مقاله مکانیزه نمودن کارخانجات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مکانیزه نمودن کارخانجات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مکانیزه نمودن کارخانجات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده ۱

دیباچه. ۲

۱ـ اتوماسیون داده : ۳

۲ـ کنترلهای شبکه : ۳

۳ـ اتوماسیون عملیات : ۳

۴ـ انعطاف‌پذیری  : ۴

۵ـ جابجایی مکانیزه مواد : ۴

دریافت.. ۵

بازرسی.. ۵

انتخاب.. ۶

ساخت و تولید. ۶

مونتاژ. ۶

فروش… ۷

تعریف سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه (AS/RS) 7

نیازمندی سیستم انبار و تخلیه مکانیزه: ۹

۲ـ ساختار انبار : ۹

۳ـ وسایل تغذیه ورودی و خروجی : ۱۰

۴ـ ماشین انبار / تخلیه (SIR) : 10

5- سیستم کنترل کامپیوتر : ۱۲

نمونه ای از نتایج کاربرد سیستم انبار و تخلیه مکانیزه در تایوان: ۱۳

بحث ونتیجه گیری: ۱۶

منابع و مراجع: ۱۷

منابع و مراجع:

۱٫Amy Hsin-I Lee and Chiu-Chi Wei* & Chen-Mei Fuong Wang “The application of AS/RS and AGV in Taiwan” Int. J. Manufacturing Technology and Management, Vol. 5, Nos. 1/2, 2003

2. Howard Zollinger, P.E.&Zollinger Associates, Inc.” AS/RS application, benefits and justification in comparision to other storage methetods”peplenishment system for distribution center, Copyright® ۲۰۰۱

۳٫ Bill Edwards systems salesmanager munck automation technology, INC.161 enterprise drive Newport news, Virginia 23603 “Small parts AS/RS trends in the technology and its application” ۸۷۲۰ Red Oak Boulevard Suite 201Charlotte, North Carolina 28217-3992

4. Hackman, S. and Rosenblatt, M. (1990) “Allocating items to an automated storage and retrieval system”, IIE Transactions, Vol. 22, No. 1, pp.7–۱۴٫

۵٫  Bozer, Y.A. and J.A. White, “Travel-Time Models for Automated Storage/Retrieval Systems” IIE Transactions, Vol. 16, No. 4, 1984, 329-338. 6. Elsayed, E.A. and O.I. Unal, “Order Batching Algorithms and Travel Time Estimation for Automated Storage/Retrieval Systems” International Journal of Production Research, Vol. 27, No. 7, 1989, 1097-1114.

8. Han, M.H., L.F. McGinnis, J.S. Shieh, and J.A. White, “On Sequencing Retrievals In An Automated Storage/Retrieval SystemIIE Transactions, March 1987, 56-66.

 چکیده

جابجاکننده ها و سیستم های انبار و تخلیه  نظیر کامیونهای صنعتی ، چرخهای دستی، لیفت تراک ها و مسیر های فعالیت آنها بیش از ۴۰% فضای کارخانه رااشغال می نماید. علاوه بر اینها، نیاز به ابزارها و ماشین‌های گران‌قیمت، نگهداری دقیق در محیطهای کاری و جلوگیری از صدمه‌پذیری نیز بعنوان معضل روشهای سنتی، نظر هر مهندسی را به خود جلب خواهد نمود. روشی که در این مقاله ارائه خواهد شد تمامی مسائل فوق را حل نموده و مزایایی را جایگزین آنها خواهد نمود. در این مقاله ابتدا پارامترهای ضروری مکانیزه نمودن کارخانجات و سپس از این میان جابجایی بعنوان مهمترین معیار اتوماسیون صنایع انتخاب خواهد شد. بعد روش AS/RS بعنوان آخرین یافته علمی در زمینه انبار ، تخلیه و جابجایی موادتعریف خواهد شد سپس نیازمندی سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه یا AS/RSبیان خواهد شد و نهایتا آخرین کاربرد روش فوق و مزایای آن ارائه خواهد گردید.

واژه های کلیدی:انبار و تخلیه ، مکانیزه ،جابجایی، AS/RS

دیباچه

کارخانه مکانیزه، انتقال کنترل‌شونده و پیوسته مواد و فرایند ها را عملی می‌کند. در واقع سیستم انتقال مواد، مناطق تومات شده که مانند جزیر ه هایی در نقاط مختلف کارخانه متمرکز شده اند را بهم پیوند داده و تولید حداکثر را با صرف منابع حداقل به ارمغان می آورد ، بطور کلی نتایج اتوماسیون یک کارخانه در موارد زیر خلاصه می‌شود :

۱ـ کاهش زمان سیکل۲

۲ـ کاهش جزئیات کارها ۳

۳ـ کارخانه فیزیکی کوچکتر

۴ـ استفاده بهینه از سرمایه و کارگر

واحدهای تولیدی بزرگ پروسه‌ها را با انواع نرخهای عملیاتی و قابلیت اطمینان ترکیب می کند. در هر مسئله تولیدی بایستی مواد در ایستگاههای مختلف ذخیره شود لذا در این مرحله اهمیت سیستم های انبار و جابجایی مشخص می‌گردد.  در یک کارخانه مکانیزه شش فرایند عمده جهت سهولت ساخت و تولید که در آنها انتقال و جابجایی مواد، یک واحد ضروری بنظر می رسد و باعملیات دیگری مرتبط است وجود دارد و عبارتند از:دریافت ،بازرسی، انتخاب ۴،تولید ۵، مونتاژ  و  فروش۶

پنج عملیات برای یک کارخانه مکانیزه در ارتباط با سیستم جابجایی و انبار وجود دارد.

 ۱ـ اتوماسیون داده :

روشهای سنتی جمع‌کردن دستی، ثبت، چک و کنترل، اصلاح و به روزکردن هزینه‌بر، کند و غیردقیق می باشد و در اثر این کار کنترل جزئیات به روز ۷همه مواد در انبار و گذر ۸ با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

 در کارخانه مکانیزه ، ورود و حس تجهیزات یا داده‌ها از روی پایانه صفحه کلید اسکنرها، کلیدهای محدودکننده، وند ۹مغناطیسی و . . . سریع و دقیق خواهد بود.

۲ـ کنترلهای شبکه :

امروزه کنترل خودکار تجهیزات جا افتاده می باشد ولی در کارخانجات مکانیزه، تجهیزات بایستی در تداخل و ارتباط مستقیم با داده‌های دیگر از تمامی عملیات مانند انبار و سیستم های انتقال، مدیریت و … یک شبکه کنترل را تشکیل دهد.

۳ـ اتوماسیون عملیات :

اتوماسیون عملیات شامل استفاده از ماشینهای مکانیزه جهت جوشکاری ، ریخته‌گری ، رنگرزی، ماشینکاری، مونتاژ و سیستم حمل و نقل و …. می باشد و در مورد  سیستم های مکانیزه جابجایی و انبار ، به دو مقوله تأمین خودکار ابزار و تأمین خودکار قطعه و انبار آن در بین عملیات توجه کافی بایستی مبذول شودکه مورد بحث این تحقیق خواهد بود.

 ۴ـ انعطاف‌پذیری  :

تقریباً ۷۵% از تمامی ساخت‌ها در آمریکا در حال حاضر بصورت تولید انفرادی ۱۰یادسته ای ۱۱می باشد و عنصر انعطاف‌پذیری در کارخانه مکانیزه خیلی  ضروری و اساسی به نظر می رسد بطوریکه ،توانایی تغییر سریع در فرایندهای کارخانه یک کار مقدماتی برای نصب سیستم‌های کنترل تجهیزات مکانیزه می‌باشد. انعطاف‌پذیری همچنین توانایی جدایش ماشین‌ها موقعی که نیاز به تعمیر و سرویس دارد بدون قطع کلی سیستم و جابجایی موثر مواد را بین ایستگاههای کاری مقدور خواهد ساخت.

۵ـ جابجایی مکانیزه مواد :

عنصر کلیدی در کارخانه مکانیزه، اتوماسیون جابجایی فیزیکی و کنترل مواد است. براساس نظر خیلی از متخصصین ، جابجایی مشخصه ضروری کارخانه مکانیزه است بدین دلیل که : تداخل عمومی با تمامی عملیات و فرایندها دارد. راهنمایی‌های ذیل جهت به کارگیری پروژه کارخانجات مکانیزه در ارتباط با جابجایی مکانیزه مواد پیشنهاد می گردد.

۱ـ قبل از تغییرات هر عنصر سیستم انتقال مواد، طرح جامع لازم و ضروری است .

۲ـ سیستم مفهوم پیوسته ای از عناصر وابسته که شامل مسائل تنظیمی، اقتصادی و کیفی است، می‌باشد.

۳ـ کنترل تولید، مبنایی برای هر سیستم است .

۴ـ سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه، کنترل مثبت برای حرکت و انبار فراهم می‌کند و بایستی کنترل تولید را بدست گیرد.

۵ـ دقت۱۲ و داده۱۳  بموقع برای کنترل تولید سودمند و ضروری است . بعبارتی گزارش زنده برای کنترل جزئیات مثبت لازم  و ضروری است .

دریافت

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مکانیزه نمودن کارخانجات
 • مقاله مونتاژ خودرو
 • مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان)
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.