مقاله میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده تحقیق : ۱

فرضیه تحقیق : ۱

مقدمه : ۲

پیشگیری : ۴

۲-موضوع تحقیق : ۱۰

۳-فایده ، هدف و اهمیت تحقیق : ۱۰

۴-فرضیه تحقیق : ۱۲

۵-تعریف اصطلاحات و واژه ها : ۱۲

بازنشسته : ۱۲

شاغل : ۱۳

مقدمه ای بر شناخت افسردگی.. ۱۴

مرورری بر تاریخچه افسردگی.. ۱۵

تاریخچه افسردگی در ایران : ۱۸

تعریف افسردگی : ۱۹

دیدگاه های درمان افسردگی : ۲۲

الگوی زیستی افسردگی.. ۲۲

عوامل ژنتیکی و افسردگی : ۲۴

اساس نور و شیمیایی افسردگی : ۲۵

فرضیه نوراپی نفرین و کاته کولامین : ۲۶

فرضیه فلوکستین (پروزاک)و ایندول آمین : ۲۷

نظریه روان پویشی افسردگی.. ۲۸

شخصیت فرد افسرده : ۳۰

درمان روان پویشی افسردگی : ۳۲

نظریه های رفتاری در مورد افسردگی : ۳۳

درمان مبتنی بر نظریه های رفتاری : ۳۵

نظریه شناختی در مورد افسردگی : ۳۶

درمان شناختی بک : ۳۶

مکانیسم های دفعای سالمندان : ۴۰

طبقه بندی افسردگی : ۴۱

افسردگی پیری : ۴۳

علائم افسردگی : ۴۴

۱-نشانه های کسالت روحی : ۴۴

الف) عزلت جویی و کناره گیری : ۴۴

ب) منفی گرایی : ۴۴

ج) اندوه : ۴۴

۲-نشانه های طرز تلقی فروافتاده. ۴۵

الف ) خود ضعیف بینی ، احساس گناه. ۴۵

ب) ابزار درماندگی : ۴۵

۳-نشانه های کاهش احساس حیاتی.. ۴۵

الف)بی توجهی به خود یا وظائف خود انسان افسرده. ۴۵

ب)بی حالی.. ۴۶

ج)کاهش تمرکز. ۴۶

د)تردید. ۴۶

۴)سایر نشانه ها : ۴۶

چاره یابی برای بیماری افسردگی :‌ ۴۷

۱-دارو : ۴۷

تقویت کننده روحی : ۴۷

۲-درمان الکتریکی : ۴۷

۳-لکوتومی : ۴۸

۴-بستری کردن در بیمارستان : ۴۹

معایب بستری کردن : ۴۹

روش روان شناختی : ۵۰

۶-مشاوره : ۵۰

۷-روان درمانی : ۵۱

پیشینه تحقیق : ۵۱

جامعه مورد تحقیق : ۵۳

نمونه مورد تحقیق : ۵۳

ابزار تحقیق و نمونه برداری : ۵۳

روش گردآوری داده ها :‌ ۵۴

روش آماری و تحلیل داده ها : ۵۴

تصحیح و نمره گذاری : ۵۴

اعتبار و روایی تست بک : ۵۶

محدودیت ها : ۶۵

پیشنهادات : ۶۶

«فهرست منابع». ۶۷

 «فهرست منابع»

۱-اخوت ، ولی الله ، افسردگی روانی ، انتشارات در سال ۱۳۶۲ .

۲-آزاد ، حسین ، آسیب شناسی روانی ، موسسه انتشارات بعثت ، سال ۱۳۷۳ .

۳-آزاد ، حسین ، اختلالات عاطفی ، انتشارات علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی سال ۱۳۶۸٫

۴-اتیسکون هیلکارد ، زمینه روان شناسی .

۵-بطحمایی ، حسین و جلیل ، احمد ، روانپزشکی روزمره ، انتشارات دهخدا ، سال ۱۳۶۲٫

۶-جلیلی بال ، اعظم ، «بررسی افسردگی در میزان شیوع آن در زنان خانه دار و بازنشسته »‌ پایان نامه کارشناسی به راهنمایی دکتر محمد حسین سرودی ، سال ۱۳۷۰ .

۷-جی ریموند ، پاولو ، سال ۱۳۷۲ ، ترجمه محمد قراچه داغی .

۸-دادستان ، منصور ، افسردگی ، سال ۱۳۶۸ .

۹-دنا الگوئسلوام ، مروری بر پرستاری روانی ، ترجمه دکتر محمدحسین فرجاد ، انتشارات دفتر تحقیقات بدر .

۱۰-روانکارنس ج.مباحث عمده روانپزشکی ، ترجمه محمد جواد وهابزاده ، انتشارات انقلاب اسلامی ۱۳۷۰ .

۱۱-دیوید برنز ، ترجمه قراچه داغی ، مهدی ، «روان شناسی افسردگی» سال ۱۳۷۴ .

۱۲-راس میچل ، افسردگی ، ترجمه وحید رواندوست ، انتشارات آستان قدس ، ۱۳۶۸٫

۱۳-رواندوست ، وحید ، افسردگی ، سال ۱۹۸۶ .

۱۴-ریس ، لینفورد ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه عظیم هابزاده ، مرکز نشر دانشگاه ، سال ۱۳۶۴ .

۱۵-شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، انتشارات رشد ۱۳۷۲ .

۱۶-شاملو ، سعید ، روان شناسی شخصیت ، انتشارات رشد ۱۳۷۴٫

۱۷-شریفی ، حسن و طالقانی ، نرگس ، روشهای تحقیقد علوم تربیتی و رفتاری ، نوشته جان شیت ، انتشارات رشد سال ۱۳۷۳ .

۱۸-گنجی ، حمزه ، روانشناسی بزرگسالان ، سال ۱۳۷۱ .

۱۹-گودرز ، چگینی ، رساله ، دانشکده روان شناسی .

۲۰-موسی پور ،‌آمنه ، سنجش افسردگی در بیماران افسرده بوسیله آزمون بک .

۲۱-میلانی فر ، بهروز ، بهداشت روانی ، نشر قوس ، سال ۱۳۷۴ .

۲۲-نیکخو ، محمد ، هامایاک آوادایس یانس در مباحث عمده در روان درمانی انتشارات کتاب امروز چاپ ۱۳۷۵ .

بازنشسته :

به فردی تلقی می شود : که زمانی بکار و فعالیت اجتماعی اشتغال داشته و در حال حاضر ، به علت بالا و یا از کار افتادگی از شغل خود کنار گذاشته شده است .

 شاغل :

به فردی اطلاق می شود : که در حال حاضر ، مشغول بکار و فعالیت اجتماعی به جز خانه داری می باشد .

  مقدمه ای بر شناخت افسردگی

افسردگی به سه طریق عمده می تواند بصورت مستمر ظاهر گردد .

۱)بیمار ممکن است بیشتر از علائم جسمانی افسردگی ، شکایت کندتا علائم روانی آن

۲)افسردگی ، می تواند تحمل شخص را برای یک بیماری جسمی کاهش دهد .

۳)افسردگی ، می تواند به تغییر رفتاری منجر شود که باعث ظاهر شدن بیماری جسمی گردد . (ودرال سال ۱۳۶۳ )

دو مشخصه اساسی افسردگی ، نامیدی و غمگینی است . شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیم بگیرد ویا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند شود . شخص افسرده در حالت بی کفایتی و بی ارزشی غوطه ور
می شود . گاهی نیز گریه می کند و به فکر خودکشی می افتد . افسردگی ،‌گاه بااضطراب همراه است ، که در این صورت افسردگی تحریکاتی نامیده می شود . شخص احساس خستگی می کند . به زندگی بی علاقه می شود ، اما در عین حال تنش و بی قراری دارد و نمی تواند آرام بگیرد .

مشاهده بین المللی ، نشان می دهد که افسردگی یک قطبی در زنها دو برابر شایعتر از مردها است . علل این تفاوت ممکن است ، استرس های متفاوت ، زایمان ، درماندگی آموخته شده و آثار هورمون نهفته شده باشد . (سعید شاملو ، س ۱۳۶۴ )

 مروری بر تاریخچه افسردگی

امروزه دانش روانپزشکی ، انسان را بعنوان یک واحد زیستی – روان اجتماعی که همواره در جریان نوعی سازگاری پویاست می نگرد . بعبارتی انسان را سیستم بیولوژیک می داند و همواره بطور پویا در حال سازگاری و تحول و تکامل
است .(معنوی-عزالدین ، س۱۳۵۶)

افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها شایع ترین اختلال روانی گزارش شده، بلکه شاید از قدیمی ترین نشانه های روانی است که در متون پزشکی به‌ آن پرداخته‌اند .

حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد ، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای تعریف اختلالات روانی بکار برد و در حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد ، کورنیلوس سلسوس افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود .

این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (۱۲۰تا۱۸۰سال یعد از میلاد ) و نیز الکساندر ترا از در قرن ششم نیز بکار بردند . حدود ۵۰ سال قبل از میلاد ، در فرهنگ اسکیباوس نظریات علمی و دقیقی را ارائه کرد و فرق میان حالات افسردگی مزمن و تحریکی را بیان نمود . (شاملو ، سعید ، س ۱۳۶۴)

ارستیاوس ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از میلاد ، اولین کسی بود ، که معتقد شد مانیا و ملانکولیا دو حالت یک بیماری هستند و در حقیقت اولین شناختی راجع به ماهیت آنچه را که ، در جنون مانیک – دپرسیو و بیماری های عاطفی دو قطبی می نامند ارائه کرد . (شاملو ، سعید ، شال ۱۳۶۴ )‌

در قرون وسطی نیز ، طبابت در ممالک اسلامی رونق داشته و رازی و ابن سینا و پزشک یهودی مسیونیو ملانکولی را که بیماری مشخصی تلقی می نمودند . ملانکولی را هنرمندان بزرگ زمان نیز مجسم کرده اند . در سال ۱۶۸۶ ، بونت ، نوعی بیماری روانی را توصیف نمود و آنرا (memiaca melencholicas) نامید .

در سال ۱۸۵۴ ، ژول فالره حالتی را توصیف نمود ، آنرا جنون ادواری نامید . چنین بیمارانی متناوباً با حالاتی خلقی مانی و افسردگی راتجربه می کنند . تقریباً در همان زمان یک روانپزشک فرانسوی دیگر بنام ژول یاژزه (جنون دوشکلی ) را شرح داد و آن بیمار دچار افسردگی عمیق می شود که به حالت بهت افتاده و بالاخره از آن بهبود می یابد .

در سال ۱۸۸۲ ، کارل کالبام روانپزشک آلمانی ، با استفاده از اصطلاح «سیکلوتیمی» مانی و افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود . (پورافکاری ، نصرت الله ، س ۱۳۷۳ )

از زمان موبیوس (۱۸۹۳)مر تباً دو نوع سازمان عاطفی ناخوش را در مقابل هم قرار داده اند . از یک سو ، سخن از یک افسردگی روان آزرده به میان آورده اند ، که غالباً مراد از آن یک افسردگی واکنشی نسبت به وقایعی است که ممکن است تعارضی از نو فعال سازد و از سویی دیگر ، در مقابل این سازمان یافتگی از یک افسردگی روان گسیخته سخن می گویند ، که آنرا غالباً در نژاد و از جوهر ژنتیک در حد وخیم برخوردار می دانند . (داستان ، منصور ، س ۱۳۶۸)

امیل کراپلین ۱۸۹۶ بر اساس معلوم روانپزشکان ،فرانسوی و آلمانی مضموم بیماری مانیک دیرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاکهای تشخیص است .

کراپلین ، نوعی خاص از افسردگی را شرح داد که پس از یائسگی در زنها و اواخر بزرگسالی در مرد ها شروع می شود . (پورافکاری ، نصرت الله ، س ۱۳۷۳)

 تاریخچه افسردگی در ایران :

از دیرباز ، حدود هزار سال پیش بیماران روانی از سایر بیماران مجزا بودند و ایرانیان قدیم بیماران روانی رادر محل های مخصوصی تحت مراقبت قرار می دادند و علاوه بر آن داروهایی نیز تجویز می کردند .

در زمان ساسانیان ، این رویه دنبال شده ودر جندی شاهپور برای بیماران روحی بخش مخصوصی داشتند . در دوران اسلام پزشکان ایرانی ، از قبیل محمد زکریای رازی و بوعلی سینا رسالاتی را به چاپ رساندند . و بوعلی سینا علوم قدیم را محفوظ داشت و کتاب قانون او چندین قرن مرجع پزشکان شرق و غرب بود . این پزشک نامی جنون را نتیجه ضایعات دماغ و قسمت هایی را که در اعضاء و احشاء دیگر پیدا نمی شود می دانست ، که از راه خون به دماغ سرایت می نماید .

بیماران روانی در ایران به سه دسته تقسیم شده بودند :

۱)بیماران تحریکاتی که ،‌آنها را در غل و زنجیر نگهداری می کردند و بیشتر در معابر مقدسه جای داده و درمان آنها به گذشت زمان واگذار می کردند و به نظر
می رسید این امر از معابد و درمانگاه های یونانی سرچشمه گرفته باشد .

۲)بیمارانی که آرام ، بوده واذیت و آزادی نداشتند . این بیماران ، در خانه های خود توسط اطباء آن روز معالجه می شدند و معالجات آن روز عبارت بود ، از داروهای طبی – استحمام – تغییر آب و هوا – معاشرت با افراد خوش برخورد و خوش سیرت و نواختن موسیقی ( پس موسیقی درمانی روش قدیمی است که اخیراً نیز روز به روز مورد استفاده قرار گرفته است .)

۳-اشخاص ابله ، که در کوچه و معابر آزاد بودند ومردم نسبت به آنها از نظر خصیصه خلقی که داشتند ترحم می کردند و زمانی آنها را مورد تمسخر قرار
می دادند. (میرشاهی ، احمد نظام ، س ۱۳۴۲)

 تعریف افسردگی :

افسردگی را شاید بتوان به حالتی توصیف کرد ، تغییر اساسی و اولیه در خلق وبا مداومت احساس غم و اندوه بدرجات مختلف مشخص می گردد . تغییر خلق از علائم ثابت خلق است ، که برای روزها و ماهها و سالها بطول می انجامد و همراه با تغییرات خلق دگرگونیها در رفتار ، برداشتها و کارایی و عملکردهای فیزیولوژیک نیز پیش می آید . ممکن است افسردگی نشانه ای از یک بیماری و یا بخشی از سیمای بالینی آن باشد و یا در واکنش ، نسبت به فقدان از دست دادن فرد یا شیء محبوب یا موقعیتی احساس بهنجار به حساب می آید . و یا افسردگی نوعی واکنش انفعالی نسبت به شرایطی است که ، در آن فرد دچار محرومیت و ناکامی می شود و یا فشاری از تعارضات بر او وارد گردد . (ضوابطی ، ۱۳۵۶)

افسردگی و مانی ، شدیدترین اختلالات خلقی هستند . افسردگی و مانی ، غالباً اختلالات عاطفی با حالت غمگینی دائم و همراه با حالت بحرانی ، بغض و اشک و ریختن محض می شود ، که در این حالت در رابطه با محیط اجتماعی شکایت ها ، خواریها و خفت ها نیز وجود دارد .

افسردگی بیماری است که ، بارزتریم علامت آن تغییرات ، نوسانات شهودی است که در خلق بیمار می توان یافت . در افسردگی فرد افسرده احساس بی علاقگی شدید به امور زندگی پیدا می کند و به‌ آسانی می گرید . (شاملو . ۱۳۶۵)

افسردگی ، حالت روانی ناخوش که با دلزدگی ، یاس و خستگی پذیری مشخص می گردد . و غالباً با یک اضطراب کم و بیش شدید همراه است . (دادستان ، ص ۴۹)

در روانپزشکی ، افسردگی را تغییر خلق در جهت غمگین می دانند . با تغییر خلق و متناسب و هماهنگ با آن ، روند و محتوی اندیشه و طرز رفتار و کیفیت واکنشها نیز تغییر یافته ، اندوه باز می گردد . بین خلق افسرده بیمارگونه و خلق افسرده فرد غمگین ولی سالم مشابهت های ظاهری فراوانی وجود دارد ، افراد باطبع اصطلاحاتی که در روانپزشکی در رابطه بابیماری افسردگی بکار می رود از لغات و گویش های معمول در محاورات عادی بعاریت گرفته شده است ، اختلال خلق یا اختلال عاطفی که افسردگی را ناشی از آن می دانند ، از جمله لغاتی هستند که به این سرنوشت دچار گشته اند . تعریف واقعی افسردگی ، از لحاظ پزشکی عبارتست از : کاهش یافتن نیرو و فعالیت جسمانی و روانی به نسبت آزردگی که این قبیل افراد ، معمولاً در تست نمره بالاتر از ۱۵ کسب می کنند و عنوان افسرده به آنها اطلاق
می گردد . (تعریف علمی )

افسردگی بیماری است : که همراه با آن بیخوابی ، بی اشتهایی ، افکار مربوط به خودکشی احساس بی ارزشی و احساس سد راه بودن فراوان دیده می شود . (پورافکاری ، س ۱۳۶۴)

افسردگی بعنوان اختلال یازگاری مطرح گشته ، زیرا با از بین رفتن اثر حادثه افسردگی نیز ناپدید شده و گاه تاثیر ان حادثه شدید بوده و اختلال افسردگی شدید است . (آزاد ، س ۱۳۶۸)

 دیدگاه های درمان افسردگی :

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.