروف آن زمان وجود دارد بررسی و مطالعه ی کتیبه های زمان ساسانی از نظر اگاهی و علم به فرهنگ و تمدن این قوم حائز اهمیت تاریخی است زیرا چنان که گفته شد بسیاری از نوشته های کتب زمان ساسانی  که به عنوان منابع و مأخذ مورد استفاده بوده است کتبی است که در اواخر دوره سامانی نوشته شده و برای آنکه حکومت ساسانیان را یک حکومت به حق و سلطنت انان را هویت الهی جلوه دهند .

دین ساسانیان

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاریخ هنر
 • مقاله معبد آناهیتا
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.