مقاله ناکامی در بدست آوردن امنیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ناکامی در بدست آوردن امنیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله ناکامی در بدست آوردن امنیت خاص  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

سندرم انطباق عمومی ۳
واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس ۵
واکنش‌های روانی یا سایکولوژیک به استرس ۶
امنیت ۹
واکنش‌های فرد در برابر تغییرات محیطی ۱۱
ناکامی ۱۲
حرکت به سوی امنیت ۱۳
رفتارهای فرد برای بدست آوردن احساس امنیت مجدد ۱۴
پیشنهادهای راهبردی برای فرد درگیر با ناکامی و فاقد احساس امنیت ۱۶
زمینه‌های کاربرد ۱۶
کتابنامة فارسی ۱۸
کتابنانة انگلیسی ۲۰

 

منابع

کتابنامة فارسی:
۱- کریمی ـ یوسف و همکاران ( مترجمان ) ـ شولتز ـ دوان ( نویسنده ) ـ نظریه‌های شخصیت تهران ـ نشر ارسباران ـ ۱۳۷۸٫
۲- قهرمان ـ دل‌آرا ( مترجم ) ـ شولتز ـ دوان (نویسنده ) ـ روانشناسی کمال ـ تهران ـ نشر پیکان ـ ۱۳۷۹٫
۱- ایران نژاد ـ ناهید ( مترجم ) ـ سلیگمن ـ مارتین ای‌. پی. ( نویسنده ). کودک مثبت گرا ـ تهران ـ نشر دایره ـ ۱۳۷۹٫
۲- میلانی‌فر ـ بهروز ـ بهداشت روانی ـ تهران‌ ـ نشر قومس ـ ۱۳۸۲٫
۵- بخاریان ـ بهمن و همکاران ( مترجمان ) ـ ساراسون ـ ایروین جی. ـ ساراسون ـ باربارا آر. ( نویسندگان ) ـ روانشناسی‌مرضی ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ ۱۳۸۲٫
۶- دادستان ـ پریدخت ـ روانشناسی مرضی تحول: از کودکی تا بزرگسالی ـ تهران انتشارات سمت ـ ۱۳۸۰٫
۷- رفیعی ـ حسن و همکاران ( مترجمان ) ـ کاپلان ـ هارولد و همکاران ( نویسندگان ) خلاصة روانپزشکی ـ علوم رفتاری ـ روانپزشکی بالینی ـ تهران ـ انتشارات ارجمند ـ ۱۳۸۲٫
۸- براهنی ـ محمد نقی و همکاران ( مترجمان ) ـ اتکینسون و همکاران ( نویسندگان ) ـ زمینه روانشناسی هیلگارد ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ ۱۳۷۹٫
۹- سیدمحمدی ـ یحیی ( مترجم ) ـ ریو ـ جان مارشال ( نویسنده ) ـ انگیزش و هیجان ـ تهران ـ مؤسسه نشر ویرایش ـ ۱۳۸۱٫
۱۰- سیدمحمدی ـ یحیی ( مترجم )‌ ـ لاندین ـ رابرت ویلیام ( نویسنده ) ـ نظریه‌های و نظام‌های روانشناسی ( تاریخ و مکتب‌های روانشناسی ) ـ تهران ـ مؤسسه نشر ویرایش ـ ۱۳۷۸٫
۱۱- یاسایی ـ مهشید ـ ( مترجم ) ـ ماسن ـ پاول هنری و همکاران ( نویسندگان ) ـ رشد و شخصیت کودک ـ تهران ـ کتاب ماد، وابسته به نشر مرکز ـ ۱۳۸۰٫
۱۲- فیروز بخت ـ مهرداد ( مترجم ) ـ کاپلان ـ پاول اس. ( نویسنده ) ـ سفر پرماجرای کودک ( روانشناسی رشد ) ـ تهران ـ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ـ ۱۳۸۲٫
۱۳-پژهان ـ مهرداد (مترجم ) ـ کارلسون ـ نیل آر. ( نویسنده ) ـ مبانی روانشناسی فیزیولوژیک ـ اصفهان ـ انتشارات غزل ـ ۱۳۸۰٫
۱۴- آزاد‌ ـ حسین ـ آسیب شناسی روانی ـ تهران ـ مؤسسة انتشارات بعثت ـ ۱۳۷۹٫
کتابخانة انگلیسی:
۱٫ Selje, H. & Tuchweber, B. ”Stress in relation to aging and disease.“
In Hypothalamus, Pituitary and Aging, edited by A.Everitt and J.Burgess
Spring field. I 11: Charles C.Thomam, 1976.
2-Sadock, B. j. & Sadock V.A. ”Synopsis of psychiatry: Behavioral saiences/clinial psychiatry“. NY, NewYork, 2003.
3.Glaser R. & et al. Stress related immune Suppression: Health implications. Brain, Behavior, and Immunity, 1987.
4.Feinbaum, S. L. & et al. Prognosis in rheumatoid arthritis: A longitudinal study of newly diagnosed younger adult patients. American juornal of medicine, 1979,66,377-384.
5-Hommel, Kevin A. & et al. Prospeetive contributions of Attributional style and Arthritis: Helplessness to Disability in Rheumatoid Arthris. International Journal of Behavioral Medicine, Sep2001, Uol.8 Issue, P208, 12p, 3charts.
6- Ozment, J and Lester, D. Helplessness, locus of control, and psychological Heallh. Journal of social psychology, Feb2001, vol. 141 Issue1, p137, 2p.
7-WHABA, M. A. & Bridwell, L. G.” Maslow reconsidered A review of research on the nead hierarchy theory”. Organizational Behavior and Human performance, 15,212-240(1976).

 

سندرم انطباق عمومی

تحقیقات ( هانس سلیه) چگونگی تأثیر استرس ( فشار روانی ) را برعمکرد غدد درون ریز و تأثیر مواد مترشحة غدد دورن ریز بر عملکردهای بدنی و رفتار آشکار ساخته است.

سلیه (۱۹۴۵م. ) نشان داد که تحت استرس یک نشانگان انطباق عمومی

(General Adaptation Syndrome ) پدید می‌آید.

هورمونهای قشر غدد فوق کلیه ( Adreal Gland  ) مسئول این واکنش فیزیولوژیک هستند. سلیه، حیوانات متعدد را در آزمایشگاه در شرایط فشار روانی قرار داد. او دریافت که وقتی آسیبهای محیطی یا بدنی این حیوانات را تهدید می‌کند، عملکرد غدد مترشحة درونی افزایش می‌یابد. بدین معنی که رنگ غدة فوق کلیه از زرد به قهوه‌ای تغییر می‌کند، حجیم می‌شود، شروع به رهاسازی مواد ذخیره‌ای خود یعنی ( استروئیدها‌ ) می‌نماید، وقتی که وضعیت استرس‌زا از میان می‌رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادی بازگشته و عملکردهای عادی خود را آغاز می‌کند. اما این حالت موقتی است، زیرا چند هفته پس از آنکه حیوان بار دیگر در معرض استرس شدید و طولانی مدت قرار می‌گیرد، غدة آدرنال مجدداً بزرگ شده، ذخیره استروئید خود را از دست می‌دهد و سرانجام حیوان به دلیل این تخلیه می‌میرد ( آزاد، ۱۳۷۹، به نقل از سادوک، حسن رفیعی و همکاران ۱۳۸۲ و میلانی فر ۱۳۸۲ و ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاریان و همکاران، ۱۳۸۲؛ کارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، ۱۳۸۰؛ سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ سلیه و تاک وبر، ۱۹۷۷ ).

سلیه استرس را واکنش غیر اختصاصی بدن به هر گونه خواسته و نیازی می‌دانست که به وسیلة شرایط لذت بخش یا ناخوشایند ایجاد شده است.

سلیه معتقد بود که طبق تعریف مذکور، ضرورتی ندارد که استرس همیشه ناخوشایند باشد، او استرس ناخوشایند را استرس ( رنج و عذاب Distress ) نامید. پذیرش هر دو نوع استرس مستلزم تطابق است. ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران، ۱۳۸۲؛ سادوک و سادوک، ۲۰۰۳).

استرس بنا به تعریف فوق، شامل هر چیز می‌شود ( اعم از واقعی، نمادین یا تصوری) که بقای فرد را با خطر و تهدید مواجه می‌کند. واکنش بدن به استرس به معنای یاد شده ـ شامل به راه انداختن مجموعه‌ای از پاسخ‌ها است که تلاش می‌کنند تا اثر عامل استرس‌زا را کاهش داده و تعادل بدن را به حالت اولیه باز گردانند.

دربارة پاسخ فیزیولوژیک به استرس حاد اطلاعات زیادی به دست آمده است. ولی آنچه که دربارة پاسخ به استرس مزمن می‌دانیم بسیار کم است.

 بسیاری از عوامل استرس‌زا در طول یک مدت زمان طولانی رخ می‌دهند و یا عواقب دیر پا و دراز مدتی دارند ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران،۱۳۸۲؛ و سادوک و سادوک، ۲۰۰۳ ).

تأثیر عوامل استرس‌زا بستگی به ظرفیت جسمی هر فرد، برداشت‌ها و واکنش پذیری وی دارد ( کارلسون، به نقل ازمهرداد پژهان، ۱۳۸۰ ).

واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس

واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس طبق نظر سلیه دارای سه مرحله هستند:

۱-   مرحلة اعلام خطر ( Alarm reaction  ) و هشیاری بدن که خود شامل دو مرحله است:

الف) مرحله شوک ( Shock  ): که شامل مجموعه علایمی است که از تغییرات تعادل بدن به علت بی‌کفایتی گردش خون در اثر کولامپوس عروق محیطی ناشی می‌شود و همیشه با سه علامت اصلی نقصان ( Hypo  ) توأم است. نقصان در فشار خون شریانی ( Hypotension  )، نقصان درجه حرارت بدن ( Hypothermic ) و نقصان حس

) Hypoesthesis).

ب) مرحلة ضد شوک: که مرحلة فعال یا ترمیم هومئوستازی است.

(در مقابل مرحله قبل که مرحلة غیر فعال یا مرحلة اعتدال هومئوستازی بود )

۲-   مرحلة مقاومت یا سازش و تسلط ( Stage of  Resistance ).

3-   مرحلة خستگی و از بین رفتن تعادل و فروپاشی ( Stage of exhaustion  ).

(میلانی فر، ۱۳۸۲؛ و سادو ک و سادوک، ۲۰۰۳ ).

اثر عوامل روانی به خصوص استرس بر سیستم ایمنی باعث شده است تا مبحث تازه‌ای به نام ایمنی شناسی عصبی ـ روانی ( Psychoneuroimmunology ) به وجود آید که نشاندهندة ارتباط بیولوژیک بین سیستم عصبی و سیستم ایمنی است ( گلاسر و همکاران، ۱۹۸۷؛ و فاین بام و همکاران، ۱۹۷۹؛ از منت ولستر، ۲۰۰۱؛ و هامل و همکاران، ۲۰۰۱ ).

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.